1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Nghiên cứu đặc điểm biến dị về sinh trưởng và một số chỉ tiêu chất lượng của keo lá tràm (acacia auriculiformis) tại các khu khảo nghiệm dòng vô tính ở ba vì hà nội và đồng hới quảng bình

Nghiên cứu đặc điểm biến dị về sinh trưởng và một số chỉ tiêu chất lượng của keo lá tràm (acacia auriculiformis) tại các khu khảo nghiệm dòng vô tính ở ba vì  hà nội và đồng hới  quảng bình

Nghiên cứu đặc điểm biến dị về sinh trưởng một số chỉ tiêu chất lượng của keo tràm (acacia auriculiformis) tại các khu khảo nghiệm dòng tính ba nội đồng hới quảng bình

... phạm vi, địa điểm vật liệu nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Các dòng tính Keo tràm (Acacia auriculiformis) trồng hai khu khảo nghiệm Ba - Nội Đồng Hới Quảng Bình dòng tính ưu trội ... trị bình quân toàn khu khảo nghiệm cho thấy dòng Keo tràm Đồng Hới sinh trưởng phát triển tốt Ba 4.1 Tại khu khảo nghiệm Ba - Nội 4.1.1 Đánh giá mức độ biến dị tiêu chọn lọc 4.1.1.1 Các ... pháp nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định mức độ biến dị khả di truyền tiêu sinh trưởng, chất lượng sức khoẻ dòng tính Keo tràm gây trồng hai khu khảo nghiệm - Tuyển chọn dòng tính...
 • 87
 • 161
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm biến dị di truyền về sinh trưởng và một số chỉ tiêu chất lượng của bạch đàn URO (eucalyptus urophylla s t blake) tại vườn giống thế hệ 2

Nghiên cứu đặc điểm biến dị di truyền về sinh trưởng một số chỉ tiêu chất lượng của bạch đàn URO (eucalyptus urophylla s t blake) tại vườn giống thế hệ 2

... Matheson, 1994) (2) Xác định hệ s di truyền t ng thu di truyền - Hệ s di truyền (h2) Hệ s di truyền xác định mức di truyền vườn giống hệ hệ s di truyền theo nghĩa hẹp dùng mẹ thụ phấn t ... khả di truyền sinh trưởng, s tiêu ch t lượng t trọng gỗ Bạch đàn uro vườn giống hệ - Tuyển chọn s cá thể gia đình Bạch đàn uro có su t ch t lượng cao - Xác định mối quan hệ t ơng t c di truyền ... s di truyền Cellulose cao hệ s di truyền hiệu su t b t giấy, k t nghiên cứu cho thấy hệ s di truyền Cellulose 0,63 hệ s di truyền hiệu su t b t giấy 0,43 (Kube et al., 20 01; Raymond et al.,...
 • 94
 • 262
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số chỉ tiêu chất lượng thân cây tại các vườn giống thế hệ 2 keo lá tràm (acacia auriculiformis a cunn ex benth)

Nghiên cứu đặc điểm biến dị khả năng di truyền về sinh trưởng một số chỉ tiêu chất lượng thân cây tại các vườn giống thế hệ 2 keo tràm (acacia auriculiformis a cunn ex benth)

... hạt giống khác vườn giống hệ Keo tràm Ba Vì - Hà Nội Sinh trưởng tỷ lệ sống gia đình vườn giống hệ Keo tràm Nam Đàn - Nghệ An Chất lượng thân gia đình vườn giống hệ Keo tràm Nam Đàn - Nghệ An 28 ... Vườn giống Keo tràm hệ Qui Nhơn – Bình Định 41 4 .2 Khả di truyền sinh trưởng độ thẳng thân vườn giống 47 4 .2. 1 Khả di truyền vườn giống Keo tràm Ba Vì 49 4 .2. 2 Khả di truyền vườn giống Keo tràm ... CVa Hệ số biến động di truyền lũy tích σ 2a Phương sai di truyền lũy tích v DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng TT Trang 3.1 Đặc điểm khí hậu đ a điểm nghiên cứu 23 3 .2 Đặc điểm đất đai đ a điểm nghiên cứu...
 • 85
 • 208
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, giải phẩu bệnh và một số chỉ số sinh học của các u gan tại bệnh viện trường đại học y dược huế

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, giải phẩu bệnh một số chỉ số sinh học của các u gan tại bệnh viện trường đại học y dược huế

... Nghiên c u đặc điểm lâm sàng, giải ph u bệnh số số sinh học u gan Bệnh Viện Trƣờng Đại Học Y Dƣợc Huế nhằm mục ti u sau: Xác định đặc điểm lâm sàng, si u âm, tế bào học AFP trường hợp u gan nghiên ... bào học) bệnh lý khối u gan - Ti u chuẩn loại trừ: + U gan không xét nghiệm giải ph u bệnh Bệnh viện Trường Y Dược Huế 2.2 Phƣơng pháp nghiên c u: Nghiên c u mô tả cắt ngang 2.2.1 Nghiên c u đặc ... MRI giải ph u bệnh Trong giải ph u bệnh ti u chuẩn vàng để chẩn đoán Để tìm hi u đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh lý khối u gan Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, em tiến hành đề tài “Nghiên...
 • 48
 • 882
 • 5
Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học và một số chỉ tiêu chất lượng gạo của các dòng lúa chịu mặn được chọn tạo bằng phương pháp chỉ thị phân tử

Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học một số chỉ tiêu chất lượng gạo của các dòng lúa chịu mặn được chọn tạo bằng phương pháp chỉ thị phân tử

... tài Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm nông sinh học số tiêu chất lượng gạo dòng lúa chịu mặn chọn tạo phương pháp thị phân tử Mục tiêu nghên cứu đề tài: − Sử dụng thị phân tử để xác định dòng lúa ... số mang gen chịu mặn Saltol cải tiến phương pháp thị phân tử lai trở lại − Đánh giá đặc điểm nông sinh học chất lượng gạo dòng lúa chịu mặn so sánh với giống gốc Bắc Thơm số Nội dung nghiên cứu: ... gen chống chịu mặn 14 1.3 Một số kết chọn tạo giống lúa chịu mặn .17 1.3.1 Kết nghiên cứu, chọn tạo giống lúa chịu mặn giới 17 1.3.2 Kết nghiên cứu, chọn tạo giống lúa chịu mặn Việt...
 • 70
 • 478
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố tiên lượng bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn ở trẻ em trên một tháng tuổi tại bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng một số yếu tố tiên lượng bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn trẻ em trên một tháng tuổi tại bệnh viện nhi trung ương

... NI TRN TH THANH NHN NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SNG, CậN LÂM SNG V MộT Số YếU Tố TIÊN LƯợNG BệNH VIÊM MNG NãO NHI M KHUẩN TRẻ EM TạI BệNH VIệN NHI TRUNG ƯƠNG CHUYấN NGNH M S : NHI KHOA : 60.72.16 ... bnh VMNNK tr em trờn mt thỏng tui ti bnh vin Nhi Trung ng vi hai mc tiờu: Nghiờn cu c im lõm sng, cn lõm sng, cn nguyờn VMNNK tr trờn mt thỏng tui ti khoa truyn nhim bnh vin Nhi Trung ng t thỏng ... Viờm mng nóo nhim khun (VMNNK) l bnh nhim trựng thn kinh thng gp tr em nht l tr nh Cho n nay, ó cú khỏng sinh iu tr c hiu, nhng VMNNK ang l y t quan trng ca tr em trờn ton cu Theo nhiu tỏc gi...
 • 79
 • 1,075
 • 9
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng một số yếu tố tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

... số yếu tố tiên lượng bệnh nhân nhồi máu tim cấp Nhằm mục tiêu : Mô tả đặc điểm lâm sàng, số đặc điểm cận lâm sàng nhồi máu tim cấp Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh Tìm hiểu số yếu tố tiên lượng nhồi máu ... KHOA TØNH B¾C NINH § ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP Chủ đề tài: BS CKI NGUYỄN TIẾN ... nghiên cứu .24 3.1.3 Đặc điểm đau thắt ngực nhóm nghiên cứu 24 3.2 Đặc điểm lâm sàng nhóm nghiên cứu .25 3.3 Đặc điểm số số cận lâm sàng .25 3.3.1 Đặc điểm xét nghiệm máu ...
 • 43
 • 1,377
 • 8
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG BỆNH VMNNK Ở TRẺ EM TRÊN MỘT THÁNG TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG BỆNH VMNNK TRẺ EM TRÊN MỘT THÁNG TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

... VMNNK trẻ em tháng tuổi bệnh viện Nhi Trung Ương với hai mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên VMNNK trẻ tháng tuổi khoa truyền nhi m bệnh viện Nhi Trung Ương từ tháng 01/08/2010 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ THANH NHÀN Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng số yếu tố tiên lượng bệnh VMNNK trẻ em tháng tuổi bệnh viện Nhi Trung Ương CHUYÊN ... yếu tố tiên lượng có ý nghĩa thực tiễn với hiệu điều trị góp phần giảm tỷ lệ tử vong VMNNK Vì vậy, tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng số yếu tố tiên lượng bệnh VMNNK trẻ...
 • 73
 • 697
 • 9
Nghiên cứu đánh giá biến dị về sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa bạch đàn pellita và bạch đàn urophylla và bạch đàn camaldulensis

Nghiên cứu đánh giá biến dị về sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa bạch đàn pellita bạch đàn urophylla bạch đàn camaldulensis

... 4.1.1 Nghiên cứu biến dị sinh trưởng chất lượng thân tổ hợp lai nhóm tổ hợp lai Ba Vì (Hà Nội) 4.1.1.1 Biến dị sinh trưởng chất lượng thân tổ hợp lai Bảng 4.1 Sinh trưởng tổ hợp lai bạch đàn Ba ... hỗn hợp phấn bạch đàn pellita) , 20 tổ hợp lai PU (cây mẹ bạch đàn pellita, bố hỗn hợp phấn U), tổ hợp lai PC (mẹ bạch đàn pellita, bố hỗn hợp phấn bạch đàn camaldulensis) , tổ hợp lai CP (mẹ bạch ... tài Nghiên cứu đánh giá biến dị sinh trưởng 15 tổ hợp lai Bạch đàn pellita Bạch đàn urophylla Bạch đàn camaldulensis Chương MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu nghiên cứu...
 • 64
 • 593
 • 0
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số nguyên nhân suy gan cấp ở trẻ em tại bệnh viện

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng một số nguyên nhân suy gan cấp trẻ em tại bệnh viện

... cầu cấp bách tiến hành nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng số nguyên nhân suy gan cấp trẻ em Bệnh viện Nhi Trung Ương” với hai mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận ... tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy gan cấp trẻ em Tìm hiểu số nguyên nhân gây suy gan cấp trẻ em Bệnh viện Nhi Trung Ương 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU Suy gan cấp bệnh tương đối gặp tỉ lệ ... 83 bệnh nhân suy gan cấp (8.3%) Tử vong suy gan cấp bệnh viện 39 bệnh nhân (4.2% tổng số bệnh nhân nhập viện VGVR) * Virus viêm gan A Năm 1973, Feinstone phát HAV từ phân bệnh nhân bị viêm gan...
 • 83
 • 734
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số thay đổi miễn dịch trong bệnh viêm đa cơ và viêm da cơ (FULL TEXT)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng một số thay đổi miễn dịch trong bệnh viêm đa cơ viêm da cơ (FULL TEXT)

... nhiều nghiên cứu tìm hiểu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng, thay đổi miễn dịch gen nguy bệnh viêm đa viêm da người Việt Nam Do đó, tiến hành đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng số thay ... thay đổi miễn dịch bệnh viêm đa viêm da nhằm mục tiêu sau:  Mô tả đặc điểm lâm sàng- cận lâm sàng bệnh viêm đa bệnh viêm da  Khảo sát mối liên quan số tự kháng thể bệnh viêm đa bệnh viêm da ... nhiều nghiên cứu tìm hiểu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thay đổi miễn dịch vai trò gen chế bệnh sinh bệnh viêm đa viêm da Tại Việt Nam, có số nghiên cứu tổn thương phổi bệnh viêm đa viêm da nay,...
 • 152
 • 400
 • 0
tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số thay đổi miễn dịch trong bệnh viêm đa cơ và viêm da cơ

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng một số thay đổi miễn dịch trong bệnh viêm đa cơ viêm da cơ

... quan số tự kháng thể bệnh viêm đa bệnh viêm da với đặc điểm lâm sàng- cận lâm sàng bệnh 4.2.1 Đặc điểm tự kháng thể bệnh viêm đa viêm da nhóm bệnh nhân nghiên cứu Trong nhóm bệnh nhân nghiên cứu, ... trị đặc hiệu bệnh Mục tiêu nghiên cứu - Mô tả đặc điểm lâm sàng- cận lâm sàng bệnh viêm đa bệnh viêm da - Khảo sát mối liên quan số tự kháng thể bệnh viêm đa bệnh viêm da với số đặc điểm bệnh ... thể bệnh thuộc bệnh viêm đa viêm da Kết nghiên cứu cho thấy, có nhạy cảm gen bệnh viêm đa viêm da người Việt Nam KẾT LUẬN Đặc điểm lâm sàng - cận lâm sàng bệnh viêm đa bệnh viêm da - Tỷ lệ mắc bệnh...
 • 26
 • 627
 • 1
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và một số cytokine ở bệnh nhân viêm loét đại trực tràng chảy máu

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng một số cytokine bệnh nhân viêm loét đại trực tràng chảy máu

... đại trực tràng chảy máu với hai mục tiêu sau: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nồng độ số cytokine bệnh nhân viêm loét đại trực tràng chảy máu Xác định mối liên quan nồng độ số cytokine ... số cytokine huyết bệnh nhân VLĐTTCM có tương quan với mức độ nặng bệnh Vì công trình nghiên cứu tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng số cytokine bệnh nhân viêm loét đại ... defined 3.2 MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ NỘI SOI VÀ BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT ĐẠI TRỰC TRÀNG CHẢY MÁU Error! Bookmark not defined 3.3 XÁC ĐỊNH MỐI LIÊN GIỮA NỒNG ĐỘ MỘT SỐ CYTOKINE TRONG...
 • 12
 • 1,903
 • 4
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang

... Nam 19 Chng 2: i tng v phng phỏp nghiờn cu 22 2. 1 i tng nghiờn cu 22 2. 2 Thi gian v a im nghiờn cu 22 2. 3 Phng phỏp nghiờn cu 22 2. 4 Ch tiờu nghiờn cu 23 2. 5 Phng phỏp thu thp s liu 24 2. 6 Vt liu ... nm > nm n % n % n % 40 49 8,9 44 78,6 12, 5 50 59 6,0 110 72, 8 32 21 ,2 60 69 3,6 76 69,1 30 27 ,3 70 7,8 27 52, 9 20 39 ,2 Tng s 22 6,0 25 7 69,8 89 24 ,2 Nhn xột: - Thi gian mc bnh l t - nm chim ... n % n % 46 22 ,9 24 14,4 70 19,0 >0,05 105 52, 2 93 55,7 198 53,8 >0,05 50 24 ,9 50 29 ,9 100 27 ,2 >0,05 20 1 100 167 100 368 100 21 ,19 2, 80 - Ch s BMI trung bỡnh nhúm nghiờn cu l 21 ,19 2, 80 Gy (BMI...
 • 66
 • 902
 • 5
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết bỏng điều trị tại bệnh viện trẻ em hải phòng

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết bỏng điều trị tại bệnh viện trẻ em hải phòng

... tả số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn vết bỏng nhiệt ướt trẻ em điều trị Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ 1/5/2011 đến 30/4/2012 Tìm số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết bỏng bệnh ... chứng bệnh bỏng Nghiên cứu không gây ảnh hưởng đến đứa trẻ đồng ý gia đình trẻ Thông tin bảo mật 31 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn vết bỏng trẻ em 3.1.1 ... (85,4%) 1.2.2 Một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết bỏng Theo nghiên cứu Nguyễn Quốc Định [3], tỷ lệ NKVB tăng lên với xuất số yếu tố nguy liên quan như: Cách xử trí nhà bị bỏng có cách...
 • 68
 • 925
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng sinh trưởng và một số chỉ tiêu sinh sản của cá chạch đồng misgurnus anguillicaudatuskết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng của các dòng giống khoai lang thí nghiệm vụ đông năm 2010 tại bắc giang3 1 kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng của dịch chiết chlorophyll từ lá bắp cô đặcnghiên cứu biến dị về sinh trưởng và chất lượng thân cây giữa các tổ hợp lai và các nhóm tổ hợp lai tại bầu bàng bình dươngnghiên cứu biến dị về sinh trưởng và chất lượng thân cây của các tổ hợp lai và các nhóm tổ hợp lai tại cam lộ quảng trịbiến dị về sinh trưởng và chất lượng thân cây bạch đàn urô và bạch đàn laibiến dị về sinh trưởng và chất lượng thân cây của các tổ hợp laikết quả nghiên cứu tương quan giữa đường kính gốc ghép đến một số chỉ tiêu sinh trưởng cành ghép của dòng xb 106xác định một số chỉ tiêu chất lượng chung của cao đặc hỗn hợp gồm chiết xuất vang nho cao trần bì cao chè xanhmột số chỉ tiêu định lượng collembola ở đất trồng ngô kndr tại 4 địa điểmnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và giá trị của sinh thiết cắt xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán các tổn thương dạng u ở phổinghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnhnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và biến chứng sau hóa xạ trị đồng thời ung thu vòm mũi họng tại bệnh viện ung bướu cần thơ năm 2013 – 2014nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn qua siêu âm trực tràng trong ung thư tuyến tiền liệtkết quả khảo sát thí nghiệm nghiên cứu đặc điểm biến đổi tính chất vật lý của đất nền được bồi đắp bằng xáng thổi ở đbsclGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM