1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Đề Kiểm Tra Giữa Kì I 2017

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA kì i – 2016 2017 môn hóa học 10

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA i – 2016 2017 môn hóa học 10

... a phi kim mạnh flo b phi kim mạnh iot c kim lo i yếu xesi d kim ko i mạnh liti Câu 12: Độ âm i n dãy nguyên tố: F, Cl, Br, I biến đ i theo chiều tăng dần i n tích hạt nhân nguyên tử? a giảm ... tuần hoàn là: a Chu 3, nhóm VIIIA b Chu 3, nhóm VIA c Chu 3, nhóm IIIA d Chu 3, nhóm VIIIB Câu 6: Tìm câu sai câu sau: a Bảng tuần hoàn có chu Số thứ tự chu số phân lớp electron ... cấu hình electron hoá trị 3d104s2 Vậy bảng tuần hoàn, vị trí X thuộc: a Chu 4, nhóm IIB b Chu 4, nhóm IIA c Chu 4, nhóm VIIA d.Chu 4, nhóm VIIB Câu 17: Cho biết cấu hình electron nguyên...
 • 5
 • 463
 • 0
Đề kiểm tra giữa kì I

Đề kiểm tra giữa I

... Trong nhóm từ d i đây, nhóm từ động từ? a H i, trả l i, yêu, xem b Bàn tay, đồng bào, nớc, tiền c i, trở về, làm, giơ II.Chính tả B i viết: C i c i tân ( TV 4, tập I trang 143) Viết đoạn từ đầu ... hai tay vừa n i: Chúng ta làm việc để sống để i. c Bốn danh từ riêng a Báo hiệu phận câu đứng sau l i n i nhân vật b Bàn tay, đồng bào, nớc, tiền II.Chính tả: ( 5 i m) Sai l i tả trừ 0,5 i m ... v i mẹ/85 i u ớc vua Mi-đát/90 đáp án - biểu i m Môn: Tiếng việt Lớp I. Đọc hiểu: ( i m) ( M i câu đợc i m) c Để xem Pháp nớc khác họ làm nh nào, sau đó, trở giúp đồng bào b Bác Hồ vừa giơ...
 • 3
 • 531
 • 0
Đề kiẻm tra giữa kì I khối 10 (có đáp án)

Đề kiẻm tra giữa I khối 10 (có đáp án)

... chậm dần đều? a Đ i chiều dơng để có a...
 • 4
 • 1,843
 • 28
đề kiểm tra giữa kì I 6,7,8

đề kiểm tra giữa I 6,7,8

... Th i Thủy Họ tên : Lớp : i m kiểm tra i Môn : Vật lí Đề b Th i gian : 45 phút Nhận xét giáo viên I Khoanh tròn vào chữ đứng trớc đáp án : vật đợc coi đứng yên so v i vật mốc ? A Khi ... THCS Th i Thủy Họ tên : Lớp : i m kiểm tra i Môn : Vật lí Th i gian : 45 phút Nhận xét giáo viên Đề b I Khoanh tròn vào chữ đứng trớc đáp án : Ng i ta đo thể tích chất lỏng bình chia độ ... THCS Th i Thủy Họ tên : Lớp : i m kiểm tra i Môn : Vật lí Th i gian : 45 phút Nhận xét giáo viên Đề a I Khoanh tròn vào chữ đứng trớc đáp án : Chỉ kết luận kết luận sau : A Khi vị trí...
 • 13
 • 2,387
 • 12
de kiem tra giua ki I

de kiem tra giua ki I

... 10 Từ đồng nghĩa v i im ắng? a) Lặng im b) Nho nhỏ c) Lim dim ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT: (KH I 5) II KI M TRA VIẾT: (10 i m) Chính tả (nghe viết): (5 i m) - Viết để đoạn từ: “Loanh ... (Lặng im) B B I KI M TRA VIẾT: (10 i m) I Viết tả (nghe viết): i m - B i viết không mắc l i tả, chữ viết rõ ràng trình bày đẹp, đoạn văn i m - Mắc l i tả viết ( Sai nphuj âm đầu vần, , không viết ... i m B i gi i 40 gấp 10 số lần là: 40 : 10 = (lần) Số tiền mua 40 là: 30000 x = 120 000 (đồng) Đáp số: 120 000 đồng ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT: (KH I 5) I KI M TRA ĐỌC: (10 i m)...
 • 6
 • 482
 • 0
đề kiểm tra giữa kì I

đề kiểm tra giữa I

... nhiều nghĩa hai câu sau ghi l i ? Chúng em thường ch i bóng bàng Lớp em tham gia gi i bóng đá thiếu nhi ……………………… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MƠN TIẾNG VIỆT KH I V - NĂM HỌC 2010 - 2011 Th i gian ... 3: ( i m) x = 24 ( 0,5 i m) ĐÁP ÁN MƠN TIẾNG VIỆT : A KIỂM TRA ĐỌC: 10 i m Đọc thành tiếng: (5 i m) - Đọc tiếng, từ: i m (đọc sai từ đến tiếng : 0,5 i m; đọc sai từ tiếng trở lên: i m) ... chưa rõ ràng: 0,5 i m; trả l i sai khơng trả l i được: i m) II Đọc thầm làm tập: (5 i m) Câu KIỂM TRA VIẾT: (10 i m) Đáp án A C B B Bóng i m 1 1 I Chính tả: Nghe - viết (5 i m) – 20 phút:...
 • 8
 • 337
 • 0
Đề kiểm tra giữa kì I 2môn T+TV- lớp 4

Đề kiểm tra giữa I 2môn T+TV- lớp 4

... ng i thân nghe Chính tả Nghe - viết(15 phút- i m) B i :Chiều quê hơng (T V4 - T1 ; trang 100) Đọc thành tiếng trả l i câu h i. ( i m) Th i gian 01 phút/01 học sinh B i :Trung thu độc lập (T V4 ... da dẻ, v i v i, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, tr i tr i, tròn trịa B V i v i, nghiêng nghiêng, phất phơ, vàng óng, sáng loà, tr i tr i, tròn trịa, xanh lam C Oa oa, da dẻ, v i v i, chen ... lợng I Năm học : 2010 - 2011 Môn : Tiếng Việt - Lớp Bốn Đề ra: Đọc thầm trả l i câu h i: (30 phút - i m) Đọc thầm : Quê hơng (T V4 - Tập ; trang 100) Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả l i cho...
 • 3
 • 1,008
 • 4
Đề kiểm tra giữa kì I - Lớp 5

Đề kiểm tra giữa I - Lớp 5

... giấy - mi- li ,con diều rừng xanh Biểu i m: -B i đọc thầm trả l i câu h i : đ (m i câu 0 ,5 ) - B i đọc thành tiếng trả l i câu h i: 5 (Đọc 4đ ; trả l i 1đ) KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I MÔN ... l i tả: 1đ Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch: 1đ) Cách tính i m: Tiếng Việt viết: 10đ Tiếng Việt đọc: 10đ i m Tiếng Việt= (Tiếng Việt viết+ Tiếng Việt đọc) :2 (lấy i m nguyên) KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ... TIẾNG VIỆT LỚP KIỂM TRAVIẾT (Th i gian 55 phút) I- Chính tả (15phút) B i : Đêm trăng đẹp Sau tiếng chuông chùa cổ lúc lâu, trăng nhô lên kh i rặng tre Tr i vắt, thăm thẳm cao Mặt trăng nhỏ lại...
 • 5
 • 1,010
 • 7
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - MÃ ĐỀ: 246 pdf

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - MÃ ĐỀ: 246 pdf

... CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – LẦN NĂM HỌC 201 0-2 011 Môn: Tiếng Anh - Hệ năm Lớp: 12 Th i gian: 45 phút (không kể th i gian phát đề) (Đề gồm có 03 trang) MÃ ĐỀ: 257 ĐỀ Choose the best answer to compete ... material life C patient’s physical and mental health D patient’s mental health - End of test - đề 25 7- Trang / ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM KIỂM TRA TIẾT- LẦN – NĂM HỌC 201 0-2 011 ... patient’s material life D patient’s physical and mental health - End of test - đề 24 6- Trang 3/ UBND TỈNH KON TUM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA TIẾT...
 • 7
 • 490
 • 0
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh pps

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh pps

... friendship, knowledge, and relaxation Sometimes, they can bring financial profit Hobbies also bring interesting activities for people who have retired People, rich or poor, old or young, sick ... friendship, knowledge, and relaxation Sometimes, they can bring financial profit Hobbies also bring interesting activities for people who have retired People, rich or poor, old or young, sick ... CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – LẦN NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - Hệ năm Lớp: 12 Th i gian: 45 phút (không kể th i gian phát đề) (Đề gồm có 03 trang) MÃ ĐỀ: 257 ĐỀ Choose the best answer to compete...
 • 7
 • 1,043
 • 5
Đề kiểm tra giữa kì I - lớp 2

Đề kiểm tra giữa I - lớp 2

... tháng năm 20 11 Trường: Tiểu học số Thò trấn Họ tên: ………………………………………… Lớp: 2 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I ( Lớp ) Năm học : 20 11 – 20 12 Môn : TOÁN Th i gian: 40 phút i m L i phê giáo viên I/ Phần ... ……………………………………………………… II/ Tập làm văn: 25 phút Em trả l i câu h i sau : Em tên gì? Em học trường nào? Hiện nay, em đâu? Ở lớp, em thích ch i v i bạn nào? i u bạn khiến em thích nhất? Nếu ngày sinh nhật mình, ... 4/ i n vào chỗ trống: a) ng hay ngh ? … i nhà ; …ỉ hè ; …e nhạc ; bà …o i c) tr hay ch ? …ung thành ; …âu bò ; …ong …óng ; …ào h i B/ KIỂM TRA VIẾT: ( 10 i m) I/ Chính tả : ( Nghe- Viết)...
 • 5
 • 581
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)