1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Hóa học - Dầu khí >

ảNH HƯởNG CủA NHIệT Độ Và THờI GIAN Xử Lý ĐếN Sự GIảI PHóNG PHOT PHO Từ BùN THảI

ảNH HƯởNG CủA NHIệT Độ Và THờI GIAN Xử Lý ĐếN Sự GIảI PHóNG PHOT PHO Từ BùN THảI

ảNH HƯởNG CủA NHIệT Độ THờI GIAN Xử ĐếN Sự GIảI PHóNG PHOT PHO Từ BùN THảI

... thích hợp để giải phóng P các chất vô cơ, hữu cơ ra khỏi bùn là 60 o C, thời gian xử 2 h. Từ khóa: Bùn thải, giải phóng nitơ, giải phóng photpho, giảm khối lượng bùn, nhiệt độ. SUMMARY Study ... lợng bùn thải, hon ton không đề cập đến sự giải phóng các hợp chất có trong bùn thải xảy ra trong quá trình xử lý. Nghiên cứu ny tiến hnh đánh giá ảnh hởng của nhiệt độ v thời gian xử đến sự giải ... việc giải phóng P trong quá trình xử bùn bằng phơng pháp nhiệt. 3.2. ảnh hởng của nhiệt độ v thời gian xử đến sự giải phóng nitơ Hình 3 biểu diễn kết quả các hợp chất nitơ đợc giải phóng...
 • 9
 • 464
 • 0
Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian xử lý đến sự giải phóng photpho từ bùn thải docx

Ảnh hưởng của nhiệt độ thời gian xử đến sự giải phóng photpho từ bùn thải docx

... Hình 1. ảnh hởng của nhiệt độ v thời gian xử đến sự giải phóng photpho Để xác định rõ hơn ảnh hởng của MLSS đến sự giải phóng của photpho, nghiên cứu tiến hnh hai ... thời gian xử lý. Kết luận chung: điều kiện thích hợp để giải phóng P các chất vô cơ, hữu cơ ra khỏi bùn là 60oC, thời gian xử 2 h. Từ khóa: Bùn thải, giải phóng nitơ, giải phóng photpho, ... phóng photpho Sự giải phóng của TP v PO43--P ra khỏi bùn trong quá trình xử bùn thải ở các nhiệt độ khác nhau (thay đổi từ 50 đến 80oC) (Hình 1) cho thấy, ở 50oC tốc độ giải phóng của...
 • 9
 • 562
 • 0
khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian sơ chế, xử lý đến chất lượng cá tra phi lê cấp đông tại xncbtsxk cataco

khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ thời gian sơ chế, xử đến chất lượng cá tra phi lê cấp đông tại xncbtsxk cataco

... cứu • Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ thời gian rửa cá trước khi cắt tiết đến chất lượng sản phẩm. • Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ thời gian rửa cá sau khi cắt tiết đến chất lượng ... Nhiệt độ ảnh hưởng đến hoạt động của cả vi sinh vật enzyme. Tuy nhiên, trong khoảng nhiệt độ từ 0-250C, hoạt động của vi sinh vật chiếm ưu thế hơn những thay đổi của nhiệt độ ... Hình 6: Ảnh hưởng của sự lạm dụng nhiệt độ trong suốt quá trình chờ ướp đá (24h) đến thời hạn sử dụng cá tuyết Bên cạnh nhiệt độ thì thời gian cũng có ảnh hưởng đến sự phát triển của vi khuẩn....
 • 96
 • 1,943
 • 1
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến các thông số điện điện trở, cuộn cảm, điện dung của một số linh kiện điện

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ thời gian đến các thông số điện điện trở, cuộn cảm, điện dung của một số linh kiện điện

... với độ phân giải của nhiệt độ là ~0.1oC. Nhiệt độ tại điểm tiếp xúc cặp nhiệt điện mạch điện là một thông số quan trọng ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo, nhiệt độ này được xác định ... đội trôi nhiệt thấp OP07. Bộ chuyển đổi tương tự số ADC 14 bít dùng ICL7135 với tín hiệu vào biến đổi từ -2.000V đến +2.000V độ phân giải đến 0.1mV. Điều đó tương ứng với độ phân giải của ... Viện Cơ Khí Năng Lượng Mỏ - TKV BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN ĐẾN CÁC THÔNG SỐ ĐIỆN: ĐIÊN TRỞ, CUỘN CẢM, ĐIỆN DUNG CỦA MỘT SỐ LINH KIỆN...
 • 69
 • 900
 • 2
Thăm dò ảnh hưởng của cường độ và thời gian chiếu sáng đến sinh trưởng, khả năng cố định nitơ của hai chủng vi khuẩn lam nostoc calcicola, cylindropermum licheniforme luận văn tốt nghiệp đại học

Thăm ảnh hưởng của cường độ thời gian chiếu sáng đến sinh trưởng, khả năng cố định nitơ của hai chủng vi khuẩn lam nostoc calcicola, cylindropermum licheniforme luận văn tốt nghiệp đại học

... luËn3.1 Ảnh hưởng của cường độ chiếu sáng thời gian chiếu sáng lên sự sinh trưởng của 2 chủng vi khuẩn lam263.1.1 Ảnh hưởng của cường độ chiếu sáng 700lux lên sự sinh trưởng của vi khuẩn ... 1500lux, từ 2000 lux đến 5000lux.2.2.2 Theo dõi ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng đến sự tăng trưởng khả năng cố định Nitơ của 2 chủng vi khuẩn lam ở các thời gian : 8h, 10h, 12h. Thời điểm ... cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cố định đạm sinh trưởng của vi khuẩn lam như: ánh sáng, nhiệt độ, độ pH của môi trường một số nguyên tố khoáng như photpho, nitơ, molipden,...
 • 51
 • 505
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và khí quyển bảo quản đến sự biến đổi chất lượng của sản phẩm mít chế biến tối thiểu

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ khí quyển bảo quản đến sự biến đổi chất lượng của sản phẩm mít chế biến tối thiểu

... quản để từ đó đề xuất được chế độ bảo quản phù hợp nhằm kéo dài thời gian bảo quản đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.1.2.2. Yêu cầu- Xác định ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự biến ... quản đến sự biến đổi chất lượng của sản phẩm mít chế biến tối thiểu”1.2. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU1.2.1. Mục đíchNghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ khí quyển bảo quản đến sự biến đổi chất lượng của mít ... dụng phân phối là một công việc có ý nghĩa về khoa học thực tiễn. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ khí quyển bảo quản đến...
 • 60
 • 1,143
 • 6
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN NGÂM HÓA CHẤT ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI ĐỘ ẨM VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỰC

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ THỜI GIAN NGÂM HÓA CHẤT ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI ĐỘ ẨM CHẤT LƯỢNG CỦA MỰC

... nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ làm khô 1.5.2.1. Độ ẩm tương đối của không khí Độ ẩm tương đối của không khí là nhân tố ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình khuyếch tán ngoại cũng như ảnh hưởng đến ... lạnh. 1.5.2.2. Nhiệt độ của không khí Nhiệt độ của khồng khí có ảnh hưởng lớn đến tốc độ làm khô, khi nhiệt độ của không khí tăng thì lượng nước trong nguyên liệu giảm dần, tốc độ làm khô nhanh. ... ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN NGÂM HÓA CHẤT ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI ĐỘ ẨM VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỰC” - 3 - ▪ Mực mai (sepia...
 • 69
 • 454
 • 0
ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN NGÂM HÓA CHẤT ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI ĐỘ ẨM VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỰC”

ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ THỜI GIAN NGÂM HÓA CHẤT ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI ĐỘ ẨM CHẤT LƯỢNG CỦA MỰC”

... ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN NGÂM HÓA CHẤT ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI ĐỘ ẨM VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỰC” - 37 - Phương pháp cảm ... ra khỏi nguyên liệu 3.1.2. Ảnh hưởng của nồng độ thời gian ngâm hóa chất đến sự biến đổi hàm lượng perocid của mực Theo kết quả kiểm tra tại Viện nghiên cứu ứng dụng Nha Trang cho thấy ... phải là yếu tố quyết định hoàn toàn sự giảm chất lượng của mực trong quá trình bảo quản. 3.1.3. Ảnh hưởng của nồng độ thời gian ngâm hóa chất khác nhau đến sự biến đổi tổng số vi sinh vật hiếu...
 • 69
 • 786
 • 1
Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm hóa chất đến sự biến đổi độ ẩm và chất lượng của mực docx

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thời gian ngâm hóa chất đến sự biến đổi độ ẩm chất lượng của mực docx

... triển được nhiều thị trường ưa chuộng. 1.5. Cơ sở luận của quá trình sấy khô mực1.5.1. Sự khuyếch tán của nước trong nguyên liệuDưới sự ảnh hưởng của các nhân tố học như: hấp phụ nhiệt, ... cao. Nhiệt độ cũng ảnh hưởng tới thành phần hóa học như lượng acid không no ở nguyên liệu sống trong vùng nước có nhiệt độ thấp thì nhiều hơn so với vùng có nhiệt độ cao. Do ở vùng nhiệt độ ... glucogen có trong mựciPHỤ LỤCBảng phụ lục 1: Sự biến đổi độ ẩm của mực theo thời gian sấy ở các nồng độ chitosan khác nhau Thời gian sấy (h) Độ ẩm của mực W (%)đc0,1% 0,5% 1% 30 phút60...
 • 67
 • 905
 • 1
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG CHÈ VÀ THỜI GIAN HÉO NHẸ ĐẾN CHẤT LƯỢNG CẢM QUAN CHÈ XANH Ở PHÚ HỘ - PHÚ THỌ ppt

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG CHÈ THỜI GIAN HÉO NHẸ ĐẾN CHẤT LƯỢNG CẢM QUAN CHÈ XANH Ở PHÚ HỘ - PHÚ THỌ ppt

... NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG CHÈ VÀ THỜI GIAN HÉO NHẸ ĐẾN CHẤT LƯỢNG CẢM QUAN CHÈ XANH Ở PHÚ HỘ - PHÚ THỌ Ngô Xuân Cường, Nguyễn ... ánh giá cht lưng cm quan sn phNm ưc trình bày trên bng 1. Bảng 1. Ảnh hưởng của nguyên liệu giống chè mới đến chất lượng cảm quan chè xanh Mẫu Ngoại hình Màu nước Mùi Vị Tổng điểm ... quan sản phm chế biến từ nguyên liệu các giống chè được héo nhẹ với thời gian 3 giờ Ch bin thí nghim chè xanh t nguyên liu ca 4 ging chè ã ưc héo nh vi thi gian 3 gi. So sánh...
 • 7
 • 524
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian sơ chế xử lý đến chất lượng cá tra phi lê cấp đông tại xncbtsxk cataco part 5 ppskhảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian sơ chế xử lý đến chất lượng cá tra phi lê cấp đông tạinghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và khí quyển bảo quản đến sự biến đổi chất lượng của sản phẩm mít chế biến tối thiểukhảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nước thời gian mạ băng và khối lượng miếng cá fillet đến tỉ lệ mạ băng tại nhà máy chế biến thủy sản casemexanh huong cua nhiet do nuoc thoi gian ma bang va khoi luong ty le ma bang den chat luong san pham ca tra fillet cap dongnghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm hóa chất đến sự biến đổi độ ẩm và chất lượng của mựcbai soan anh huong cua nhiet do va do am len doi song sinh vatbài 43 ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật potảnh huong cua nhiệt do và bao bi đến sự thay đởi chất lượng của xoài cát chuảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật pptxảnh hưởng của nhiệt độ và chất bảo quản đến phẩm chất thanh long chiếu xạảnh hưởng của các phương pháp kích thích hợp lý đến sự đáp ứng sản lượng lâu dài của cao su dòng vô tính rrim 600ảnh hưởng của nồng độ calcium chloride trước thu hoạch đến phẩm chất và thời gian tồn trữ trái xoài cát hòa lộcthí nghiệm 1 khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ thời gian chần hàm lượng cacl2 đến chất lượng sản phẩmtiểu luận nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự sinh trưởng và phát dục của giống đậu tươngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ