1. Trang chủ >
 2. Sư phạm >
 3. Sư phạm vật lý >

THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI HỌC PHẦN “ QUANG HÌNH HỌC” VẬT LÍ 11 CƠ BẢN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục phòng chống thiên tai qua môn địa lý lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực

thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục phòng chống thiên tai qua môn địa lý lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực

... lí lớp 12 theo định hướng phát triển lực - Thiết kế và tổ chức thực hoạt động giáo dục phòng chống thiên tai dạy học Địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển lực HS - Tổ chức thực nghiệm ... chống thiên tai dạy học Địa lí lớp 12 Quy trình, kĩ thuật thiết kế hoạt động GDPCTT qua môn Địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển lực Quy trình, cách thức tổ chức hoạt động GDPCTT qua môn Địa ... thức tổ chức hoạt động GDPCTT qua môn Địa lí lớp 12 theo hướng phát triển lực HS - Thiết kế và tổ chức được số hoạt động GDPCTT theo hướng phát triển lực cho HS lớp 12 số trường THPT địa bàn...
 • 35
 • 623
 • 1
Dạy học “bài 33 – axit sunfuric, muối sunfat” hoá học 10 cơ bản theo định hướng phát triển năng lực thực hành thí nghiệm, nghiên cứu bài học của học sinh

Dạy học “bài 33 – axit sunfuric, muối sunfat” hoá học 10 bản theo định hướng phát triển năng lực thực hành thí nghiệm, nghiên cứu bài học của học sinh

... cực dạy hố học lớp 10 phù hợp với đối tượng học Tên đề tài: Dạy học bài 33 Axit sunfuric, muối sunfat” hoá học 10 theo định hướng phát triển lực thực hành thí nghiệm, nghiên cứu học học sinh ... Bài dạy đạt hiệu tích cực phong trào dạy học theo phương pháp dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm - Giúp học sinh hình thành kiến thức, kỹ thực hành thí nghiệm theo định hướng phát triển ... dựng phát biểu học - Học sinh thực hành tốt thí nghiệm, thực thao tác, thí nghiệm diễn thành cơng an toàn - Rèn luyện kỹ tham gia làm việc theo nhóm, phân cơng cơng việc hợp lí, khoa học - Học sinh...
 • 26
 • 682
 • 1
Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương dòng điện không đổi vật lí 11 cơ bản theo định hướng giải quyết vấn đề luận văn thạc sĩ giáo dục học

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương dòng điện không đổi vật 11 bản theo định hướng giải quyết vấn đề luận văn thạc sĩ giáo dục học

... trường THPT theo định hướng giải vấn đề Giả thuyết khoa học Nếu tổ chức dạy học chương Dòng điện khơng đổi theo định hướng dạy học giải vấn đề tích cực hố hoạt động nhận thức học sinh lớp 11 THPT ... biệt quan tâm tới dạy học theo định hướng giải vấn đề 12 1.2 Dạy học theo định hướng giải vấn đề 1.2.1 Khái niệm dạy học giải vấn đề Dạy học giải vấn đề phương pháp dạy học tích cực đời vào kỷ ... hoạt động dạy học nhằm tích cực hố hoạt động nhận thức học sinh Tổ chức cho học sinh hoạt động nhận thức, thầy giáo học sinh chủ thể q trình dạy học, tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh phải...
 • 99
 • 1,294
 • 13
Dạy học khái niệm toán học phần giải tích ở lớp 11 trường THPT theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

Dạy học khái niệm toán học phần giải tích ở lớp 11 trường THPT theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

... sang dạy học theo hướng phát triển lực cho học sinh hệ tất yếu Nếu dạy học tiếp cận nội dung dạy cho học sinh biết dạy học phát triển lực dạy em làm sở em biết Như dạy học theo định hướng phát triển ... tốn học vừa tiền đề giúp em tìm hiểu nội dung khác giải tích Trên sở tơi lựa chọn đề tài “DẠY HỌC KHÁI NIỆM TOÁN HỌC PHẦN “GIẢI TÍCH” LỚP 11 TRƯỜNG THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC ... Chương 2: DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MỘT SỐ KHÁI NIỆM GIẢI TÍCH TRƯỜNG PHỔ THƠNG 35 2.1 Các khái niệm giải tích chương trình sách giáo khoa Đại số giải tích lớp 11 nâng cao...
 • 68
 • 951
 • 1
Dạy học khái niệm toán học phần giải tích ở lớp 11 trường THPT theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

Dạy học khái niệm toán học phần giải tích ở lớp 11 trường THPT theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

... sang dạy học theo hướng phát triến lực cho học sinh hệ tất yếu Neu dạy học tiếp cận nội dung dạy cho học sinh biết dạy học phát triến lực dạy em làm sở em biết Như dạy học theo định hướng phát triển ... tốn học; 9) Năng lực phân tích tốn xác định phép tốn áp dụng; 10) Năng lực tìm cách khái quát hoá toán học 1.1,4 Dạy học theo định hưởng phát triên lực Dạy học theo định hướng phát triển lực ... học theo định hướng phát triển lực chương trình tốn phổ thông ĩ.3.1 Thực trạng dạy học theo định hưởng phát triên lực dạy học mơn tốn nhà trường phố thông Quan niệm dạy học phát triến lực khái niệm...
 • 57
 • 975
 • 3
Kiểm tra đánh giá trong dạy học Địa lí lớp 12 THPT theo định hướng phát triển năng lực

Kiểm tra đánh giá trong dạy học Địa lớp 12 THPT theo định hướng phát triển năng lực

... luận thực tiễn đổi kiểm tra đánh giá dạy học Địa lớp 12 THPT theo định hướng phát triển lực - Nghiên cứu biện pháp kiểm tra đánh giá q trình dạy học Địa lớp 12 theo định hướng phát triển ... luận thực tiễn việc kiểm tra đánh giá dạy học Địa 12 THPT theo định hướng phát triển lực Chương 2: Kiểm tra đánh giá dạy học Địa 12 THPT theo định hướng phát triển lực Chương 3: Thực nghiệm ... Kiểm tra đánh giá q trình dạy học Địa lớp 12 theo định hướng phát triển lực CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 12 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT...
 • 155
 • 1,135
 • 17
TỔ CHỨC dạy học KHÁM PHÁ TRONG môn địa lí lớp 12 –THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

TỔ CHỨC dạy học KHÁM PHÁ TRONG môn địa lớp 12 –THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

... 1: Cơ sở luận thực tiễn việc tổ chức dạy học khám phá môn Địa lớp 12- THPT theo định hướng phát triển lực Chương 2: Dạy học khám phá môn Địa 12- THPT theo định hướng phát triển lực Chương ... việc tổ chức dạy học khám phá môn Địa 12 – THPT theo định hướng phát triển lực - Xây dựng quy trình thiết kế tổ chức dạy học khám phá mơn Địa 12 – THPT - Thiết kế tổ chức dạy học khám phá ... hướng phát triển lực trường THPT - Xây dựng quy trình DHKP mơn Địa lớp 12 - Đưa biện pháp tổ chức dạy học khám phá môn Địa 12 theo định hướng phát triển lực - Thiết kế tổ chức dạy học khám...
 • 182
 • 555
 • 5
TỔ CHỨC dạy học TÍCH hợp TRONG môn địa lí lớp 12  THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

TỔ CHỨC dạy học TÍCH hợp TRONG môn địa lớp 12 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

... Yêu cầu tổ chức dạy học tích hợp liên mơn Địa 12 THPT 48 theo định hướng phát triển lực 2.2 Nguyên tắc tổ chức dạy học tích hợp liên mơn Địa 12 – 50 THPT theo định hướng phát triển lực 2.2.1 ... luận thực tiễn việc tổ chức dạy học tích hợp mơn Địa lớp 12 theo định hướng phát triển lực 3.2 Thiết kế tổ chức dạy học tích hợp mơn Địa 12 theo định hướng phát triển lực 3.3 Thực nghiệm ... luận thực tiễn việc tổ chức dạy học tích hợp mơn Địa 12 THPT theo định hướng phát triển lực Chương : Dạy học tích hợp liên mơn Địa 12 THPT theo định hướng phát triển lực Chương : Thực...
 • 145
 • 968
 • 4
Tổ chức dạy học tích hợp trong môn địa lí lớp 12 THPT theo định hướng phát triển năng lực

Tổ chức dạy học tích hợp trong môn địa lớp 12 THPT theo định hướng phát triển năng lực

... giảng dạy mơn CHƯƠNG II: DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MƠN TRONG ĐỊA LÍ 12 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 2.1 Yêu cầu tổ chức dạy học tích hợp liên mơn mơn Địa lớp 12 theo định hướng phát triển ... chức dạy học tích hợp liên mơn 2.4 Tổ chức dạy học tích hợp liên mơn Địa 12 THPT theo định hướng phát triển lực 2.4.1 Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp liên mơn Địa 12 THPT theo định hướng phát ... luận thực tiễn việc tổ chức dạy học tích hợp mơn Địa lớp 12 theo định hướng phát triển lực 3.2 Thiết kế tổ chức dạy học tích hợp mơn Địa 12 theo định hướng phát triển lực 3.3 Thực nghiệm...
 • 23
 • 1,202
 • 1
thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức chương từ trường - sgk vật lý 11 cơ bản theo hướng phát triển tính tích cực, tự chủ, sáng tạo của học sinh

thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức chương từ trường - sgk vật11 bản theo hướng phát triển tính tích cực, tự chủ, sáng tạo của học sinh

... kế tiến trình dạy học theo hƣớng phát triển tính tích cực, tự chủ, sáng tạo học sinh - Các tiến trình dạy học thiết kế đơn vị kiến thức theo hƣớng phát triển tính tích cực, tự chủ, sáng tạo học ... Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH 1.1 Phát triển tính tích cực, tự chủ, sáng tạo học sinh ... QUAN ĐIỂM DẠY HỌC HIỆN ĐẠI, THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “TỪ TRƢỜNG” (SGK VẬT LÍ 11 – CƠ BẢN) THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN TÍNH TÍCH CỰC, TÍNH TỰ CHỦ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH 2.1...
 • 121
 • 698
 • 2
THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (VẬT LÝ 11 – NÂNG CAO) THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (VẬT LÝ 11NÂNG CAO) THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

... tài Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học số kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” (Vật 11 - Nâng cao) theo định hướng phát triển lực học sinh Mục đích đề tài Thiết kế tiến trình hoạt động dạy ... dạy học số kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” (Vật 11- Nâng cao) theo định hướng phát triển lực học sinh đáp ứng yêu cầu phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động học sinh cách lôi học sinh ... 2.2.3 Kết điều tra .29 2.3 Thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức “Cảm ứng điện từ” Vật 11 nâng cao theo định hướng phát triển lực HS 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 43 CHƯƠNG...
 • 90
 • 268
 • 0
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn, thiết kế một số tình huống dạy học số học ở lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn, thiết kế một số tình huống dạy học số học ở lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... tiễn việc thiết kế tình dạy học số học lớp theo định hướng phát triển lực học sinh Chương 2: Thiết kế số tình dạy học số học lớp theo định hướng phát triển lực học sinh Chương 3: Thực nghiệm sư ... rõ số vấn đề luận có liên quan đến việc thiết kế tình dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh - Xác định nguyên tắc, quy trình thiết kế tình dạy học thiết kế tình dạy học số học theo ... .33 1.4.2 Dạy học số học lớp .34 1.4 .3 Mục tiêu dạy học số học lớp 36 1.4.4 Chương trình dạy học Số học lớp 37 1.5 Thực trạng thiết kế sử dụng THDH số học lớp 39 ...
 • 130
 • 324
 • 1
Thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp trong hóa học 10 theo định hướng phát triển năng lực

Thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp trong hóa học 10 theo định hướng phát triển năng lực

... VIỆC THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC HĨA HỌC 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 1.1 Dạy học tích hợp phát triển lực 1.1.1 Khái niệm tích hợp Theo từ điển Tiếng Việt: Tích ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN THỊ HỒNG NHUNG THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG HĨA HỌC 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Chuyên ngành: Lí luận Phương pháp dạy học mơn hóa học số: 60.14.01.11 ... (Bungari) “Hội nghị tích hợp việc dạy học khoa học để đưa lí phải dạy học tích hợp khoa học, dạy học tích hợp gì, cách thức dạy học tích hợp triển vọng dạy học tích hợp, có nêu rằng: Tích hợp khơng diễn...
 • 133
 • 1,061
 • 6
I.THIÊT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

I.THIÊT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

... truyền thông tin II.HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP DÙNG ĐỂ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HS THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Thế tượng phản xạ toàn phần? Điều kiện để có tượng phản xạ tồn phần? ... nhận xét) X5: ghi lại kết thí nghiệm nhóm X7: thảo luận nhóm kết thí nghiệm, rút nhận xét nhóm X6: đại diện nhóm trình bày kết hoạt động nhóm trước lớp Cả lớp thảo luận để đến kết P2: mô tả đường ... 00 đến 900 X8: tham gia HĐ nhóm P8: xác định mục đích, đề xuất phương án lắp ráp, tiến hành xử lí kết rút nhận xét (Làm thí nghiệm với nhiều cặp mơi trường suốt khác...
 • 5
 • 1,132
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức chương từ trường sgk vật lý 11 cơ bản theo hướng phát triển tính tích cực tự chủ sáng tạo của học sinhmột số vấn đề về thiết kế chương trình môn ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực người họcchưong 2 dạy học theo định hướng phát trién năng lực một số khái niệm giải tích ở trường phồ thôngdạy học toán ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực giải quyết các vấn của đề thực tiễntài liệu tập huấn kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường thpt môn địa líkiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinhthiết kế đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinhthiết kế giáo án ngữ văn 9 theo định hướng phát triên năng lực học sinhtập huấn kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường trung họckế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi cơ sở giáo dụcphần ii dạy học hóa học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường trung học cơ sởdạy học theo định hướng phát triển năng lựcdạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinhdạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinhdạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn vật lýNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP