Thông tư 02 2016 TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07 2013 TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Thông 02/2016/TT-TTCP sửa đổi Thông 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
... Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật khiếu nại; Căn Thông số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải khiếu nại hành chính; Thông số /2016/TT-TTCP ... Luật khiếu nại; Căn Thông số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải khiếu nại hành chính; Thông số /2016/TT-TTCP ngày tháng … năm 2016 sửa đổi, ... chính, người giải khiếu nại lần đầu tiến hành đối thoại yêu cầu người khiếu nại kết xác minh nội dung khiếu nại khác b) Trong trình giải khiếu nại lần hai, người giải khiếu nại phải tiến hành đối...
 • 9
 • 446
 • 0

Đề tài quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường yên phụ quận tây hồ thành phố hà nội

Đề tài quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường yên phụ  quận tây hồ  thành phố hà nội
... nhim, phm vi gii quyt cụng vic ca UBND Phng - UBND Phng t chc hot ng v thc hin nhim v, quyn hn; tho lun th quyt nh theo a s cỏc c quy nh theo Lut t Nguyễn Thị Thoan KH6C Học viện Hành Báo cáo ... Hành Báo cáo thực tập 2.2 Thm quyn ca Ch tch UBND Phng - Ch tch UBND Phng l ngi ng u UBND Phng, lónh o v iu hnh mi cụng vic ca UBND Phng, chu trỏch nhim thc hin nhim v, quyn hn ca mỡnh theo theo ... thnh viờn UBND Phng hng nm - Nhng khỏc m Phỏp lut quy nh thuc thm quyn ca UBND Phng hoc nhng Ch tch UBND Phng thy cn thit a th - i vi cỏc cn gii quyt gp nhng khụng t chc hp UBND c, theo quyt nh...
 • 40
 • 1,840
 • 14

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa”, “ một cửa liên thông” tại UBND phường yên phụ quận tây hồ thành phố hà nội

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa”, “ một cửa liên thông” tại UBND phường yên phụ  quận tây hồ  thành phố hà nội
... “MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRONG GIẢI QUY T THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND PHƯỜNG YÊN PHỤ Quy trình giải thủ tục hành theo chế một cửa UBND phường Yên Phụ 1.1 Những thủ tục hành áp dụng giải ... TRÌNH GIẢI QUY T THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND PHƯỜNG YÊN PHỤ I Quy trình giải thủ tục hành Khái niệm quy trình giải thủ tục hành 1.1 Thủ tục hành Trong thực ... GIẢI QUY T THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND PHƯỜNG YÊN PHỤ 17 Quy trình giải thủ tục hành theo chế một cửa UBND phường Yên Phụ 17 1.1 Những thủ tục hành áp dụng giải theo chế “một...
 • 37
 • 955
 • 3

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính, thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính, thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính
... NGÀNH: HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC KHÓA: 2010 - 2014  TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH, THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH ... mong muốn hiểu rõ vấn đề khiếu nại hành nên tơi chọn đề tài: Trình tự, thủ tục giải khiếu nại hành chính, thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu giải khiếu nại hành chính làm chủ đề viết niên ... bản, phương châm chủ yếu đạo giải khiếu nại hành Chương II: Trình tự, thủ tục giải khiếu nại hành Chương III: Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực giải khiếu nại hành C KẾT LUẬN Tài liệu...
 • 33
 • 1,256
 • 3

Tài liệu TIỂU LUẬN: Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính ppt

Tài liệu TIỂU LUẬN: Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính ppt
... định giải khiếu nại người giải khiếu nại khiếu nại giải người khiếu nại tiếp tục khiếu nại * Người bị khiếu nại có nghĩa vụ sau: + Tiếp nhận, giải khiếu nại định hành chính, hành vi hành bị khiếu ... làm để giải vụ việc khiếu nại Khi xem xét trình tự, thủ tục giải khiếu nại hành chính, cần phân biệt với trình tự thẩm quyền giải khiếu nại Trình tự, thủ tục giải khiếu nại hành gồm bước sau: ... giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét lại định giải khiếu nại cuối theo quy định pháp luật IV Trình tự, thủ tục giải khiếu nại hành Trình tự, thủ tục giải khiếu nại hành thứ tự công việc phải làm để giải...
 • 21
 • 1,354
 • 6

Thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn huyện ba vì, thành phố hà nội

Thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn huyện ba vì, thành phố hà nội
... 2: Thực trạng tra giải khiếu nại hành huyện Ba Vì, thành phố Nội Chương 3: Quan điểm giải pháp phát huy vai trò chất lượng tra giải khiếu nại hành từ thực tiễn huyện Ba Vì, thành phố Nội ... nhiệm vụ quan tra giải khiếu nại hành cụ thể vai trò, chức tra cấp huyện giải khiếu nại hành từ thực tiễn giải khiếu nại hành tra huyện Ba Vì, Thành phố Nội 4.2 Phạm vi luận văn Trong khuôn ... ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA CẤP HUYỆN TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM 1.1 Nhận thức chung giải khiếu nại hành 1.1.1 Khiếu nại hành giải khiếu nại hành * Khiếu nại hành chính: Để hiểu...
 • 86
 • 731
 • 5

Tiểu luận quản lý nhà nước: Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính

Tiểu luận quản lý nhà nước: Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính
... giải khiếu nại ngời giải khiếu nại khiếu nại giải nhng ngời khiếu nại tiếp tục khiếu nại * Ngời bị khiếu nại có nghĩa vụ sau: + Tiếp nhận, giải khiếu nại định hành chính, hành vi hành bị khiếu ... lĩnh vực quản Nhà nớc, giúp Thủ tớng Chính phủ xem xét lại định giải khiếu nại cuối theo quy định pháp luật IV Trình tự, thủ tục giải khiếu nại hành Trình tự, thủ tục giải khiếu nại hành thứ ... phải làm để giải vụ việc khiếu nại Khi xem xét trình tự, thủ tục giải khiếu nại hành chính, cần phân biệt với trình tự thẩm quyền giải khiếu nại Trình tự, thủ tục giải khiếu nại hành gồm bớc...
 • 17
 • 1,200
 • 3

Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính theo pháp luật khiếu nại, tố cáo, tố cáo hiện nay”

Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính theo pháp luật khiếu nại, tố cáo, tố cáo hiện nay”
... tự, thủ tục bớc giải khiếu nại hành theo Luật Khiếu nại, tố cáo Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 quy định trình tự, thủ tục giải khiếu ... đề tài: Trình tự, thủ tục giải khiếu nại hành theo pháp luật khiếu nại, tố cáo, tố cáo góp phần nhằm làm rõ số vấn đề trình tự giải khiếu nại hành đa số giải pháp hạn chế khiếu nại hành tình ... khiếu nại hành Các nguyên tắc đạo giải khiếu nại hành Các phơng châm chủ yếu đạo giải khiếu nại hành Trình tự, thủ tục bớc giải khiếu nại hành Trình tự, thủ tục giải khiếu nại hành Pháp luật khiếu...
 • 21
 • 1,864
 • 4

trình tự giải quyết khiếu nại hành chính lý luận và thực tiễn

trình tự giải quyết khiếu nại hành chính lý luận và thực tiễn
... nại hành luận thực tiễn 2.2 Trình tự, thủ tục giải khiếu nại Trình tự, thủ tục giải khiếu nại - hay gọi chế giải khiếu nại, xếp công việc cần phải thực theo trật tự thời gian trình giải khiếu ... Trình tự giải khiếu nại hành luận thực tiễn trình bày với nội dung sau: Lới nói đầu Chương 1: Khái quát chung khiếu nại hành Chương 2: Những quy định pháp luật hành trình tự giải khiếu nại hành ... tự giải khiếu nại hành luận thực tiễn Thứ nhất, định hành chính, hành vi hành nội quan nhà nước để đạo, tổ chức thực nhiệm vụ, công vụ; định hành chính, hành vi hành đạo điều hành quan hành...
 • 78
 • 219
 • 0

TRÌNH tự, THỦ tục GIẢI QUYẾT KHIẾU nại HÀNH CHÍNH

TRÌNH tự, THỦ tục GIẢI QUYẾT KHIẾU nại HÀNH CHÍNH
... định giải khiếu nại người giải khiếu nại khiếu nại giải người khiếu nại tiếp tục khiếu nại * Người bị khiếu nại có nghĩa vụ sau: + Tiếp nhận, giải khiếu nại định hành chính, hành vi hành bị khiếu ... làm để giải vụ việc khiếu nại Khi xem xét trình tự, thủ tục giải khiếu nại hành chính, càn phân biệt với trình tự thẩm quyền giải khiếu nại Trình tự, thủ tục giải khiếu nại hành gồm bước sau: ... giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét lại định giải khiếu nại cuối theo quy định pháp luật IV Trình tự, thủ tục giải khiếu nại hành Trình tự, thủ tục giải khiếu nại hành thứ tự công việc phải làm để giải...
 • 22
 • 366
 • 0

Tiểu luận xử lý tình huống giải quyết khiếu nại về chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Tiểu luận xử lý tình huống giải quyết khiếu nại về chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
... cộng với kinh nghiệm thực tế công tác Tôi chọn đề tài Giải khiếu nại sách ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học làm tiểu luận tốt nghiệp Do thời gian thực đề tài ngắn bị ... nhiễm chất độc hóa học; 12 b Giám đốc Sở lao động TB&XH cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Điếu 41: Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi ... cấp Quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trợ cấp, phụ cấp hàng tháng (mẫu HH4) Điều 28: Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đẻ người hoạt động kháng chiến bị...
 • 19
 • 2,016
 • 22

Thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn thành phố bến tre, tỉnh bến tre

Thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn thành phố bến tre, tỉnh bến tre
... sơ giải khiếu nại đến đóng hồ sơ 2.2 Thực tiễn áp dụng thủ tục giải khiếu nại hành thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 2.2.1 Tình hình khiếu nại hành thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Thành phố Bến Tre ... thực thủ tục hành giải khiếu nại hành Tình hình khiếu nại hành chính, hoạt động giải khiếu nại hành thực tiễn áp dụng thủ tục giải khiếu nại hành Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre ... thực trạng áp dụng thủ tục giải khiếu nại hành thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, học viên chọn đề tài Thủ tục giải khiếu nại hành từ thực tiễn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre làm luận văn thạc sỹ...
 • 81
 • 642
 • 0

skkn công tác đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại

skkn công tác đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại
... người giải khiếu nại có quyền đối thoại tổ chức đối thoại (Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998); người giải khiếu nại phải gặp gỡ, đối thoại giải khiếu nại lần đầu có quyền tổ chức gặp gỡ, đối thoại ... dung khiếu nại khác Trong trình giải khiếu nại lần hai, người giải khiếu nại người có trách nhiệm xác minh tổ chức đối thoại b) Trong trình giải khiếu nại định kỷ luật cán bộ, công chức, người giải ... khiếu nại lần đầu tiến hành đối thoại 12 yêu cầu người khiếu nại kết xác minh nội dung khiếu nại khác b) Trong trình giải khiếu nại lần hai, người giải khiếu nại phải tiến hành đối thoại c) Trong...
 • 24
 • 135
 • 0

Giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực pháp Thông tin Lĩnh vực thống pptx

Giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực tư pháp Thông tin Lĩnh vực thống pptx
... TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Công dân gửi đơn thư khiếu nại liên quan đến lĩnh vực pháp phận văn thư Thanh tra Sở Sở pháp nhận đơn thư, xem xét, giải thông báo kết giải ... giải thông báo kết giải cho công dân Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn khiếu nại Thành phần hồ sơ Quyết định hành liên quan đến việc khiếu nại (nếu có) Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC:...
 • 3
 • 268
 • 0

Giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự Thông tin Lĩnh vực thống kê: pháp pptx

Giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp pptx
... Trưởng thi hành án cấp huyên chấp hành viên, cán đơn vị đề nghị Thi hành án tỉnh giải Quyết định có hiệu lực thi hành Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn khiếu nại người phải thi hành án, ... thi hành án cấp huyện: Trưởng thi hành án cấp tỉnh xem xét giải lần đầu Giải lần hai khiếu nại người phải thi hành án, người thi hành án, người có quyên lợi ích liên quan không đồng ý định giải ... Quyết định hành Các bước Tên bước Mô tả bước Người phải thi hành án, người thi hành án, người có quyền lợi ích liên quan nộp đơn khiếu nại chấp hành viên, cán thi hành án cấp tỉnh Và trưởng thi...
 • 3
 • 231
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết lập quy trình giải quyết khiếu nại phàn nàn và đổi trả lại thuốctrình tự giải quyết khiếu nại hành chínhtrình tự thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chínhtrình tự thủ tục giải quyết khiếu nại hành chínhnâng cao trách nhiệm của thủ trƣởng các cơ quan đơn vị đối với việc giải quyết khiếu nại tăng cƣờng đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nạitrình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa một cửa liên thông tại ubnd phường yên phụtrình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thôngtrình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại ubnd phường yên phụtrình tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính hành vi hành chính của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnhđối với quyết định hành vi quy định tại điểm d khoản 2 điều 140 của luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày lần hai là 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nạiđiều 63 trình tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính hành vi hành chính của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyệnđiều 64 trình tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính hành vi hành chính của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh trung tâm thẻ ttt là phòng quản lý thẻ tại trung ương trung tâm xử lý các yêu cầu phát hành thẻ của chi nhánh quản lý hệ thống atm và xử lý giải quyết khiếu nại về giao dịch thẻ atmsửa đổi hoàn thiện và chuẩn hóa quy trình tín dụng đồng thời thực hiện đúng quy trình cấp tín dụngcơ chế giải quyết khiếu nại khiếu kiện về tiếp cận thông tinNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP