1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GẠCH ĐÁ CỐT THÉP

GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GẠCH ĐÁ CỐT THÉP

GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU GẠCH ĐÁ GẠCH ĐÁ CỐT THÉP

... THI CÔNG T THI CÔNG KC GA KC GA Ï Ï CH CH Đ Đ A A Ù Ù • THƯỚC RÚT 7.5M • THƯỚC THĂNG BẰNG (NIVEAU) • THƯỚC THẲNG ĐỨNG • SỔ GHI HÀNG NGÀY (BỎ TÚI) • CẨM NANG VỀ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ & GẠCH ĐÁ CỐT ... Accounting GẠCH ĐÁ CÓ CỐT THÉP • *TƯỜNG GẠCH – XEM CHI TIẾT CẤU TẠO Ở HÌNH 3.5 TRANG 124 – XỎ THÉP QUA GẠCH BLOC, NHỒI BT – XỎ THÉP QUA KHOẢNG HỞ TƯỜNG ĐÔI, NHỒI TIM TƯỜNG BẰNG BT • * CỘT GẠCH: – VỈ THÉP ... ĐÁ & GẠCH ĐÁ CỐT THÉP • SỔ TAY NGHIỆM THU CÔNG TÁC GẠCH ĐÁ • NHẬT KÝ CÔNG TRƯỜNG • VP LÀM VIỆC & DỤNG CỤ KHÁC • (NHƯ ĐÃ NÊU Ở PHẦN DỤNG CỤ GIÁM SÁT THI CÔNG NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH) GIA GIA...
 • 23
 • 836
 • 4
Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá

Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép kết cấu gạch, đá

... kết cấu lớn hoặc ít cốt thép; DSmin = 4-5 cm với kết cấu mảnh hoặc dày cốt thép - Đầm tay: DSmin = 5-6 cm với kết cấu lớn hoặc ít cốt thép; DSmin = 7-8 cm với kết cấu mảnh hoặc dày cốt thép ... 1451- 86) Gạch rỗng đất sét nung có các mác: 50,75,100 125 (TCVN 1450-86) 1 Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép kết cấu gạch, đá (8 tiết) ... xẻng trước khi đổ vào kết cấu. 1.2.2.3. Giám sát đổ, đầm bê tông kết cấu. Mục tiêu cần đạt : Không để bê tông trong kết cấu bị rỗ hoặc phân tầng Giới hạn cho phép thi công không bị rỗ ...
 • 32
 • 1,291
 • 2
GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP VÀ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ

GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP KẾT CẤU GẠCH ĐÁ

... pháp cắt, uốn làm sạch bề mặt cốt thép, v.v…; Giám sát thi công kết cấu bê tông bê tông cốt thép kết cấu gạch, đá 18 - Công tác hàn: bậc thợ, thi t bị que hàn, công nhgệ chất lượng ... căng sau có thể giảm đáng kể trọng lượng kết cấu khối lượng cốt thép trong bê tông. Giám sát thi công kết cấu bê tông bê tông cốt thép kết cấu gạch, đá 30 được đổ vào cốp pha với chiều ... cấu bê tông bê tông cốt thép kết cấu gạch, đá 2Phần: GÁM SÁT THI CÔNG ẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP 1. CÁC LOẠI KẾT CẦU BT& BTCT - Kết cấu BT&BTCT là loại kết cấu mà chế...
 • 60
 • 906
 • 2
Chuyên đề: GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP VÀ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ doc

Chuyên đề: GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP KẾT CẤU GẠCH ĐÁ doc

... pháp cắt, uốn làm sạch bề mặt cốt thép, v.v…; Giám sát thi công kết cấu bê tông bê tông cốt thép kết cấu gạch, đá 18 - Công tác hàn: bậc thợ, thi t bị que hàn, công nhgệ chất lượng ... căng sau có thể giảm đáng kể trọng lượng kết cấu khối lượng cốt thép trong bê tông. Giám sát thi công kết cấu bê tông bê tông cốt thép kết cấu gạch, đá 30 được đổ vào cốp pha với chiều ... cấu bê tông bê tông cốt thép kết cấu gạch, đá 2Phần: GÁM SÁT THI CÔNG ẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP 1. CÁC LOẠI KẾT CẦU BT& BTCT - Kết cấu BT&BTCT là loại kết cấu mà chế...
 • 60
 • 650
 • 1
Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá potx

Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép kết cấu gạch, đá potx

... kết cấu lớn hoặc ít cốt thép; DSmin = 4-5 cm với kết cấu mảnh hoặc dày cốt thép - Đầm tay: DSmin = 5-6 cm với kết cấu lớn hoặc ít cốt thép; DSmin = 7-8 cm với kết cấu mảnh hoặc dày cốt thép ... 1451- 86) Gạch rỗng đất sét nung có các mác: 50,75,100 125 (TCVN 1450-86) 1 Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép kết cấu gạch, đá (8 tiết) ... xẻng trước khi đổ vào kết cấu. 1.2.2.3. Giám sát đổ, đầm bê tông kết cấu. Mục tiêu cần đạt : Không để bê tông trong kết cấu bị rỗ hoặc phân tầng Giới hạn cho phép thi công không bị rỗ ...
 • 32
 • 791
 • 0
BÀI GIẢNG ĐÀO TẠO TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU BTCT

BÀI GIẢNG ĐÀO TẠO TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU BTCT

... Hầm đường sắt Hầm đường ô-tô - TC thi công nghiệm thu TCVN 5428-88 9- Kết cấu BT BTCT toàn khối - Quy phạm thi công nghiệm thu TCVN 4453-95 10- Quy trình thi công nghiệm thu ... rung trên xà đối với kết cấu bê-tông không có cốt thép có một lớp cốt thép. 12cm - đối với kết cấu có 2 lớp cốt thép 4. Phân định khối lượng đổ bê-tông cho toàn bộ kết cấu như sau: Diện ... Đo dựa vào nhật ký thi công nt Đo dựa vào nhật ký thi công Đo quan sát nt nt Bi gi ng www.ketcau.com ca PGS. TS. Nguyn Vit Trung - HGTVT 34 6.5.9. Giám sát...
 • 54
 • 2,365
 • 1
Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SAI LỆCH CHO PHÉP KHI THI CÔNG CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI " docx

... sai lệch cho phép khi thi công các kết cấu bê tông bê tông cốt thép toàn khối như sau: Bảng 20. Các sai lệch cho phép khi thi công các kết cấu bê tông bê tông cốt thép toàn khối - (bảng ... phận kết cấu. 8 6. Sai lệch vị trí cao độ của các chi tiết làm gối tựa cho các kết cấu thép hoặc kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép. 5 Tại mục 1 phần b có quy định các kết cấu thi công ... đều được liên kết với kết cấu cột vách cứng xung quanh, vì vậy đối với kết cấu thi công bằng cốp pha trượt cần quy định về độ thẳng đứng tương thích với kết cấu khung cột vách cứng. ...
 • 4
 • 993
 • 3
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối

Kết cấu bê tông bê tông cốt thép toàn khối

... quan thi t kế chủ đầu t . 4.6. Vận chuyển lắp dựng cốt thép4 .4.1. Việc vận chuyển cốt thép đã gia công cần đảm bảo các yêu cầu sau:a) Không làm h hỏng biến dạng sản phẩm cốt thép; b) Cốt ... loại cốt thép đ a vào sử dụng so với thi t kế ; b) Công tác gia công côt thép: ph ơng pháp cắt, uốn làm sạch bề mặt côt thép tr ớc khi gia công. Trị số sai lệch cho phép đối với cốt thép ... gia công cốt thép; c) Các biên bản thay đổi cốt thép trên công tr ờng so với thi t kế; d) Các biên bản nghiệm thu kỹ thuật trong quá trình gia công lắp dựng cốt thép e) Nhật ký thi công. Bảng...
 • 40
 • 3,195
 • 1
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG: 390_2007 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG: 390_2007 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép

... đối với công tác thi công, kiểm tra nghiệm thu kết cấu lắp ghép từ cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép thờng bê tông cốt thép ứng lực căng trớc cho xây dựng các công trình dân dụng công ... quan thi t kế. 4.3.1.15 Việc sử dụng các kết cấu đã lắp đặt để liên kết vào đó các thi t bị nâng khác chỉ đợc phép khi có ghi trong thi t kế thi công hoặc thi t kế công trình của đơn vị thi t ... dụng công nghiệp. 4.1.2 Công tác lắp ghép cấu kiện bê tông phải do các tổ chức chuyên môn hoá về công tác này thực hiện. 4.1.3Trớc khi thi công lắp ghép cấu kiện bê tông, đơn vị thi công phải...
 • 29
 • 1,420
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giam sat thi cong ket cau be tong va btct lap ghepgiam sat thi cong ket cau be tong be tong cot thep va ket cau gach dagiám sát thi công kết cấu bê tông cốt thépgiám sát thi công kết cấu thépbai giang giam sat thi cong ket cau thepyeu cau va nhiem vu giam sat thi cong ket cau be tong be tong cot thep cac tieu chuan va tai lieu tham khaogiam sat thi cong ket cau btct toan khoigiam sat thi cong ket cau btct ung luc truocvi giám sát thi công kết cấu thépgiam sat amp quan ly chat luong thi cong ket cau gach datcvn 91152012 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – thi công và nghiệm thukết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối quy phạm thi công và nghiệm thukết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy côngtcxdvn 318 2004 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép hướng dẫn công tác bảo trìkết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghépchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ