1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Đơn từ >

ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ

... 16. Lý do, mục đích đề nghị về Việt Nam thường trú: …………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………… .. 17. Địa chỉ đề nghị đăng ký thường trú tại Việt Nam: …………………………………………... ... Mẫu TT01 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ (dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài) 1. Họ và tên trong hộ ... ……………………………………………………………………………………………………………………………… .. 20. Trường hợp đề nghị về đăng ký thường trú tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam và hoạt động tôn giáo thì phải kèm theo các giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt Nam (quy định tại điểm...
 • 4
 • 504
 • 1
ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ

... 16. Lý do, mục đích đề nghị về Việt Nam thường trú: ……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17. Địa chỉ đề nghị đăng ký thường trú tại Việt Nam: ……………………………………………... ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ (dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài) 1. Họ và tên trong hộ ... ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20. Trường hợp đề nghị về đăng ký thường trú tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam và hoạt động tôn giáo thì phải kèm theo các giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt Nam (quy định tại điểm...
 • 3
 • 223
 • 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA NĂM HỌC

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA NĂM HỌC

... Thuộc đối tượng (3):  Có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới  Có cha mẹ thường trú tại các xã núi cao  Có cha mẹ thường trú tại các xã hải đảo  Có cha mẹ thường trú tại các xã có điều kiện ... Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA NĂM HỌC… (Dùng cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ ... khuyết tật có khó khăn về kinh tế  Cha mẹ thuộc diện hộ nghèo Căn cứ vào Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để...
 • 2
 • 29,272
 • 194
Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA NĂM HỌC… pptx

Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA NĂM HỌC… pptx

... đối tượng (3):  Có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới  Có cha mẹ thường trú tại các xã núi cao  Có cha mẹ thường trú tại các xã hải đảo  Có cha mẹ thường trú tại các xã có điều kiện ... dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA NĂM HỌC… (Dùng cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ ... khuyết tật có khó khăn về kinh tế  Cha mẹ thuộc diện hộ nghèo Căn cứ vào Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để...
 • 2
 • 3,145
 • 12
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề pdf

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề pdf

... TÊN TRƯỜNG… ——— Số: /… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ———————————— ……, ngày… tháng… năm 20… ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TRƯỜNG… Kính gửi: ……………………………………… ... Ngày… tháng… năm…Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/cá nhân sở hữu trường… đã quyết nghị Điều lệ của trường theo Nghị quyết số ...
 • 2
 • 966
 • 0
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG (Trong trường hợp đặc biệt) doc

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG (Trong trường hợp đặc biệt) doc

... nhân đề nghị lập đường ngang. (3): Địa chỉ của tổ chức, cá nhân đề nghị lập đường ngang: xã hoặc phường, huyện hoặc quận, tỉnh, thành phố (4): Số điện thoại và số FAX của tổ chức, cá nhân đề nghị ... NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……./……… …… , ngày … tháng … năm … ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG (Xây dựng mới hoặc nâng cấp, ... MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG (Trong trường hợp đặc biệt) (Kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ...
 • 2
 • 342
 • 0
TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.doc.DOC

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.doc.DOC

... thông tin đầu tiên ở Việt Nam - 1992.6 Phần ii BáO CáO Về Đề TàI nghiên cứu Đề tà i : ứng dụng tin học vào quản lý giao dịch tiền gửi tiết kiệm dân c tại NHCT Việt Nam i - những quy định ... chung và hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói riêng. Theo đó, tháng 7/1988 NHCT Việt Nam ra đời và đi vào hoạt động. Trong 15 năm xây dựng và trởng thành, NHCT Việt Nam đã vợt qua nhiều khó khăn, ... tin tại các chi nhánh phía Nam. 14 Việt Nam tăng trởng hàng năm từ 30-50%. Uy tín của NHCT Việt Nam trên thị tr-ờng quốc tế ngày càng đợc nâng cao.II - tổng quan về trung tâm công nghệ thông...
 • 24
 • 818
 • 2
Những vấn đề chung về nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương và giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước việt nam

Những vấn đề chung về nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương và giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước việt nam

... bố này là lãi suất trúng thầu trong các phiên. Vì vậy, lãi suất trúng thầu trong các phiên đấu thầu khối lượng thường chỉ có một lãi suất nhất định. Tuy nhiên, do lãi suất trúng thầu đã được ... chủ được ngân sách địa phương, trái phiếu của các Tổng công ty dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. Việc đa dạng hoá hàng hoá giao dịch trên thị trường mở sẽ thúc đẩy ... suất cơ bản, lãi suất TCV và lãi suất chiết khấu. Lãi suất trúng thầu thường nằm giữa mức lãi suất TCV và lãi suất chiết khấu. Lãi suất trúng 12Tiểu luận môn Thị trường tài chính GVHD: PGS.TS....
 • 26
 • 1,053
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đơn đề nghị về việt nam thường trú theo mẫumẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa năm họcmẫu đơn đề nghị phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghềđơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế tncnđơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuếđơn đề nghị cấp biên lai khấu trừ thuế tncnđơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưađơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn mẫu số 17tncnmẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuếđơn đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởngmẫu đơn đề nghị xin cấp thẻ tạm trúmẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưamẫu đơn đề nghị gia hạn thẻ tạm trúmẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế tncnvấn đề biển đông việt nam và trung quốcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ