1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

2 bai tap hinh hoc 10 cuc hay 12442

BÀI TẬP TỰ LUẬN HÌNH HỌC 10 CỰC HAY

BÀI TẬP TỰ LUẬN HÌNH HỌC 10 CỰC HAY

... b = 14; c = 10; µ = 1450 A Bài Giải tam giác ABC, biết: a = 14; b = 18; c = 20 a) c) a = 4; b = 5; c = b) a = 6; b = 7,3; c = 4,8 d) a = 3; b = 2; c = − Bài a) BÀI TẬP ƠN CHƯƠNG II Bài Chứng minh ... Tú Bài 10 Cho hai điểm A(2; 2), B(5; 1) Tìm điểm C đường thẳng ∆: x − y + = cho diện tích tam giác ABC 17 (đvdt)  76 18  HD: C (12 ;10) , C  − ; − ÷  5 Bài 11 Tìm tập hợp điểm a) Tìm tập ... điều kiện m a) để giới hạn miền x y e) Kết luận: Phương trình tập hợp điểm F(x; y) = với phần giới hạn d) Tập hợp điểm đường tròn Thực tương tự Bài Tìm tập hợp tâm I đường tròn (C) có phương trình...
 • 62
 • 879
 • 5
một số bài tập hình học 10 hay và khó

một số bài tập hình học 10 hay và khó

... Bi 30: a)Tam giỏc ABC cú di cỏc cnh l a, b, c v cú din tớch bng Chng minh rng: 2012a 2010b2 100 5c 2 010 b) Cho tam giỏc ABC cú AB = c, AC = b v BAC 600 Cỏc im M, N c xỏc nh bi MC 2MB ... trung điểm AB, CH Đường thẳng d di động song song với AB cắt AC, BC M N Vẽ hình chữ nhật MNPQ với P, Q thuộc AB J tâm hình chữ nhật MNPQ Chứng minh I, J, K thẳng hàng Bi 26 Trong mt phng vi h...
 • 2
 • 558
 • 3
bài tập hình học 10 học kỳ 2

bài tập hình học 10 học kỳ 2

... ơn tập hình học 10 học kỳ năm học 2 010- 20 11 a) A(0;1) d M (2+ 2t;3+t) u ur uu Ta có: AM = AM = t = ⇔ (2 + 2t ) + (2 + t ) = ⇔ (2 + 2t ) + (2 + t ) = 25 ⇔ 5t + 12t − 17 = ⇔  t = − 17   24  ... a + b2 − c a + c2 − b2 b) VP = a ( c.cos C − b.cos B ) = ac − ab 2ab 2ac  2 2 2 2  = c ( a + b − c ) − b ( a + c − b )  2bc a ( c2 − b2 ) + ( b2 − c2 ) ( b2 + c2 )  =  2bc  b2 + c2 − a ... Tài liệu nội hướng dẫn ơn tập hình học 10 học kỳ năm học 2 010- 20 11 b2 + c2 − a 2bc a + c − b2 cos B = 2ac a + b2 − c2 cos C = 2ab Định lí sin a b c = = = 2R sin A sin B sin C a = R sin...
 • 24
 • 266
 • 1
BÀI tập HINH HOC 10 CB CHƯƠNG 1,2,3

BÀI tập HINH HOC 10 CB CHƯƠNG 1,2,3

... a b d Cho bốn điểm A(-2;-1), B(2;-3), C(-1;2 ), D(1;1).CM: hai đường thẳng AB CD song song BÀI TẬP CHƯƠNG GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC x Đơn giản biểu thức: A = sin(900 – x).cos(1800 – x) B =cos(900 ... Giải ∆ ABC biết : a c =14, A=600, B= 400 b b =4,5; A =300, C=750 ÔN TẬP CHƯƠNG Trong hệ toạ độ Oxy cho điểm A(1;1), B(2;4), C (10; -2) CMR: tam giác ABC uuur uuur vuông A Tính tích vô hướng BA.BC ... A(- 1;3), B(0;2), C(1; -1) c Tìm toạ độ điểm N cho ∆ ABN vuông cân B với A(4; 1), B(3; -1) BÀI TẬP CHƯƠNG a) b) c) d) a) b) PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG Lập PT tham số PT tổng quát đường thẳng d...
 • 9
 • 912
 • 1
EBOOK bài tập HÌNH học 10  PHẦN 2  NGUYỄN MỘNG HY (CHỦ BIÊN)

EBOOK bài tập HÌNH học 10 PHẦN 2 NGUYỄN MỘNG HY (CHỦ BIÊN)

... ^ ^ ^ ^ c^+a^-b^_6 + 2- 2>/l2 + 12- 8 2. ca 2. (J6-J2).2j3 4> /2( 3-V3) Jl 12- 2>/l2 AJI^-AJE 25 acsmB _ / /- /r\> /2 /r , h =— = = csmB = V6-V2I = V3-1 a a \ '2 a = 4V2 (cm) 2 16 = — =>sinA = —(vi sinA >0) sm A = l-cos A = l 25 25 5 = -fecsinA = - - = 14 (cm^) 2 - , b) h = — = —7= = '' 2. 5 28 a 4V2 7V2 , ... ^ 2 101 23 a) 2. —+ 2 D) Z 1-3.— 2 • ; = 2 /I 2. 4 =1+ '2 a) a l - + 2afe.l + -fe^.- = a^+2afe + fe^=(a +fe)^; 4 2 b) (a.I + b.l) (a.l + fe.(-l)) = (a +b) (a-b) = a^ - b\ h)C = D 2J a)A...
 • 116
 • 425
 • 0
EBOOK bài tập HÌNH học 10 NÂNG CAO  PHẦN 2  văn NHƯ CƯƠNG (CHỦ BIÊN)

EBOOK bài tập HÌNH học 10 NÂNG CAO PHẦN 2 văn NHƯ CƯƠNG (CHỦ BIÊN)

... (V2 - l)x - (2V2 + 3)y + - 2> i^ = (3) Vl^ +22 (4) Vl^+3^ _(V2+l)x + (3-2V2)y-7-2V2=0 Thay ldn lugt toa ciia A va C vao vl trdi cua (3) ta dugc : (V2 - 1) .2 + - 2V2 = ; (V2 - l).l - (2V2 + 3) .2 ... D.= 4- m - 2m - i-m)i-2m - 1) - 1(4 - m) 2m- + 2m - = 2( m - l)(m + 2) Dy = -m - 2m - = (4 - m)(2m + 6) - 4(-2m - 1) 2m + = -2m^ + 10m + 28 = -2( m - 7)(m + 2) - Xet D 9i 2( m + l)(m + 2) 5^ ...
 • 104
 • 473
 • 1
100 bai tap hinh hoc 10

100 bai tap hinh hoc 10

... 255m c 166m Trắc nghiệm Hình hoc 10 Nguyen van Truong d 298m 87 Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(1, 1); B(2, 4); C (10, -2) Tính tích vô hướng BA→.AC→ a 30 b 10 c -10 d -30 88 Cho elip ( E ) : ... tâm sai e = , tiêu điểm Ox Phương trình tắc (H) : a x 16 - y 84 = b x 84 - y 16 = c x 100 - y 84 = d x 16 - y 100 = 55 Cho vectơ A B → điểm C, có điểm D thỏa mãn A B → = C D → : a b c d vô số 56 ... thẳng d: x - 2y + = Trắc nghiệm Hình hoc 10 Nguyen van Truong a M'(0; 3) b M'(2; 2) c M'(4; 4) d M' (3; 0) 15 Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(1, 1); B(2, 4); C (10, -2) Góc B A C ^ bao nhiêu? a 90o...
 • 15
 • 1,092
 • 11
Bài tập hình học 10 2010

Bài tập hình học 10 2010

... Hiền - Toán 07B Bài tập Hình Học đi đi Bài 2: qua qua qua qua điểm điểm điểm điểm A(8, 0) √ B(−2 √ 10, C(7, − 10) √ √ D(2 10, 10) Viết phương trình tiếp tuyến chung hai elip (E1 ) : Bài 3: Viết phương ... xứng d qua O Bài 9: Nguyễn Ngọc Phương Hiền - Toán 07B Bài tập Hình Học Lập phương trình cạnh ABC cho B(−4, 5) đường cao tam giác có phương trình: 5x + 3y − = 3x + 8y + 13 = Bài 10: Lập phương ... (E) Tìm tiếp điểm Bài 8: x2 y + = giao CMR: tiếp tuyến parabol (P ) : y = x2 elip (E) : điểm (P ) (E) vuông góc với Ôn tập Bài tập Hình Học Nguyễn Ngọc Phương Hiền - Toán 07B Bài 1: Trong mp(Oxy)...
 • 12
 • 616
 • 4
BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG 1: VECTOR

BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG 1: VECTOR

... kyB + To im M chia on AB theo t s k 1: x M = A ; yM = A k k ( M chia on AB theo t s k MA = k MB ) www.MATHVN.com Trang Trn S Tựng www.MATHVN.com Vect VN 1: To trờn trc Baứi Trờn trc x'Ox cho ... HC Baứi Cho hỡnh vuụng ABCD cnh a, tõm O Tớnh di ca cỏc vect AB + AD , AB + AC , AB AD Baứi 10 a) VN 2: Chng minh ng thc vect Phõn tớch vect chng minh mt ng thc vect hoc phõn tớch mt vect ... im thuc AC cho CN = NA K l trung im ca MN Chng minh: 1 1 a) AK = AB + AC b) KD = AB + AC Baứi 10 Cho hỡnh thang OABC M, N ln lt l trung im ca OB v OC Chng minh rng: 1 a) AM = OB OA b) BN =...
 • 11
 • 18,184
 • 329
Tổng hợp kho bài tập hình học 10 có lời giải

Tổng hợp kho bài tập hình học 10 có lời giải

... đối xứng u trực ur u u B qua O Chứng minh: AH = B ' C Giải BÀI TẬP §1 Bài 1: Cho tam giác ABC thể xác định véctơ ( khác vectơ-khơng ) điểm đầu điểm cuối đỉnh tam giác? → → Bài 2: Cho ... trường hợp hai véctơ AB AC hướng, trường hợp hai véctơ ngược hướng Bài 5: Cho tam gác ABC.u u u Q, R trung điểm cạnh AB, BC , CA Hãy vẽ hình tìm u r ur u u u Gọi P, ur hình vẽ véctơ PQ , QR , RP Bài ... Chứng minh AQ = HD §1 Bài 1: cặp điểm {A;B}, {A;C}, {B;C} Mà cặp điểm xác định véctơ Bài 2: có, vectơ-khơng → → → → Bài 3: a ngược hướng b a ngược hướng a hướng Bài 4: Cùng hướng A khơng...
 • 68
 • 11,300
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn giải bài tập hinh hoc 10 nang cao chuong 2xây dựng hệ thống bài tập hình học 10giải bài tập hình học 10bài tập hình học 10 cơ bảngiải bài tập hình học 10 cơ bảngiải bài tập hình học 10 sgk cơ bảnsách giải bài tập hình học 10 cơ bảnbài tập hình học 10 chương 3bài tập hình học 10 nâng cao có đáp ánbài tập hình học 10 nâng cao chương 1bài tập hình học 10 chương 1 có lời giảibài tập hình học 10 có lời giảibài tập hình học 10 nâng caobài tập hình học 10 chương 1giải bài tập hình học 10 nâng cao chương 3Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP