1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

Bài tập trắc nghiệm hóa học (THPT) dùng tự ôn thi tốt nghiệp và luyện thi vào đại học-cao đẳng

Bài tập trắc nghiệm hóa học (THPT) dùng tự ôn thi tốt nghiệp và luyện thi vào đại học-cao đẳng

Bài tập trắc nghiệm hóa học (THPT) dùng tự ôn thi tốt nghiệp luyện thi vào đại học-cao đẳng

... Bài tập trắc nghiệm hoá học trung học phổ thông (Dùng tự ôn thi tốt nghiệp luyện thi vào đại học - cao đẳng) 3 Phần một đại cơng về bài tập trắc nghiệm khách quan I Khái niệm về bài tập ... tập trắc nghiệm khách quan phơng pháp chung tìm phơng án trả lời Bài tập trắc nghiệm khách quan (cũng đợc gọi là bài tập trắc nghiệm, khác với bài tập tự luận hiện có), dùng cho thi tốt nghiệp ... là Ca Mg, vì Mg = 24 < 29,533 < 40 = Ca. Phần hai 8 Các dạng bài tập Hoá thờng đợc vận dụng làm bài thi trắc nghiệm. cấu trúc đề thi trắc nghiệm môn hoá A. các dạng bài tập trắc nghiệm...
 • 157
 • 1,026
 • 13
1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học  THPT

1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học THPT

... tốc lớn. D. Cả A, B C. Câu 7. Thí nghiệm tìm ra hạt nhân nguyên tử là : A. Sự phóng điện cao thế (15 kV) trong chân không. B. Dùng chùm hạt α bắn phá một lá vàng mỏng dùng màn huỳnh quang ... 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. P H Ầ N M Ộ T : H O Á H Ọ C L Ớ P 1 0 Chương 1 NGUYÊN TỬ Câu 1. Nhà bác học đầu tiên đưa ra khái niệm nguyên tử là ... điện thế 15 kV đặt trong chân không (áp suất khoảng 0,001mmHg). C. Cho các hạt α bắn phá lá vàng mỏng dùng màn huỳnh quang theo dõi đường đi của hạt α. D. Dùng hạt α bắn phá hạt nhân nguyên...
 • 185
 • 891
 • 8
Tài liệu 1000 Bài tập trắc nghiệm hoá học - THPT ppt

Tài liệu 1000 Bài tập trắc nghiệm hoá học - THPT ppt

... tạo bằng tinh thể hợp chất hoá học đồng kẽm. Xác định công thức hoá học của hợp chất. A. Cu3Zn2 B. Cu2Zn3 C. CuZn3 D. Cu2Zn Câu 884. Căn cứ vào đâu mà người ta phân ra 2 loại ... Câu 602. Anđehit fomic là A. chất khí, không màu, không mùi. B. chất lỏng, không màu, không mùi. C. chất khí, không màu, mùi xốc. D. chất lỏng, không màu, mùi xốc. Câu 603. Chất nào sau đây ... nhỏ fomalin vào dung dịch AgNO3/NH3 trong ống nghiệm, có đun nóng nhẹ : A. Có chất bột màu đen ở đáy ống nghiệm. B. Có chất rắn màu trắng bạc ở đáy ống nghiệm. C. Có chất rắn vàng nhạt...
 • 184
 • 467
 • 1
Tài liệu 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. ppt

Tài liệu 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. ppt

... canh cua là do :A. sự đông tụ.B. sự đông rắn.C. sự đông đặc.D. sự đông kết.Câu 800. Hiện tượng xảy ra khi cho axit nitric đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng đun nóng :A. Xuất hiện ... BaD. AlCâu 83 : Cặp nguyên tố hoá học nào sau đây có tính chất hoá học giống nhau nhất ?A. Na, Mg1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT.Câu 794. Protein trong lòng trắng trứng có chứa nguyên ... Câu 602. Anđehit fomic là A. chất khí, không màu, không mùi.B. chất lỏng, không màu, không mùi.C. chất khí, không màu, mùi xốc.D. chất lỏng, không màu, mùi xốc.Câu 603. Chất nào sau đây...
 • 185
 • 527
 • 1
Bài tập trắc nghiệm hóa học THPT

Bài tập trắc nghiệm hóa học THPT

... cho vào từng ống nghiệm chứa nớc đợc kết quả : Hai chất tan trong nớc là K2SO4 NaNO3. Hai chất không tan là CaSO4 BaCO3. Sục khí CO2 vào ống nghiệm chứa các chất không ... Na2SO4 vừa đủ D. Dung dịch K2CO3 vừa đủ. 7. Bài tập về đồng vị, đồng đẳng đồng phân Cần phân biệt các khái niệm trên để làm tốt loại bài tập này. Ví dụ 26. Nguyên tố magie có các nguyên ... (n1) sau phản ứng không đổi (n2). Theo đề thì thể tích bình nhiệt độ cũng không đổi Do đó từ PV = nRT cho ta : 1 12 2P n1P n (vì n1 = n2) (P1 P2 là áp suất trớc và...
 • 156
 • 417
 • 0
Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1)

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1)

... KẾT HÓA HỌC37. các loại liên kết hóa học: o liên kết ion → hợp chất iono liên kết cộng hóa trị:• liên kết cộng hóa trị có cực ( phân cực) → hợp chất có cực• liên kết cộng hóa trị không ... cân bằng hóa học: đối với pứ thuận nghịch: A + B ⇔ C + D• cân bằng động: vt=vn• chất pứ không chuyển hóa hoàn toàn thành sản phẩm →trong hệ luôn có các chất tham gia pứ sản phẩm• ... Thêm, bớt n e dựa vào cấu hình e của X theo thứ tự các phân lớp, các lớp ở lớp ngoài cùng.*****************************************VẤN ĐỀ 4: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC27. phân loại...
 • 29
 • 868
 • 5
Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 2)

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 2)

... I-Kết tủa trắng AgCl, hóa đen ngoài ánh sángKết tủa vàng nhạt AgBr. hóa đen ngoài ánh sángKết tủa vàng đậm AgIHg2+Dd KI↓ HgI2 đỏNi2+Dd kiềm↓ Ni(OH)2 xanh lục không tan trong dd kiềm ... không tan màu đỏMất màu dd Br2Tạo axit cacboxylicMất màu dd thuốc tímchú ý: Do andehit no, không no đều làm mất màu dd Br2 ( pứ oxh- khử).* Muốn phân biệt andehit no không no, dùng ... axit(NH2)x-R-(COOH)yQuỳ tím Hóa đỏ: x<y Hóa xanh: x>yKhông đổi màu: x=yMuối cacbonatKhí không màu CO2HNO2 ( hay hh dd NaNO2+ HCl )Khí không màu N2Peptit( có 2 liên kết...
 • 39
 • 1,272
 • 5
Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1+tập 2+tập 3) Full

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1+tập 2+tập 3) Full

... KẾT HÓA HỌC 37. các loại liên kết hóa học: o liên kết ion  hợp chất ion o liên kết cộng hóa trị:  liên kết cộng hóa trị có cực ( phân cực)  hợp chất có cực  liên kết cộng hóa ... Br2, tạo S ↓vàng * mất màu dd KMnO4 ( hoặc trong H2SO4 ) tạo S ↓vàng O2 tạo S ↓vàng Cl2 tạo S ↓vàng FeCl3 tạo S ↓vàng SO2 tạo S ↓vàng dd ... bằng hóa học: đối với pứ thuận nghịch: A + B  C + D  cân bằng động: vt=vn = ( Vbị chiếm / V mạng ) .100%  chất pứ không chuyển hóa hoàn toàn thành sản phẩm trong hệ luôn...
 • 90
 • 1,208
 • 3
8 Dạng bài tập vận dụng làm bài tập trắc nghiệm Hóa Học

8 Dạng bài tập vận dụng làm bài tập trắc nghiệm Hóa Học

... dạng bài tập thờng đợcvận dụng làm bài trắc nghiệm Hoá.Đây là loại bài tập quan trọng biểu thị đặc trng của môn hoá học. Bài toán hoá sẽ chiếmtỉ lệ đáng kể trong cấu trúc của các bộ đề thi trắc ... trắc nghiệm môn hoá, đồng thời đóng vai trò lớntrong việc đánh giá thí sinh, nhất là phân loại thí sinh.Việc rèn luyện kĩ năng giải các bài toán hoá trắc nghiệm đòi hỏi nắm chắc các loại bài toán ... sẽ giới thi u những dạng bài toán đó.1. Bài tập toán về cấu tạo nguyên tửVí dụ 36.Tổng số hạt proton, nơtron electron của một nguyên tử là 155.Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang...
 • 12
 • 1,396
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập kiến thức và luyện giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học thptskkn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học bằng phương pháp đồ thịskkn sử dụng phương pháp đồ thị để giải nhanh một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa họcbài tập trắc nghiệm hóa họcbài tập trắc nghiệm hoá họcbài tập trắc nghiệm hóa học 12bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10bài tập trắc nghiệm hóa học 11phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa họchướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm hóa họccẩm nang giải bài tập trắc nghiệm hóa họcbài tập trắc nghiệm hóa học 11 chương 1bài tập trắc nghiệm hóa học đại cươngbài tập trắc nghiệm hóa học 8bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 8đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015