Bài 20 Xây dựng và phát triển văn hóa trong các thế kỷ X-XV

Bài 20. Xây dựng phát triển văn hóa trong các thế kỷ X-XV

Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa trong các thế kỷ X-XV
... nht Câu 1: Phật giáo phát triển nhất vào khoảng thời gian nào? a- Thế kỷ X-XV b- Thế kỷ XI-XV c- Thế kỷ X-XIV d- Thế kỷ XI-XIV Câu 2: Khoa thi quốc gia đầu tiên đợc tổ chức vào năm nào? a- 1070 ... hưởng của văn hoá bên ngoài để xây dựng cho mình một nền văn hoá đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Để thấy được những thành tựu văn hoá mà nhân dân ta xây dựng được từ thế kỷ X- XV, ... ) GV: Vị trí của Phật giáo trong các TK X-XV? HS: Trả lời- GV chốt ý Các TK X-XV, Phật giáo giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân trong triều đình phong kiến....
 • 12
 • 1,992
 • 7

bai 20 xay dung phat trien van hoa...(lop 10 dung duoc )

bai 20 xay dung và phat trien van hoa...(lop 10 dung duoc )
... Tiết 26. 5/2 /200 9 Bài 20 : Xây dựng phát triển văn hoá dân tộc trong các thế kỉ X - XV I)Mục tiêu bài học: 1)Về kiến thức: Giúp HS hiểu: - Trong những thế kỉ độc lập, mặc dù trải ... các cha 2 )Phát triển văn học: - Văn học chữ Hán phát triển mạnh từ thời nhà Trần.Tiêu biểu: Hịch tớng sĩ.Nam quốc sơn hà.Bình Ngô đại cáo. - Từ thế kỉ XV văn học chũ Hán chữ Nôm đều phát triển. ... giáo ở các thế kỷ X XV. - Đặc điểm thơ văn thế kỉ XI XV. - Nét độc đáo, tính dân tộc dân gian trong lĩnh vực nghệ thuật thế kỉ X XV. 5)Dặn dò HS học bài, trả lời các câu hỏi bài tập...
 • 5
 • 1,565
 • 7

BÀI 20 XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV

BÀI 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV
... ÁN LỊCH SỬ 10 BÀI 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV I. Mục tiêu bài học. Sau khi hoc xong bài yêu cầu học sinh nắm vững: 1. Kiến thức: - Trong những thế kỉ độc lập, ... vẫn nỗ lực xây dựng cho mình một nền văn hóa dân tộc tiên tiến. - Ở các thế kỉ X-XV, công cuộc xây dựng văn hóa được tiến hành đều đặn, nhất quán. Đây cũng là giai đoạn hình thành văn hóa Đại Việt ... vệ các di sản văn hóa tốt đẹp của dân tộc. - Giáo dục ý thức phát huy năng lực sáng tạo trong văn hóa. 3. Về kĩ năng. - Rèn luyện kĩ năng quan sát, tư duy, phát hiện những nét đẹp trong văn hóa. ...
 • 4
 • 13,083
 • 16

Bài giảng BAI 20: XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV.

Bài giảng BAI 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV.
... chèo ngày càng phát triển, múa rối nước thời Lý. Chùa Một Cột Bài 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV I. Tư tưởng, tôn giáo.II. Giáo dục, văn học, nghệ thuật, ... (Hịch tướng sĩ, Nam quốc sơn hà, …)- Thế kỷ X – XV, văn học chữ Hán chữ Nôm đều phát triển. Đặc điểm văn thơ (X-XV) ? Văn học thời kỳ này phát triển như thế nào? Chữ Nôm 3. Nghệ thuật4. ... Các thí sinh đi vào quảng trường thi Nam Định năm 1897 họ phải tự dựng lều đặt chỏng để viết bài Hội đồng giám khảo năm 1879 2. Văn học.-Mang nặng tư tưởng Phật giáo.- Phát triển...
 • 26
 • 1,059
 • 3

bài 31 Xây dựng phát triển văn hóa dân tộc (TKX-XV)

bài 31 Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc (TKX-XV)
... Giáo dục - Văn tự : chữ Hán , chữ Nôm . + Văn học chữ Hán phát triển ,thể loại phong phú : Hịch , phú . + Từ thế kỷ XI XII chữ Nôm văn học chữ Nôm xuất hiện , phát triển thế kỷ XIV XV ... Giáo dục - Văn tự : chữ Hán , chữ Nôm . + Văn học chữ Hán phát triển ,thể loại phong phú : Hịch , phú . + Từ thế kỷ XI XII chữ Nôm văn học chữ Nôm xuất hiện , phát triển thế kỷ XIV XV ... Giáo dục - Văn tự : chữ Hán , chữ Nôm . + Văn học chữ Hán phát triển ,thể loại phong phú : Hịch , phú . + Từ thế kỷ XI XII chữ Nôm văn học chữ Nôm xuất hiện , phát triển thế kỷ XIV XV...
 • 27
 • 745
 • 5

BÀI 34( NC):Xây dựng phát triển văn hóa dân tộc (X-XV)

BÀI 34( NC):Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc (X-XV)
... giáo dục=> Giáo dục phát triển mạnh=> Giáo dục phát triển mạnhb .Văn học:b .Văn học:+ Văn học chữ Hán phát triển với nhiều thể loại: + Văn học chữ Hán phát triển với nhiều thể loại: ... bá vào nước ta.được truyền bá vào nước ta.--Từ thế kỷ x-xv Từ thế kỷ x-xv : đất nước độc lập, đạo nho, đạo : đất nước độc lập, đạo nho, đạo giáo đặc biệt là đạo phật có điều kiện phát triển giáo ... phú, thơ ca, truyện kí Hịch, phú, thơ ca, truyện kí + Văn học chữ Nôm ra đời phát triển + Văn học chữ Nôm ra đời phát triển -Nội dung: Toát lên lòng yêu nước, niềm tự hào Nội...
 • 20
 • 482
 • 0

Bai 20.Xay dung va phat trien vhdt tk X-XV -lop10coban

Bai 20.Xay dung va phat trien vhdt tk X-XV -lop10coban
... Đánh đu Móa rèi n­ícMét c¶nh trong s©n khÊu chÌo Văn Miếu (Hà Nội) Bài 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV 3) Nghệ thuật:+ Phật giáo: chùa, tháp…+ ... chưa phát triển + Từ thời Lý GD Đại Việt từng bước được hoàn thiện ngày càng phát triển, nhất thời Lê sơ 3) Đặc điểm thơ văn Đại Việt các thế kỉ XI-XV?4) Nhận xét về đời sống văn hóa của ... đất nước… Văn học chữ Hán chữNôm đều phát triển + Đời sống văn hóa Việt Nam thời Lí, Trần, Lê phát triển phong phú đa dạng+ Ảh VH ngoại nhập nhưng vẫn mạng đậm tính dân tộc dân gian+...
 • 55
 • 652
 • 1

Bài giảng Bài 20: Xây dựng phát triển VH dân tộc

Bài giảng Bài 20: Xây dựng và phát triển VH dân tộc
... DỤC, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC KĨ THUẬT:3. Nghệ thuật:- Âm nhạc phát triển với nhiều nhạc cụ: trống cơm, sáo… Trống cơm, sáo, tiêu, đàn cầm, đàn tranh BÀI 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ... Các tân khoa được rước về làng để cho mọi người xem Củng cố:- Vị trí của Phật giáo ở các thế kỉ X- XV?- Đặc điểm thơ văn thế kỉ XI- XVI?- Nét độc đáo tính dân tộc dân gian trong ... II. GIÁO DỤC, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC KĨ THUẬT:1. Giáo dục:- Từ thế kỉ XI- XV giáo dục từng bước được hoàn thiện phát triển, trở thành nguồn đào tạo quan chức người tài cho...
 • 65
 • 767
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ xxvcông cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ xxv violetxây dựng và phát triển văn hoá nhà trườngquan điểm xây dựng và phát triển văn hoáxây dựng và phát triển văn hóa nhà trườngđường lối xây dựng và phát triển văn hoáđường lối xây dựng và phát triển văn hóaluận văn xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệpxay dung va phat trien van hoa tu the ki x xvxay dung va phat trien van hoa la su nghiep chung cua toan danxây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại bidv đà nẵngđường lối xây dựng và phát triển văn hóa xã hội con ngườiket qua xay dung va phat trien van hoa con nguoi viet nam theo hoi nghi tw9thực trạng xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp tại công ty vật liệu nổ công nghiệpphương hướng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệpchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ