1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tin học >

Giáo trình Cơ sở máy tính - Tin học cơ sở V2 0

Giáo trình Cơ sở máy tính - Tin học cơ sở V2.0

Giáo trình sở máy tính - Tin học sở V2.0

... Phần 1 - sở về máy tính KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bài giảng tin học nâng cao Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa ... Máy tính và phần cứng  1.3. Phần mềm máy tính  1.4. Dữ liệu số trong máy tính  1.5. Thông tin cần biết khi mua máy tính Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học ... việc ( 100500 ). Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 13 Các loại máy tính truyền thống  Phân loại theo khả năng sử dụng chung:  Máy tính lớn...
 • 116
 • 498
 • 2
Giáo trình kĩ thuật máy tính.doc

Giáo trình kĩ thuật máy tính.doc

... ta nhận đợc từ 00 000 001 11, máy thu sẽ biết rằng từ đó phải là 00 000 11111 (nếu coi nh không có nhiều hơn một lỗi kép). Nhng nếu một lỗi ba xảy ra, biến 00 000 000 00 thành 00 000 001 11 thì ta không ... Cache chứa thông tin hữu hiệu, tức là thông tin trong đó sẽ đợc cập nhật tự động.Ví dụ: Nếu SET 1 = 00 005 FFh, ta chuyển sang dạng nhị phân: SET 1 = 00 00 000 0 00 00 000 0 01 01 1111 1111. Từ ... thu đợc khi chia đa thức các bit của bản tin cho một đa thức quy định.Ví dụ mã sửa sai là mã có 4 từ dài 10 bit nh sau :00 000 000 00, 00 000 11111, 1111 100 000 , 1111111111. Mã này có khoảng cách là...
 • 40
 • 1,548
 • 8
Giáo trình phần cứng máy tính - Bộ nhớ memory

Giáo trình phần cứng máy tính - Bộ nhớ memory

... quá trình khởi động (Boot) và các thiết bị phần cứng (hardware) bên trong máy tính của bạn được gọi là Hệ thống Nhập/Xuất sở (BIOS), người ta còn gọi là firmware (chương trình điều khiển sở) . ... quá trình P.O.S.T. - Cung cấp cho máy tính những chỉ thị bản để điều khiển các thiết bị trong hệ thống. - Định vị bất kỳ mã BIOS nào trên các card mở rộng và thực thi chúng. VPIT – Giáo trình ... cứng máy tính – Chương VI Trang 3 Flash ROM được biết đến như một chương trình BIOS hỗ trợ các thiết bị Plug-and-Play. Những chips này lưu lại dữ liệu khi máy tính đã tắt nguồn; vì vậy, thông tin...
 • 6
 • 2,194
 • 32
Giáo trình bải trì máy tính

Giáo trình bải trì máy tính

... 00 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00 8 00 9 00 4 00 5 00 9 5f7 00 0 00 0 fff Cạc Cluster 00 3, 00 4, 00 5, 00 9: cng mäüt file v Cluster 00 9 l Cluster ... sáøm Âen Xanh lạ Âen Âen Âen Tràõng   +3,3 -1 2V Näúi âáút PW_ON Näúi âáút Näúi âáút Näúi âáút -5 V +5V +5V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - §.3. BNG MẢCH CHÊNH (MAINBOARD) I. Giåïi ... tênh v cạc chỉïc nàng khạc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - §.2. NGƯN ÂIÃÛN CHO MẠY TÊNH Ngưn âiãûn mạy tênh cọ chỉïc nàng chuøn âäøi ngưn âiãûn 110V/220V thnh ngưn âiãûn mäüt chiãưu...
 • 68
 • 652
 • 4
Giáo trình bảo trì máy tính

Giáo trình bảo trì máy tính

... 00 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00 8 00 9 00 4 00 5 00 9 5f7 00 0 00 0 fff Cạc Cluster 00 3, 00 4, 00 5, 00 9: cng mäüt file v Cluster 00 9 l Cluster ... sáøm Âen Xanh lạ Âen Âen Âen Tràõng   +3,3 -1 2V Näúi âáút PW_ON Näúi âáút Näúi âáút Näúi âáút -5 V +5V +5V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - §.3. BNG MẢCH CHÊNH (MAINBOARD) I. Giåïi ... tênh v cạc chỉïc nàng khạc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - §.2. NGƯN ÂIÃÛN CHO MẠY TÊNH Ngưn âiãûn mạy tênh cọ chỉïc nàng chuøn âäøi ngưn âiãûn 110V/220V thnh ngưn âiãûn mäüt chiãưu...
 • 68
 • 1,466
 • 80
Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm

Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm

... 00 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00 8 00 9 00 4 00 5 00 9 5f7 00 0 00 0 fff Cạc Cluster 00 3, 00 4, 00 5, 00 9: cng mäüt file v Cluster 00 9 l Cluster ... sáøm Âen Xanh lạ Âen Âen Âen Tràõng   +3,3 -1 2V Näúi âáút PW_ON Näúi âáút Näúi âáút Näúi âáút -5 V +5V +5V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - §.3. BNG MẢCH CHÊNH (MAINBOARD) I. Giåïi ... tênh v cạc chỉïc nàng khạc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - §.2. NGƯN ÂIÃÛN CHO MẠY TÊNH Ngưn âiãûn mạy tênh cọ chỉïc nàng chuøn âäøi ngưn âiãûn 110V/220V thnh ngưn âiãûn mäüt chiãưu...
 • 68
 • 1,246
 • 8
giao trinh bao tri may tinh va cai dat phan mem.pdf

giao trinh bao tri may tinh va cai dat phan mem.pdf

... 00 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00 8 00 9 00 4 00 5 00 9 5f7 00 0 00 0 fff Cạc Cluster 00 3, 00 4, 00 5, 00 9: cng mäüt file v Cluster 00 9 l Cluster kãút thục. Cluster 00 6 thüc mäüt file khạc, Cluster 00 7, 00 8 ... v cạc chỉïc nàng khạc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - §.2. NGƯN ÂIÃÛN CHO MẠY TÊNH Ngưn âiãûn mạy tênh cọ chỉïc nàng chuøn âäøi ngưn âiãûn 110V/220V thnh ngưn âiãûn mäüt ... v âëa chè bäü nhåï vo ra cho mäüt thiãút bë gi l cäøng ca thiãút bë âọ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - §.5. BÄÜ NHÅÏ TRONG (RAM & ROM) I. Giåïi thiãûu vãư bäü nhåï trong...
 • 68
 • 807
 • 5
Giao trinh bao tri may tinh

Giao trinh bao tri may tinh

... 00 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00 8 00 9 00 4 00 5 00 9 5f7 00 0 00 0 fff Cạc Cluster 00 3, 00 4, 00 5, 00 9: cng mäüt file v Cluster 00 9 l Cluster kãút thục. Cluster 00 6 thüc mäüt file khạc, Cluster 00 7, 00 8 ... v cạc chỉïc nàng khạc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - §.2. NGƯN ÂIÃÛN CHO MẠY TÊNH Ngưn âiãûn mạy tênh cọ chỉïc nàng chuøn âäøi ngưn âiãûn 110V/220V thnh ngưn âiãûn mäüt ... nhổng khọng chuyóứn caùc tỏỷp tin khồới õọỹng (/S trong cỏu lóỷnh Format) sang caùc phỏửn khaùc hay caùc ọứ õộa khaùc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Giaùo trỗnh Baớo trỗ maùy...
 • 68
 • 499
 • 0
Giáo trình đồ họa máy tính

Giáo trình đồ họa máy tính

... ( 6-1 0) ⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡ 100 0/ 100 0 00 10 000 1d và các tọa độ chiếu trên mặt phẳng chiếu được tính từ các tọa độ thuần nhất như sau [xp yp zp 1] = [xh/w yh/w zh/w 1] ( 6-1 2) ... sau Pparallel = ( 6-6 ) ⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡ 100 0 00 sincos 00 10 000 111ϕϕLL Một phép chiếu trực giao có thể đạt được khi L1 = 0 (xảy ra ở góc chiếu α= 90 o). Các phép chiếu ... sát (0, 0, 0) (b) N yvxvzv (-1 , 0, 0) N• Mặt quan sát (0, 0, 0) (a) N Hình 6-1 4 Hướng của mặt phẳng quan sát để xác định các tọa độvector pháp tuyến. Vị trí (-1 , 0, 0) ...
 • 159
 • 4,185
 • 52
Giáo trình kiến trúc máy tính

Giáo trình kiến trúc máy tính

... Intel 4 10, 000 ,00 0 200 3Intel® Itanium® 2 processor2 20, 000 ,00 0 200 2Intel® Itanium® processor 42 ,00 0 ,00 0 200 0Intel® Pentium® 4 processor24 ,00 0 ,00 01999Intel® Pentium® III processor7, 500 ,00 01997Intel® ... trúc máy tính Chương I: Đại cương d3d2d1d 0 N d3d2d1d 0 N 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -8 0 0 0 1 1 1 0 0 1 -7 0 0 1 0 2 1 0 1 0 -6 0 0 1 1 3 1 0 1 1 -5 0 1 0 0 4 1 1 0 0 -4 0 1 0 1 5 ... (Base 10) Hexadecimal (Base 16) 00 00 0 0 0 00 01 1 1 1 00 10 2 2 2 00 11 3 3 3 01 00 4 4 4 01 01 5 5 5 01 10 6 6 6 01 11 7 7 7 100 0 10 8 8 100 1 11 9 9 101 0 12 10 A 101 1 13 11 B 1 100 14...
 • 95
 • 2,152
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình sử dụng máy tính cơ bảngiáo án mạng máy tính tin học 10sơ đồ cấu trúc máy tính tin học 10giáo án mạng máy tinh tin học lớp 10giáo trình kiến trúc máy tínhgiáo trình kỹ thuật máy tínhgiáo trình cấu hình máy tínhgiáo trình toán ứng dụng trong tin họcgiáo trình thống kê máy tínhgiáo trình lịch sử máy tínhgiáo trình bảo trì máy tínhgiáo trình phần mềm máy tínhlịch sử máy tính tin học 9giải bài toán trên máy tính tin học 10 violetgiải bài toán trên máy tính tin học 10Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI