1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án

... Ôn Thi TNPT Năm 2009 ĐỀ 1 ( Thời gian làm bài 150 phút ) I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu ... >R"#I9, = − =a 5,b 4 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] - 4 - Ôn Thi TNPT Năm 2009 ĐỀ SỐ 2 ( Thời gian làm bài 150 phút ) I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) ... 4#e0#04/-0C/-0#MK@#MK ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] - 5 - Ôn Thi TNPT Năm 2009 ĐỀ SỐ 3 ( Thời gian làm bài 150 phút ) I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm )...
 • 32
 • 972
 • 7
Gián án bô đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 12

Gián án đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 12

... (1,0điểm) 4646BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 GV Nguyễn Trọng TiếnCho hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông ở B. cạnh SA vuông góc với đáy. Từ A kẻ các đoạn thẳng AD vuông góc với ... phân biệt và các tiếp tuyến với (Cm) tại A,B vuông góc với nhau. Hết TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT HIỆP THÀNH 4848BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 GV Nguyễn Trọng Tiến3/ Tìm giá trị lớn nhất ... i x yiĐỀ 60I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm)Bài 1. (3 điểm)Cho hàm số y=x3 - 3x2 + 2a.Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số. 3737BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12...
 • 48
 • 915
 • 3
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN SỐ 2

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN SỐ 2

... ĐÊ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 3(chương trình chuẩn) Thời gian làm bài :150 phút,không kể thời gian chép đề Câu 1) (4 điểm : Cho hàm số y=2x 2 -x 4 1)Khảo sát sự biến thi n và vẽ ... quanh và thể tích khối nón có đỉnh là tâm O của hình vuông ABCD và đáy là hình tròn nội tiếp hình vuông A’B’C’D’. Câu IV (2 diểm): Trong không gian O xyz cho 4 diểm A(1;0;0) ,B(0;1;0) ,C(0;0;1),và ... ,C(0;0;1),và D(1;1;0) 1)Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua 4 điểm A,B,C,D. 2) Định tâm và tính bán kính của mặt cầu (S) 3)Viết phương trình tiếp diện của (S) tại A : Câu V (1 điểm): Tìm 2 số phức...
 • 1
 • 692
 • 1
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN SỐ 12

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN SỐ 12

... ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP SỐ 12(MÔN TOÁN) Thời gian làm bài:150 phút(Không kể giao đề) I/PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI THÍ SINH: (7 điểm). ... LOẠI THÍ SINH(3 điểm). Thí sinh học theo chương trình nào thì chọn đề thi tương ứng. A/CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN: CÂU IV a./ Trong không gian Oxyz cho điểm A(1;2;-1) và đường thẳng (d) có phương trình ... 0 2 1cos2 . ĐS:I= 8 ∏ - 4 1 CÂU III(1 điểm). Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a;góc SAC bằng 60 0 . Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu đi qua các đỉnh của hình chóp S.ABCD. II PHẦN...
 • 2
 • 696
 • 3
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN (SỐ 12)

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN (SỐ 12)

... ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP SỐ 12(MÔN TOÁN) Thời gian làm bài:150 phút(Không kể giao đề) I/PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI THÍ SINH: (7 điểm). ... LOẠI THÍ SINH(3 điểm). Thí sinh học theo chương trình nào thì chọn đề thi tương ứng. A/CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN: CÂU IV a./ Trong không gian Oxyz cho điểm A(1;2;-1) và đường thẳng (d) có phương trình ... 0 2 1cos2 . ĐS:I= 8 ∏ - 4 1 CÂU III(1 điểm). Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a;góc SAC bằng 60 0 . Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu đi qua các đỉnh của hình chóp S.ABCD. II PHẦN...
 • 2
 • 500
 • 0
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN(SỐ 12)

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN(SỐ 12)

... ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP SỐ 12(MÔN TOÁN) Thời gian làm bài:150 phút(Không kể giao đề) I/PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI THÍ SINH: (7 điểm). ... LOẠI THÍ SINH(3 điểm). Thí sinh học theo chương trình nào thì chọn đề thi tương ứng. A/CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN: CÂU IV a./ Trong không gian Oxyz cho điểm A(1;2;-1) và đường thẳng (d) có phương trình ... 0 2 1cos2 . ĐS:I= 8 ∏ - 4 1 CÂU III(1 điểm). Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a;góc SAC bằng 60 0 . Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu đi qua các đỉnh của hình chóp S.ABCD. II PHẦN...
 • 2
 • 433
 • 0
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN (SSÓ 26)

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN (SSÓ 26)

... ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN (SỐ 26) Thời gian làm bài :150 phút (Không kể giao đề) . I/PHẦN CHUNG (7 điểm) CÂU I ( 3 điểm): 1/Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ( C) ... tính bán kính mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp. 2/Tính bán kính đường tròn giao tuyến của mp(ABCD) với mặt cầu trên. II/PHẦN RIÊNG (3 điểm): A/ Chương trình chuẩn CÂU IVa/ (2 đi ểm) Trong không ... CÂU IVb( 2 điểm): Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(1;-1;2), B(1;-1;3), C (4;-1;2),và D( 4;-1;2). 1/ Chứng minh 4 điểm A,B,C,D đồng phẳng. 2/Gọi A’ là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng...
 • 1
 • 526
 • 0
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN (SỐ 26)

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN (SỐ 26)

... ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN (SỐ 26) Thời gian làm bài :150 phút (Không kể giao đề) . I/PHẦN CHUNG (7 điểm) CÂU I ( 3 điểm): 1/Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ( C) ... tính bán kính mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp. 2/Tính bán kính đường tròn giao tuyến của mp(ABCD) với mặt cầu trên. II/PHẦN RIÊNG (3 điểm): A/ Chương trình chuẩn CÂU IVa/ (2 đi ểm) Trong không ... CÂU IVb( 2 điểm): Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(1;-1;2), B(1;-1;3), C (4;-1;2),và D( 4;-1;2). 1/ Chứng minh 4 điểm A,B,C,D đồng phẳng. 2/Gọi A’ là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng...
 • 1
 • 404
 • 0
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN (SỐ 27)

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN (SỐ 27)

... ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN (SỐ 27) Thời gian làm bài:150 phút (Không kể giao đề) . I/PHẦN CHUNG (7 điểm)CÂU I ( 3 điểm): 1/Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ( C) ... điểm)A/CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN:CÂU IVa (2 đi ểm) Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình:x+2y2+z2-2x-4y-6z=0. 1/Xác định tâm và tính bán kính của (S). 2/Mặt cầu (S) cắt các trục Ox, ... B/CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO:CÂU IVb ( 2 điểm) Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình:x+2y2+z2-2x-4y-6z=0. 1/Xác định tâm và tính bán kính của (S). 2 /Gọi (d) là đường thẳng đi...
 • 2
 • 498
 • 0
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN(SỐ 27)

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN(SỐ 27)

... ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN (SỐ 27) Thời gian làm bài:150 phút (Không kể giao đề) . I/PHẦN CHUNG (7 điểm)CÂU I ( 3 điểm): 1/Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ( C) ... điểm)A/CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN:CÂU IVa (2 đi ểm) Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình:x+2y2+z2-2x-4y-6z=0. 1/Xác định tâm và tính bán kính của (S). 2/Mặt cầu (S) cắt các trục Ox, ... B/CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO:CÂU IVb ( 2 điểm) Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình:x+2y2+z2-2x-4y-6z=0. 1/Xác định tâm và tính bán kính của (S). 2 /Gọi (d) là đường thẳng đi...
 • 2
 • 456
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề ôn thi tốt nghiệp môn toán có đáp ánbộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán năm 2013bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toánbộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 2013bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 2012bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 2014Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ