1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Quyết định 3849 QĐ-BVHTTDL năm 2016 điều chỉnh Chương trình xây dựng thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cử đoàn TDTT đi tập huấn và thi đấu ngoài nước theo quyết định của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ppt

Cử đoàn TDTT đi tập huấn thi đấu ngoài nước theo quyết định của Bộ Văn hóa, thể thao Du lịch ppt

... tả bước Tên bước - Chiều từ 13h00 đến 16h00 (trả hồ sơ) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Quyết định Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Tờ trình Trưởng Ban chuyên môn – Trưởng môn Phụ trách môn (bao gồm dự trù ... Nghiệp vụ, Phòng Thể thao thành tích cao Phòng Thể dục Thể thao Cộng đồng kiểm tra thẩm định ý kiến Phó giám đốc phụ trách (bản gửi Phòng Tài chính, toàn hồ sơ gửi Phòng Tổ chức Cán bộ) Số hồ sơ: ... thành phần hồ sơ theo quy định: Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn đương hoàn thi n thành phần hồ sơ Nhận kết Văn phòng Sở Bước * Thời gian tiếp nhận trả kết vào ngày tuần từ thứ...
 • 4
 • 692
 • 0
Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao du lịch

... 06/11/2009 Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Phần II NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BẢI BỎ, CHUYỂN VỀ CẤP HUYỆN GIẢI QUYẾT, ... hạn giải quyết: ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tất Cơ quan thực thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Kết thực thủ tục hành chính: ... hợp lệ Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tất Cơ quan thực thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Kết thực thủ tục hành chính: Giấy phép Lệ phí (nếu có): Phí cấp giấy phép biểu diễn...
 • 17
 • 1,121
 • 0
Công việc của chuyên viên phòng Nghiệp vụ Du Lịch của sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch tỉnh Hà Nam

Công việc của chuyên viên phòng Nghiệp vụ Du Lịch của sở Văn Hóa, Thể Thao Du Lịch tỉnh Hà Nam

... khách du lịch đến với Nam, góp phần vào phát triển chung đất nước tỉnh 1.3 - Các phòng ban sở Sở Văn Hóa, Thể Thao Du Lịch tỉnh Nam phòng ban: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa Gia đình Phòng Nghiệp ... 19/3/2008 Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam việc thành lập Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch sở sáp nhập Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Thể dục Thể thao, phận Du lịch Sở Thương mại Du lịch, phận Gia đình Uỷ ban ... thầy cô khoa, toàn thể cô chú, anh chị Sở, mạnh dạn chọn Công việc chuyên viên phòng Nghiệp vụ Du Lịch sở Văn Hóa, Thể Thao Du Lịch tỉnh Nam cho chuyên đề thực tập Kết cấu chuyên đề gồm phần...
 • 34
 • 387
 • 0
Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn bộ văn hóa, thể thao du lịch

... cầu thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 52 2.4 Thực trạng chủ thể tham gia thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 53 2.5 Kết thực sách ... TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ 1.1 Một số khái niệm: Biên chế, tinh giản biên chế, sách tinh giản biên chế, thực sách tinh giản biên chế 1.1.1 Khái niệm Biên chế Biên chế hiểu ... vấn đề lý luận thực sách tinh giản biên chế như: đưa vấn đề biên chế, tinh giản biên chế, sách tinh giản biên chế, thực sách tinh giản biên chế, quan điểm Đảng sách tinh giản biên chế, ý nghĩa,...
 • 90
 • 961
 • 9
Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn bộ văn hóa, thể thao và du lịch tt

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn bộ văn hóa, thể thao du lịch tt

... TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ 1.1 Một số khái niệm: Biên chế, tinh giản biên chế, sách tinh giản biên chế, thực sách tinh giản biên chế 1.1.1 Khái niệm Biên chế Biên chế hi u ... Chƣơng THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TẠI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH 2.1 Thực trạng, chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 2.1.1 Thực ... 2.4 Thực trạng chủ thể tham giam thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Tham gia thực sách tinh giản biên chế Bộ Văn h a, Th thao Du lịch, gồm chủ th : - Các quan quan hành chính, ...
 • 26
 • 442
 • 2
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH docx

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH docx

... giải năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Thay: Không quy định Căn pháp lý: Bổ sung: -Thông tư số 07/2011/TTBVHTTDL ngày 07/6/2011 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch sửa đổi, bổ sung, ... liên quan đến thủ tục hành thuộc phạm vi, chức quan lý Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Thay: Quyết định số 62/2006/QĐBVHTT ngày 23 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy chế công ... chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” ...
 • 2
 • 927
 • 0
Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bà rịa  vũng tàu năm 2016 mục kiến thức chung

Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu năm 2016 mục kiến thức chung

... chức Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao gửi Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Bộ Nội vụ để thống văn trước định; c) Bố trí biên chế công chức, số lượng người làm việc đơn vị nghiệp công lập Sở Văn hóa, ... chức ngành văn hóa, thể thao du lịch địa bàn; b) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể nhiệm ... viện, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao Trung tâm Văn hóa - Thể thao, thi t chế văn hoá sở, sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc...
 • 16
 • 429
 • 0
Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bà rịa  vũng tàu năm 2016 mục quản lý du lịch

Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu năm 2016 mục quản lý du lịch

... để quản lý, thực quy hoạch Chương IV KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH, TUYẾN DU LỊCH VÀ ĐÔ THỊ DU LỊCH Mục 1: KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH, TUYẾN DU LỊCH Điều 23 Điều kiện để công nhận khu du lịch Khu du ... nhân kinh doanh du lịch, khách du lịch Chương II TÀI NGUYÊN DU LỊCH Điều 13 Các loại tài nguyên du lịch Tài nguyên du lịch gồm tài nguyên du lịch tự nhiên tài nguyên du lịch nhân văn khai thác ... tuyến du lịch quốc gia; tỷ lệ 1/100.000 tuyến du lịch địa phương thuyết minh tuyến du lịch đề nghị công nhận Điều 28 Quản khu du lịch Nội dung quản khu du lịch bao gồm: a) Quản công tác...
 • 47
 • 406
 • 3
Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bà rịa  vũng tàu năm 2016 mục quản lý thể thao,

Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu năm 2016 mục quản lý thể thao,

... thi thể thao; Giải thể thao Ngày hội văn hoá, thể thao du lịch; Giải thể thao quần chúng quốc tế Điều Nguyên tắc tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng Giải thi đấu thể thao quần chúng tổ chức ... TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO Chương II XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH Mục HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP ... hội thể thao quốc gia ban hành quy chế thể thao chuyên nghiệp môn thể thao sau Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch phê duyệt Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia có trách nhiệm tổ chức, quản...
 • 64
 • 622
 • 2
Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bà rịa  vũng tàu năm 2016 mục thanh tra

Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu năm 2016 mục thanh tra

... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO Điều 81 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành quan tra chuyên ngành Thanh tra viên văn hóa, thể thao du lịch có quyền: a) Phạt cảnh ... luật tra Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tra phạm vi quản lý nhà nước sở Điều 15 Cơ cấu tổ chức Thanh tra sở Thanh tra sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên công chức ... luật Thanh tra sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Thanh tra viên Chánh Thanh tra sở Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau thống với Chánh Thanh tra tỉnh Phó Chánh Thanh tra sở...
 • 42
 • 379
 • 0
Đề cương chi tiết ôn thi công chức ngành văn HOÁ, THỂ THAO và DU LỊCH năm 2016

Đề cương chi tiết ôn thi công chức ngành văn HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH năm 2016

... khách du lịch năm Điều 26 Hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch Hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch gồm có: a) Tờ trình đề nghị công nhận khu du lịch quan nhà nước du lịch ... điểm du lịch quan nhà nước du lịch có thẩm quyền; b) Bản thuyết minh điểm du lịch đề nghị công nhận Hồ sơ đề nghị công nhận tuyến du lịch gồm có: a) Tờ trình đề nghị công nhận tuyến du lịch quan ... d) Đề xuất biện pháp để quản lý, thực quy hoạch Chƣơng IV KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH, TUYẾN DU LỊCH VÀ ĐÔ THỊ DU LỊCH Mục 1: KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH, TUYẾN DU LỊCH Điều 23 Điều kiện để đƣợc công...
 • 47
 • 481
 • 0
BÁO CÁO Công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2012 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

BÁO CÁO Công tác văn hoá, thể thao du lịch năm 2012 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

... hợp tác quốc tế văn hoá, gia đình, thể thao du lịch Năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ký kết 11 văn điều ƣớc quốc tế, thoả thuận quốc tế, hợp tác quốc tể chuyên ngành Tổ chức thành công ... triển nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch gia đình hiệu quả, bền vững”, năm 2012, Ngành văn hóa, thể thao du lịch có nhiều cố gang vƣợt qua khó khăn, thực tốt nhiệm vụ trị kế hoạch công tác đề ra: ... tác văn hoá, thể thao du lịch năm 2012 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2013 Kính gửi: Thủ tƣớng Chính phủ Phần thứ Nhất TÌNH HÌNH THỤC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012 I.KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH Bƣớc vào năm thứ hai...
 • 205
 • 299
 • 0
Bài tập Đổi mới mô hình quản lý Cá nhân nhóm tại Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hà Nam

Bài tập Đổi mới mô hình quản lý Cá nhân nhóm tại Sở Văn hóa thể thao du lịchNam

... chưa có môi trường làm việc theo nhóm nên nhân chưa có điều kiện để học hỏi lẫn Từ việc tổ chức làm việc theo đội nhóm lĩnh vực hành vi tổ chức cần thay đổi Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Nam ... chuyển đổi làm việc theo hình đội nhóm Sở Văn hoá Thể thao Du lịch tiến hành tháng Việc xây dựng phát triển hình đội nhóm nhiệm vụ quan trọng Cần có tham gia toàn đơn vị, trí đồng lòng toàn thể ... hiểu mục đích văn hoá nhóm, nhân có khả giải vấn đề liên quan đến công việc Từ góc độ nhân, mỗ nhân phát huy khả tiềm tàng Bởi nhóm tạo môi trường làm việc tập thể - nơi nhân đề đựoc...
 • 8
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều 5 d 1 66 trách nhiệm của bộ văn hoá thể thao và du lịchđiều 5 d 1 75 trách nhiệm của bộ văn hóa thể thao và du lịchbộ văn hóa thể thao và du lịch việt nambộ văn hóa thể thao và du lịch quảng namvụ kế hoạch tài chính bộ văn hóa thể thao và du lịchkiến nghị với chính phủ và bộ văn hóa thể thao và du lịchkiến nghị với bộ văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng namđiều 5 d 1 87 trách nhiệm của bộ trưởng bộ văn hoá thể thao và du lịchvậy các bộ chức năng bộ công thương bộ văn hoá thể thao và du lịch khi tham mưu cho chính phủ các văn bản cần bám sát thực tế để xây dựng cơ chế chính sách đãi ngộ nghệ nhân phù hợp hơnsở văn hóa thể thao và du lịch nam địnhđịnh hướng phát triển trƣờng trung cấp văn hoá thể thao và du lịch bắc giang đến năm 2010kiến nghị với tỉnh nam định và sở văn hóa thể thao và du lịch nam địnhsở văn hóa thể thao và du lịch bình địnhsở văn hóa thể thao và du lịch quảng namphụ lục 17 báo cáo điều tra thực trạng nguồn nhân lực du lịch các cơ quan trực thuộc sở văn hóa thể thao và du lịch tiền giangNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM