1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng phác đồ hóa xạ trị với kỹ thuật PETCT mô phỏng

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ sớm điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ BẰNG ĐƯỜNG mở NGỰC NHỎ tại BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ sớm điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ BẰNG ĐƯỜNG mở NGỰC NHỎ tại BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức

... bào nhỏ đường mở ngực nhỏ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức với mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ phẫu thuật đường mở ngực nhỏ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Đánh giá kết ... Đức Đánh giá kết sớm phẫu thuật điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ đường mở ngực nhỏ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Phẫu thuật xâm lấn với đường mở ngực nhỏ 1.1.1 Khái ... mô thư ng gặp, chiếm 85% đến 90% số bệnh nhân mắc ung thư phổi, ung thư phổi tế bào nhỏ ( Small Cell Lung Cancer ) chiếm 10%-15% Các dạng ung thư phổi không tế bào nhỏ phổ biến ung thư tế bào...
 • 72
 • 325
 • 2
NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ BẰNG hóa  xạ TRỊ ĐỒNG THỜI

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ BẰNG hóa xạ TRỊ ĐỒNG THỜI

... nữ [2] Trong thực hành điều trị, ung thư phổi phân hai loại ung thư phổi tế bào nhỏ (UTPKTBN) ung thư phổi tế bào nhỏ UTPKTBN chiếm tới 80% số trường hợp Trong số bệnh nhân UTPKTBN chẩn đoán, ... CỨU Đối tượng nghiên cứu 1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: Thời gian nghiên cứu từ 1/2008 -6/2013 - Khơng có tiền sử bị ung thư khác - Mô bệnh học tế bào học: Ung thư phổi loại tế bào nhỏ - Giai đoạn ... 12/2013 không cao nghiên cứu 3.2 Viêm thực quản Nghiên cứu hoá xạ trị đồng thời cho thấy viêm thực quản tác dụng phụ chủ yếu làm hạn chế phương pháp Trong nghiên cứu chúng tôi, tỷ lệ viêm thực quản...
 • 6
 • 522
 • 6
đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iiib – iv bằng phác đồ paclitaxel – carboplatin tại hải phòng

đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iiib – iv bằng phác đồ paclitaxel – carboplatin tại hải phòng

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ THỊ HUYỀN SÂM ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ PHổI KHÔNG Tế BàO NHỏ GIAI ĐOạN IIIB IV BằNG PHáC Đồ PACLITAXEL CARBOPLATIN TạI HảI PHòNG ... Contre la Cancer (Uỷ ban phòng chống ung thư quốc tế) UT : Ung thư UTBM : Ung thư biểu mô UTP : Ung thư phổi UTPKPTBN : Ung thư phổi tế bào nhỏ UTPTBN : Ung thư phổi tế bào nhỏ WHO : World Health ... 47 SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 67 bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn IIIb - IV Điều trị phác đồ Paclitaxel Carboplatin Sau đợt điều trị Đánh giá đáp ứng Không ĐƯ bệnh tiến triển Chuyển phác đồ khác điều trị triệu...
 • 108
 • 1,547
 • 15
Đánh giá kết quả điều trị phác đồ gemcitabine – cisplatin trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ

Đánh giá kết quả điều trị phác đồ gemcitabine – cisplatin trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ

... tài với mục tiêu sau: Đánh giá kết điều trị phác đồ Gemcitabine Cisplatin điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn muôn Đánh giá số tác dụng phụ phác đồ 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Dịch tễ ... chứng minh ưu phác đồ Gemcitabine Cisplatin điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, lựa chọn điều trị hàng đầu cho nhóm bệnh nhân Châu Âu [7], [8] Tại bệnh viện K, phác đồ sử dung từ nhiều năm ... quan ung thư phổi không tế bào nhỏ, Tạp chí Lao bệnh phổi số 7,8 tháng 2,4/2012, trang 31 Bïi Quang Huy (2008), Đánh giá hiƯu điều trị ung thư phổi khơng tế bào nhỏ giai đoạn IIIB-IV b»ng ph¸c đồ...
 • 58
 • 1,229
 • 13
ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB  IV BẰNG PHÁC đồ PACLITAXEL  CISPLATIN tại THANH HOA

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB IV BẰNG PHÁC đồ PACLITAXEL CISPLATIN tại THANH HOA

... N3 IIIB IIIB IIIB IIIB IIIB IIIB IIIB IIIB IIIB IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV 1.4 Điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ 16 1.4.1 Điều trị theo giai đoạn 1.4.1.1 Giai đoạn I, IIA, IIB (T ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG I HC Y H NI HONG TH H ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ PHổI KHÔNG Tế BàO NHỏ GIAI ĐOạN IIIB - IV BằNG PHáC Đồ PACLITAXEL - CISPLATIN T¹I THANH HOA Chuyên ... định ung thư phổi khơng tế bào nhỏ 13 1.3.2 Chẩn đoán giai đoạn 13 1.4 Điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ 15 1.4.1 Điều trị theo giai đoạn 16 1.4.2 Điều trị...
 • 55
 • 474
 • 6
ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ gđ IV BẰNG PHÁC đồ PACLITAXEL CARBOPLATIN tại BV đại học y hà nội từ 2010  2015

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ gđ IV BẰNG PHÁC đồ PACLITAXEL CARBOPLATIN tại BV đại học y hà nội từ 2010 2015

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG I HC Y H NI MAI TIN T ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ PHổI KHÔNG Tế BàO NHỏ IV BằNG PHáC Đồ PACLITAXEL- CARBOPLATIN TạI BV ĐạI HäC Y Hµ NéI Tõ 2010 - 2015 ... chống ung thư quốc tế) UT : Ung thư UTBM : Ung thư biểu mô UTP : Ung thư phổi UTPKPTBN : Ung thư phổi tế bào nhỏ UTPTBN : Ung thư phổi tế bào nhỏ WHO : World Health Orgnization (Tổ chức Y tế giới) ... nguyên phát MBH tế bào học kết hợp với lâm sàng hình ảnh giai đoạn IV điều trị hóa chất phác đồ Paclitaxel Carboplatin khoa Ung Bướu Chăm Sóc Giảm Nhẹ BV ĐH Y Nội từ 1/1 /2010 đến 31/12/2015...
 • 78
 • 835
 • 11
ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ ở BỆNH NHÂN có TUỔI được PHẪU THUẬT tại BỆNH VIỆN k

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ ở BỆNH NHÂN có TUỔI được PHẪU THUẬT tại BỆNH VIỆN k

... k t điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ bệnh nhân tuổi phẫu thuật Bệnh viện K nhằm mục tiêu sau: Mô tả số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ung thư phổi bệnh nhân tuổi phẫu thuật Đánh giá ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ======= NGUYỄN CƠNG TÍN ĐÁNH GIÁ K T QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ BỆNH NHÂN CÓ TUỔI ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN K Chuyên ... phổi khơng tế bào nhỏ giai đoạn I, II, IIIA - Được định phẫu thuật loại bỏ khối u phương pháp phẫu thuật , bao gồm nội soi mổ mở - k t giải phẫu bệnh sau phẫu thuật Ung thư phổi không tế bào...
 • 60
 • 556
 • 9
Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iiib iv bằng phác đồ paclitaxel cisplatin tại trung tâm ung bướu thái nguyên

Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iiib iv bằng phác đồ paclitaxel cisplatin tại trung tâm ung bướu thái nguyên

... thể kết điều trị phác đồ Vì vậy, tiến hành đề tài nhằm hai mục tiêu sau: Ðánh giá đáp ứng điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB- IV phác đồ Paclitaxel- Cisplatin Trung tâm Ung bướu ... 2.1 Ðối tượng nghiên cứu 81 bệnh nhân (BN) ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB, IV điều trị phác đồ Paclitaxel- Cisplatin Trung tâm ung bướu Thái Nguyên từ tháng 07/2012 đến tháng 03/2016 ... ứng Điều trị tiếp đến đợt (...
 • 108
 • 405
 • 2
Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iiib iv bằng phác đồ paclitaxel cisplatin tại trung tâm ung bướu thái nguyên

Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iiib iv bằng phác đồ paclitaxel cisplatin tại trung tâm ung bướu thái nguyên

... đánh giá tổng thể kết điều trị phác đồ Vì vậy, chúng tơi tiến hành đề tài nhằm hai mục tiêu sau: Ðánh giá đáp ứng điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB- IV phác đồ Paclitaxel- Cisplatin ... 2.1 Ðối tượng nghiên cứu 81 bệnh nhân (BN) ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB, IV điều trị phác đồ Paclitaxel- Cisplatin Trung tâm ung bướu Thái Nguyên từ tháng 07/2012 đến tháng 03/2016 ... ứng Điều trị tiếp đến đợt (...
 • 106
 • 339
 • 0
Đánh giá hiệu quả docetaxel trong điều trị bước 2 ung thư phổi không tế bào nhỏ tại bệnh viện ung bướu hà nội

Đánh giá hiệu quả docetaxel trong điều trị bước 2 ung thư phổi không tế bào nhỏ tại bệnh viện ung bướu hà nội

... bước Bệnh viện Ung Bướu Nội (20 13 -20 15) Đánh giá hiệu điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ bước Docetaxel 7 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 DỊCH TỄ HỌC Ung thư phổi (UPT) bệnh lý ác tính thư ng gặp ... nghĩa bệnh nhân suy gan 29 • CHỈ ĐỊNH: Taxotere định điều trị bệnh nhân ung thư vú, ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư dày, ung thư đầu cổ Để điều trị ung thư phổi không ... bước ung thư phổi không tế bào nhỏ Bệnh viện Ung Bướu Nội nhằm hai mục tiêu: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ung thư phổi không tế bào nhỏ thất bại với điều trị hóa chất bước Bệnh...
 • 102
 • 316
 • 1
Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV bằng phác đồ gemcitabine cisplatin tại bệnh viện phổi trung ương

Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV bằng phác đồ gemcitabine cisplatin tại bệnh viện phổi trung ương

... thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV phác đồ Gemcitabine & Cisplatin bệnh viện Phổi Trung ương nhằm mục tiêu sau: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi không tế bào ... Tại bệnh viện Phổi Trung ương, phác đồ Gemcitabin - Cisplatin sử dụng điều trị UTPKTBN từ năm 2013 chưa có nghiên cứu đánh giá hiệu phác đồ Vì tiến hành đề tài “ Đánh giá hiệu điều trị ung thư ... chống ung thư quốc tế (Union International Contre la Cancer) UT : Ung thư UTBM : Ung thư biểu mô UTP : Ung thư phổi UTPKTBN : Ung thư phổi không tế bào nhỏ UTPTBN : Ung thư phổi tế bào nhỏ WHO...
 • 89
 • 353
 • 0
Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV bằng phác đồ gemcitabine cisplatin tại bệnh viện phổi trung ương

Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV bằng phác đồ gemcitabine cisplatin tại bệnh viện phổi trung ương

... hạch đối bên IV IV IV IV M1a màng phổi IV IV IV IV M1b IV IV IV IV 1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI Các phương pháp điều trị phẫu thuật, xạ trị, hóa chất, điều trị phẫu thuật phương pháp ... điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV phác đồ Gemcitabine & Cisplatin bệnh viện Phổi Trung ương nhằm mục tiêu sau: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 73 BN ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV chẩn đốn điều trị lần đầu hóa chất phác đồ Gemcitabine - Cisplatin Bệnh viện Phổi Trung Ương giai...
 • 88
 • 254
 • 0
Đánh giá hiệu quả docetaxel trong điều trị bước 2 ung thư phổi không tế bào nhỏ tại bệnh viện ung bướu hà nội

Đánh giá hiệu quả docetaxel trong điều trị bước 2 ung thư phổi không tế bào nhỏ tại bệnh viện ung bướu hà nội

... bước Bệnh viện Ung Bướu Nội (20 13 -20 15) Đánh giá hiệu điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ bước Docetaxel 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 DỊCH TỄ HỌC Ung thư phổi (UPT) bệnh lý ác tính thư ng gặp ... bước ung thư phổi không tế bào nhỏ Bệnh viện Ung Bướu Nội nhằm hai mục tiêu: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ung thư phổi không tế bào nhỏ thất bại với điều trị hóa chất bước Bệnh ... nghĩa bệnh nhân suy gan 24  CHỈ ĐỊNH: Taxotere định điều trị bệnh nhân ung thư vú, ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư dày, ung thư đầu cổ Để điều trị ung thư phổi...
 • 104
 • 179
 • 1
Đánh giá kết quả điều trị u lympho ác tính không hodgkin độ ác tính cao tế bào b bằng phác đồ hoá xạ trị kết hợp tại bệnh viện k

Đánh giá kết quả điều trị u lympho ác tính không hodgkin độ ác tính cao tế bào b bằng phác đồ hoá xạ trị kết hợp tại bệnh viện k

... ULAKH độ < /b> ác < /b> tính < /b> cao < /b> đi u < /b> < /b> trị < /b> b nh viện K từ tháng 01/2005 – 10/2011 Đánh giá < /b> k t < /b> đi u < /b> < /b> trị < /b> tác dụng khơng mong muốn phác đồ hố xạ trị < /b> k t < /b> hợp b nh ULAKH độ < /b> ác < /b> tính < /b> cao < /b> tế < /b> b o < /b> B (hoá chất phác đồ ... tử khoảng 35 kD, nằm b mặt tế < /b> b o < /b> tiềnlympho B (pre -B lympho)< /b> , tế < /b> b o < /b> Lympho < /b> B trưởng thành Kháng nguyên bi u < /b> 90% tế < /b> b o < /b> lympho < /b> B m u < /b> b nh nhân ULAKH [9], không < /b> bi u < /b> tế < /b> b o < /b> m u < /b> gốc, tế < /b> b o < /b> lympho < /b> ... hạt - ULAKH tế < /b> b o < /b> T nguyên b o < /b> miễn dịch mạch m u < /b> - ULAKH tế < /b> b o < /b> T ngoại vi - ULAKH tế < /b> b o < /b> T type ruột - ULAKH tế < /b> b o < /b> lớn nội mạc m u < /b> tế < /b> b o < /b> B - ULAKH lan toả tế < /b> b o < /b> nhỏ khụng khớa - ULAKH loại...
 • 49
 • 500
 • 1
nghiên cứu chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị vi phẫu thuật vỡ túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ

nghiên cứu chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị vi phẫu thuật vỡ túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ

... chứng vỡ túi phình ĐM cảnh đoạn sọ cao Với mong muốn góp phần chẩn đốn sớm điều trị phẫu thuật có hiệu chúng tơi tiến hành đề tài Nghiên cứu chẩn đoán đánh giá kết điều trị vi phẫu thuật vỡ túi phình ... góp phần chẩn đốn sớm điều trị phẫu thuật có hiệu chúng tơi tiến hành đề tài “ Nghiên cứu chẩn đoán đánh giá kết điều trị vi phẫu thuật vỡ túi phình ĐM cảnh đoạn sọ với mục tiêu: Nghiên cứu đặc ... chẩn đốn, hình ảnh học vỡ túi phình ĐM cảnh đoạn sọ Kết điều trị vi phẫu thuật vỡ túi phình ĐM cảnh đoạn sọ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Trên Thế giới Thomas Willis phát đa giác...
 • 55
 • 637
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏnghiên cứu điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não bằng hoá xạ trịđiều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ hiện nayhóaxạ trị đồng thời ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iiiung thư phổi không tế bào nhỏ là gìbệnh ung thư phổi không tế bào nhỏung thư phổi không tế bào nhỏnghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầunghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoáxạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trịđánh giá kết quả điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng nimotuzumabhóa xạ trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn tại vùngđánh giá kết quả điều trị ung thư ganđánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương phá đốt nhiệt sóng cao tânđánh giá kết quả điều trị yếu tố tiên lượng của ung thư amiđantiêu chuẩn đánh giá kết quả điều trị đánh giá kết quả sau 4 tuần điều trị theo tiêu chuẩn của viện ung thư quốc gia hoa kỳđánh giá kết quả điều trị gãy hở thân xương đùiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ