1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

... tư lịch sử nào? Nêu số nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin (qua tuyên ngôn Đảng cộng nước lớn Âu - Mĩ vào năm 185 0 - 187 0, tiến sản…) khoa học - kỹ thuật vào cuối - Lập niên biểu phong trào công ... thức - Mâu thuẫn tập đoàn tư - Mâu thuẫn người giàungười nghèo - Sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản gì? - Chủ nghĩa xã hội khoa học đời điều kiện lịch sử nào? Nêu số nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin ... dân nước thuộc địa phụ thuộc) Sơ kết học -Củng cố: Hệ thống hóa vấn đề học - Bài tập: Câu Nội dung lịch sử giới cận đại lên vấn đề nào? Câu2 Lập bảng so sánh hệ thống kiến thức cách mạng tư sản...
 • 8
 • 12,006
 • 61
bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

... 60 công nghiệp động tăng TK XVIII 2/ 184 8 Tuyên ngôn - Là văn kiện có tính chất cương Đảng Cộng lĩnh CNXH Sản Quốc tế thứ - Truyền bá chủ nghĩa Mác 28/ 9/ thành phong trào công nhân 186 4 lập Công ... sản 187 1 Ri giới Cuối TK - CNTB XIX - đầu chuyển sang giai đoạn TK XX CNĐQ -Phong trào công nhân quốc tế 1/ 186 8 1 911 Hình thành công ty tư độc quyền, lũng đoạn KT, CT Các tổ chức trị độc lập công ... 28/ 7/1914 Anh tuyên chiến với Đức 1 /8/ 1914 Mỹ nhảy vào chiến Đức đầu hàng không ĐK 4 /8/ 1914 2/4/1917 Tên nước Năm giành độc lập Ha- i- ti 182 2 Mê- hi- cô 182 1 Ac- hen- ti- na 180 3 Bra- xin 181 6...
 • 20
 • 7,320
 • 0
Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

... Bài : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI - Những kiến thức Thời gian Sự kiện Kết - Lật đổ ách thống trị Tây Ban Nha ... 60 công nghiệp động tăng TK XVIII 2/1848 Tuyên ngôn - Là văn kiện có tính chất cương Đảng Cộng lĩnh CNXH Sản Quốc tế thứ - Truyền bá chủ nghĩa Mác 28/9/ thành phong trào công nhân 1864 lập Công ... 1871 Ri giới - CNTB Cuối TK XIX chuyển sang - đầu TK XX giai đoạn CNĐQ -Phong trào công nhân quốc tế 1/1868 1911 Hình thành công ty tư độc quyền, lũng đoạn KT, CT Các tổ chức trị độc lập công nhân...
 • 21
 • 408
 • 0
Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

... Nhận thức vấn đề chủ yếu LSTG cận đại, hiểu chất chủ nghóa tư Dặn dò: - Học bài, tìm hiểu thêm biểu chất CNTB qua phương tiện thông tin đại chúng -Chuẩn bò mới: Bài – Cách mạng tháng Mười Nga ... minh với tầng lớp khác) Quần chúng (nhất nông dân) Chống chế độ phong kiến - Nhiệm Xây dựng CNTB vụ: - Hạn chế - Xu CMTS: + Tuỳ CMTS (triệt để hay hướng: không triệt để) + Tất CMTS trì 2/ Nhận thức ... thức: -Nắm nội dung chương trình, biết nhận đònh cách mạng tư sản -Nhận thức vấn đề chủ yếu LSTG cận đại, hiểu chất chủ nghóa 1/ Những kiến thức chương trình - CMTS thắng lợi CNTB xác lập phát triển...
 • 8
 • 376
 • 0
Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

... Bài : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI - Những kiến thức Thời gian Sự kiện Kết - Lật đổ ách thống trị Tây Ban Nha ... 60 công nghiệp động tăng TK XVIII 2/1848 Tuyên ngôn - Là văn kiện có tính chất cương Đảng Cộng lĩnh CNXH Sản Quốc tế thứ - Truyền bá chủ nghĩa Mác 28/9/ thành phong trào công nhân 1864 lập Công ... 1871 Ri giới - CNTB Cuối TK XIX chuyển sang - đầu TK XX giai đoạn CNĐQ -Phong trào công nhân quốc tế 1/1868 1911 Hình thành công ty tư độc quyền, lũng đoạn KT, CT Các tổ chức trị độc lập công nhân...
 • 21
 • 413
 • 0
Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

... Yêu cầu: Lập bảng thống kê kiện lịch sử giới cận đại theo mẫu sau: Thời gian Tháng - 1566 1640 – 1688 1775 – 1783 1789 – 1794 Sự kiện – ... Sự hình thành phát triển phong trào công nhân -Phòng trào GPDT phát triễn mạnh mẽ, số quốc gia giành độc lập, chuẩn bị cho giai đoạn đấu tranh - Tuyên ngôn Đảng cộng sản đời ( 2-1848), thành ... đẩy phong trào Bắc Mĩ GPDT 1789 – 1794 Lật đổ chế độ phong kiến, hoàn thành nhiệm vụ CMTS.Mở thời đại thắng lợi cố CNTB Cách mạng tư sản Pháp Thời gian Cuối TK XVIII –Giữa TK XIX Cuối TK XIX – đầu...
 • 7
 • 458
 • 0
Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

... Newton ông không kết hôn nhiều mối quan hệ thân thiết cho Nhưng ông lại gắn bó nhiều với vật nuôi chó mèo Theo sử gia ông người thương yêu động vật Nhà vật lí học Isacc Newton Có câu chuyện ông ... tên ông… Nhà vật lí học Isacc Newton Sinh gia đình nghèo Woolsthorpe, Anh vào năm 1642, Isaac Newton theo học Đại học Trinity Cambridge sau việc trở nên rõ ràng ông không thành công với công ... Nhà vật lí học Isacc Newton Cửa chó mèo: Bộ óc vĩ đại ông phát minh, lập nhiều thành tựu to lớn cho giới óc lại có phát minh nho nhỏ thú vị Tuy không mang tầm vĩ mô thành tựu khác phát minh chiếm...
 • 14
 • 478
 • 0
Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

... Bài : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI - Những kiến thức Thời gian Sự kiện Kết - Lật đổ ách thống trị Tây Ban Nha ... 60 công nghiệp động tăng TK XVIII 2/1848 Tuyên ngôn - Là văn kiện có tính chất cương Đảng Cộng lĩnh CNXH Sản Quốc tế thứ - Truyền bá chủ nghĩa Mác 28/9/ thành phong trào công nhân 1864 lập Công ... 1871 Ri giới - CNTB Cuối TK XIX chuyển sang - đầu TK XX giai đoạn CNĐQ -Phong trào công nhân quốc tế 1/1868 1911 Hình thành công ty tư độc quyền, lũng đoạn KT, CT Các tổ chức trị độc lập công nhân...
 • 21
 • 417
 • 0
Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

... nào? Bài : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI - Những kiến thức bản Lập bảng hệ thống những sự kiện lịch sử chính của lịch sử thế giới cận đại Bài : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ ... Đại Công xa (CHNL) Đây vạn năm TNK IV (TCN) đến TNK III (TCN) Cận đại Đại (XHTB) (XHPK) Nguyên thủy Cách Trung Công Nguyên (CN) Năm 476 Năm 1566 Năm 1918 Bài : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI ... hai của chiến tranh Tg Đức đầu hàng không điều kiện, Phe Hiệp ước phản công giành thắng lợi Chiến tranh TG kết thúc Bài : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI - Những kiến thức bản...
 • 22
 • 518
 • 2
Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

... Bài : Ôn Tập Lịch Sử Thế Giới Cận Đại 1| CNTB CNĐQ - L thi kỡ t cnh trang ca CNTB => c quyn - Nguyờn nhõn : + S...
 • 7
 • 190
 • 0
Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

... dung chủ yếu - Mục tiêu: tìm hiểu nội dung lịch sử giới cận đại thông qua hệ thống câu hỏi nêu trọng tâm - Nội dung: + Giáo viên: nêu câu hỏi, phân công học sinh theo nhóm, tổ hệ thống, kết luận ... diễn biến, kết cục) Hoạt động 3: Bài tập thực hành - Mục tiêu: Giúp em hệ thống lại kiến thức bản, trọng tâm chương trình lịch sử giới cận đại - Nội dung: + Giáo viên: Soạn câu hỏi trắc nghiệm ... Hắc-măng, sửa đổi đôi chút ranh giới khu vực Trung Kỳ 1884-1913 Khởi nghĩa Yên Thế Tan rã 1885 Hàm Nghi “Chiếu Cần Được ủng hộ, hưởng ứng sôi Vương” kéo dài đến cuối kỷ XIX 1904 Hội tân thành Không...
 • 5
 • 14,397
 • 18
bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

... năm 1917 a Diễn biến Ngày 23/2 (8/ 3 /1917): vạn nữ công nhân biểu tình Pê-tơ-rô-grát Tình hình nước Nga trước cách mạng Cách mạng tháng Hai năm 1917 a Diễn biến Ngày 23/2 (8/ 3 /1917): vạn nữ công ... Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh giới thứ ? Tại gọi chiến tranh giới? Kết cục chiến tranh giới thứ Tại gọi chiến tranh đế quốc, phi nghĩa? ĐẾ QUỐC NGA Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ ... (12/3 /1917): Tổng bãi công, chuyển sang khởi nghĩa vũ trang Kết cách mạng tháng Hai? Tình hình nước Nga trước cách mạng Cách mạng tháng Hai năm 1917 a Diễn biến Ngày 23/2 (8/ 3 /1917): vạn nữ công...
 • 23
 • 1,191
 • 0
Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

... - Mục tiêu: Hệ thống lại toàn kiện lịch sử lịch sử giới cận đại (từ TK XVI đến 1917) - Nội dung: + Giáo viên: Lập bảng thống kê kiện lịch sử giới cận đại, phân cong HS + Học ... Pháp hiệp ước Nội dung giống điều ước Pa-tơ-nốp 188 4 Hắc-măng, sửa đổi đôi chút ranh giới khu vực Trung Kỳ 188 4-1 913 Khởi nghĩa Yên Thế Tan rã 188 5 Hàm Nghi “Chiếu Cần Được ủng hộ, hưởng ứng sôi ... Phong trào cách mạng Thất bại công nhân nhận Pháp-Đức 184 8- 184 9 thức vai trò giai cấp tinh thần quốc tế 185 8 Thực dân Pháp mở đầu Quân Pháp thất bại xâm lược Việt Nam 186 8 Minh Trị tân Thắng lợi tạo...
 • 10
 • 6,124
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đạigiáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại lịch sử 11 gv ng t duytiết 8 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đạitiết 10 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đạilịch sử 8 bài 14  ôn tập lịch sử thế giới cận đại từ giữa thế kỉ xvi đến năm 1917bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đạilịch sử lớp 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại ppsbai 14 on tap lich su the gioi can daibài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại từ giữa thế kỉ xvi đến năm 1917ôn tập lịch sử thế giới cận đại 8ôn tập lịch sử thế giới cận đại lớp 8ôn tập lịch sử thế giới cận đại lớp 8 violetbài giảng ôn tập lịch sử thế giới hiện đạibai 23 ôn tập lịch sử thế giới hiện đạibài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại 1917 1945Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP