1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Kinh nghiệm dạy học các bài toán tính khoảng cách trong hình học không gian nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn toán cho học sinh trường THPT thạch thành 4

Sáng kiến hệ thống một số bài toán cực trị trong hình học không gian nhằm nâng cao hiệu quả học hình học giải tích của học sinh lớp 12 trường thpt nguyễn du

Sáng kiến hệ thống một số bài toán cực trị trong hình học không gian nhằm nâng cao hiệu quả học hình học giải tích của học sinh lớp 12 trường thpt nguyễn du

... Hệ thống số toán cực trị không gian phương pháp giải để giúp em học sinh nắm phương pháp giải số toán cực trị không gian làm tài liệu tham khảo Mục tiêu giải pháp:  Nhằm hệ thống cho học sinh ... minh số toán cực trị hình học không gian túy Từ áp dụng vào không gian với hệ trục Oxyz Giới hạn giải pháp phạm vi áp dụng:  Đề tài viết số toán điển hình cực trị phân môn hình học giải tích, ... gặp không khó khăn giải toán hình học tọa độ không gian Bởi lẻ, để giải toán đòi hỏi em cần phải có kiến thức vững hình học không gian Trong hệ thống tập chương trình giáo khoa có toán cực trị, ...
 • 16
 • 531
 • 0
HỆ THỐNG một số bài TOÁN cực TRỊ TRONG HÌNH học KHÔNG GIAN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ học HÌNH học GIẢI TÍCH của học SINH lớp 12 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

HỆ THỐNG một số bài TOÁN cực TRỊ TRONG HÌNH học KHÔNG GIAN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ học HÌNH học GIẢI TÍCH của học SINH lớp 12 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

... Hệ thống số toán cực trị không gian phương pháp giải để giúp em học sinh nắm phương pháp giải số toán cực trị không gian làm tài liệu tham khảo Mục tiêu giải pháp:  Nhằm hệ thống cho học sinh ... góp ý đồng nghiệp em học sinh Tài liệu tham khảo : Hình học Nâng cao 12 (SGK) Sáng kiến kinh nghiệm Trang15 Một số toán cực trị không gian Hình học Giải tích Học ôn Hình học 12 (Tác giả Lê Hồng ... lượng nhằm giúp em hệ thống tố kiến thức học giúp em hứng thú học toán Phương pháp nghiên cứu giải pháp: Cho học sinh nhận xét chứng minh số toán cực trị hình học không gian túy Từ áp dụng vào không...
 • 16
 • 365
 • 0
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ CHUYỂN SANG HỌC THỂ DỤC TỰ CHỌN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT B

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ CHUYỂN SANG HỌC THỂ DỤC TỰ CHỌN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT B

... Quân – Trường < /b> THPT < /b> Thống < /b> Nhất < /b> B B môn Thể < /b> dục < /b> “NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ CHUYỂN SANG < /b> HỌC THỂ DỤC TỰ CHỌN NHẰM NÂNG CAO < /b> HỆU QUẢ GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO < /b> HỌC SINH < /b> TRƯỜNG THPT < /b> THỐNG NHẤT B I LÝ DO CHỌN ĐỀ ... tiến hành nghiên < /b> cứu < /b> đề < /b> tài: Nghiên < /b> cứu < /b> vấn < /b> đề < /b> chuyển < /b> sang < /b> học < /b> thể < /b> dục < /b> tự < /b> chọn < /b> nhằm < /b> nâng < /b> cao < /b> hiệu < /b> giáo < /b> dục < /b> thể < /b> chất < /b> cho < /b> học < /b> sinh < /b> trường < /b> THTP Thống < /b> Nhất < /b> B nói riêng học < /b> sinh < /b> THPT < /b> nói chung” SKKN ... từ học < /b> Thể < /b> dục < /b> sang < /b> học < /b> Thể < /b> dục < /b> tự < /b> chọn < /b> (để cho < /b> học < /b> sinh < /b> chọn < /b> môn học < /b> thể < /b> dục)< /b> Trong ba năm học < /b> tập trung cho < /b> môn, học < /b> sinh < /b> có kỹ tốt môn thể < /b> thao Ngoài việc cho < /b> học < /b> sinh < /b> tự < /b> chọn < /b> giải vấn < /b> đề...
 • 45
 • 249
 • 1
Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 5 ở trường tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 5 ở trường tiểu học

... khách quan Nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp việc giáo dục đạo đức cho học sinh trường Tiểu học Nhật Tân – Tây Hồ – Hà Nội” - Phân tích thực trạng công tác chủ nhiệm lớp trường Tiểu học Nhật ... nhân Trên sở đề giải pháp có tính khả thi Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp trường tiểu học Phương pháp nghiên cứu: - Nhóm phương pháp nghiên ... lao động, nhà trường Phương pháp, biện pháp công tác chủ nhiệm lớp trường tiểu học 2.1 Nhóm phương pháp, biện pháp dùng để tìm hiểu phân loại học sinh: * Điều tra tình hình lớp học sinh: Là việc...
 • 43
 • 561
 • 1
sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu vấn đề chuyển sang học thể dục tự chọn nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho học sinh trường THTP thống n

sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu vấn đề chuyển sang học thể dục tự chọn nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho học sinh trường THTP thống n

... SKKN – Phan V n Qu n Trường THPT Thống Nhất B – Bộ m n Thể dục “NGHI N CỨU V N ĐỀ CHUY N SANG HỌC THỂ DỤC TỰ CH N NHẰM N NG CAO HỆU QUẢ GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT ... không n m kỹ m n thể thao n o, không ch n cho m n thể thao phù hợp tập luy n hàng ngày Từ v n đề ti n hành nghi n cứu đề tài: Nghi n cứu v n đề chuy n sang học thể dục tự ch n nhằm n ng cao hiệu ... ki n kinh nghiệm: “NGHI N CỨU V N ĐỀ CHUY N SANG HỌC THỂ DỤC TỰ CH N NHẰM N NG CAO HỆU QUẢ GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT B” Họ t n tác giả: Phan V n Qu n Chức vụ: Giáo...
 • 45
 • 300
 • 0
Nâng cao hiệu quả ôn tập môn lịch sử ở trường THPT bằng phương pháp xây dựng và sử dụng bài tập nhận thức trong qua trình dạy học

Nâng cao hiệu quả ôn tập môn lịch sử ở trường THPT bằng phương pháp xây dựng và sử dụng bài tập nhận thức trong qua trình dạy học

... đổi ôn tập giúp em có kết cao Trong điều kiện việc sử dụng tập nhận thức mẻ, xin trình bày Nâng cao hiệu ôn tập môn lịch sử trường THPT phương pháp xây dựng sử dụng tập nhận thức trình dạy học ... sử dụng tập nhận thức cho thấy khả năng, hiệu ý nghĩa rõ ràng việc sử dụng tập nhận thức dạy lịch sử 13 PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Sử dụng tập nhận thức dạy học lịch sử biện pháp tích ... quả, khả ứng dụng vào dạy học lịch sử Trình bày lại trình kết nghiên cứu, mong quý đồng nghiệp trao đổi, góp ý nhằm tìm cách thức xây dựng sử dụng tập nhận thức dạy học lịch sử cách có hiệu 1.3 Đối...
 • 19
 • 207
 • 0
Phân tích tình hình và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty CP đại lí hàng hải việt nam VOSA sài gòn

Phân tích tình hình và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty CP đại lí hàng hải việt nam VOSA sài gòn

... THIỆU KHÁI QUÁT VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM VOSA SÀI GÕN CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ... CHƢƠNG GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM VOSA SÀI GÕN 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty CP Đại hàng hải Việt Nam Vosa Sài Gòn 2.1.1 ... ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM VOSA...
 • 70
 • 375
 • 0
Ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật phòng thủ cho nữ học sinh đội tuyển cầu lông Trường trung học cơ sở Thu Tà –Xín Mần – Hà Giang

Ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật phòng thủ cho nữ học sinh đội tuyển cầu lông Trường trung học cơ sở Thu Tà –Xín Mần – Hà Giang

... học sở Thu –Xín Mần Giang 1.2 Mục đích nghiên cứu: Lựa chọn ứng dụng số tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thu t phòng thủ cho nữ học sinh đội tuyển cầu lông Trường trung học sở Thu Xín Mần ... cứu Một số tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thu t phòng thủ cho nữ học sinh đội tuyển cầu lông Trường trung học sở Thu Thu Giang 2.1.2 Đối tượng thực nghiệm: 20 nam học sinh đội tuyển cầu lông ... cao hiệu kỹ thu t phòng thủ cho nữ đội tuyển cầu lông trường trung học sở Thu Xín Mần Giang, cần thiết 2.3 Bài tập huấn luyện nâng cao hiệu kỹ thu t phòng thủ cầu lông: * Nhóm tập thể...
 • 42
 • 985
 • 7
Nghiên cứu những yếu tố văn học trong giáo trình tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh cơ sở tại trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.PDF

Nghiên cứu những yếu tố văn học trong giáo trình tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh cơ sở tại trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.PDF

... học giảng dạy ngoại ngữ - Nghiên cứu giáo trình sử dụng để giảng dạy tiếng Anh số tài liệu phụ trợ cho giảng trường Đại học KHTN để tìm yếu tố văn học - Nghiên cứu yếu tố văn học giáo trình tài ... để nghiên cứu ảnh hưởng văn học giảng Nghiên cứu trọng tâm tìm hiểu: (1) Có yếu tố vãn học giáo trình dùng giảng dạy tiếng Anh sở cho sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên? (2) Có yếu tố văn ... ngồn ngữ Những yếu tố văn học hữu ích giảng tiếng Anh sở trường đại học KHTN, ĐHQGHN II.2 VĂN HỌC VÀ YẾU TỐ VĂN HÓA Có nhiều nhà giáo dục học ý tới việc sử dụng tác phẩm văn học giáo trình ngoại...
 • 93
 • 628
 • 0
Nghiên cứu lựa chọn bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu cho nam vđv cầu lông lứa tuổi 14  15 tỉnh lạng sơn

Nghiên cứu lựa chọn bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu cho nam vđv cầu lông lứa tuổi 14 15 tỉnh lạng sơn

... lựa chọn ứng dụng đánh giá hiệu số tập nhằm nâng cao hiệu đập cầu cho nam VĐV Cầu Lông lứa tuổi 14 15 tỉnh Lạng Sơn 3.2.1 Nghiên cứu lựa chọn tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật đập cầu cho nam VĐV ... Cầu lông lứa tuổi 14 - 15 tỉnh Lạng Sơn 29 3.2.1 Nghiên cứu lựa chọn tập nhằm nâng cao hiệu k thuật đập cầu cho nam VĐV Cầu Lông lứa tuổi 14 - 15 tỉnh Lạng Sơn 29 3.2.1.1 Cơ sở lựa chọn tập 29 ... Lông lứa tuổi 14 - 15 tỉnh Lạng Sơn - Ứng dụng tập lựa chọn - Đánh giá hiệu tập lựa chọn Đối tượng nghiên cứu: Các tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật đập cầu cho nam VĐV Cầu Lông lứa tuổi 14 - 15 tỉnh...
 • 58
 • 758
 • 4
Lựa chọn bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh đầu cho nam học sinh khối 10 trường THPT sóc sơn  hà nội

Lựa chọn bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh đầu cho nam học sinh khối 10 trường THPT sóc sơn hà nội

... tập nâng cao hiệu kỹ thuật đánh đầu cho nam học sinh khối 10 trường THPT Sóc Sơn - Nội 3.2 Lựa chọn đánh giá hiệu số tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật đánh đầu cho nam học sinh khối 10 trƣờng THPT ... đánh đầu nam học sinh khối 10 trường THPT Sóc Sơn - Nội * Nhiệm vụ 2: Lựa chọn đánh giá hiệu số tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật đánh đầu cho nam học sinh khối 10 trường THPT Sóc Sơn - Nội ... số tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật đánh đầu cho nam học sinh khối 10 trường THPT Sóc Sơn - Nội Khách thể : 40 nam học sinh khối 10 trường THPT Sóc Sơn - Nội ( 20 nam học sinh nhóm TN 20 nam...
 • 53
 • 384
 • 0
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

... trình thực tập tốt nghiệp sinh viên khóa 50 Chuyên ngành Quản Trị Nhân Lực – Khoa Kinh tế & Quản Lý Nguồn Nhân Lực Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Quy mô Sinh viên Thực tập Tốt nghiệp khóa 50 Chuyên ... trình thực tập tốt nghiệp sinh viên khóa 50 Chuyên ngành Quản Trị Nhân Lực – Khoa Kinh tế & Quản Lý Nguồn Nhân Lực Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân .21 Quy mô Sinh viên Thực tập Tốt nghiệp ... trình thực tập cho sinh viên chuyên ngành Quản Trị Nhân Lực Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 64 Các kiến nghị sinh viên 64 Các kiến nghị Khoa Kinh tế & Quản lý Nguồn Nhân lực, Trường...
 • 92
 • 2,115
 • 5
sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả bảo quản cơ sở vật chất tại trường THPT định quán

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả bảo quản cơ sở vật chất tại trường THPT định quán

... CSVC trường THPT Định Quán Phạm vi nghiên cứu: - Xác định sở luận sở pháp số giải pháp nâng cao hiệu quản CSVC trường THPT - Phân tích, đánh giá thực trạng quản sử dụng CSVC trường THPT ... phần nâng cao hiệu công tác bảo quản CSVC trường THPT Đối tượng nghiên cứu: - Thực trạng công tác quản lý, bảo quản, sử dụng CSVC trường THPT Định Quán - Những giải pháp đạo công tác quản sử ... góp phần quan trọng công nâng cao chất lượng giáo dục theo yêu cầu xã hội ngày Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO QUẢN CSVS TẠI TRƯỜNG THPT ĐỊNH QUÁN TRONG NĂM HỌC 2015 –...
 • 13
 • 435
 • 0
Các giải pháp cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu quả SXKD vận tải ở Công ty Cổ phần xe khách Thái Bình.doc

Các giải pháp cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu quả SXKD vận tải ở Công ty Cổ phần xe khách Thái Bình.doc

... giá cả, chất lợng phục vụ với đơn vị vận tải khác Đó lý em chọn đề tài: Các giải pháp cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu SXKD vận tải Công ty Cổ phần xe khách Thái Bình Do phạm vi đề tài rộng thời ... tín hiệu giá: Phát tín hiệu giá biện pháp công ty sử dụng để kiến tạo cạnh tranh nhằm kiểm soát cạnh tranh công ty hoạt động ngành Đó trình công ty sử dụng để chuyển tải ý định họ tới công ty ... động đến hiệu sản xuất kinh doanh 17 2.4.1 Nhân tố bên 17 2.4.2.Nhân tố bên ngoài: 19 ChơngII: Thực trạng SXKD Công ty Cổ phần xe khách Thái Bình Tổng quan công ty Cổ phần xe khách Thái Bình...
 • 49
 • 566
 • 0
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn và cho vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn và cho vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

... giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn cho vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn chi nhánh NHNo & PTNT huy n Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc Kết cấu chuyên đề gồm: Phần ... Tuy nhiên việc khó NHNo & PTNT Yên Lạc nguồn hạn chế III THỰC TRẠNG CHO VAY VỐN CỦA NHNo & PTNT HUY N YÊN LẠC Quy chế tín dụng cho vay vốn NHNo & PTNT huy n Yên Lạc Theo định số 72/QD-HĐQT-TD ngày ... điều kiện vay vốn nhiều nên lượng vốn cho vay đến hộ so với lượng vốn cho vay đối tượng khác Kết thu hồi vốn vay NHNo & PTNT huy n Yên Lạc 4.1 Thực trạng dư nợ NHNo & PTNT huy n Yên Lạc * Theo...
 • 74
 • 506
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phân tích hoạt động kinh tế góp phần giúp đề xuất phương hướng và biện pháp cải tiến công tác khai thác hết các khả năng tiềm năng trong nội bộ doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanhmột số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học phần công dân với đạo đức theo hướng tích cực hóa nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinhnghiên cứu ứng dụng một số bài tập nham nâng cao hiệu quả kỹ thuật phát bóng cho sinh viên chuyên sâu bóng chuyểnmột số biện pháp quản lí của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục ở trường tiểu họcmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư đối với sự nghiệp tăng trưởng kinh tế ở việt nam giai đoạn 2001 2010các biện pháp công thương bắc ninh đã được sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốnnghiên cứu ứng dụng một số bài tập nham nâng cao hiệu quả kỹ thuật phát bóng cho sinh viên chuyên sâu bóng chuyển a1 k54thực tiễn giải quyết chia tài sản chung của vợ chồng tại tand thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết chia tài sản chung của vợ chồngmột số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt namthực hiện đồng bộ các bước trong xây dựng mô hình m amp a nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động m amp athực trạng áp dụng pháp luật về các biện pháp bảo đảm trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng ở việt nam và giải pháp nhầm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo đảm tiền vayvì vậy đã có nhiều nghiên cứu về các công trình lấy nước và sự biến đổi nguồn nước nhằm nâng cao hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp cụ thể như saumột số khuyến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tmđt cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt namquan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho lao động nữ ở tỉnh hà nam trong thời gian tớimột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho lao động nữ ở tỉnh hà nam trong thời gian tớiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015