1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

Lý 6 ( tiết 11-15)

Địa lý 6-Tiết 30-Biển và đại dương

Địa 6-Tiết 30-Biển và đại dương

... GI¸O ¸N §IÖN Tö Môn: Địa 6 NGƯỜI THỰC HIỆN Gi¸o viªn: Bùi Thị Luyên Tr­êng THCS Nh©n Hßa PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO ... tháng 4 năm 2007 Tiết 30: Bài 24 Biển và đại dương 1. Độ muối của nước biển và đại dương - Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là 35%o Thứ 5, ngày 19 tháng 4 năm 2007 Tiết 30: Bài 24 ... Dòng biển -Khái niệm: -Nguyên nhân: do gió thổi thường xuyên (gió tín phong và Bài tập gió tây ôn đới) Thứ 5, ngày 19 tháng 4 năm 2007 Tiết 30: Bài 24 Biển và đại dương 1. Độ muối của nước biển...
 • 16
 • 1,051
 • 0
Lý 6 - Tiết 3

6 - Tiết 3

... §IÖN Tö Môn:Vật 6 NGƯỜI THỰC HIỆN Gi¸o viªn: §oµn Quèc ViÖt Tr­êng THCS Nh©n Hßa PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNG TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA TiÕt 3: §o thÓ tÝch chÊt láng Tiết 3: Đo Thể ... Thể Tích Chất Lỏng I. Đơn vị đo thể tích: Đơn vị đo thể tích là mét khối (m 3 ), lít (l) Ta có: 1 lít = 1dm 3 1 ml = 1cm 3 (1 cc) C1: Tìm số thích hợp điền vào các chổ trống dưới đây: 1 m 3 = dm ... chất lỏng gồm: Bình chia độ, cốc đong, bình tam giác, 2. Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng: C6: Nhìn hình 3.3, hãy cho biết cách đặt bình chia độ nào cho phép đo thể tích chất lỏng chính xác?...
 • 5
 • 309
 • 0
Kiểm tra lý 6 tiết 27

Kiểm tra 6 tiết 27

... A. 66 ,6 0 F B. 310 K C. 98 ,6 0 F D. 37 0 C II. Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 12 đến 17. ( Mỗi ý được 0,25 điểm) Trong thực tế có nhiều loại ... (1 2) ... chỉ ra kết luận sai về nhiệt độ thân nhiệt của người bình thường là : A. 66 ,6 0 F B. 98 ,6 0 F C. 310 K D. 37 0 C Câu 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong cách nói sau : Về ngun tắc nhiệt ... nhiệt độ thân nhiệt của người bình thường là : A. 310 K B. 98 ,6 0 F C. 37 0 C D. 66 ,6 0 F Câu 4. Hai nhiệt kế có bầu như nhau nhưng tiết diện ống quản khác nhau . Nhúng chúng vào cùng một bình...
 • 19
 • 758
 • 7
Giáo án Vật Lý 6-Tiết 15

Giáo án Vật 6-Tiết 15

... chiếc cần vọt (hình 15.1), xà beng (hình 15.2), búa nhổ đinh (hình15.3). Chúng đề là các đong bẩy. Các đòn bẩy đều có một điểm xác định, gọi là điểm tựa. Đòn bẩy quay quanh điểm tựa (O). Trọng lượng ... điểm tựa (O). Trọng lượng của vật cần nâng (F 1 ) tác dụng vào một điểm của đòn bẩy (O 1 ). Lực nâng vật (F 2 ) tác dụng vào một điểm khác của đòn bẩy (O 2 ). C1: Hãy diền các chử O, O 1 , O 2 ... §IÖN Tö Môn:Vật 6 NGƯỜI THỰC HIỆN Gi¸o viªn: §oµn Quèc ViÖt Tr­êng THCS Nh©n Hßa PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNG TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA TiÕt 15: ®ßn bÈy VinaPhong Tiết 15: Đòn Bẩy....
 • 8
 • 789
 • 2
Giáo án Vật Lý 6-Tiết 1

Giáo án Vật 6-Tiết 1

... lí 6 Kẻ bảng 1.1 trang 8 SGK trong 5 phút Tiến hành đo (chọn dụng cụ cho phù hợp) và ghi kết quả vào bảng Bài tập về nhà: Bài 1-2.1 đến 1-2 .6 trang 4,5 sách bài tập Xem trước bài 2: Đo độ dài (tiếp ... nước Việt nam là mét (m) mét II. Đo độ dài: 1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài: Nhìn hình 1.1 trang 7 SGK C4: Hình a: người thợ mộc dùng để đo: thước mét (thước thẳng) thước dây (thước cuộn) Hình b: ... của thước (GHĐ) Độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước gọi là: độ chia nhỏ nhất của thước ( CNN) Vậy: Khi dùng thước đo, cần biết GHĐ và ĐCNN của thước. Giới hạn đo của thước (GHĐ) là độ...
 • 6
 • 483
 • 0
Giáo án Vật Lý 6-Tiết 2

Giáo án Vật 6-Tiết 2

... Môn:Vật 6 NGƯỜI THỰC HIỆN Gi¸o viªn: §oµn Quèc ViÖt Tr­êng THCS Nh©n Hßa PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNG TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA TiÕt 2: §o ®é dµi (tiÕp theo) 2 Tiết 2: Đo Độ Dài (Tiếp ... bao nhiêu? C2: Em chọn dụng cụ nào để đo? Chiều dài bàn học: Thước dây Bề dày quyển sách Vật lí 6: Thước kẻ Tại sao? C3: Em đặt thước đo như thế nào? Đặt thước dọc theo độ dài cần đo,1 đầu ngang ... như thế nào? Đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật 3 Rút ra kết luận: C6: Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống trong các câu sau: -ĐCNN -độ dài -GHĐ...
 • 5
 • 404
 • 0
Giáo án Vật Lý 6-Tiết 3

Giáo án Vật 6-Tiết 3

... §IÖN Tö Môn:Vật 6 NGƯỜI THỰC HIỆN Gi¸o viªn: §oµn Quèc ViÖt Tr­êng THCS Nh©n Hßa PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNG TRƯỜNG THCS NHÂN HÒA TiÕt 3: §o thÓ tÝch chÊt láng Tiết 3: Đo Thể ... Thể Tích Chất Lỏng I. Đơn vị đo thể tích: Đơn vị đo thể tích là mét khối (m 3 ), lít (l) Ta có: 1 lít = 1dm 3 1 ml = 1cm 3 (1 cc) C1: Tìm số thích hợp điền vào các chổ trống dưới đây: 1 m 3 = dm ... chất lỏng gồm: Bình chia độ, cốc đong, bình tam giác, 2. Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng: C6: Nhìn hình 3.3, hãy cho biết cách đặt bình chia độ nào cho phép đo thể tích chất lỏng chính xác?...
 • 5
 • 407
 • 0
Giáo án Vật Lý 6-Tiết 10

Giáo án Vật 6-Tiết 10

... §IÖN TöMôn:Vật 6 NGƯỜI THỰC HIỆNGi¸o viªn: §oµn Quèc ViÖtTr­êng THCS Nh©n HßaPHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNGTRƯỜNG THCS NHÂN HÒATiÕt 10: lùc kÕ-PhÐp ®o lùc Tiết 10: Lực Kế...
 • 6
 • 470
 • 5
Giáo án Vật Lý 6-Tiết 11

Giáo án Vật 6-Tiết 11

... cướ10001000NhômNhôm27002700ÉtxăngÉtxăng700700ĐáĐá(kho ng) 260 0ả(kho ng) 260 0ảD u h aầ ỏD u h aầ ỏ(kho ng) 800ả(kho ng) 800ảG oạG oạ(kho ng) 1200ả(kho ng) 1200ảD u ănầD u ănầ(kho ng) 800ả(kho ng) 800ảG t tỗ ốG t tỗ ố(kho ... ượKh i l ng riêngố ượ(kg/m(kg/m33))Ch t l ngấ ỏCh t l ngấ ỏKh i l ng riêngố ượKh i l ng riêngố ượ(kg/m(kg/m33))ChìChì1130011300Thu ngânỷThu ngânỷ1 360 01 360 0S tắS tắ78007800N ... lượng riêng: D (kg/m3)-khối lượng: m(kg)-thể tích: V(m3)Công thức:= Xm (kg)D (kg/m3)V (m3)1300(kg) Tiết 11: Khối Lượng Riêng – Trọng Lượng Riêng.I. Khối lượng riêng. Tính khối...
 • 9
 • 571
 • 0
Giáo án Vật Lý 6-Tiết 12

Giáo án Vật 6-Tiết 12

... TöMôn:Vật 6 NGƯỜI THỰC HIỆNGi¸o viªn: §oµn Quèc ViÖtTr­êng THCS Nh©n HßaPHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHÒNGTRƯỜNG THCS NHÂN HÒATiÕt 12: Thùc hµnh-X¸c ®Þnh khèi l­îng riªng cña sái Tiết ... m3.3. Tính khối lượng riêng của sỏi. Tiết 12: Xác Định Khối Lượng Riêng Của Sỏi.I. Thực hành.1. Dụng cụ. 2. Tiến hành đo.3. Tính khối lượng riêng của sỏi. Tiết 12: Xác Định Khối Lượng Riêng...
 • 5
 • 571
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra 45 phut vat ly 6 tiet 27đề kiểm tra vật lý 6 tiết 26đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 vật lý 6đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý 6đề kiểm tra 1 tiết vật lý 6đề kiểm tra 1 tiết vật lý 6 học kì 1Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ