Tuyển Tập 350 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số Có Đáp Án | TopTaiLieu.Com

Ôn thi đại học 2017 250 câu hỏi trắc nghiệm khảo sát hàm số đáp án

Ôn thi đại học 2017 250 câu hỏi trắc nghiệm khảo sát hàm số có đáp án
... 2x Cho hàm số y  x  x  2017 Nhận xét sau A Hàm số cực đại B Hàm số cực tiểu hai cực đại cực tiểu C Hàm số cực đại hai cực tiểu D Hàm số cực tiểu cực đại C©u 19 : Cho hàm số y  ...  x  2017 Nhận xét sau A Hàm số cực đại hai cực tiểu B Hàm số cực tiểu cực đại C Hàm số cực đại D Hàm số cực tiểu hai cực đại cực tiểu C©u : Cho hàm số y  f ( x)  3 x đồ thị ... Nam Hàm số đạt cực tiểu điểm x  B Hàm số cực trị x  1 C Hàm số điểm cực trị x  C©u 12 : D Hàm số đạt cực đại điểm x  x  1 Đồ thị hàm số sau điểm cực trị: A y  x4  3x  2017...
 • 54
 • 716
 • 0

TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ LỚP 10 (CÓ ĐÁP ÁN)

TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ LỚP 10 (CÓ ĐÁP ÁN)
... có chênh lệch Đáp án b Câu 18 Những c−ờng quốc ngỡnh công nghiệp khai khoáng lỡ: a Các n−ớc phát triển b Các n−ớc phát triển c Các n−ớc chậm phát triển d Các n−ớc Châu Đáp án a Câu 19 Để tránh ... nhiều điện giới lỡ: a Các n−ớc có mạng l−ới sông ngòi dỡy đặc b Các n−ớc có địa hình dốc, hiểm trở c Các n−ớc có kinh tế phát triển d Các n−ớc có trữ l−ợng than lớn Đáp án c Câu 87 Việc xây dựng ... Thái Bình Đáp án a Câu 59 Một khu vực có dân c− tập chung đông giới lỡ: a Đông Bắc Hoa Kỳ b Phía Đông Trung Quốc c Viễn Đông thuộc Liên Bang Nga d Bắc Xibia Đáp án a Câu 60 Khu vực tập trung...
 • 28
 • 4,819
 • 5

Tuyển tập 630 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 11 (có đáp án)

Tuyển tập 630 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 11 (có đáp án)
... truyền Câu 330: Ý khơng phải phân loại tập tính học tập? a/ Tập tính bẩm sinh b/ Tập tính học đƣợc c/ Tập tính hỗn hợp (Bao gồm tập tính bẩm sinh tập tính học đƣợc) d/ Tập tính thời Câu 331: Tập ... ĐHQGHN TUYỂN TẬP 630 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC LỚP 11 – CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 265a/ Tác nhân kích thích khơng định hƣớng Câu 266c/ Hƣớng sáng, hƣớng hố Câu 267: a/ Mọc vống lên có màu vàng úa Câu ... ATP + NADH +FADH2 Câu 122: b/ Ty thể cvà bạch lạp GV: Nguyễn Quang Huy ĐHQGHN TUYỂN TẬP 630 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC LỚP 11 – CĨ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 123: c/ Ở thực vật C3 Câu 124: d/ Tỷ số...
 • 78
 • 1,306
 • 0

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)
... miễn phí Đáp án: B y = 3x Điểm uốn O(0;0) Phương trình tiếp tuyến điểm uốn y=3x Câu 8: Hàm số sau cực trị? Đáp án: D Cả ba hàm số A, B, C Suy Hàm số nghịch biến Suy hàm số đồng biến Suy hàm số đồng ... Đặc điểm đồ thị hàm số bậc ba là: Đáp án: C Luôn có tâm đối xứng Hàm số bậc ba có tâm đối xứng điểm uốn đồ thị Câu 15: Trong hàm số sau đây, hàm số có giá trị nhỏ tập xác định? Đáp án: B giá trị ... Đáp số: B m...
 • 7
 • 593
 • 2

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (có đáp án)
... B, C Suy Hàm số nghịch biến Suy hàm số đồng biến Suy hàm số đồng biến Cả ba hàm số cực trị Câu 9: Điểm sau điểm uốn đồ thị hàm số Đáp án: A (0; 5) Vậy điểm uốn (0;5) Câu 10: Hàm số đạt giá trị ... II Hàm số cực đại cực tiểu III Điểm uốn tâm đối xứng đồ thị Mệnh đề đúng: Đáp án: C Chỉ I III = Suy ra: Hàm số có cực đại cực tiểu nên II sai I III (tính chất hàm số bậc 3) Câu 7: Cho hàm số ... xứng Câu 15: Trong hàm số sau đây, hàm số có giá trị nhỏ tập xác định? A B C D HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN: 2x + y= x +x 3−x1+ y= x −1 Câu 1: Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là: Đáp án: C (1;0) có...
 • 6
 • 581
 • 6

bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số đáp án

bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số có đáp án
... sau hàm số khẳng định đúng? A Hàm số điểm cực tiểu x = B Hàm số hai điểm cực đại x = 1; x = -1 C Cả A B D Chỉ A Câu 2: Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai: A Hàm số B Hàm số C Hàm số D Hàm ... tuyến hệ số góc tọa độ là: Đáp số: A (-1; -1) (-3; 7) Gọi Hệ số góc tiếp tuyến M là: Theo giả thuyết: Câu 14: Đặc điểm đồ thị hàm số bậc ba là: Đáp án: C Luôn tâm đối xứng Hàm số bậc ba ... A, B, C Suy Hàm số nghịch biến Suy hàm số đồng biến Suy hàm số đồng biến Cả ba hàm số cực trị Câu 9: Điểm sau điểm uốn đồ thị hàm số Đáp án: A (0; 5) Vậy điểm uốn (0;5) Câu 10: Hàm số đạt giá...
 • 15
 • 504
 • 0

Trắc nghiệm khảo sát hàm số đáp án 2

Trắc nghiệm khảo sát hàm số có đáp án 2
... §¸p ¸n đoạn y = − 2x Giá trị lớn hàm số A) B) C) D) C) đoạn y = sin x − cos x GTLN GTNN hàm số B) [−1;1] C C©u A) là: B C©u §¸p ¸n [0; π ] y = sin x(1 + cos x) C©u 1;-1 2; 2; -2 là: bằng: D) -1;1 ... thị phương trình: x3 B) x3 y = − +1 C) y = x3 D) y = x2 + §¸p ¸n C©u A) Cho hình chữ nhật chu vi 16 cm, hình chữ nhật diện tích lớn 36 cm B) 20 cm C) 16 cm D) 30 cm §¸p ¸n GTLN hàm số ... bằng: D) -1;1 §¸p ¸n B C©u Cho hai số x, y không âm tổng GTLN, GTNN P = x3 + y : A) B) 1;-1 1; C) -1; -2 D) 0;-1 §¸p ¸n C©u 10 B y ≤ 0, x + x = y + 12 Cho x, y số thực thỏa: P = xy + x + y + 17...
 • 4
 • 136
 • 0

Trắc nghiệm khảo sát hàm số đáp án 3

Trắc nghiệm khảo sát hàm số có đáp án 3
... Cho hàm số đúng?: 4 x − x − x − 2x −1 A) Hàm số cực trị B) Hàm số cực tiểu cực đại C) D) Khẳng định sau Hàm số cực đại cực tiểu Hàm số cực tiểu cực đại C Câu f ( x ) = 3x − mx + mx − Hàm ... Hàm số cực trị điểm x=-1 Khi hàm số đạt cực trị điểm khác hoành độ A) B) − C) D) Đáp số khác C Câu f ( x) = mx + x − x + Cho hàm số Mệnh đề sau A) Hàm số cực trị m > 100 B) Hàm số cực ... Tổng giá trị lớn giá D f ( x ) = x − Sin x + Câu Cho hàm số A) Mệnh đề sau x= Hàm số nhận B) x= Hàm số nhận C) x= Hàm số nhận D) x= Hàm số nhận −π π −π −π làm điểm cực tiểu làm điểm cực đại...
 • 4
 • 151
 • 0

Trắc nghiệm khảo sát hàm số đáp án 4

Trắc nghiệm khảo sát hàm số có đáp án 4
... LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM TOÁN 2017 A B C D BIÊN SOẠN: GV.NGUYỄN HOÀNG KIỆT −2 ≤ m≤ −2 < m< −2 ≤ m≤ −2 < m≤ Câu 8: Hàm số y= (2m+ 1)sin x+ (3 − m)x với giá trị m hàm số đồng biến R? B 4 < m< A 4 ≤ m≤ ... ≤ m≤ C m< 4 D m> Câu 9: Cho y= 3x2 − x3 (1) Kết luận sau sai nói tính đơn điệu hàm số (1)? A Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞;0 ) và( 2; 3) B Hàm số đồng biến khoảng ( 0;2 ) C Hàm số nghịch biến ... khoảng ( −∞;2 ) và( 2; 3) D Cả hai câu A B kết luận Câu 10: GTNN m, để hàm số y= A B C D x3 + mx2 − mx− m đồng biến R là? m= m= m= 4 giá trị m LUYỆN THI Mr KIỆT DĐ: 0988.232.035-0938.21.35.75 ...
 • 2
 • 153
 • 0

Trắc nghiệm khảo sát hàm số đáp án 5

Trắc nghiệm khảo sát hàm số có đáp án 5
... giá trị lớn giá Cho hàm số trị nhỏ hàm số [0 ;5] 16 C) D) Đáp số khác D Câu Cho hàm số f ( x) = x − Sin x + Mệnh đề sau A) Hàm số nhận B) Hàm số nhận C) Hàm số nhận D) Hàm số nhận x= −π làm điểm ... đúng?: A) Hàm số cực trị B) Hàm số cực tiểu cực đại C) D) Hàm số cực đại cực tiểu Hàm số cực tiểu cực đại C Câu A) B) Hàm số f ( x) = x − mx + mx − cực trị điểm x=-1 Khi hàm số đạt cực ... đạt cực trị điểm khác hoành độ − C) D) Đáp số khác C Câu Cho hàm số f ( x) = mx + x − x + Mệnh đề sau A) Hàm số cực trị m > 100 B) Hàm số cực tiểu với m thuộc R C) Hàm số cực đại với m thuộc...
 • 4
 • 118
 • 0

Trắc nghiệm khảo sát hàm số đáp án

Trắc nghiệm khảo sát hàm số có đáp án
... B) C) D) x= − y= x= 3 §¸p ¸n C C©u Hàm số sau cực đại A) B) C) D) y= x− x+ y= −x+ x+ y= x− −x+ y= x− − x2 − §¸p ¸n D C©u Đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = x4 − x2 bốn điểm phân biệt A) ... < m< − < m< m> − m> §¸p ¸n B C©u Tâm đối xứng đồ thị hàm số y = A) ( 2;1) B) ( 1; ) C) ( −1; ) D) ( 2;−1) §¸p ¸n A 2x−1 x−1 C©u Đồ thị hàm số sau điểm uốn A) y = − x3 + x2 + 3x + 3 B) y = x3 + ... + x2 + 3x + 3 B) y = x3 + x2 + C) y = x3 − x2 D) y = x2 + 3x + §¸p ¸n D C©u Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? 10 -10 -5 10 -2 -4 -6 -8 A) y = x4 − 2x3 B) y = x4 − x2 C) y = x3 − x2 D) y= x+ x−1 §¸p...
 • 3
 • 120
 • 0

Tuyển tập các câu hỏi phụ trong khảo sát hàm số

Tuyển tập các câu hỏi phụ trong khảo sát hàm số
... Kho sỏt hm s ST&BS: Cao Vn Tỳ- Trng: H CNTT&TT Thỏi Nguyờn Hm s (1) ng bin trờn (1; 2) ch m m Vy m ;1 mx (1) xm 1) Kho sỏt s bin thiờn v ... nghim phõn m m 2m bit cựng du 2m m Trang ST&BS: Cao Vn Tỳ - Trng: H CNTT&TT Thỏi Nguyờn Kho sỏt hm s Cõu 10 Cho hm s y x3 3x mx (m l tham s) cú th l (Cm) 1) Kho sỏt s bin ... A(0; 3m 1), B(2m;4m3 3m 1) AB(2m;4m3 ) Trang Kho sỏt hm s ST&BS: Cao Vn Tỳ- Trng: H CNTT&TT Thỏi Nguyờn Trung im I ca AB cú to : I (m;2m3 3m 1) ng thng d: x 8y 74 cú mt VTCP u (8; 1)...
 • 36
 • 868
 • 1

TUYEN CHON 500 CAU TRAC NGHIEM KHAO SAT HAM SO FULL DAP AN

TUYEN CHON 500 CAU TRAC NGHIEM KHAO SAT HAM SO FULL DAP AN
... 12-Khảo sát hàm số Ths Cao Đình Tới 0986358689 https://www.facebook.com/Luyenthitracnghiemtoanhanoi/ ✈ Nếu tiếp tuyến song song với đường thẳng y = ax + b f (x0 ) = a ✈ Tiếp tuyến vuông góc với đường ... https://www.facebook.com/Luyenthitracnghiemtoanhanoi/ x3 Câu 1.11 [ĐỀ GIỮA KÌ I-TẠ QUANG BỬU-HN-2016] Hàm số y = − m + x + (m2 + 1)x − m đạt cực tiểu x = khi: A m = B m = −2 C m = −1 D m = Tớ i Câu 1.12 [ĐỀ GIỮA KÌ I-TẠ QUANG ... trị song song với đường thẳng y = 2x − 1? Luyện thi đại học khu vực Hà Nội 22 Trắc nghiệm toán 12-Khảo sát hàm số Ths Cao Đình Tới 0986358689 https://www.facebook.com/Luyenthitracnghiemtoanhanoi/...
 • 100
 • 437
 • 1

78 câu toán trắc nghiệm cực trị hàm số đáp án

78 câu toán trắc nghiệm cực trị hàm số có đáp án
...  x  Hàm s đ t c c đ i t i m , giá tr c c đ i c a hàm s Hàm s đ t c c đ i t i m x  1 , giá tr c c đ i c a hàm s y (1)  y (1)  Hàm s đ t c c ti u t i m x  1 , giá tr c c ti u c a hàm s ... s y (0)  Hàm s đ t c c ti u t i m x  , giá tr c c ti u c a hàm s x mx http://dethithu.net  đ t c c ti u t i x  m b ng Hàm s y   3 m 1 B m  C m  D Đáp án khác x  mx 1 c c đ i c ... m3 y c c đ i là: http://dethithu.net x B C 1 D 2 Hàm s y  x  3(m  1) x  3(m 1) x đ t c c tr t i m hoành đ x  khi: m  0; m  B m  C m  0; m  D m  Hàm s yx Hàm s y m  1 Hàm...
 • 7
 • 408
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm tài chính tiền tệ có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tế có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị co dap ancâu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương co dap ancau hoi trac nghiem quan tri chien luoc co dap ancâu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị có đáp án800 câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm pháp luật kinh tế co dap anngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp áncau hoi trac nghiem hoa hoc 12 hk1 co dap anngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp có đáp áncau hoi trac nghiem mon mang may tinh co dap ancau hoi trac nghiem mon quan tri hoc co dap anNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM