1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

Hướng dẫn đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối lập kế hoạch thời gian (tiến độ) và kế hoạch nguồn lực

Giám sát thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép phần 1

Giám sát thi công nhà nhiều tầng tông cốt thép phần 1

... n khai công tác hành chính: Ki m tra h sơ thi công: 10 Các tài li u liên quan n bên B: ng N I DUNG GIÁM SÁT CÁC GIAI O N THI CÔNG (3) II GIAI O N THI CÔNG Giám sát trình công ngh ; Giám sát ti ... N I DUNG: PH N 1: KHÁI NI M V TƯ V N GIÁM SÁT PH N 2: GIÁM SÁT K THU T THI CÔNG PH N I KHÁI NI M V TƯ V N GIÁM SÁT TƯ V N GIÁM SÁT LÀ GÌ ? - GIÚP CH U TƯ QU N LÝ CÔNG TRÌNH; - TH C HI ... TƯ V N GIÁM SÁT (10 ) BI T TRA C U CÁC VĂN B N, TÀI LI U L P CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁM SÁT GHI CHÉP TH I Y ,X LÝ S CƯƠNG LI U K P 10 GHI NH T KÝ VÀ VI T BÁO CÁO NH NG HO T NG C A TƯ V N GIÁM SÁT (9)...
 • 16
 • 500
 • 0
Tài liệu GIÁO TRÌNH THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP pptx

Tài liệu GIÁO TRÌNH THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG TÔNG CỐT THÉP pptx

... thi công dầm sàn tầng - Ghép ván khuôn thi công tầng - Đặt cốt thép thi công tông dầm - sàn tầng - Chờ 10 ngày cho tông có phụ gia đủ 90% cường độ yêu cầu (3) Giai đoạn III : Thi công tầng ... kiện địa chất công trình địa chất thuỷ văn * Trang thi t bị thi công * Công nghệ thi công * Chất lượng công đoạn thi công * Vật liệu thi công 21 Việc kiểm tra kỹ chất lượng thi công công đoạn làm ... phục vụ công tác thi công tông khác - Ngoài tuỳ thực tế thi công công cụ chuyên dụng khác 3.7.2 Vật liệu : (i) tông : Do yêu cầu thi công gần liên tục nên chờ tông tầng đủ cường độ...
 • 100
 • 2,931
 • 61
Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép - Chương 6 docx

Giáo trình thi công nhà cao tầng tông cốt thép - Chương 6 docx

... cao tầng - Yêu cầu thi t kế O O O mục lục Phần mở đầu trang Chơng II Công tác chuẩn bị Chơng III Thi công phần ngầm 12 Chơng IV Chống thấm cho công trình ngầm 33 Chơng V Thi công phần thân 66 Chơng ... cháy- Yêu cầu chung; TCVN 5 760 : 1903 Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thi t kế, lắp đặt sử dụng; TCVN 5738:1993 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 61 60:19 96 Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao ... tầng nhà phải ghi rõ độ cao số thứ tự tầng nhà Hệ thống giáo phải cố định vào nhà gắn đủ chắn Khoảng cách điểm cố định giáo nhà không xa mét cho phơng đứng mét cho phơng ngang Việc di chuyển độ cao...
 • 3
 • 554
 • 3
Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép - Chương 5 pdf

Giáo trình thi công nhà cao tầng tông cốt thép - Chương 5 pdf

... 30 - 40 85 - 98 40 - 55 Al2O3 2-7 10 - 20 0,2 - 0,6 20 - 30 Fe2O3 0-6 4,0 0,3 - 1,0 - 10 MgO 0,1 - 4,0 - 16 0,3 - 3 ,5 1-4 SO3 1-4 3,0 - 0,4 - 2,0 Na2O 0,2 - 1 ,5 3,0 0,8 - 1,8 1-2 K2 O http://www.ebook.edu.vn ... Việc thi công tông cho nhà cao tầng phải tuân thủ nghiêm túc điều khoản tiêu chuẩn sau đây: TCXD 199:1997 , Nhà cao tầng - Kĩ thuật chế tạo tông mác 40 0-6 00 TCXD 200:1997 , Nhà cao tầng - ... đất 5. 3 Thi công cốp pha : http://www.ebook.edu.vn 5. 3.1 Cốp pha chống kim loại: Cốp pha chống cho nhà cao tầng thực theo TCVN 4 45 3-1 9 95, Kết cấu tông cốt thép toàn khối - Tiêu chuẩn thi công...
 • 25
 • 661
 • 2
Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép - Chương 4 docx

Giáo trình thi công nhà cao tầng tông cốt thép - Chương 4 docx

... cho công trình phải đợc thi t kế cẩn thận phải thi công phù hợp với giai đoạn cần thi t Cách đặt vấn đề chống thấm cho phần ngầm công trình : phải xem xét chống thấm khâu tổng thể gắn bó mật thi t ... 35 30 25 20 15 10 1 0-2 K7 cm/phợt 10 -3 10 -4 10 -5 10 -6 10 -7 Biè ẵ u ó 40 Hẻ thảm c b tỏ ng ẵ tữ 0,00002 ẵ 0,002 cm/h Nặu tý lẻ sõ a t ặn N/X (nừ ốc : xi m xảp xì 0,5 thi cỏ ng ẵ m cht, cảp ... thể gắn bó mật thi t từ thi t kế, thi công , vật liệu khâu khai thác sử dụng công trình Mọi khâu gắn với thành thể thống Thi công chống thấm cần có cán bộ, kỹ s đợc phân công chuyên trách theo...
 • 30
 • 576
 • 1
Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép - Chương 3 docx

Giáo trình thi công nhà cao tầng tông cốt thép - Chương 3 docx

... đến cốt mặt dới đài cọc ( độ sâu khoảng chừng -1 2.5m) - Chống thấm cho phần móng 30 - Thi công đài cọc - Thi công chống thấm sàn tầng hầm - Thi công cốt thép tông sàn tầng hầm thứ hai - Thi công ... khuôn dầm - sàn tầng - Bóc đất đến cốt sâu dới mức - 6.80m - Ghép ván khuôn thi công tầng ngầm thứ - Đặt cốt thép đổ tông dầm - sàn tầng ngầm thứ - Ghép ván khuôn thi công cột tờng từ tầng hầm ... ( tầng cốt 0.00m ) Giai đoạn bao gồm công đoạn sau : - Đào phần đất có độ sâu khoảng chừng 1.66m để tạo chiều cao cho thi công dầm sàn tầng - Ghép ván khuôn thi công tầng - Đặt cốt thép thi công...
 • 22
 • 531
 • 1
Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép - Chương 2 ppsx

Giáo trình thi công nhà cao tầng tông cốt thép - Chương 2 ppsx

... tầng hầm có 3.1 Thi công cọc khoan nhồi: http://www.ebook.edu.vn 3.1.1 Điều chung: Thi công cọc khoan nhồi tuân theo TCXD 197:1997, Nhà cao tầng - Thi công cọc khoan nhồi TCXD 196:1997, Nhà cao ... tuân theo TCXD 20 3:1997, Nhà cao tầng - Kĩ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công Chơng III Thi công phần ngầm Trong điều kiện xây chen Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh, nên thi công cọc khoan nhồi ... tủ để lu trữ thi t kế hồ sơ thi công đầy đủ để sử dụng đặc biệt lệnh kỹ s trởng thi công Các tài liệu địa chất công trình địa chất thuỷ văn ( làm theo TCXD 194:1997, Nhà cao tầng Công tác khảo...
 • 4
 • 451
 • 3
Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép - Chương 1 docx

Giáo trình thi công nhà cao tầng tông cốt thép - Chương 1 docx

... 19 4 :19 97 Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật TCXD 203 : 19 97 Nhà cao tầng - Kĩ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công TCXD 19 9 : 19 97 Nhà cao tầng - Kỹ thuật chế tạo tông mác 40 0-6 00 ... tông mác 40 0-6 00 TCXD 200 : 19 97 Nhà cao tầng - Kỹ thuật chế tạo tông bơm TCXD 19 7 : 19 97 Nhà cao tầng - Thi công cọc khoan nhồi TCXD 19 6 : 19 97 Nhà cao tầng - Công tác thử tĩnh kiểm tra chất ... nhồi TCXD 202 : 19 97 Nhà cao tầng - Thi công phần thân TCXD 2 01 : 19 97 Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo TCXD 206 : 19 98 Cọc khoan nhồi - Yêu cầu chất lợng thi công Giáo trình đợc sử dụng...
 • 6
 • 520
 • 1
Bài giản tư vấn giám sát thi công nhà nhiều tầng bê tông sốt thép

Bài giản tư vấn giám sát thi công nhà nhiều tầng tông sốt thép

... N GIÁM SÁT CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGH XÂY D NG GIÁM SÁT THI CÔNG N N GIÁM SÁT THI CÔNG MÓNG C C GIÁM SÁT THI CÔNG T GIÁM SÁT THI CÔNG T NG H M GIÁM SÁT THI CÔNG PH N THÂN GIÁM SÁT THI CÔNG MÁI GIÁM ... GIÁM SÁT THI CÔNG MÓNG C C GIÁM SÁT THI CÔNG T GIÁM SÁT THI CÔNG T NG H M GIÁM SÁT THI CÔNG PH N THÂN GIÁM SÁT THI CÔNG MÁI GIÁM SÁT THI CÔNG PH N MÓNG C C C C ÓNG C C ÉP C C NH I GIÁM SÁT THI CÔNG ... C GIÁM SÁT THI CÔNG N N KI M TRA N N SAU KHI GIA C S D NG PHƯƠNG PHÁP NÉN TĨNH ÁNH GIÁ KHÔNG DÙNG P.P THĂM DÒ, KHOAN L Y M U GIÁM SÁT CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGH XÂY D NG GIÁM SÁT THI CÔNG N N GIÁM...
 • 114
 • 305
 • 0
GIÁO TRÌNH THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG bê TÔNG cốt THÉP

GIÁO TRÌNH THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG TÔNG cốt THÉP

... cho thi công dầm sàn tầng - Ghép ván khuôn thi công tầng - Đặt cốt thép thi công tông dầm - sàn tầng - Chờ 10 ngày cho tông có phụ gia đủ 90% cờng độ yêu cầu (3) Giai đoạn III : Thi công tầng ... kiện địa chất công trình địa chất thuỷ văn * Trang thi t bị thi công * Công nghệ thi công * Chất lợng công đoạn thi công * Vật liệu thi công Việc kiểm tra kỹ chất lợng thi công công đoạn làm ... , xe chở tông thơng phẩm , thi t bị phục vụ công tác thi công tông khác - Ngoài tuỳ thực tế thi công công cụ chuyên dụng khác 3.7.2 Vật liệu : (i) tông : 32 Do yêu cầu thi công gần...
 • 96
 • 312
 • 0
Giáo trình thi công nhà cao tầng Bê tông cốt thép Pgs.Lê Kiều

Giáo trình thi công nhà cao tầng tông cốt thép Pgs.Lê Kiều

... thi công dầm sn tầng - Ghép ván khuôn thi công tầng - Đặt cốt thép thi công tông dầm - sn tầng - Chờ 10 ngy cho tông có phụ gia đủ 90% c}ờng độ yêu cầu (3) Giai đoạn III : Thi công tầng ... móng - Thi công đi cọc - Thi công chống thấm sn tầng hầm - Thi công cốt thép tông sn tầng hầm thứ hai - Thi công cột v lõi từ tầng hầm thứ hai lên tầng hầm thứ Cần lập biện pháp thi công ... , xe chở tông th}ơng phẩm , thi t bị phục vụ công tác thi công tông khác - Ngoi tuỳ thực tế thi công công cụ chuyên dụng khác 3.7.2 Vật liệu : (i) tông : Do yêu cầu thi công gần...
 • 98
 • 332
 • 0
tổng quan về thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép

tổng quan về thi công nhà cao tầng tông cốt thép

... trỡnh thit k v thi cụng khú, ũi hi trỡnh thit k, thi cụng cao, thit b hin i; + Chi phớ cho h chng khỏ ln Thi cụng down-up gm cỏc giai on: gi thit cụng trỡnh cú tng hm - Thi cụng tng võy; 38 - Thi ... sn tng 1; - Thi cụng o t tng hm ng thi thi cụng ct tng phn thõn; - Thi cụng dm sn tng hm ng thi thi cụng dm sn tng phn thõn; - Thi cụng o t tng hm ng thi thi cụng ct tng phn thõn; - Thi cụng dm ... phỏp thi cụng ng thi: phn ngm thi cụng t trờn xung di, phn thõn thi cụng t di lờn trờn - u im: + Do thi cụng ng thi c phn ngm v phn thõn cụng trỡnh nờn tin thi cụng rt nhanh, rỳt ngn thi gian thi...
 • 79
 • 219
 • 0
ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀ 5 TẦNG

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀ 5 TẦNG

... hao phí Nhân công 4,0/7 Đơ n vị Kích thớc gạch (mm) 400x4 00 50 0x5 00 450 x6 00 600x6 00 600x9 00 m2 m3 kg 1,0 05 0,0 25 0,80 1,0 05 0,0 25 0, 75 1,0 05 0,0 25 0,70 1,0 05 0,0 25 0, 65 1,0 05 0,0 25 0,60 kg ... A n B l o ho Th tớch múng h o trc C l m V V = 1, 15 [ 2, ì + 2, 9 75 ì 4 ,57 5 + (2, + 2,9 75) (4 + 4 ,57 5) ] = 16,905m3 C m = 16,9 05 ì 15 = 253 ,57 5m3 - + Kớch thc ho trc A + B : 1,6 x (2,6+3,2/2+1,6/2) ... 0,10 0,10 0,10 0,10 % 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 côn g 0, 15 0, 15 0, 15 0,14 0,12 Máy thi công 20 N T CHC THI CễNG SV:H DUY Vế Máy cắt gạch 1,7KW ca 0,0 35 0,04 0,04 0,04 0,04 50 60 70 80 90 Din tớch...
 • 34
 • 412
 • 1
Đồ Án Tổ Chức Thi Công nhà 5 tầng

Đồ Án Tổ Chức Thi Công nhà 5 tầng

... =8x0,6x2+(8-0 ,5- 0 ,5) x0, 25+ 2x0,25x0,6-0,25x0,4 =11 ,55 m2 Dầm AB: Ldầm=L3+0,5bc1+0,5bc2=2,2+0 ,5. 0 ,5+ 0 ,5. 0, 25= 2,6m Sdn = Ldầm.hdn.2+( Ldầm-bc1-bc2).bd+2bd.hd-bdd.hdd =2,6x0,6x2+(2,6-0 ,5- 0, 25) x0, 25+ 2x0,25x0,6-0,25x0,4 ... 0, 95 × 2, 65 + ( 0, + 0, 95 ) ( 2, 65 + 3,1)  = 1, 55 m3 VBC 5, 6 = VBC10,11 = ∑V BC G , BC = VG × 11 + VBC 5, 6 × = 1 ,55 × 11 + 2, 21× = 21, 47m3 0, ×  0, × + 0, 95 × 1 ,55 + ( 0, + 0, 95 ) ( 1 ,55 ... Đồ Án Tổ Chức Thi Công SVTH: Nguyễn Văn Quyền GVHD: TS Nguyễn Văn Mạnh Trang Đồ Án Tổ Chức Thi Công GVHD: TS Nguyễn Văn Mạnh CHƯƠNG 2: LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG 2.1 Phân tích lựa chọn công nghệ,...
 • 28
 • 715
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thépđồ án tổ chức thi công nhà cao tầngdo an to chuc thi cong nha cao tang thuyet minh ban vethuyet minh do an to chuc thi cong nha cao tang ban veđồ án tổ chức thi công nhà công nghiệp 1 tầngdo an to chuc thi cong nha cong nghiep 6 tangđồ án tổ chức thi công nhà toàn khốiđồ án thi công bê tông cốt thép toàn khốitổ chức thi công nhà cao tầngbản vẽ tổ chức thi công nhà cao tầngbiện pháp tổ chức thi công nhà cao tầngđồ án thi công đúc bê tông cốt thép toàn khốiđồ án lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà nhiều tầngtiêu chuẩn thi công bê tông cốt thép toàn khốithi công bê tông cốt thép toàn khốiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ