1. Trang chủ >
 2. Kinh Tế - Quản Lý >
 3. Quản lý nhà nước >

Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể những vấn đề lý luận và thực tiễn (tt)

THÀNH UỶ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

THÀNH UỶ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ - NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN THỰC TIỄN

... PHỐ ĐÀ NẴNG LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Đặc điểm, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ Thành ủy Đà Nẵng Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng ... Thành uỷ Thành phố Đà Nẵng Liên đoàn Lao động Thành phố giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Luận văn tập trung nghiên cứu lãnh đạo Thành uỷ Thành phố Đà Nẵng Liên đoàn Lao động Thành phố ... Thành phố Đà Nẵng Liên đoàn Lao động Thành phố giai đoạn - Trên sở đó, đề xuất giải pháp tăng cường lãnh đạo Thành uỷ Thành phố Đà Nẵng Liên đoàn Lao động Thành phố giai đoạn 3.2 Nhiệm vụ luận...
 • 117
 • 334
 • 1
LUẬN VĂN THÀNH UỶ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN docx

LUẬN VĂN THÀNH UỶ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ - NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN THỰC TIỄN docx

... PHỐ ĐÀ NẴNG LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Đặc điểm, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ Thành ủy Đà Nẵng Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng ... Thành uỷ Thành phố Đà Nẵng Liên đoàn Lao động Thành phố giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Luận văn tập trung nghiên cứu lãnh đạo Thành uỷ Thành phố Đà Nẵng Liên đoàn Lao động Thành phố ... Thành phố Đà Nẵng Liên đoàn Lao động Thành phố giai đoạn - Trên sở đó, đề xuất giải pháp tăng cường lãnh đạo Thành uỷ Thành phố Đà Nẵng Liên đoàn Lao động Thành phố giai đoạn 3.2 Nhiệm vụ luận văn...
 • 117
 • 334
 • 0
Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tình hình thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tình hình thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

... vấn đề chung tranh chấp lao động pháp luật giải tranh chấp lao động nhân Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật giải tranh chấp lao động nhân thực tiễn doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Chƣơng ... 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN VÀ THỰC TIỄN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 30 2.1 Khái quát chung tình hình giải tranh chấp lao động ... thiện năm 29 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN VÀ THỰC TIỄN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Khái quát chung tình hình giải tranh chấp...
 • 91
 • 908
 • 6
So sánh pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động của Việt Nam và Nhật Bản

So sánh pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động của Việt Nam Nhật Bản

... luận tranh chấp lao động pháp luật giải tranh chấp lao động Chương 2: So sánh pháp luật hành giải tranh chấp lao động Việt Nam Nhật Bản Chương 3: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam giải tranh chấp lao ... HIỆN HÀNH VỀ GIẢI QUYẾT 23 TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN 2.1 Nguyên tắc giải tranh chấp lao động 23 2.2 Giải tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam 25 Nhật Bản 2.2.1 ... chỉnh giải tranh chấp lao động Việc thực đề tài So sánh pháp luật giải tranh chấp lao động Việt Nam Nhật Bản hội để nghiên cứu sâu chế định giải tranh chấp lao động Việt Nam sở đối chiếu, so sánh...
 • 16
 • 585
 • 0
So sánh pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động của việt nam và nhật bản

So sánh pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động của việt nam nhật bản

... luận tranh chấp lao động pháp luật giải tranh chấp lao động Chương 2: So sánh pháp luật hành giải tranh chấp lao động Việt Nam Nhật Bản Chương 3: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam giải tranh chấp lao ... HIỆN HÀNH VỀ GIẢI QUYẾT 23 TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN 2.1 Nguyên tắc giải tranh chấp lao động 23 2.2 Giải tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam 25 Nhật Bản 2.2.1 ... quyền giải tranh chấp lao động b Căn vào mục đích tranh chấp lao động, tranh chấp lao động chia thành tranh chấp lao động quyền tranh chấp lao động lợi ích Tranh chấp lao động quyền tranh chấp...
 • 95
 • 497
 • 3
Giải quyết tranh chấp về chống bán phá giá trong khuôn khổ WTO và sự tham gia của các nước đang phát triển và Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (TT)

Giải quyết tranh chấp về chống bán phá giá trong khuôn khổ WTO sự tham gia của các nước đang phát triển Việt Nam – Những vấn đề luận thực tiễn (TT)

... chấp bán phá THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI WTO VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC giá theo pháp luật quốc gia thành viên Về luận thực tế, việc GQTC chống BPG theo ĐANG PHÁT ... biện pháp chống CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VÀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ ÁP DỤNG TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ BPG Trong khuôn khổ WTO, tranh chấp chống BPG bất GIÁ TẠI WTO đồng thành viên WTO vấn đề ... Từ thực tiễn tham gia Việt Nam vào DSM WTO, rút số nhận xét sau đây: hiệu tham gia Việt Nam vào việc giải tranh chấp WTO chống bán phá giá - Việt Nam bước tham gia cách chủ động, tích cực Các giải...
 • 14
 • 396
 • 0
PHÁP LUẬT về KINH DOANH bảo HIỂM NHÂN THỌ ở VIỆT NAM NHỮNG vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN tt

PHÁP LUẬT về KINH DOANH bảo HIỂM NHÂN THỌ ở VIỆT NAM NHỮNG vấn đề LUẬN THỰC TIỄN tt

... KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 2.1.1 Bảo hiểm nhân thọ sản phẩm bảo hiểm nhân thọ a) Khái niệm bảo ... đảm bảo tính khoản tài sản đầu tư 2.2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 2.2.1 Nguyên tắc pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ a) Nguyên tắc đảm bảo quyền tự kinh doanh ... mà thực giám sát trực tiếp CHƯƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM 4.1 NHỮNG YÊU CẦU TRONG VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT...
 • 27
 • 626
 • 1
PHÁP LUẬT về điều KIỆN THƯƠNG mại CHUNG  NHỮNG vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN tt

PHÁP LUẬT về điều KIỆN THƯƠNG mại CHUNG NHỮNG vấn đề LUẬN THỰC TIỄN tt

... thương mại chung pháp luật điều kiện thương mại chung Chương 3: Pháp luật Việt Nam điều kiện thương mại chung thực tiễn áp dụng số lĩnh vực Chương 4: Hoàn thiện pháp luật điều kiện thương mại chung ... cứu vấn đề luận giải cặn kẽ nguyên việc xây dựng pháp luật ĐKTMC lựa chọn mới, lần tiếp cận nghiên cứu Việt Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU ... Khái quát pháp luật điều kiện thương mại chung 2.2.1 Nền tảng triết việc kiểm soát pháp luật điều kiện thương mại chung nhận diện pháp luật điều kiện thương mại chung Sự can thiệp bên vào tự...
 • 26
 • 444
 • 0
Cơ chế thi hành quyết định của trọng tài thương mại - những vấn đề lý luận và thực tiễn

Cơ chế thi hành quyết định của trọng tài thương mại - những vấn đề luận thực tiễn

... 1: Những vấn đề luận chế thi hành định trọng tài thương mại Chương 2: Thực tiễn vận hành chế thi hành định trọng tài thương mại Việt Nam Chương 3: Hoàn thi n chế thi hành định trọng tài thương ... định trọng tài; - chế thi hành định trọng tài phận hợp thành chế; - Thực trạng thi hành định trọng tài, tổng hợp, phân tích pháp luật thực định thi hành định trọng tài, tìm hiểu quy định thi ... pháp chế thi hành định trọng tài thương mại 38 1.2.4.2 Các yếu tố cấu thành chế thi hành định trọng tài thương mại 40 CHƢƠNG - THỰC TIỄN VẬN HÀNH CƠ CHẾ THI HÀNH 46 QUYẾT...
 • 102
 • 673
 • 1
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích theo pháp luật lao động Việt Nam

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích theo pháp luật lao động Việt Nam

... động tập thể tranh chấp lao động tập thể quyền tranh chấp lao động tập thể lợi ích Tuy nhiên, văn pháp luật Việt Nam chưa đưa định nghĩa tranh chấp lao động tập thể cách rõ ràng Vậy tranh chấp lao ... GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH THEO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM Giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích việc tổ chức, quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thủ tục theo luật ... định: “ Tranh chấp lao động tranh chấp quyền lợi ích phát sinh quan hệ lao động người lao động, tập thể người lao động với người sử dụng lao động Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động...
 • 49
 • 1,698
 • 9
kiến cá nhân về tranh chấp lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật hiện hành

kiến cá nhân về tranh chấp lao động tập thể giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật hiện hành

... GIẢI QUY T VẤN ĐỀ I.Nêu ý kiến nhân quy định Bộ luật lao động Việt Nam hành tranh chấp lao động tập thể giải tranh chấp lao động tập thể? 1.Khái quát tranh chấp lao động tập thể Tranh chấp ... dụng lao động 2.Ý kiến nhân tranh chấp lao động tập thể giải tranh chấp lao động tập thể theo quy định pháp luật hành 2.1.Các nguyên tắc giải tranh chấp lao động thể hiểu đơn giản rằng: tranh ... tranh chấp lao động nhân người lao động người sử dụng lao động tranh chấp lao động tập thể tập thể lao động người sử dụng lao động .Tranh chấp lao động phân loại theo tiêu chí: tranh chấp theo...
 • 17
 • 306
 • 0
Pháp luật giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích ở Việt Nam

Pháp luật giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích ở Việt Nam

... LUẬN VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH VÀ PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH 2.1 Tranh chấp lao động tập thể lợi ích 2.1.1 Tranh chấp lao động tập thể lợi ích ... pháp luật giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích 45 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH VIỆT NAM 3.1 Nguyên tắc giải tranh chấp lao động tập thể ... tập trung nghiên cứu CHƢƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH VÀ PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH 2.1 Tranh chấp lao động tập thể lợi...
 • 159
 • 468
 • 1
Pháp luật giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích ở việt nam (TT)

Pháp luật giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích ở việt nam (TT)

... thiện pháp luật giải TCLĐTT lợi ích Việt Nam Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH VÀ PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH 2.1 Tranh chấp lao ... TRẠNG PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH VIỆT NAM 3.1 Nguyên tắc giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích - Tơn trọng, bảo đảm quyền tự định bên trình giải tranh chấp ... TCLĐTT lợi ích 3.2 Chủ thể có thẩm quyền giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích 3.2.1 Hồ giải viên lao động 3.2.1.1 Thẩm quyền Hoà giải viên lao động giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích Theo...
 • 27
 • 340
 • 0
(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH Ở VIỆT NAM

(LUẬN ÁN TIẾNLUẬT HỌC) PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH Ở VIỆT NAM

... LUẬN VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH VÀ PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH 2.1 Tranh chấp lao động tập thể lợi ích 2.1.1 Tranh chấp lao động tập thể lợi ích ... Pháp luật giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích 40 2.2.1 Mục ích điều chỉnh pháp luật việc giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích 40 2.2.2 Khái niệm pháp luật giải tranh chấp lao động tập ... động tập thể lợi ích 44 2.2.3 Nội dung pháp luật giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích 45 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH VIỆT NAM 3.1 Nguyên...
 • 159
 • 399
 • 0
(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH Ở VIỆT NAM

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾNLUẬT HỌC) PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH Ở VIỆT NAM

... thiện pháp luật giải TCLĐTT lợi ích Việt Nam Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH VÀ PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH 2.1 Tranh chấp lao ... TRẠNG PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH VIỆT NAM 3.1 Nguyên tắc giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích - Tơn trọng, bảo đảm quyền tự định bên trình giải tranh chấp ... TCLĐTT lợi ích 3.2 Chủ thể có thẩm quyền giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích 3.2.1 Hồ giải viên lao động 3.2.1.1 Thẩm quyền Hoà giải viên lao động giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích Theo...
 • 27
 • 405
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ý kiến cá nhân về tranh chấp lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật hiện hànhpháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụnghợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao độngnêu ý kiến cá nhân về các quy định của bộ luật lao động việt nam hiện hành về tranh chấp lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động tập thểgiải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền ở việt namgiải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyềnvề qui trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại doanh nghiệpv thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thểđiều 224 trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại cơ sởtrình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thểgiải quyết tranh chấp lao động tập thể tại tòa ánthẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thểđiều 226 trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại cơ sở điều 169 cũgiải quyết tranh chấp lao động tập thể thông qua phương thức thương lượng trực tiếpgiải quyết tranh chấp lao động tập thể tại hội đồng hòa giải lao động cơ sởNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ