1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Địa lý >

Phân loại kiến thức theo nhóm kết hợp với sơ đồ tư duy giúp học sinh dễ ghi nhớ đặc điểm các vùng nông nghiệp trong bài 25 tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, tiết 27 đị

Sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh ghi nhớ kiến thức cơ bản và một số dạng bài tập môn vật lý lớp 12

Sử dụng đồ duy giúp học sinh ghi nhớ kiến thức cơ bản và một số dạng bài tập môn vật lý lớp 12

... tài: Sử dụng đồ giúp học sinh ghi nhớ kiến thức số dạng tập Vật lớp 12 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Giúp học sinh cố, ghi nhớ kiến thức dạng tập cách nhanh nhất, hiệu Rèn luyện khả duy, ... tạo học sinh Trong phương pháp dạy học tích cực, phương pháp sử dụng đồ duy giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức, xác định kiến thức từ đạt hiệu cao học tập Mặt khác, sử dụng đồ giúp ... NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY GIÚP HỌC SINH GHI NHỚ KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ SỐ DẠNG BÀI TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 12 Người thực hiện: Trần Đình Đức Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn Đơn vị công tác: Trường...
 • 17
 • 865
 • 0
SKKN tổ chức phân nhóm học tập rèn kĩ năng tạo lập văn bản và học ngữ văn theo sơ đồ tư duy cho học sinh

SKKN tổ chức phân nhóm học tập rèn kĩ năng tạo lập văn bản và học ngữ văn theo đồ duy cho học sinh

... dẫn HS làm quen với đồ cách học ngữ văn theo đồ theo bước tạo cho HS có thói quen học theo đồ duy, nhóm tự lập đồ sau học, phân môn chủ đề chương trình học Bước : Xác định ... lập văn bản; chữ xấu lỗi tả nhiều II MỤC TIÊU Phát huy hiệu học tập môn Ngữ văncủa HS lớp dạy qua việc: Phân nhóm học tập để rèn tạo lập văn cho HS đồng thời giúp HS học ngữ văn theo đồ ... tiến hành dạy học theo nhóm đồng thời HS có hứng thú việc học tập môn ngữ văn học theo đồ Qua nghiên thực nghiệm dạy học Ngữ văn cho thấy, sử dụng đồ dạy học giúp học sinh học tập cách chủ...
 • 17
 • 484
 • 0
Bài 25 Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bài 25 Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

... phối mạnh nông nghiệp hàng hoá 1 Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta: Các vùng nông nghiệp nước ta: - Khái niệm vùng nông nghiệp: lãnh thổ sản xuất nông nghiệp tương ... Những thay đổi tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta: a Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta năm qua thay đổi theo hai hướng chính: Bảng 25. 2 Xu hướng thay đổi cấu sản phẩm nông nghiệp theo vùng ... đổi tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta: a Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta năm qua thay đổi theo hai hướng b Kinh tế trang trại có bước phát triển mới, thúc đẩy sản xuất nông- lâm nghiệp...
 • 26
 • 2,213
 • 4
Giáo án địa lý 12 - Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp doc

Giáo án địa lý 12 - Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp doc

... chức lãnh thổ 3) Những thay đổi tổ chức nông nghiệp nước ta lãnh thổ nông nghiệp nước ta: Hình thức: Cá nhân/ lớp a) Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Bước 1: nước ta năm ? Những thay đổi tổ chức ... Bước 1; GV nêu khái niệm vùng Là hình thức cao tổ nông nghiệp, sau làm minh chức lãnh thổ nông nghiệp Đây họa vùng nông nghiệp lãnh thổ sản xuất nông nghiệp tương đối đồng Bước 2: GV chia cặp/ nhóm ... dắt vào * Bài mới: Hoạt động giáo viên Nội dung học sinh * Hoạt động 1: Tìm hiểu 1) Các nhân tố tác động tới tổ nhân tố tác động tới tổ chức lãnh chức lãnh thổ nông nghiệp nước thổ nông nghiệp nước...
 • 17
 • 3,802
 • 18
bài giảng địa lý 12 bài 25 tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

bài giảng địa lý 12 bài 25 tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

... phối nghiệp? nông nghiệp hàng hoá 1 Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta: Các vùng nông nghiệp nước ta: - Khái niệm vùng nông nghiệp: lãnh thổ sản xuất nông nghiệp tương ... Những thay đổi tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta: a Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta năm qua thay đổi theo hai hướng chính: Bảng 25. 2 Xu hướng thay đổi cấu sản phẩm nông nghiệp theo vùng ... đổi tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta: a Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta năm qua thay đổi theo hai hướng b Kinh tế trang trại có bước phát triển mới, thúc đẩy sản xuất nông- lâm nghiệp...
 • 26
 • 1,052
 • 0
Dia ly 12 bai 25 to chuc lanh tho nong nghiep

Dia ly 12 bai 25 to chuc lanh tho nong nghiep

... 6765,6 7666,3 7329,2 ĐB SCL - Diện tích (nghìn ha) - % so với nước 2250 ,8 39,5 258 0,1 42,8 3190,6 47,2 3945,8 51,5 3826,3 52,2 Bài 25: TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP - Đẩy mạnh: + Đa dạng hoá nông nghiệp ... Chăn nuôi Lúa Bài 25: TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA Dựa vào lược đồ kể tên vùng nông nghiệp nước ta? TDMN BẮC BỘ ĐBSH BTB DHNTB TN ĐNB ĐBSCL Bài 25: TỔ CHỨC LÃNH THỔ ... nông nghiệp? Bài 25: TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA Dựa vào lược đồ kể tên vùng nông nghiệp nước ta? TDMN BẮC BỘ ĐBSH BTB DHNTB TN ĐNB ĐBSCL Bài 25: TỔ CHỨC LÃNH THỔ...
 • 15
 • 1,232
 • 5
Bai 25 to chuc lanh tho nong nghiep96

Bai 25 to chuc lanh tho nong nghiep96

... 2005 C¶ níc(ngh×n ha) 5703,9 6027,7 6765,6 7666,3 7329,2 §BSCL -DiÖn tÝch(ngh×n ha) 2250 ,8 -%so víi c¶ níc 39,5 258 0,1 42,8 3190,6 47,2 3945,8 51,5 3826,3 52,2 2.Nêu sản phẩm mạnh vùng nông nghiệp ... Long…) - Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn Quan sát Bảng 25. 3 Biểu đồ Hình 25 ,nội dung SGK nêu nhận xét xu hướng phát triển thay đổi kinh tế trang trại nước ta năm ... Hà, Lâm đồng Hạt Điều Hồ tiêu 3.Những thay đổi tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta Dựa vào bảng 25. 2 SGK (quan sát hàng ngang cột dọc)và bảng số liệu sau nêu nhận xét Vị trí lúa ĐBSCL Diện tích...
 • 19
 • 412
 • 0
Giáo án Địa lý 12 bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Giáo án Địa lý 12 bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

... 1 Kiểm tra cũ: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS Hoạt động Hoạt động Hoạt động 3: NỘI DUNG CHÍNH b Kinh tế trang trại có bước phát triển mới, thúc đẩy sản xuất nông lâm nghiệp thuỷ sản theo ... bước phát triển mới, thúc đẩy sản xuất nông lâm nghiệp thuỷ sản theo hướng sàn xuất hàng hoá IV ĐÁNH GIÁ ...
 • 3
 • 370
 • 0
TÍCH hợp LIÊN môn và sử DỤNG bản đồ tư DUY GIÚP học SINH học tốt TIẾT ôn tập CHƯƠNG và tìm HIẾU DI TÍCH LỊCH sử của THỦ đô hà nội

TÍCH hợp LIÊN môn và sử DỤNG bản đồ DUY GIÚP học SINH học tốt TIẾT ôn tập CHƯƠNG và tìm HIẾU DI TÍCH LỊCH sử của THỦ đô hà nội

... PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN Tên hồ sơ dạy học TÍCH HỢP LIÊN MÔN VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT TIẾT ÔN TẬP CHƯƠNG VÀ TÌM HIẾU DI TÍCH LỊCH SỬ CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI ... bảo vệ di tích lịch sử tự hào học sinh Thủ đô - Kỹ sống: Lắng nghe tích cực, hoạt động nhóm thể tự tin 3.Đối ng dạy học học: - Học sinh lớp 9AB Ý nghĩa học - Dạy - học tích cực môn Toán ... học chuỗi kiến thức nối tiếp nhau, có mối liên hệ hữu với - Trong dạy – học môn Toán, việc tổ chức tốt tiết ôn tập chương, phần hay toàn chương trình môn học khối lớp quan trọng Tiết ôn tập giúp...
 • 14
 • 417
 • 0
bài giảng liên môn tích hợp lịch sử 9 TÍCH hợp LIÊN môn và sử DỤNG bản đồ tư DUY GIÚP học SINH học tốt TIẾT ôn tập CHƯƠNG và tìm HIẾU DI TÍCH LỊCH sử của THỦ đô hà nội

bài giảng liên môn tích hợp lịch sử 9 TÍCH hợp LIÊN môn và sử DỤNG bản đồ DUY GIÚP học SINH học tốt TIẾT ôn tập CHƯƠNG và tìm HIẾU DI TÍCH LỊCH sử của THỦ đô hà nội

... AH tam giác b) Hỏi điểm M mà di n tích tam giác MBC di n tích tam giác ABC nằm đường nào? - Bài 3 (bài 37-SGK/Tr 94 ) A KL a) ABC vuông A = ? , AH = ? = ?; C B b) Tìm điểm M để SMBC = SABC 6c ... vuông ta sử dụng định lý Pytago đảo - ể tỡm góc B ta dựa vào tỉ số sinB cos B tan B cot B - Tỡm góc C: dựa vào quan hệ phụ gia góc B góc C dựa vào tỉ số lượng giác góc C - Tính AH cách sử dụng ... dẫn học nhà ễn li lý thuyt v v li s t Lm cỏc bi 35,37,38, 39 SGK Tit sau tip tc ễn Bài (bài 37_SGK/Tr 94 ) Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 4cm, BC = 7,5cm a) Chứng minh tam giác ABC vuông...
 • 23
 • 501
 • 0
skkn một vài kinh nghiệm trong việc phối kết hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh

skkn một vài kinh nghiệm trong việc phối kết hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh

... Trường tiểu học Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, tổ chức hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều ... nhiệm công việc - Có nhiều cha mẹ học sinh quan tâm đến việc học hành em, có tinh thần việc phối kết hợp với nhà trường việc giáo dục em - Đa số học sinh ngoan, biết nghe lời cha mẹ thầy cô nên ... nhiều đến công tác phối hợp nhà trường với gia đình đạo giáo viên chủ động thực hoạt động phối hợp với cha mẹ học sinh - Tất giáo viên thực việc trao đổi với cha mẹ học sinh em họ học tập rèn luyện...
 • 16
 • 426
 • 1
Thử nghiệm ứng dụng hệ thống WRF-VAR kết hợp với sơ đồ ban đầu hóa xoáy vào dự báo quĩ đạo bão trên Biển Đông

Thử nghiệm ứng dụng hệ thống WRF-VAR kết hợp với đồ ban đầu hóa xoáy vào dự báo quĩ đạo bão trên Biển Đông

... thực đồng hóa) Trong trường hợp bão, có lẽ kết dự báo quĩ đạo bão Chebi nhất, với WRF-VAR WRF, WRF-VAR cho dự báo Hình đồ mô tả cách xác định sai số tốc độ (AT) hướng (CT) quĩ đạo dự báo PE ... cho kết dự báo tốt Cả hai phương án nói chung cho quĩ đạo dự báo sai lệch đáng kể so với quĩ đạo quan trắc Trong trường hợp xét dường có quĩ đạo dự báo bão Mekkhala phù hợp so với quĩ đạo thực ... ban đầu hóa xoáy phương pháp đồng hóa số liệu cho mô hình số tiến hành nghiên cứu thử nghiệm nhiều Chẳng hạn, Zou X Q.Xiao (2000) thử nghiệm ban đầu hóa xoáy bão với tập số liệu “giả” từ số sơ...
 • 11
 • 294
 • 0
skkn Tổng hợp một số sai lầm, nhằm giúp học sinh lớp 12a1 trường THPT số 2 văn bàn tránh sai sót khi tính tích phân

skkn Tổng hợp một số sai lầm, nhằm giúp học sinh lớp 12a1 trường THPT số 2 văn bàn tránh sai sót khi tính tích phân

... số sai lầm, nhằm giúp học sinh lớp 12A1 trường THPT số Văn Bàn tránh sai sót tính tích phân II Mục tiêu nghiên cứu Nhằm giúp học sinh khắc phục yếu điểm nêu từ đạt kết cao giải toán tích phân ... NỘI DUNG “TỔNG HỢP MỘT SỐ SAI LẦM, NHẰM GIÚP HỌC SINH LỚP 12A1 TRƯỜNG THPT SỐ VĂN BÀN TRÁNH SAI SÓT KHI TÍNH TÍCH PHÂN” I Những quan niệm chung Dựa nguyên tắc trình nhận thức người từ: “ sai đến ... đến Tích phân? - Kết thực nghiệm sư phạm nào? IV Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu: - Học sinh lớp 12A1 trường THPT số Văn Bàn - Các dạng toán tích phân học sinh dễ mắc sai lầm trình tính...
 • 21
 • 487
 • 0
Tổ chức ôn tập hệ thống hóa kiến thức chương Động học chất điểm vật lý 10 với sự hỗ trợ của Bản đồ tư duy cho học sinh trung học phổ thông miền núi

Tổ chức ôn tập hệ thống hóa kiến thức chương Động học chất điểm vật lý 10 với sự hỗ trợ của Bản đồ duy cho học sinh trung học phổ thông miền núi

... ôn tập hệ thống hóa kiến thức với hỗ trợ đồ tƣ Giả thuyết khoa học Nếu tổ chức ôn tập hệ thống hóa kiến thức chƣơng Động học chất điểm vật 10 đáp ứng mục tiêu dạy học môn vật với hỗ trợ ... TRÌNH ÔN TẬP HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CHƢƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÍ 10 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BĐTD CHO HS THPT MIỀN NÚI 38 2.1 Đề xuất tiến trình ôn tập hệ thống hóa kiến thức với hỗ trợ BĐTD ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN BÍCH NGỌC TỔ CHỨC ÔN TẬP HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CHƢƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÍ 10 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BẢN ĐỒ TƢ DUY CHO HỌC SINH THPT MIỀN NÚI...
 • 105
 • 1,038
 • 1
tổng hợp một số sai lầm, nhằm giúp học sinh tránh sai sót khi tính tích phân

tổng hợp một số sai lầm, nhằm giúp học sinh tránh sai sót khi tính tích phân

... giải toán tích phân cho học sinh chọn đề tài Tổng hợp số sai lầm, nhằm giúp học sinh lớp 12A1 trường THPT số Văn Bàn tránh sai sót tính tích phân II Mục tiêu nghiên cứu Nhằm giúp học sinh khắc ... NỘI DUNG “TỔNG HỢP MỘT SỐ SAI LẦM, NHẰM GIÚP HỌC SINH LỚP 12A1 TRƯỜNG THPT SỐ VĂN BÀN TRÁNH SAI SÓT KHI TÍNH TÍCH PHÂN” I Những quan niệm chung Dựa nguyên tắc trình nhận thức người từ: “ sai đến ... tích phân nêu Tuy nhiên giáo viên cần hướng dẫn học sinh tỉ mỉ cách phân tích toán tích phân từ hàm số dấu tích phân, cận tích phân để lựa chọn phương pháp phù hợp sở giáo viên đưa sai lầm mà học...
 • 18
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng tài liệu lịch sử thành văn kết hợp với sơ đồ tư duybài 25 tổ chức lãnh thổ nông nghiệpgiáo án bài 25 tổ chức lãnh thổ nông nghiệpbài 25 tổ chức lãnh thổ nông nghiệp violetbài 25 tổ chức lãnh thổ công nghiệpsử dụng kiến thức liên môn kết hợp với các phương tiện kĩ thuật để gây hứng thú học tập lịch sử cho học sinhmột số ý kiến trao đổi về giảng dạy phần sinh thái học ở lớp 11 trung học phổ thông kết hợp với giáo dục môi trường cho học sinhtổ chức cho sinh viên làm việc theo nhóm kết hợp với thảo luận toàn lớpphân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt độngbiểu 3 1 phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt độngbài giảng tổ chức lãnh thổ nông nghiệptóm tắt kiến thức  lý thuyết lũy thừa với số mũ tự nhiên nhân hai lũy thừa cùng cơ sốsơ đồ tư duy sự phát sinh loài ngườibài 28 tổ chức lãnh thổ công nghiệptập hợp những sơ đồ tư duy các tác phẩm văn học lớp 11 và 12 phục vụ cho ôn thi đại họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP