[Luận văn]thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất cây trồng hàng năm ở huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

[Luận văn]thực trạng một số giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất cây trồng hàng năm huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

[Luận văn]thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất cây trồng hàng năm ở huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
. những giải pháp hữu hiệu. Xuất phát từ lý do đó, tôi chọn đề tài Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất cây trồng hàng năm ở huyện Yên Dũng,. sản xuất cây hàng năm ở huyện Yên Dũng, từ đó đề ra đợc các giải pháp chủ yếu để phát triển 2 sản xuất cây hàng năm, góp phần thúc đẩy sản xuất ngành trồng...
 • 151
 • 468
 • 0

Thực trạng một số giải pháp chủ yếu phát triển ngành nghề của hộ nông dân huyện diễn châu tỉnh nghệ an

Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển ngành nghề của hộ nông dân ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an
... pháp thúc đẩy NNNT phát triển chúng tôi đã lựa chọn nghiên cứu đề tài "Thực trạng một số giải pháp chủ yếu phát triển ngành nghề của hộ nông dân huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An" ... hoá cơ sở lý luận về NNNT phát triển NNNT - Đánh giá thực trạng phát triển ngành nghề của các hộ nông dân huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An. - Xác định những yếu tố ảnh hởng tới sản xuất ngành ... nghề của các hộ nông dân huyện Diễn Châu. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để phát triển ngành nghề của hộ nông dân huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An. 1.3. Đối tợng phạm vi nghiên cứu 1.3.1....
 • 125
 • 534
 • 1

Luận văn thực trạng một số giải pháp chủ yếu phát triển cây vụ đông huyện nam sách tỉnh hải dương

Luận văn thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển cây vụ đông huyện nam sách tỉnh hải dương
... 20 744.2.2. Một số giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất vụ đông huyện Nam Sách Trên cơ sở đánh giá về thực trạng những năm vừa qua, để sản xuất vụ đông huyện Nam Sách phát triển mạnh mẽ ... chủ yếu phát triển sản xuất cây vụ đông huyện Nam Sách 4.2.1. Định hớng mục tiêu phát triển sản xuất vụ đông huyện Nam Sách - Sản xuất vụ đông huyện Nam Sách phải theo hớng sản xuất hàng ... trị sản xuất cây vụ đông huyện Nam Sách giai đoạn 20002004 Điều kiện sản xuất của các nhóm hộ năm 2004 Chi phí sản xuất cây hành năm 2004 Chi phí sản xuất cây cà chua năm 2004 Chi phí sản xuất...
 • 110
 • 643
 • 0

Luận văn thực trạng một số giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi lợn huyện chương mỹ tỉnh hà tây

Luận văn thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi lợn ở huyện chương mỹ tỉnh hà tây
... trị sản xuất chăn nuôi lợn của hộ đợc giải thích bởi ảnh hởng các yếu tố nêu trên, còn lại là ảnh hởng bởi các yếu tố khác. 79Điều quan trọng của phát triển bền vững là không phải sản xuất ... là 5,1% /năm. - Kết quả sản xuất kinh doanh của huyện Nhìn chung những năm qua kết quả sản xuất kinh doanh của huyện Chơng Mỹ liên tục đợc tăng lên. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện năm 2001 ... bò từ năm 2002 huyện bắt đầu có chủ trơng phát triển đàn bò sữa nên số lợng bò trong toàn huyện đã dần đợc tăng lên. 32 - Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng của địa phơng là một yếu tố...
 • 111
 • 853
 • 2

Thực trạng một số giải pháp chủ yếu phát triển nuôi trổng thủy sản vùng ĐBSCL đến năm 2010

Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển nuôi trổng thủy sản vùng ĐBSCL đến năm 2010
... chọn đề tài Thực trạng một số giải pháp chủ yếu phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đến năm 2010 làm luận văn tốt nghiệp. Ngoài phần nói đầu, kết luận phụ lục đề ... học: nuôi trồng thuỷ sản một hoạt động sản suất sử dụng các yếu tố nguồn lực tài nguyên thiên nhên đất nớc để thúc đẩy sự tăng trởng phát triển của các loài thuỷ sản tạo ra nguyên liệu ... công ăn việc làm nông thôn. Nuôi trồng thuỷ sản đã thu hút một số lợng lớn ngời lao động vào hoạt động sản xuất. Mức giải quyết việc làm hàng năm của lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản góp phần ổn...
 • 101
 • 546
 • 0

"Thực trạng một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế nông hộ tại xã Tiền Phong - Huyện Thường Tín -Tỉnh Hà Tây".

... trình sản xuất l- u thông hàng hóa. Vốn quyết định đến quy mô sản xuất từ đó ảnh hởng đến chất lợng sản phẩm hiệu quả sản xuất kinh doanh, ảnh hởng đến khả năng khai thác các nguồn lực vào sản ... tiện các yếu tố sản xuất khác nhau. Đó là các yếu tố chủ quan, nó tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của kinh tế nông hộ. Các yếu tố chủ quan bao gồm: + Đất đai: Đất đai là t liệu sản xuất chủ ... những nhân tố ảnh hởng đến phát triển kinh tế nông hộ địa bàn nghiên cứu. - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế nông hộ tại địa bàn nghiên cứu. 1.3. Đối tợng phạm vi nghiên cứu...
 • 79
 • 469
 • 0

thực trạng một số giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất rat ngoại thành hà nội

thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất rat ở ngoại thành hà nội
... đó ảnh hưởng đến sự phát triển củangười sản xuất rau xanh nói riêng sản xuất nông nghiệp nói chung. Vì vậynghiên cứu thực trạng đưa ra những giải pháp nhằm phát triển sản xuất tiêuthụ ... RAT Hà Nội là một việc làm cần thiết quan trọng. Để góp phần vao phát triển ngành hàng RAT tôi đã lựa chon đề tài:H“Thực trạng một số giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất RAT ngoại ... định số 1934/QĐ –SKHCN quyết định số 1938 /QĐ-SKHCN ).Cấp giấy phép đăng ký sản xuất, tiêu thụ cho một số xã, HTX sản xuất các cửa hàng bán RAT. +Sở Thương Mại Hà Nội: có công văn số 1456/STM...
 • 102
 • 365
 • 0

thực trạng một số giải pháp chủ yếu phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng đồng bằng sông cửu long đến năm 2010

thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng đồng bằng sông cửu long đến năm 2010
... tác động củasự phát triển kinh tế, giá cả vị trí của các sản phẩm thuỷ sản tăng lên làm choviệc sản xuất các mặt hàng thuỷ sản tăng lên, đời sống của ngời sản xuất hàng thuỷ sản đợc cải thiện, ... chọn đề tài Thực trạng một số giải pháp chủ yếu phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đến năm 2010 làm luận văn tốt nghiệp. Ngoài phần nói đầu, kết luận phụ lục đềtài ... thiết phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng BằngSông Cửu Long Chơng II: Thực trạng phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng BằngSông Cửu Long giai đoạn 1996-2002.Chơng III: Một số giải pháp...
 • 85
 • 1,088
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý trường tiểu học huyện yên dũng, tỉnh bắc giang luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý trường tiểu học huyện yên dũng, tỉnh bắc giang luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục
... động quản lý của Sở GD&ĐT Bắc Giang đối với việc nâng caochất lợng CBQL các trờng THPT trong Tỉnh. 4.3. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu về quản lý của Sở GD&ĐT Bắc Giang nhằm nâng cao ... trờngTHPT một số CBQL một số chuyên viên của Sở GD&ĐT Bắc Giang; ph-ơng pháp này đợc sử dụng với mục đích chủ yếu là thu thập các số liệu nhằmminh chứng đợc thực trạng chất lợng CBQL ... thiết khả thicủa các giải pháp quản lý mà chúng tôi sẽ đề xuất để gửi xin ý kiến củaCBQL một số giáo viên có kinh nghiệm tại các trờng THPT, CBQL chuyên viên Sở GD&ĐT của tỉnh Bắc...
 • 105
 • 3,624
 • 9

Luận văn đánh giá thực trạng đề xuất phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng,tỉnh bắc giang giai đoạn 2008 2015 theo hướng hiệu quả, bền vững

Luận văn đánh giá thực trạng và đề xuất phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng,tỉnh bắc giang giai đoạn 2008 2015 theo hướng hiệu quả, bền vững
... tái sản xuất mở rộng quy mô [48]. Hàng hoá là sản phẩm do lao ñộng tạo ra, dùng ñể trao ñổi, sản xuất hàng hoá ra ñời phát triển dựa trên cơ sở phát triển các phương thức sản xuất ... phương hướng chủ yếu phát triển nông nghiệp việt nam trong 10 năm tới sẽ là: - Tập trung vào sản xuất nông sản hàng hoá theo nhóm ngành hàng, nhóm sản phẩm [12], xuất phát từ cơ sở dự báo cung ... công của khoa Tài nguyên Môi trường, chúng tôi ñi nghiên cứu ñề tài: “ðánh giá thực trạng ñề xuất phát triển sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2008...
 • 100
 • 581
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển chăn nuôi lợn tại huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúcđánh giá thực trạng tài chính và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần quang trungthực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty chè than uyên – tỉnh lai châuthực trạng và 1 số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa ở huyện quỳnh phụ tỉnh thái bìnhvốn lưu động và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư kim han nam tại hà nộimột số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may việt nam vào thị trường mỹmột số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may việt nam vào các thị trường phi hạn ngạchmột số giải pháp chủ yếu nhằm đầy mạnh xuất khẩu hàng dệt may việt nam vào các thị trường phi hạn ngạchluận văn thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất thương mại quang minhluận văn thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản tỉnh vĩnh phúcthực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối tại công ty cổ phần vật tư bvtv hoà bìnhthực trạng và một số giải pháp cho thị trường chứng khoán việt namthực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa công tácthực trạng và một số giải pháp xóa đói giảm nghèo ở huyện vĩnh bảo – thành phố hải phòng docxthực trạng và một số giải pháp hoàn thiện phương thức chuyển tiền trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam pdfBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ