1. Trang chủ >
 2. Ngoại Ngữ >
 3. Ngữ pháp tiếng Anh >

Bài tập viết lại câu môn tiếng anh lớp 9

Bài tập viết lại câu tiếng anh 9

Bài tập viết lại câu tiếng anh 9

... Her son is very naughty.The woman whose 8. The storm destroyed the city completely.The city 9. If it doesn’t rain, our crop won’t be good.Unless 10. Although his leg was broken, he managed ... postpone our campingBecause 18.I bought a new computer. It cost me a lot of money.(which) 19. I think it would be a good idea to take the train.I suggest 20. I know some people. They live ... go with you. If … …………………………………………………………… 28. Shall we go to the cinema tonight? What about 29. There are some words. They are very difficult to translate. (Using: which) 30. The man is a...
 • 3
 • 10,545
 • 560
BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH pdf

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH pdf

... B I TÀ ẬP VIẾT LẠI C U TIÂ ẾNG ANH 1.Knowing English is very useful. => It ………………………………………… 2. It started to snow ... have to leave? => Do you know 6. To do morning exercises is good. => It………………………………………… 9. I last read a book on September 20th. => I haven’t …………………………10. It is not as warm in Canada ... week => The trees 18. The sun is much hotter than the moon => The moon isn’t……………………………… 19. You can’t read more quickly than I can => I can’t …………………………………20. Thank you for helping...
 • 2
 • 7,970
 • 287
Bai tap viet lai cau- trinh do B

Bai tap viet lai cau- trinh do B

... expected.⇒ They certainly lived 197 . Even though I admire his courage, I think he is foolish.⇒ Much 198 . Would you mind not smoking in here?⇒ I’d rather 199 . No matter how hard I tried I ... The managing director wanted 297 . There is a large restaurant in the art- gallery.⇒ The art- gallery 298 . Getting to the art- gallery is easy.⇒ It is 299 . Tickets can be booked over the ... last time 89. No one has signed this cheque.⇒ This cheque 90 . Time will be 18 next week.⇒ It’s Tim’s 91 . Unless he phones immediately he won t get any information.’⇒ If 92 . How long...
 • 20
 • 24,691
 • 375
BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

... BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)A.Mối quan hệ giữa “ago-since-for” và thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn ... weeks.-It’s………………………………………….8.He was last in touch with me three weeks ago.- He hasn’t……………………………………… 9. Mr John hasn’t visited France since 199 0.-Mr John last……………………………………… 10.It last rained three weeks ago.-It’s……………………………… ... 7….weeks since you tided up this room. 8…. Been in touch with her for three weeks. 9 .visited France in 199 0. 10…three weeks since it rained. 11….time I have eaten this kind of food.B.12….you...
 • 3
 • 115,464
 • 6,652
Bai tap viet lai cau Condotional sentence

Bai tap viet lai cau Condotional sentence

... fool.………………………………………………………………………………………………….8. If I (lose) my license, I shall lose my job. ………………………………………………………………………………………………… 9. If he had gotten one more mark, he (pass) the exam.…………………………………………………………………………………………………10. ... Millers (move) to the seaside if they had had children.…………………………………………………………………… ……………………………. 19. If they take their medicine, they (feel) better.……………………………………………………………………………………………………20. If...
 • 2
 • 18,574
 • 1,994
Dap an bai tap viet lai cau

Dap an bai tap viet lai cau

... DAP AN VIET LAI CAU 89. Inspite of his old age, he often plays tennis 90 . Tom is in the habit of working less hard 91 . It was such a cold day that we stayed indoor 92 . The man was so tired ... keep on working 93 . Because they can satisfy every taste, TV programmes attract so many viewers 94 . If he were good at English, he could get the job 95 . Nam washes his car weekly 96 . He used to ... car weekly 96 . He used to wait there all day 97 . My friend asked the store to diliver the book case 98 . I am so annoyed by my brother some times 99 . The news was encouraging to Mai100. The dress...
 • 2
 • 9,965
 • 288
Bài tập viết lại câu tổng hợp

Bài tập viết lại câu tổng hợp

... by vanha.nguyen76@yahoo.comEXERCISES FOR GRADE 9 57. Did you enjoy yourself last night? (time)58. I don’t want to go to the party tonight. => I don’t feel like ………………………………………………… 59. She ... of…………………………………… 89. Although he is old, he often plays tennis. => In spite of ……………………………………………… 90 . Tom is not used to working so hard.=> Tom is in ……………………………………………………… 91 . The day was ... ……………………………………………………… 92 . The man was too tired to keep on working.=> The man was so…………………………………………… 93 . TV programmes attract so many viewers. They can satisfy every taste.=> Because………………………… 94 . He...
 • 3
 • 15,281
 • 2,293

Xem thêm

Từ khóa: bai tap viet lai cau mon tieng anh lop 12bài tập viết lại câu trong tiếng anh lop 9các dạng bài tập viết lại câu môn tiếng anh 6bài tập viết lại câu môn tiếng anhbài tập viết lại câu trong tiếng anh lớp 8bài tập viết lại câu trong tiếng anh lop 7bài tập viết lại câu trong tiếng anh lớp 10bài tập viết lại câu trong tiếng anh lớp 12bài tập viết lại câu trong tiếng anh lớp 11bài tập viết lại câu trong tiếng anh lop 6bài tập viết lại câu trong tiếng anhbài tập viết lại câu trong tiếng anh nâng caobài tập viết lại câu trong tiếng anh 10bài tập viết lại câu trong tiếng anh 9bài tập viết lại câu trong tiếng anh co dapNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ