1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Tin học văn phòng >

320 câu hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học ôn THI CÔNG CHỨC 2018 có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học ôn thi công chức

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học ôn thi công chức

... D.Hàm And Câu 4: Để tính tổng số cột số liệu bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D .Câu A B Câu 5: ... bàn phím D Câu B C CÂU HỎI THỰC HÀNH Câu 1: Nêu cách thi t lập khoảng thời gian tự động trình diễn slide (ví dụ sau 10giây) Câu 2: Xây dựng tệp trình diễn khoảng 06 slides để giới thi u Kiểm ... quy trình kiểm toán doanh nghiệp Câu 5: Giả sử bạn có ý tưởng công việc nghiên cứu học tập Hãy xây dựng tệp trình diễn để giới thi u ý tưởng bạn trước người Câu 6: Hãy nêu tên số mẫu Template...
 • 102
 • 1,932
 • 4
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức có đáp án (104 trang)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức đáp án (104 trang)

... Hàm And Câu 4: Để tính tổng số cột số liệu bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D Câu A B Câu 5: ... AY TINH c) UNG DU d) Báo lỗi Câu 43 Giả sử ô A1 giá trị chuỗi “Ung Dung May Tinh”, ô B1 gõ công thức = UPPER(RIGHT(A1,7)) cho giá trị là: a) May Tinh b) AY TINH c) UNG DUN d) MAY TINH Câu ... c) Edit\Move d) Không xoá Sheet Câu 35 Cho ô A5, B5 chứa TIN “HOC” để D5 kết TIN HOC” (có khoảng trắng) ô D5 gõ: a) =A5+ “”+B5 b) =A5+B5 c) =A5&“ ”&B5 d) A5&B5 Câu 36 Công thức =INT(13/6)+MOD(3,7)...
 • 104
 • 3,269
 • 27
cau hoi trac nghiem tin học ôn thi công chức thuế

cau hoi trac nghiem tin học ôn thi công chức thuế

... không làm đoạn văn ta nhấn tổ hợp phím A Ctrl + X B Ctrl + Z C Ctrl + C D Ctrl + V Câu 15 : Đang thi t kế giáo án điện tử, trước thoát khỏi PowerPoint người sử dụng chưa lưu lại tập tin máy thông ... Save -> Chọn tên tập tin cần tìm B Chọn File -> Chọn Save as -> Chọn tên tập tin cần tìm C Chọn File -> Chọn New -> Chọn tập tin cần tìm D Chọn File -> Chọn Open -> Chọn tên tập tin cần tìm Câu 47: ... tập tin với tên khác ta chọn lệnh sau A File -> Chọn Open -> Gõ tên tập tin vào phần File Name B File -> Chọn Save as -> Gõ tên tập tin vào phần File Name C File -> Chọn New as-> Gõ tên tập tin...
 • 6
 • 989
 • 8
130 câu hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học ôn THI CÔNG CHỨC

130 câu hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học ôn THI CÔNG CHỨC

... TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC Câu : 001 Phím ESC Câu : 050 Table - Insert Table Câu : 002 Câu : 051 Trên nhớ Câu : 003 Format - Column Câu : 052 Format - Drop Cap Câu : 004 Là loại viurs tin học ... không Câu : 020 Table - Merge Cells Câu : 073 Tin Hoc Van Phong Câu : 021 My Computer Windows Câu : 074 Hub Explorer Câu : 075 ô Câu : 022 Mạng cục Câu : 076 8/17/2008 Câu : 023 HOC Câu ... File - Page Setup Câu : 007 Ctrl - Z Câu : 057 Tất Câu : 008 Ctrl + A Câu : 058 Insert Câu : 009 #VALUE! Câu : 059 Cả câu sai Câu : 010 Mạng cục bộ, mạng diện Câu : 060 tin hoc van phong...
 • 10
 • 549
 • 0
100 câu trắc nghiệm chọn lọc thi tin học- ôn thi Công chức 2017 có đáp án

100 câu trắc nghiệm chọn lọc thi tin học- ôn thi Công chức 2017 đáp án

... chuột vào ký hiệu B, I công cụ [B] Bấm trỏ chuột vào ký hiệu I, U công cụ [C] Bấm trỏ chuột vào ký hiệu B, I, U công cụ [D] Bấm trỏ chuột vào ký hiệu B, U công cụ 70.Để đặt công cụ tiêu chuẩn hình ... Thường đặt theo qui cách đặt tên tên tập tin [D] Bắt buộc phải phần mở rộng 27 Trong MS Word, để soạn thảo công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ: [A] Microsoft Equation [B] Ogranization ... Các câu sai Bạn hiểu Virus tin học gì? [A] Tất [B] Là chương trình máy tính người tạo [C] khả tự dấu kín, tự chép để lây lan [D] khả phá hoại sản phẩm tin học Theo bạn, điều mà tất virus tin...
 • 42
 • 944
 • 0
220 câu trắc nghiệm tin học ôn thi công chức

220 câu trắc nghiệm tin học ôn thi công chức

... sai Câu 153 : Để tính tổng ô từ A1 đến A7, công thức A =SUM(A1):SUM(A7) B =SUM(A1- A7) 17 Câu 154 : Câu 155 : Câu 156 : Câu 157 : Câu 158 : Câu 159 : Câu 160 : Câu 161 : Câu 162 : Câu 163 : Câu ... soạn thảo văn Câu 69 : Để mở file tồn đĩa ,trong chương trình Microsoft Word ta Câu 70 : Câu 71 : Câu 72 : Câu 73 : Câu 74 : Câu 75 : Câu 76 : Câu 77 : Câu 78 : Câu 79 : Câu 80 : Câu 81 : chọn ... công thức sau = MID(A1,6,4) cho chuỗi : 19 Câu 182 : Câu 183 : Câu 184 : Câu 185 : Câu 186 : Câu 187 : Câu 188 : a Câu 189 : Câu 190 : a Câu 191 : A .Công thức sai B.Excel C.Microsoft D.soft Trong...
 • 26
 • 3,731
 • 50
câu hỏi trắc nghiệm về excel ôn thi công chức thuế 2014

câu hỏi trắc nghiệm về excel ôn thi công chức thuế 2014

... ”&B5 d) A5&B5 Câu 20 Công thức =INT(13/6)+MOD(3,7) cho kết quả: a) b) c) d) Các câu sai Câu 21 Công thức =MAX(2,3,9)-MIN(2,3,9)+COUNT(0,1,“ABC”) kết quả: a) 10 b) c) d) Các câu sai Câu 22 Giả sử ... số lẻ d) Sai có nhiều đối Câu 36 Trong Excel, ô A1=X, A2=1,A3=2 A4=3, cho biết công thức sau: =COUNT(A1:A4) a) b) c) d) Trong Excel hàm Câu 37 Trong Excel: a) Lập công thức tính toán trước, lập ... tính b) Giá trị không kiểu c) Trị số không hợp lệ d) Sai tên biểu thức Câu 32 Kết công thức, =LEFT (“THANH_PHO HO CHI MINH”,6) a) THANH_ b) THANH c) THANHP d) IMINH Câu 33 Kết công thức, = RIGHT(“Mùa...
 • 8
 • 825
 • 13
Câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Word ôn thi công chức thuế

Câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Word ôn thi công chức thuế

... công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D Câu A B Câu 5: Giả sử bảng tạo Word có cột ghi số (thí dụ: số ngày công lao động người đơn vị) Nếu ... TOOLBAR Câu 1: Trong Word muốn cho không cho xuất công cụ menu…ta thực hiện: A Vào File \ Toolbars B Vào Edit \ Toolbars C Vào View \ Toolbars D Vào Format \ Toolbars Câu 2: Trong Word muốn không ... sai Câu 3: Trong bảng văn Word, muốn tính tổng cho số liệu bảng, ta sử dụng: A Hàm Max B Hàm Sum C Hàm Min D Hàm And Câu 4: Để tính tổng số cột số liệu bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công...
 • 25
 • 4,006
 • 19
CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM hóa học các hợp CHẤT tự NHIÊN có đáp án  PHẦN i

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM hóa học các hợp CHẤT tự NHIÊN đáp án PHẦN i

... Câu 113 : (TB) Dẫn chất isoliquiritigenin thuộc họ sau : OH OH HO O isoliquiritigenin a) monoterpen alkaloid b) saponin triterpenoid c) antocyanidin (*) d) hydroxychalcon Câu 114 : (TB) Dẫn chất ... đường hóa học Câu 80 : () Chọn câu ĐÚNG Lo i oligosaccarit sau g i đường sữa ? a) mantose tự b) xenlobiozơ liên kết (*) c) lactose tự d) saccarose tự Câu 81 : () PHẦN : HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT CÓ HTSH ... hydrocarbon paraffin, HC thơm Câu 9: (dễ) Các hợp chất hữu chất mùn than bùn Việt nam là: (*) a) Axit humic, Axit hymetomelanic, Axit fulvic b) Axit humic c) Axit hymetomelanic d) Axit fulvic Câu 10: (dễ)...
 • 15
 • 1,104
 • 1
CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM hóa học các hợp CHẤT THIÊN NHIÊN có đáp án  PHẦN II

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM hóa học các hợp CHẤT THIÊN NHIÊN đáp án PHẦN II

... gốc tự b) Kháng oxy hóa c) Chống độc, bảo vệ gan d) Diệt ký sinh trùng (*) Câu 11 : Cho biết hợp chất sau phân lập từ cà Úc (Solanum laciniatum) tên gọi solasodin H N CH3 O HO Hợp chất thuộc ... Dầu ăn b) Margarin c) Chất tẩy rửa d) Saponin (*) Câu : a) b) c) d) Câu : Hợp chất sau flavon ? OH HO a) O OH O OH (*) Gl Rh O b) OH O OH OCH3 O c) d) Câu 10 : Hoạt tính sinh học sau KHÔNG phải ... (*) Câu : Dẫn chất cho thuộc nhóm : O O - C - CH2 - CH3 HO O N O a) alkaloid (*) b) saponin triterpenoid c) antocyanidin d) hydroxychalcon Câu : Dầu hạt sở thể chế biến thành nhiều sản phẩm có...
 • 4
 • 1,600
 • 25
TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC TOÀN TẬP CÓ ĐÁP ÁN (MỚI NHẤT 2016)

TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC TOÀN TẬP ĐÁP ÁN (MỚI NHẤT 2016)

... CẨM NANG THI CÔNG CHỨC MÔN TIN HỌC PHẦN I BỘ 130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN TIN HỌC VĂN PHÒNG 1) Để kết thúc việc trình diễn PowerPoint, ta ... gõ công thức xong, Enter, máy #N/A nghĩa : a Không tìm thấy tên hàm c Không tham chiếu đến b Giá trị tham chiếu không tồn d Tập hợp rỗng Câu 41: Khi gõ công thức xong, Enter, máy #REF! ... http://xemtailieu.com/user/anhtuannguyen243641 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG (Phục vụ thi tuyển công chức, viên chức năm 2015) I Phần : Windows- Internet Câu : Để cài đặt thêm Font môi trường Windows, ta dùng chức năng: A Desktop...
 • 103
 • 1,302
 • 2
TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ

TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ

... tháng dấu / c) Sai, có dấu / d) Cả câu không sai Câu 14: Trong cửa sổ Windows Explorer chức Menu Edit/Invert Selection dùng để: a) Chọn File/Folder không liên tục b) Chọn File/Folder liên tục ... phần mềm tiện ích d) Phần mềm hệ thống Câu 10: Trong kí hiệu sau, kí hiệu dùng làm đơn vị đo thông tin máy tính ? a) Gb, Bytes (B), Bit, Kb, Mb b) FDD c) HDD d) KG Câu 11: Để phục hồi Folder/File ... 15: Trong cửa sổ Windows, để chọn File/Folder không liên tục Click mouse lên File/Folder ấn phím để chọn File/Folder a) Alt b) Ctrl c) Insert d) Không thể chọn Câu 16: Để đặt thuộc tính ẩn cho...
 • 4
 • 689
 • 5
Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm bí quyết ôn thi công chức thuế năm 2017 có đáp án

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm bí quyết ôn thi công chức thuế năm 2017 đáp án

... ôn luyện cho kỳ thi tới HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC THUẾ MÀ MÌNH ĐÃ THI NĂM 2014 Mình tổng quát cho bạn để dễ tìm tài liệu học hiệu (Tổng hợp Luật Thông tư + kinh nghiệm thân) Thi công ... thủ tục thuế với Công ty cổ phần A Hỏi trường hợp đối tượng giải trình hồ sơ khai thuế công ty A với quan thuế? a .Công ty cổ phần A b .Công ty TNHH tư vấn thuế B c .Công ty cổ phần A Công ty tư ... Công ty TNHH C Công ty TNHH A hợp nợ tiền thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế Vậy công ty trách nhiệm nộp số tiền nợ thuế đó? a .Công ty TNHH A; b .Công ty TNHH B; c.Cả trường hợp trên; Câu...
 • 39
 • 410
 • 0
câu hỏi trắc nghiệm excel 2007 ôn thi công chức (2)

câu hỏi trắc nghiệm excel 2007 ôn thi công chức (2)

... - Trong Excel, ô A2 có giá trị số 10; ô B2 có giá trị số Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) nhận kết quả: 10 #Value 18 - Trong bảng tính Excel, ô D2 có công thức =B2*C2/100 Nếu chép công thức ... Trong Excel, điều kiện hàm IF phát biểu dạng phép so sánh Khi cần so - sánh khác nhau, ta sử dụng phép toán? #= # >< 103 Giả sử ô D2 có công thức =B2*C2/100 Nếu chép công thức đến ô G6 có công ... bị nhiễm Virus Công thức nhập sai Excel thông báo lỗi Hàng chứa ô có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số Cột chứa ô có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số 105 Trong Excel, viết sai...
 • 19
 • 407
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 1000 cau trac nghiem tin hoc on thi cong chuc co dap ancâu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 theo từng chương có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm hóa học ôn thi đại họccâu hỏi trắc nghiệm sinh học ôn thi đại họcgần 1000 câu trắc nhiệm tin học mới ôn thi công chức 2014 có đáp án có word excel 2007 phần cuốicâu hỏi trắc nghiệm lý luận nhà nước và pháp luật có đáp áncau hoi trac nghiem luat hinh su phap luat dai cuong co dap anngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh phần 1 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn quản lý hành chính nhà nước có đáp ánngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh phần 2 có đáp ántổng hợp câu hỏi trắc nghiệm chuong 6 môn quản trị nhan luc có đáp án300 câu trắc nghiệm anh văn ôn thi công chức 2014 có đáp áncâu trắc nghiệm anh văn ôn thi công chức 2014 có đáp ánNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM