1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Khảo sát hiện trường

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Khảo sát hiện trường

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Khảo sát hiện trường

... cảnh quan sátKhung cảnh quan sát Quan sátQuan sát 1) Ai được quan sát? .1) Ai được quan sát? .2) Cái gì được quan sát? 2) Cái gì được quan sát? 3) Khi nào quan sát? 3) Khi nào quan sát? 4) ... của việc khảomục đích của việc khảo3 )3)Quan hệ thân thiện với đối tượng phỏng Quan hệ thân thiện với đối tượng phỏng vấnvấn4)4)Các thuật ngữ chuyên môn cần hiểu thấu Các thuật ngữ chuyên môn cần ... vấn đề cần chú ý2)2) Phương tiện quan sátPhương tiện quan sát3 )3)Kỹ thuật quan sátKỹ thuật quan sát4 )4)Nhu cầu quan sát: các nhu cầu thông tin Nhu cầu quan sát: các nhu cầu thông tin như “ ai, cái...
 • 10
 • 526
 • 1
Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương Container

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương Container

... VẬN I. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG VẬN TẢI CNTTẢI CNT2.2.Sự ra đời của hệ thống vận tải container.Sự ra đời của hệ thống vận tải container.Mục đích của vận tải: Mục đích của vận tải: -Bảo ... chở -Giảm thời gian vận chuyểnGiảm thời gian vận chuyển-Giảm chi phí vận chuyển.Giảm chi phí vận chuyển.Các cuộc cách mạng KH-KT:Các cuộc cách mạng KH-KT:-Lần 1 - Đầu máy hơi nướcLần 1 - Đầu ... nhất, trọng tải dưới 5 tấn, dung tích 1-3 kích cỡ chưa thống nhất, trọng tải dưới 5 tấn, dung tích 1-3 m3. m3. -Năm 1933 - “Văn phòng container quốc tế , trụ sở tại Paris - Năm 1933 - “Văn phòng...
 • 41
 • 1,270
 • 14
Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương đường biển

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương đường biển

... Loading - CL): CS (m3/Cf)CS (m3/Cf)CL = -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- CL = -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- DWCC (tấn dài)DWCC (tấn dài)Trong đó: Trong đó: CS là dung tích ... lượng của tàu (Displacement): LT M (C.ft) M (C.ft) D = -- -- - -- - -- - -- - - D = -- -- - -- - -- - -- - - 3535-Light Displacement:Light Displacement:+ Vỏ tàu, máy tàu, nồi hơi, nước ... 10 5-1 10% BS10 5-1 10% BSHệ số xếp hàng của tàu (Coefficient of Loading - CL): Hệ số xếp hàng của tàu (Coefficient of Loading - CL): CS (m3/Cf)CS (m3/Cf)CL = -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- CL...
 • 87
 • 1,654
 • 25
Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương giao nhận đường biển

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương giao nhận đường biển

... chỉnh:Các quy phạm quốc tế: Công ước quốc tế về vận đơn, vận tải; Các quy phạm quốc tế: Công ước quốc tế về vận đơn, vận tải; Công ước về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Công ước về hợp đồng ... hàng hóa quốc tế Nguồn luật quốc gia về giao nhận -vận tải: Bộ luật hàng hải Nguồn luật quốc gia về giao nhận -vận tải: Bộ luật hàng hải 2005, Luật thương mại 2005, Quyết định số 2106-QĐ/GTVT ... tách khỏi vận tải: Hình thành ngành giao nhận riêng, tách khỏi vận tải: -Là các hãng giao nhận tư nhânLà các hãng giao nhận tư nhân-Chuyên môn hóa theo khu vực địa lý hoặc nhóm hàngChuyên môn hóa...
 • 44
 • 1,631
 • 14
Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đa phương thức

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đa phương thức

... KHẨU BẰNG VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC I. KHÁI QUÁT VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC1. Khái niệm, đặc điểm của VT ĐPTVận tải đa phương thức (Multimodal Transport) quốc tế là phương pháp vận tải, trong ... nhất 2 phương thức vận tải. có chuyển tải + Chỉ sử dụng một chứng từ vận tải duy nhất trên cơ sở hợp đồng vận tải duy nhất (HĐVTĐPT):-Multimodal/Combined Transport Document-Multimodal/Combined ... mạng lưới đường sắt xuyên quốc gia rất phát triển Đường sắt - Ô tô - Thuỷ nội địa - Biển (Rail - Road - Inland Waterway - Sea)+ Là sự kết hợp nhiều phương thức vận tải khác nhau trong đó có...
 • 34
 • 1,606
 • 36
Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đường sắt

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đường sắt

... HOÁ BẰNG ĐƯỜNG SẮT LIÊN VẬN QUỐC TẾVẬN QUỐC TẾ1. Nguồn luật điều chỉnh:1. Nguồn luật điều chỉnh:Công ước quốc tế về chuyên chở hàng hoá bằng đường sắt Công ước quốc tế về chuyên chở hàng hoá ... vận tải và trên một hệ thống luật lệ.chứng từ vận tải và trên một hệ thống luật lệ. 8 Hiệp định liên vận hàng hoá được sắt quốc tế (International Hiệp định liên vận hàng hoá được sắt quốc tế ... đường sắt liên vận quốc tế theo 2. Tổ chức chuyên chở bằng đường sắt liên vận quốc tế theo hiệp định SMGS:hiệp định SMGS:2.1. Phạm vi áp dụng:2.1. Phạm vi áp dụng:Liên vận quốc tế đi suốt bằng...
 • 42
 • 2,814
 • 47
Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải hàng không

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải hàng không

... Container: III. CÁC TỔ CHỨC VẬN TẢI HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ1. Các tổ chức vận tải hàng không quốc tế1 .1. Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (International Civil ... sở pháp lý của vận tải hàng không quốc tế + “Công ước để thống nhất một số quy tắc về vận tải hàng không quốc tế - ký kết ngày 2/10/1929 tại Vacsava - Công ước Vacsava 1929. - Lúc đầu có 23 ... KHÁI QUÁT VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG.1. Lịch sử phát triển và vị trí của vận tải đường hàng không -Ra đời và phát triển từ những năm đầu của thế kỷ XX. -Leonardo Devinci (145 2-1 519 )- thiết kế...
 • 42
 • 1,300
 • 21
Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải và buôn bán quốc tế

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải và buôn bán quốc tế

... địaVận tải nội địa -Vận tải quốc t Vận tải quốc tế Căn cứ vào khoảng cách vận chuyểnCăn cứ vào khoảng cách vận chuyển -Vận tải gầnVận tải gần -Vận tải xaVận tải xa Căn cứ vào môi trường hoạt độngCăn ... cứ vào môi trường hoạt động -Vận tải thủyVận tải thủy -Vận tải đường b Vận tải đường bộ -Vận tải hàng khôngVận tải hàng không -Vận tải đường ốngVận tải đường ốngCăn cứ vào hành trình vận chuyểnCăn ... phục vụ: -Vận tải hành kháchVận tải hành khách -Vận tải hàng hóaVận tải hàng hóa -Vận tải hỗn hợpVận tải hỗn hợpCăn cứ vào phạm vi hoạt động:Căn cứ vào phạm vi hoạt động: -Vận tải nội địaVận tải nội...
 • 24
 • 1,449
 • 17
Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Dịch vụ vận tải

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Dịch vụ vận tải

... VỤ VẬN TẢI Dịch vụ vận tải biển và hỗ trợ vận tải biểnThành lập các công ty vận hành đội tàu treo cờ Việt Nam Hình thức hiện diện thương mại để cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc ... quốc tế Đường Bộ Thủy, sắt, hàng không THUẬN LỢI < có thời gian chuẩn bịTHÁCH THỨC { theo cam kết} { khó khăn nội tại ngành} Tình hình DNVN hiện...
 • 9
 • 614
 • 7
slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 1: Những vấn đề cơ bản của dự báo kinh tế kinh doanh

slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 1: Những vấn đề cơ bản của dự báo kinh tế kinh doanh

... bộ khoa học kỹ thuật - Dự báo nguồn nhân lực - Dự báo xã hội - Dự báo môi trường sinh tháiTheo tầm xa dự báo - Dự báo tác nghiệp - Dự báo ngắn hạn - Dự báo trung hạn - Dự báo dài hạnPhân ... Môi trường vĩ mô Môi trường bên trong DNGiải pháp thực hiện Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệpMôi trường ngànhPhân loại dự báo16Theo đối tượng dự báo - Dự báo kinh tế - Dự ... theo)17Theo chức năng dự báo - Dự báo mục tiêu - Dự báo nghiên cứu ( tìm kiếm) - Dự báo tổng hợpTheo hình thức biểu hiện của kết quả dự báo - Dự báo số lượng - Dự báo chất lượngPhân loại...
 • 26
 • 5,348
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng môn thanh toán quốc tếslide bài giảng môn kinh doanh quốc tếslide bài giảng môn quan hệ kinh tế quốc tếbài giảng môn kinh doanh quốc tếbài giảng môn thanh toán quốc tếbài giảng môn đầu tư quốc tếtập bài giảng môn công pháp quốc tếbài giảng môn công pháp quốc tếslide bài giảng luật thương mại quốc tếslide bài giảng môn toán tài chínhbài giảng môn công pháp quốc tế 2slide bài giảng môn văn hóa doanh nghiệpbài giảng môn tư pháp quốc tếbài giảng môn thương mại quốc tếbài giảng môn kế toán quốc tếBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui rochuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ