Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen globin và theo dõi điều trị thải sắt ở bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương giai đoạn 2013 – 2016

Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen globin theo dõi điều trị thải sắt bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương giai đoạn 2013 2016

Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen globin và theo dõi điều trị thải sắt ở bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương giai đoạn 2013 – 2016
... theo dõi điều trị thải sắt bệnh nhân thalassemia Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương giai đoạn 2013 - 2016" với hai mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen globin kỹ thuật Strip Assay Viện ... α -thalassemia, gen α -globin nguyên vẹn [29],[31] Đột biến gây α -thalassemia Đột biến gây bệnh α -thalassemia bao gồm đột biến đoạn đột biến điểm Đột biến đoạn có dạng đột biến đoạn lớn làm gen α đột biến đoạn ... Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương giai đoạn 2013 - 2016 Đánh giá thay đổi số số tải sắt MRI bệnh nhân thalassemia điều trị thải sắt 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Bệnh thalassemia 1.1.1 Đặc điểm...
 • 180
 • 262
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen globin theo dõi điều trị thải sắt bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương giai đoạn 2013 2016 (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen globin và theo dõi điều trị thải sắt ở bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương giai đoạn 2013 – 2016 (LA tiến sĩ)
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỘT BIẾN GEN GLOBIN THEO DÕI ĐIỀU TRỊ THẢI SẮT BỆNH NHÂN THALASSEMIA TẠI VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ... theo dõi điều trị thải sắt bệnh nhân thalassemia Viện Huyết học - Truyền máu Trung ƣơng giai đoạn 2013 - 2016" với hai mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen globin kỹ thuật Strip Assay Viện ... α -thalassemia Đột biến gây bệnh -thalassemia bao gồm đột biến đoạn đột biến điểm Đột biến đoạn có dạng đột biến đoạn lớn làm gen α 12 đột biến đoạn nhỏ làm gen α Hiện phát 300 đột biến, đột biến...
 • 227
 • 320
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen globin theo dõi điều trị thải sắt bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương giai đoạn 2013 2016 (FULL TEXT)

Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen globin và theo dõi điều trị thải sắt ở bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương giai đoạn 2013 – 2016 (FULL TEXT)
... điểm đột biến gen globin theo dõi điều trị thải sắt bệnh nhân thalassemia Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương giai đoạn 2013 - 2016" với hai mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen globin ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỘT BIẾN GEN GLOBIN THEO DÕI ĐIỀU TRỊ THẢI SẮT BỆNH NHÂN THALASSEMIA TẠI VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ... Assay Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương giai đoạn 2013 - 2016 Đánh giá thay đổi số số tải sắt MRI bệnh nhân thalassemia điều trị thải sắt 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Bệnh thalassemia 1.1.1 Đặc điểm...
 • 179
 • 614
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm một số xét nghiệm đông cầm máu bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Nghiên cứu đặc điểm một số xét nghiệm đông cầm máu ở bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm số xét nghiệm đông cầm máu bệnh nhân thalassemia Viện Huyết học Truyền máu Trung ương” Với mục tiêu nghiên cứu: Nhận xét đặc điểm số xét nghiệm đông ... sàng, xét nghiệm đông cầm máu bệnh nhân thalassemia Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu đầy đủ khảo sát đặc điểm đông cầm máu bệnh nhân thalassemia mối liên quan đặc điểm đông cầm máu với thể bệnh, ... nghiệm đông cầm máu bệnh nhân thalassemia điều trị Viện Huyết học Truyền máu TW Tìm hiểu mối liên quan thay đổi xét nghiệm đông cầm máu với số đặc điểm bệnh 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 HUYẾT SẮC...
 • 97
 • 686
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương gan trên bệnh nhân thalassemia tại viện huyết học truyền máu trung ương

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương gan trên bệnh nhân thalassemia tại viện huyết học truyền máu trung ương
... tài Nghiên cứu đặc điểm tổn thương gan bệnh nhân Thalassemia Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương nhằm hai mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tổn thương gan bệnh nhân thalassemia ... gan bệnh nhân thalassemia [12][13] Ở Việt Nam có nghiên cứu bệnh thalasemia [14][15], chưa có nghiên cứu tập trung vào vấn đề tổn thương gan, bệnh nhân truyền máu nhiều lần Tại trung tâm Thalassemia ... gan nơi bị tổn thương [11] Gan bị tổn thương bị suy giảm chức ảnh hưởng đến quan khác thể, nguyên nhân gây tử vong bệnh nhân thalassemia Trên giới, có nhiều công trình nghiên cứu tổn thương gan...
 • 89
 • 1,055
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương gan trên bệnh nhân thalassemia tại viện huyết học truyền máu trung ương

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương gan trên bệnh nhân thalassemia tại viện huyết học truyền máu trung ương
... Nghiên cứu đặc điểm tổn thương gan bệnh nhân Thalassemia Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương nhằm hai mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tổn thương gan bệnh nhân thalassemia Tìm ... mức độ tổn thương gan với truyền máu bệnh nhân thalassemia 9 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 BỆNH THALASSEMIA 1.1.1 Định nghĩa Thalassemia bệnh lý thiếu máu tan máu di truyền thiếu hụt tổng hợp ... đánh giá đặc iểm tổn thương gan tìm hiểu mối liên quan truyền máu tổn thương gan Bàn luận Kết luận Lựa chọn BN đủ tiêu chuẩn chụp MRI đo nồng độ sắt gan 38 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 ĐẶC ĐIỂM...
 • 94
 • 1,725
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương gan trên bệnh nhân thalassemia tại viện huyết học truyền máu trung ương

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương gan trên bệnh nhân thalassemia tại viện huyết học truyền máu trung ương
... máu với tổn thương gan trên bệnh nhân thalassemia ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU  Bao gồm 273 BN được chẩn đoán xác định và điều trị  thalassemia tại trung tâm  Thalassemia Viện ... Không thiếu máu Thiếu máu vừa Thiếu máu rất nặng Biểu đồ 3.8: Đặc điểm kích thước gan theo tình trạng thiếu  máu ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG GAN Bảng 3.4. Đặc điểm về thay đổi số lượng tiểu cầu theo thể  bệnh ... MỐI LIÊN QUAN GIỮA  TRUYỀN MÁU VÀ TỔN THƯƠNG GAN Bảng 3.31: Tỷ lệ BN có gan to theo tuổi bắt đầu truyền máu Tuổi bắt đầu truyền máu (năm) Tổng Gan to >20 ≤ 2 2­5 5­10 10­20 Không Có Tổng p n % 8%...
 • 51
 • 562
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm của người cho máu tại Viện huyết học - truyền máu trung ương giai đoạn 2006 - 2008

Nghiên cứu một số đặc điểm của người cho máu tại Viện huyết học - truyền máu trung ương giai đoạn 2006 - 2008
... THU NHUNG NGHIÊN CứU MộT Số ĐặC ĐIểM CủA NGƯờI CHO MáU TạI VIệN HUYếT HọC - TRUYềN MáU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOạN 2006 - 2008 LUN VN THC S Y HC H NI - 2008 LI CM N Tụi xin trõn trng cm n : - Ban Giỏm ... ca ngi hin mỏu ti Vin Huyt hc Truyn mỏu trung ng nm 2006 2007 - Nghiờn cu mt s thụng s sc khe ca ngi hin mỏu ti Vin Huyt hc - Truyn mỏu trung ng nm 2008 3 Chng TNG QUAN 1.1 LCH S TRUYN MU ... 12/2007 - Nghiờn cu tin cu: T thỏng 1 /2008 n thỏng 6 /2008 2.3.1 Nghiờn cu c cu NHM nm 2006 2007 - Lp mu thu thp s liu v c cu NHM 21 - Da trờn h s NHM t thỏng 1 /2006 n thỏng 12/2007 ti khoa thu gom...
 • 89
 • 602
 • 3

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, xét NGHIỆM BỆNH NHI THIẾU máu THIẾU sắt điều TRỊ tại VIỆN HUYẾT học TRUYỀN máu TRUNG ƯƠNG GIAI đoạn 2015 2016

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, xét NGHIỆM BỆNH NHI THIẾU máu THIẾU sắt điều TRỊ tại VIỆN HUYẾT học TRUYỀN máu TRUNG ƯƠNG GIAI đoạn 2015 2016
... LAN HNG NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, XéT NGHIệM BệNH NHI THIếU MáU THIếU SắT ĐIềU TRị TạI VIệN HUYếT HọC TRUYềN MáU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOạN 2015- 2016 KHểA LUN TT NGHIP BC S A KHOA KHểA 2010 2016 ... lõm sng, xột nghim bnh nhi thiu mỏu thiu st iu tr ti bnh vin huyt hc truyn mỏu trung ng giai on 2015- 2016 vi hai mc tiờu sau: 12 Nghiờn cu c im lõm sng, xột nghim ca bnh nhi thiu mỏu thiu st iu ... thiu st; bt u cú triu chng ca thiu st nh: mt trung, mt mi - Giai on 3: Thiu mỏu v th hin l cú c triu chng ca thiu mỏu v thiu st Tuy nhi n, ranh gii cỏc giai on khụng rừ rng Nhỡn chung, bnh thiu...
 • 57
 • 302
 • 7

nghiên cứu kết quả sớm ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị lơ xê mi cấp dòng tủy tại viện huyết học truyền máu trung ương

nghiên cứu kết quả sớm ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị lơ xê mi cấp dòng tủy tại viện huyết học – truyền máu trung ương
... mảnh ghép ghép chống chủ 1.3.2 Nguồn tế bào gốc tạo máu Có nguồn tế bào gốc tạo máu tủy xương, máu ngoại vi máu cuống rốn .Tủy xương nguồn tế bào gốc sinh máu sử 12 dụng để ghép tế bào gốc tạo máu ... điều trị thông thường Ghép tế bào gốc tạo máu phương pháp có khả chữa khỏi bệnh Có phương pháp để ghép tế bào gốc tạo máu, ghép tự thân (lấy tế bào gốc bệnh nhân) ghép đồng loại (lấy tế bào gốc ... 1.3 Ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị LXM cấp dòng tủy Thử nghiệm lâm sàng sử dụng ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị bệnh nhân LXM cấp Thomas cộng thực năm 1957 Trên thực tế, ...
 • 88
 • 919
 • 6

Nghiên cứu tác dụng không mong muốn bệnh nhân Hemophilia được truyền chế phẩm máu tại viện huyết học - truyền máu Trung ương giai đoạn 2004 - 2008

Nghiên cứu tác dụng không mong muốn ở bệnh nhân Hemophilia được truyền chế phẩm máu tại viện huyết học - truyền máu Trung ương giai đoạn 2004 - 2008
... Trờng đại học y hà nội - - Nguyễn thị hơng quế Nghiên cứu tác dụng không mong muốn bệnh nhân Hemophilia đợc truyền chế phẩm máu viện huyết học - truyền máu Trung ơng giai đoạn 2004 - 2008 ... Đại học, Bộ môn Huyết học - Truyền máu trờng Đại học Y H Nội; - Ban L nh đạo Viện Huyết học -Truyền máu Trung ơng, tập thể cán Viện Huyết học -Truyền máu Trung ơng; - Sở Y tế tỉnh Nam Định, Bệnh viện ... bệnh nhân Hemophilia B đợc điều trị chế phẩm máu 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân Hemophilia đợc quản lý trung tâm Hemophilia Viện Huyết học - Truyền máu Trung ơng v đợc truyền chế phẩm máu...
 • 95
 • 505
 • 2

Một số đặc điểm lâm sàng xét nghiệm bệnh huyết sắc tố h người trưởng thành tại viện huyết học truyền máu trung ương từ 11998 52002

Một số đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm bệnh huyết sắc tố h ở người trưởng thành tại viện huyết học  truyền máu trung ương từ 11998  52002
... HbH ngời trởng thành, tiến h nh đề tài nhằm mục tiêu: Tìm hiểu số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng bệnh HbH ngời trởng thành Tìm hiểu số đặc điểm huyết h c sinh hoá bệnh HbH ngời trởng thành Phần 2: tổng ... bệnh HbH Theo tác giả lần tác giả phát đợc thành phố H Chí Minh bệnh HbH có tần số cao nh [3] 2.7 Bệnh huyết sắc tố H 14 Bệnh huyết sắc tố H hậu thiếu h t gen globin Nh vậy, gen hoạt động chuỗi ... Vinh Phó viện tr ởng viện Huyết h c Truyền máu trung ơng, phó chủ nhiệm môn Huyết h c Truyền máu trờng Đại h c Y H Nội Những ngời thầy cho em kiến thức huyết h c, giúp đỡ tạo điều kiện cho...
 • 41
 • 456
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm tế bào DI TRUYềN đột BIếN GEN của BệNH NHÂN lơ xê MI KINH DòNG BạCH cầu hạt tại VIệN HUYếT học TRUYềN máu TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN cứu đặc điểm tế bào DI TRUYềN và đột BIếN GEN của BệNH NHÂN lơ xê MI KINH DòNG BạCH cầu hạt tại VIệN HUYếT học TRUYềN máu TRUNG ƯƠNG
... cầu hạt Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương để góp phần làm rõ thêm: Nghiên cứu bất thường NST bệnh nhân mi kinh dòng bạch cầu hạt Nghiên cứu ột biến gen hỗn hợp BCR-ABL bệnh nhân ... Tại Việt Nam có nhiều công trình nghiên cứu đặc điểm tế bào di truyền đột biến gen bệnh nhân mi kinh dòng bạch cầu hạt [7],[10],[11],[12],[13],[14],[15], [16] Các xét nghiệm tế bào di truyền ... sinh học phân tử đóng vài trò quan trọng việc chẩn đoán theo dõi bệnh LXMKDBCH Vì tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm tế bào di truyền đột biến gen bệnh nhân mi kinh dòng bạch...
 • 64
 • 406
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen EGFR mối liên quan với lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi biểu mô tuyến

Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen EGFR và mối liên quan với lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân ung thư phổi biểu mô tuyến
... biến gen EGFR bệnh nhân ung thư phổi biểu tuyến 88 4.2 Mối liên quan đột biến gen EGFR với lâm sàng cận lâm sàng 97 4.2.1 Mối liên quan đột biến gen EGFR với số đặc điểm lâm sàng BN ung thư phổi ... Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen EGFR mối liên quan với lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi biểu tuyến nhằm mục tiêu sau: Xác định số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đột biến gen ... 3.1.2 Đặc điểm cận lâm sàng 54 3.1.3 Tỷ lệ đột biến gen EGFR bệnh nhân ung thư phổi biểu tuyến 60 3.2 Mối liên quan đột biến gen EGFR với ung thư phổi biểu tuyến 65 3.2.1 Mối liên quan đột biến...
 • 135
 • 387
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen EGFR mối liên quan với lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi biểu mô tuyến tt

Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen EGFR và mối liên quan với lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân ung thư phổi biểu mô tuyến tt
... 4.2 MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐỘT BIẾN GEN EGFR VỚI LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG 4.2.1 Mối liên quan đột biến gen EGFR với số đặc điểm lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi biểu tuyến 4.2.1.1 Mối liên quan đột ... SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐỘT BIẾN GEN EGFR LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH ĐÁP ỨNG THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐÍCH BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI BIỂU MÔ TUYẾN 4.1.1 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi biểu tuyến ... ứng thuốc điều trị đích bệnh nhân ung thư phổi biểu tuyến Xác định mối liên quan đột biến gen EGFR với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi biểu tuyến Tính cấp thiết đề...
 • 27
 • 449
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự biến đổi huyết áp và hiệu quả điều trị của lercanidipine ở bệnh nhân nhồi máu não do tăng huyết áp bằng theo dõi huyết áp lưu động 24 giờnghiên cứu sàng lọc kháng thể bất hệ hồng cầu ở bệnh nhân bị bệnh máu tại viện huyết học truyền máu tw 2004 2005đánh giá chất lƣợng hạt và nghiên cứu đặc điểm cấu trúc gen ltp ở đậu xanh vigna radiata l wilczeknghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất khoai tây trên đất ruộng một vụ lúa tại tỉnh bắc kạnnghiên cứu đặc điểm lâm sàng siêu âm và điều trị phẫu thuật tổn thương gan trong trong chấn thương bụng kín tại bệnh viện khu vực sơn tâyhà nộinghiên cứu đặc điểm cấu trúc mật độ và tỷ lệ cây tái sinh triển vọngtổng quan tình hình nghiên cứu đặc điểm tiếng anh giao tiếp và việc ứng dụng dạy tiếng anh như một ngoại ngữ theo đường hướng giao tiếp nghiên cứu đặc điểm bột vỏ thân lá và cành non cây ba chạcmột số nghiên cứu đặc điểm sinh lí hóa sinh liên quan đến tính chịu thiếu nước ở cà chuanghiên cứu các loại hình tàn tật và biện pháp điều trị phục hồi cho bệnh nhân phong tại phú yênnghiên cứu một số chỉ số hóa sinh liên quan đến hội chứng kháng insulin ở bệnh nhân tiền sản giậtsánh cabg với điều trị nội khoa ở bệnh nhân bệnh 3 đmv nghiên cứu cassnghiên cứu của trần thị minh hương từ 1997 1999 không có đối tượng là bệnh nhi vì lúc đó viện huyết học truyền máu còn nằm trong bệnh viện bạch mai nên các bệnh nhi được điều trị tại khoa nhikhảo sát biến chứng thận và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao tuổi tại bệnh viện lão khoa trung ươngntprobnp là yếu tố tiên đoán biến cố tim mạch tổn thương động mạch vành và hiệu quả của điều trị can thiệp ở bệnh nhân bệnh động mạch vànhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ