1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Hóa học - Dầu khí >

NHỰA NHIỆT RẮN POLYESTER KHÔNG NO VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬT LIỆU COMPOSITE

NHỰA NHIỆT RẮN POLYESTER KHÔNG NO VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬT LIỆU COMPOSITE

NHỰA NHIỆT RẮN POLYESTER KHÔNG NO ỨNG DỤNG TRONG VẬT LIỆU COMPOSITE

... cao Vì người ta + Tương hợp với nhựa, giảm độ co ngót sản phẩm thường dùng để chế tạo vật liệu cao cấp vật liệu làm Vật liệu composite PEKN + Truyền nhiệt, tải nhiệt tốt môi trường khắc nghiệt ... hàng gia dụng phát 1929 triển nhanh chóng ứng dụng từ nhựa 1945 PEKN, sản lượng PEKN tăng nhanh chóng lên tới hàng triệu năm Lịch sử phát triển Nhựa polyester không no 1.2 Cấu trúc Dựa vào vị trí ... thuộc vào phân bố, phương sợi mà điều chỉnh có vật liệu dị hướng theo ý muốn có tính chất lý khác 2.1 Sợi gia cường • Về chất, có loại vật liệu gia cường thường sử dụng để chế tạo vật liệu composite...
 • 13
 • 1,420
 • 13
Nghiên cứu chế tạo vi sợi XENLULO từ cây luồng và ứng dụng trong vật liệu COMPOZIT

Nghiên cứu chế tạo vi sợi XENLULO từ cây luồng ứng dụng trong vật liệu COMPOZIT

... đến vi c nghiên cứu ứng dụng loại vi sợi xenlulo chế tạo nhằm mục đích nâng cao, cải thiện tính chất vật liệu polyme compozit Vi c chế tạo đánh giá đặc trưng vi sợi xenlulo cho phép tạo ứng dụng ... gỗ [4,5], Vi t Nam có tiềm lớn vi c ứng dụng nguồn nguyên liệu có khả tái tạo cao vào phát triển vật liệu có chất lượng cao Do vi c nghiên cứu chế tạo ứng dụng vi sợi xenlulo từ thực vật mà cụ ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Nguyễn Châu Giang NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VI SỢI XENLULO TỪ CÂY LUỒNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬT LIỆU COMPOZIT Chuyên nghành: Công nghệ vật liệu cao...
 • 138
 • 547
 • 0
Nghiên cứu tách sio2 từ cao lanh phú thọ và ứng dụng trong vật liệu compozit

Nghiên cứu tách sio2 từ cao lanh phú thọ ứng dụng trong vật liệu compozit

... dụng SiO2 tách từ cao lanh Phú Thọ vào vật liệu compozit 3.4.1 Mô tả thí nghiệm Sản phẩm SiO2 thu đƣợc từ trình tách sau sấy khô đƣợc sử dụng làm chất độn cho vật liệu compozit Sử dụng nhựa epoxy ... ………………………………………………… 38 3.4 Ứng dụng SiO2 tách từ cao lanh Phú Thọ vào vật liệu compozit …… 39 3.4.1 Mô tả thí nghiệm ………………………………………………………… 39 3.4.2 Ảnh hƣởng chất độn SiO2 đến tính vật liệu compozit .40 ... Khái niệm Vật liệu compozit vật liệu đƣợc chế tạo tổng hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác nhằm mục đích tạo vật liệu có tính ƣu việt hẳn vật liệu ban đầu Vật liệu compozit đƣợc cấu tạo từ thành...
 • 47
 • 541
 • 0
Hệ thống truyền thanh không dây và ứng dụng trong đài PT TH nghệ an

Hệ thống truyền thanh không dây ứng dụng trong đài PT TH nghệ an

... Công Nghệ 49 Đồ án tôt nghiệp đại học Hệ th ng truyền không dây S KT NI SV: Trần Văn Hiếu - Lớp 46K ĐTVT - Khoa Công Nghệ 50 Đồ án tôt nghiệp đại học Hệ th ng truyền không dây Chơng Hệ th ng truyền ... din theo s thi gian SV: Trần Văn Hiếu - Lớp 46K ĐTVT - Khoa Công Nghệ 10 Đồ án tôt nghiệp đại học Hệ th ng truyền không dây Hỡnh 1.3 Biu thi gian ca b iu tn T hỡnh v ta th y súng mang bin i theo ... học Hệ th ng truyền không dây Anten thu Hỡnh 1.1 S c bn mỏy thu phỏt 1.2 Chc nng cỏc - Chc nng thu phỏt SV: Trần Văn Hiếu - Lớp 46K ĐTVT - Khoa Công Nghệ Đồ án tôt nghiệp đại học Hệ th ng truyền...
 • 93
 • 2,476
 • 8
Luận văn nghiên cứu an ninh mạng internet không dây và ứng dụng trong thực tiễn

Luận văn nghiên cứu an ninh mạng internet không dây ứng dụng trong thực tiễn

... đề an ninh cho mạng Internet không dây Đã có nhiều giải pháp an ninh đời nhằm áp dụng cho mạng Internet không dây, chuẩn WAP đặc tả với tham vọng mang lại khả an toàn cao cho mạng Internet không ... an ninh riêng Do đó, mục đích luận văn nghiên cứu, phân tích đặc điểm mạng Internet không dây, kỹ thuật công mạng Internet không dây để từ đưa giải pháp an ninh, bảo mật cho mạng Internet không ... ro an ninh phổ biến mạng Internet không dây Chương 3: Từ kiến thức nghiên cứu hai chương trước, chương giới thiệu ứng dụng mạng Internet không dây vào xây dựng mô hình an ninh, bảo mật cho mạng...
 • 115
 • 902
 • 0
Nghiên cứu huỳnh quang cưỡng bức nhiệt, cưỡng bức quang của vật liệu Al2O3 và ứng dụng trong đo liều bức xạ

Nghiên cứu huỳnh quang cưỡng bức nhiệt, cưỡng bức quang của vật liệu Al2O3 ứng dụng trong đo liều bức xạ

... Luận án Nghiên cứu huỳnh quang cỡng nhiệt, cỡng quang vật liệu Al2O2 ứng dụng đo liều xạ tiếp cận phơng pháp đo liều xạ tích lũy theo chế sử dụng nhiệt (TL) quang (OSL) để cỡng phát huỳnh quang, ... tổng quan số kết nghiên cứu chế tạo vật liệu Al2O3 sử dụng đo liều xạ số nhóm tác giả giới công bố Chơng Chế tạo nghiên cứu số tính chất TL vật liệu Al2O3 sử dụng đo liều liều xạ 2.1 Thực nghiệm ... nhiệt, cỡng quang vật liệu Al2O3 ứng dụng đo liều xạ" là: Chế tạo vật liệu Al2O3 dạng bột viên có chất lợng phục vụ cho nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng đo liều Xây dựng phát triển hệ đo OSL Xây dựng...
 • 27
 • 493
 • 1
Phương pháp phân cụm dữ liệu không gian và ứng dụng trong việc xác định vị trí tối ưu đặt máy ATM

Phương pháp phân cụm dữ liệu không gian ứng dụng trong việc xác định vị trí tối ưu đặt máy ATM

... phá liệu không gian - Chương 3: Một số phương pháp phân cụm liệu không gian - Chương 4: Xây dựng chương trình thử nghiệm ứng dụng phân cụm liệu không gian hỗ trợ tìm vị trí tối ưu đặt máy ATM ... đồng phân cụm liệu không gian 53 CHƢƠNG ỨNG DỤNG PHÂN CỤM KHÔNG GIAN TRONG BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TỐI ƢU LẮP ĐẶT MÁY ATM 62 4.1 Phân tích toán 62 4.1.1 Nguồn liệu đầu vào ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - - NGUYỄN SƠN PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỤM DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ỨNG DỤNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TỐI ƯU ĐẶT MÁY ATM Ngành: Chuyên ngành: Mã số: Công nghệ thông tin...
 • 86
 • 1,891
 • 10
Phương pháp phân cụm dữ liệu không gian và ứng dụng trong việc xác định vị trí tối ưu đặt máy ATM

Phương pháp phân cụm dữ liệu không gian ứng dụng trong việc xác định vị trí tối ưu đặt máy ATM

... phá liệu không gian - Chương 3: Một số phương pháp phân cụm liệu không gian - Chương 4: Xây dựng chương trình thử nghiệm ứng dụng phân cụm liệu không gian hỗ trợ tìm vị trí tối ưu đặt máy ATM ... thực tế đó, luận văn giới thiệu số phương pháp phân cụm liệu khai phá sở liệu không gian sử dụng Trên sở cài đặt thử nghiệm ứng dụng sử dụng kỹ thuật phân cụm liệu địa lý, khai thác thông tin địa ... ưu để đặt máy ATM ? Một toán liên quan đến liệu không gian, cụ thể liệu địa lý có ý nghĩa thực tế cao toán xác định vị trí tối ưu cho việc đặt máy ATM ngân hàng Hiện nay, với chủ trương xây dựng...
 • 5
 • 372
 • 1
Tính ổn định hệ tuyến tính không ôtônôm và ứng dụng trong điều khiển

Tính ổn định hệ tuyến tính không ôtônôm ứng dụng trong điều khiển

... ma trận tuyến tính Ngoài ra, trình bày ứng dụng hệ không ôtônôm toán ổn định hóa hệ điều khiển Đóng góp luận văn trình bày cách hệ thống toán ổn định, ổn định hóa hệ tuyến tính không ôtônôm với ... ổn định hệ phương trình vi phân tuyến tính ôtônôm, không ôtônôm tính ổn định hóa hệ điều khiển không ôtônôm Nội dung chương trình bày từ tài liệu [2,3,4,6,7] 2.1 Hệ tuyến tính ôtônôm Xét hệ tuyến ... cứu tính ổn định hệ điều khiển hay gọi tính ổn định hóa hệ điều khiển, tính ổn định mà Lyapunov đề xướng trước thể tầm quan trọng phát triển liên tục toán học.Vì lý vừa phân tích mà tính ổn định...
 • 38
 • 413
 • 2
Tính ổn định hệ tuyến tính không ôtônôm và ứng dụng trong điều khiển

Tính ổn định hệ tuyến tính không ôtônôm ứng dụng trong điều khiển

... ma trận tuyến tính Ngoài ra, trình bày ứng dụng hệ không ôtônôm toán ổn định hóa hệ điều khiển Đóng góp luận văn trình bày cách hệ thống toán ổn định, ổn định hóa hệ tuyến tính không ôtônôm với ... cứu tính ổn định hệ điều khiển hay gọi tính ổn định hóa hệ điều khiển, tính ổn định mà Lyapunov đề xướng trước thể tầm quan trọng phát triển liên tục toán học.Vì lý vừa phân tích mà tính ổn định ... tính Chương trình bày số kết tính ổn định hệ phương trình vi phân Nội dung chương trình bày điều kiện cần đủ tính ổn định hệ tuyến tính không ôtônôm Để chứng minh, sử dụng phương pháp hàm Lyapunov...
 • 11
 • 371
 • 0
Tính ổn định hệ tuyến tính không ôtônôm và ứng dụng trong điều khiển

Tính ổn định hệ tuyến tính không ôtônôm ứng dụng trong điều khiển

... Chương Tính n đ nh c a h phương trình vi phân n tính Trong chương này, trình bày m t s k t qu v tính n đ nh h phương trình vi phân n tính ôtônôm, không ôtônôm tính n đ nh hóa h u n không ôtônôm ... ki n c n đ tính n đ nh c a h n tính không ôtônôm Đ ch ng minh, s d ng phương pháp hàm Lyapunov kĩ thu t đánh giá b t đ ng th c ma tr n n tính Ngoài ra, trình bày ng d ng c a h không ôtônôm toán ... a phương pháp nghiên c u tính n đ nh thông qua s mũ Lyapunov ho c thông thư ng d a vào h x p x n tính N u v ph i đ t t tính n đ nh s đư c rút t tính n đ nh c a x p x n tính - Phương pháp th hai:...
 • 46
 • 262
 • 0
Nghiên cứu biến tính bã mía và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơ

Nghiên cứu biến tính bã mía ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơ

... bi n tính, mía bi n tính than ho t tính mía mía chưa VLHP Than ho t tính bi n tính bi n tính C0 (g/l) 0,6 0,6 0,6 Ci (g/l) 0,4 0,12 0,11 A (%) 33,3 80,0 81,7 K t qu cho th y, mía ñã ... 2.2.1 Tinh ch mía 2.2.2 Phân tích thành ph n hóa h c c a mía trư c sau bi n tính 2.2.3 Di n tích b m t c a mía bi n tính 2.2.4 Hình nh b m t c a mía c a mía trư c sau bi n tính 2.3 ... li u mía bi n tính 3.4.1 K t qu dùng mía bi n tính h p ph axit axetic 3.4.1.1 nh hư ng c a th i gian khu y ñ n hi u su t h p ph axit axetic c a mía bi n tính L y 2g mía ñã bi n tính...
 • 26
 • 1,655
 • 7
Nghiên cứu chiết tách tannin từ vỏ keo tai tượng và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước

Nghiên cứu chiết tách tannin từ vỏ keo tai tượng ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước

... 2.1.2 Tách tannin r n: Sơ ñ chi t tách tannin r n sơ ñ V keo tai tư ng S y t v keo tai tư ng Ch n ñi u ki n t i ưu ñ tách tannin r n theo Hình 2.2 2.2 Phân tích s n ph m tannin r n tách t v keo tai ... a trình tách chi t tannin ng d ng tannin (ñã chi t tách ñư c) vào vi c nghiên c u c a m t s tannin có v keo tai tư ng - Làm s d li u ñ ng d ng tannin th c t m t cách h p ph m t s ion kim lo i ... u t s c ký ñ HPLC c a s n ph m tannin tách t v keo tai tư ng tannin v keo tai tư ng tăng theo tu i c a cây, ñi u ki n t i ưu cho trình chi t tách tannin t v keo tai tư ng t l nư c:etanol = 1:1,...
 • 12
 • 842
 • 2
Nghiên cứu hoạt hóa than bùn bằng axit HCl và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ cu2+, pb2+, zn2+ trong dung dịch nước

Nghiên cứu hoạt hóa than bùn bằng axit HCl ứng dụng làm vật liệu hấp phụ cu2+, pb2+, zn2+ trong dung dịch nước

... M c tiêu nghiên c u Tìm ñi u ki n t i ưu cho trình ho t hóa than bùn b ng axit HCl ng d ng s n ph m than bùn ho t hóa ñ h p ph Cu2+, Pb2+, Zn2+ nư c Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Than bùn vùng ... hành ho t hóa than bùn b ng dung d ch axit HCl N ng ñ axit HCl 4M, th i gian ho t hóa gi t l r n l ng 10g than bùn/ 30 ml axit Đã ti n hành xác ñ nh m t s ñ c tính c a than bùn ho t hóa: +Đ m ... c a than bùn ho t hóa l n nhi u so v i m u than bùn trư c ho t hóa (Đ m trư c ho t hóa 5,193%, sau ho t hóa 19,313% ) H s khô ki t c a than bùn ho t hóa nh so v i m u than bùn trư c ho t hóa...
 • 16
 • 1,648
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu biến tính bã mía và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơphân loại và ứng dụng của vật liệu từmột số đặc điểm và ứng dụng của vật liệu nano znođặc trưng và ứng dụng của vật liệu thấm ioncác ứng dụng của vật liệu compositeứng dụng của vật liệu compositevật liệu composit trên cơ sở polyester không no và sợi thủy tinhvật liệu composite trên cơ sở polyester không no và sợi thủy tinhmạng cảm biến không dây và ứng dụngluận văn nghiên cứu vấn đề an ninh mạng internet không dây và ứng dụng pdfnghiên cứu nâng cao trị số octan của xăng bằng các phụ gia không chì và ứng dụng dưới dạng thương phẩmkhóa luận tốt nghiệp phương pháp chứng minh không tiết lộ thông tin và ứng dụng trong giao dịch trên mạng máy tínhgiới thiệu công nghệ mạng internet không dây và ứng dụngcâu 23 nổ phá theo phương pháp lỗi nhỏ và ứng dụng trong xây dựng nền đườngcác phương pháp nổ phá và ứng dụng trong xây dựng nền đườngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP