1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Biểu mẫu >

Mẫu thống kê, rà soát nguồn nhân lực phổ biển giáo dục pháp luật

Mẫu thống kê, rà soát nguồn nhân lực phổ biển giáo dục pháp luật

Mẫu thống kê, soát nguồn nhân lực phổ biển giáo dục pháp luật

... quốc gia HCMGhi chú: PBGDPL: Phổ biến giáo dục pháp luật TS: tiến sĩ ThS: thạc sĩ ĐH: đại học4BẢNG 2: RÀ SỐT NGUỒN NHÂN LỰC THAM GIA CƠNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬTCỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐTên ... tác phổ biến, giáo dục pháp luậtGhi chú: - PBGDPL: Phổ biến giáo dục pháp luật TS: tiến sĩ ThS: thạc sĩ ĐH: đại học- Tòa án và Viện kiểm sát: soát đến cấp huyện. Các đối tượng còn lại: soát ... Các đối tượng còn lại: soát ở cấp tỉnh.BẢNG 3: RÀ SOÁT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH TƯ PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 7Sở Tư pháp tỉnh/thành phố: …………………………………………………………………………………..Đối...
 • 11
 • 984
 • 6
KẾT QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

KẾT QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

... được phổ biến giáo dục pháp luật. e. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trườngCông tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường được các cấp các ngành đặc biệt là ngành giáo dục ... đúng pháp luật tích cực tuyên truyên phổ biến, giáo dục các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.c. Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua vận động nhân dân chấp hành pháp luật ... thường xuyên phổ biến giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, đưa việc giáo dục pháp luật vào các trường học, các cấp học xây dựng lý thuyết sống có pháp luật và tôn trọng pháp luật cho...
 • 23
 • 693
 • 0
MẪU CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI CÁC CƠ QUAN

MẪU CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI CÁC CƠ QUAN

... tác phổ biến, giáo dục pháp luật: là cán bộ pháp chế (của Pháp chế các sở, ngành) được phân công theo dõi, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. - Tuyên truyền viên pháp luật ... THÍCH BIỂU MẪU 08a, 08b, 08c và 08d (Cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) 1. Giải thích thuật ngữ: - Cán bộ tư pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: là cán ... bộ tư pháp (công chức tư pháp xã, phường, thị trấn, công chức Phòng Tư pháp và Sở Tư pháp) được phân công theo dõi, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. - Cán bộ pháp chế...
 • 3
 • 675
 • 0
MẪU CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN

MẪU CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN

... theo dõi, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. - Cán bộ pháp chế thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: là cán bộ pháp chế (của Pháp chế các sở, ngành) được phân công ... tác phổ biến, giáo dục pháp luật. - Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã là những người được Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận để thực hiện nhiệm vụ phổ biến pháp luật ... Phòng Tư pháp và tên đơn vị hành chính cấp xã Cán bộ tư pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Số tuyên truyền viên pháp luật cấp xã Số báo cáo viên pháp luật cấp huyện...
 • 3
 • 620
 • 1
MẪU CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA BÀN XÃ

MẪU CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA BÀN XÃ

... theo dõi, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. - Cán bộ pháp chế thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: là cán bộ pháp chế (của Pháp chế các sở, ngành) được phân công ... tác phổ biến, giáo dục pháp luật. - Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã là những người được Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận để thực hiện nhiệm vụ phổ biến pháp luật ... thuật ngữ: - Cán bộ tư pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: là cán bộ tư pháp (công chức tư pháp xã, phường, thị trấn, công chức Phòng Tư pháp và Sở Tư pháp) được phân công theo...
 • 3
 • 614
 • 0
Phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, qua thực tiễn tỉnh quảng bình

Phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, qua thực tiễn tỉnh quảng bình

... tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Lập chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; Áp dụng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; ... giáo dục pháp luật an toàn giao thông thông qua hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường -Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các loại hình văn hoá, văn nghệ - Phổ biến, giáo dục pháp ... chưa được phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiêu chí thứ hai: về trạng thái thái độ, tình cảm pháp luật ở đối tượng phổ biến ,giáo dục pháp luật trước khi được phổ biến ,giáo dục pháp luật nhằm...
 • 25
 • 3,619
 • 1
Tài liệu MẪU CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA BÀN XÃ (6 tháng, năm) potx

Tài liệu MẪU CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA BÀN XÃ (6 tháng, năm) potx

... theo dõi, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. - Cán bộ pháp chế thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: là cán bộ pháp chế (của Pháp chế các sở, ngành) được phân công ... tác phổ biến, giáo dục pháp luật. - Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã là những người được Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận để thực hiện nhiệm vụ phổ biến pháp luật ... thuật ngữ: - Cán bộ tư pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: là cán bộ tư pháp (công chức tư pháp xã, phường, thị trấn, công chức Phòng Tư pháp và Sở Tư pháp) được phân công theo...
 • 3
 • 577
 • 1
Tài liệu MẪU CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm) doc

Tài liệu MẪU CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm) doc

... theo dõi, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. - Cán bộ pháp chế thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: là cán bộ pháp chế (của Pháp chế các sở, ngành) được phân công ... tác phổ biến, giáo dục pháp luật. - Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã là những người được Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận để thực hiện nhiệm vụ phổ biến pháp luật ... Phòng Tư pháp và tên đơn vị hành chính cấp xã Cán bộ tư pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Số tuyên truyền viên pháp luật cấp xã Số báo cáo viên pháp luật cấp huyện...
 • 3
 • 486
 • 0
MẪU CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC THUỘC TỈNH (6 tháng, năm) potx

MẪU CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC THUỘC TỈNH (6 tháng, năm) potx

... tác phổ biến, giáo dục pháp luật: là cán bộ pháp chế (của Pháp chế các sở, ngành) được phân công theo dõi, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. - Tuyên truyền viên pháp luật ... THÍCH BIỂU MẪU 08a, 08b, 08c và 08d (Cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) 1. Giải thích thuật ngữ: - Cán bộ tư pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: là cán ... bộ tư pháp (công chức tư pháp xã, phường, thị trấn, công chức Phòng Tư pháp và Sở Tư pháp) được phân công theo dõi, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. - Cán bộ pháp chế...
 • 3
 • 497
 • 0
MẪU CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm) doc

MẪU CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm) doc

... tác phổ biến, giáo dục pháp luật: là cán bộ pháp chế (của Pháp chế các sở, ngành) được phân công theo dõi, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. - Tuyên truyền viên pháp luật ... THÍCH BIỂU MẪU 08a, 08b, 08c và 08d (Cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) 1. Giải thích thuật ngữ: - Cán bộ tư pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: là cán ... người Cán bộ tư pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Số tuyên truyền viên pháp luật cấp xã Số báo cáo viên pháp luật cấp huyện Số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Tổng...
 • 3
 • 448
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống tài liệu phổ biến giáo dục pháp luậtkế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtkế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 trong trường thcskế hoạch phổ biến giáo dục pháp luậtkế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trường thcstrang thông tin phổ biến giáo dục pháp luậtkế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 trường tiểu họctên tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật thông qua xét xử các vụ án tại tòa ántuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dântuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dântăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật và đạo đức ý thức trách nhiệm cho cán bộ công chức ủy ban nhân dân cấp huyệnnội dung và nhận thức quyền con người trong phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động ở các loại hình doanh nghiệpnhận thức quyền con người trong phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động ở các loại hình doanh nghiệpBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ