1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Cơ khí - Chế tạo máy >

SCIEC PLM QT 01 v01 00 quy trình quản lý tài sản

Quy trình quản lý tài sản thiết bị IS và các biểu mẫu

Quy trình quản tài sản thiết bị IS và các biểu mẫu

... tài sản TÀI LIỆU LIÊN QUAN: - Các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị - Danh mục tài sản Các form biểu mẫu, nhật ký quản thiết bị, hồ sơ theo dõi thiết bị ... Trang số 9/ 15 Quy trình Quản tài sản Mã hiệu: QT-HC-02 DANH MỤC BIỂU MẪU STT Nội Dung Danh mục tài sản Hồ sơ tài sản Danh mục ký mã hiệu Tài sản Kế hoạch bảo dưỡng tài sản, thiết bị Phiếu yêu ... Trang số 2/ 15 Quy trình Quản tài sản Mã hiệu: QT-HC-02 MỤC ĐÍCH: - Quy định trách nhiệm phương pháp quản tài sản - Đảm bảo an toàn hoạt động ổn định hệ thống tài sản thiết bị PHẠM VI ÁP...
 • 15
 • 981
 • 4
Quy trình quản lý tài chính nội bộ

Quy trình quản tài chính nội bộ

... phòng quản sử dụng Phòng hành có trách nhiệm quản nhóm sử dụng chung toàn Công ty, phòng phải có trách nhiệm bảo quản sử dụng hợp số VPP Phòng Bắt đầu từ tháng 01/06/2007, Quy trình ... tác cán thực theo Quy trình sau : Bước 1: Các Phòng có kế hoạch công tác phải có tờ trình Tổng giám đốc Công ty phê duyệt Tờ trình phải thể số nội dung gồm: Đối tượng công tác, nội dung công việc, ... phí đương nhiên kéo dài sau năm tài 2007 ban hành quy định mới, thời gian kéo dài không vượt tháng II QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ THỦ TỤC THANH TOÁN A/ Mục đích Nhằm quản lý, kiểm soát khoản chi phí phát...
 • 8
 • 8,822
 • 131
Quy trình quản lý tài chính trong trường học

Quy trình quản tài chính trong trường học

... báo nhắc nộp học phí học sinh chưa nộp Ngày thứ đầu học kỳ - Nhà trường định đình học tập học sinh chưa nộp học phí Ngày thứ 14 đầu học kỳ - Nhà trường định buộc học học sinh chưa nộp học phí I ... THU Thu học phí dài hạn Thời gian thực Quy định.- Nhà trường định buộc học học sinh chưa nộp học phí Trước bắt đầu học kỳ 15 ngày - Học sinh đóng học phí Ngày bắt đầu học kỳ - Nhà trường gởi ... Thu học phí : • Hoàn lại học phí : • Học viên nộp chứng từ xin hoàn học phí • => phòng công tác HS-SV xác nhận số ngày học thực tế • => Phòng Kế hoạch - Tài vụ • => trình Hiệu trưởng duyệt chi...
 • 27
 • 1,440
 • 15
báo cáo quy trình quản lý khách sạn

báo cáo quy trình quản khách sạn

... đón khách, chuyên chở đồ cho khách (khi khách yêu cầu) ii Quy trình xử chi tiết mô hình quản khách sạn Quy trình quản hoạt động khách sạn Danh sách quy trình cần xử việc quản khách ... viên khách hàng hệ thống quản khách sạn Sơ đồ tổng quan theo mô hình hóa quy trình đặt phòng ban quản khách sạn: Sơ đồ tổng quan theo mô hình hóa quy trình thuê phòng ban quản khách sạn: ... phòng Bây tìm hiểu chi tiết cách thức họa động phận quy trình quản khách sạn Quản khách hàng: Mỗi khách hàng khách sạn khách sạn quản thông tin sau: Họ tên, giới tính, địa chỉ, điện...
 • 24
 • 374
 • 1
Xây dựng quy trình quản lý tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Xây dựng quy trình quản tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

... quy trình quản tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV)” làm đề tài luận văn cao học với sau: Một là, công tác lưu trữ ... quan hệ thống TLLT hình thành từ hoạt động BIDV 1.2 Vai trò công tác quản TLLT hình thành hoạt động doanh nghiệp 1.3 Sự cần thiết việc xây dựng quy trình quản TLLT hình thành hoạt động hệ thống ... cứu xây dựng danh mục hồ sơ xác định Danh mục tài liệu số hồ sơ ngân hàng nhà nước Việt Nam, LV.55 Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam (2012): Lịch sử Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam...
 • 12
 • 523
 • 0
Xây dựng quy trình quản lý tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Xây dựng quy trình quản tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

... TẮT BIDV: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam TMCP: Thương mại cổ phần TLLT: Tài liệu lưu trữ PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài Sự đời phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam bước ... lƣợng, thành phần nội dung TLLT hình thành hoạt động hệ thống BIDV Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) ngân hàng lớn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, với bề dày lịch sử hoạt động, ... sử hình thành phát triển BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) mà tiền thân Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam ngân hàng thành lập sớm Việt Nam (24/06/1957) Từ thành...
 • 108
 • 442
 • 0
Chương trình quản lý tài sản cố định.DOC

Chương trình quản tài sản cố định.DOC

... tài sản cố định: A Cập nhật thông tin tài sản: Đường dẫn: Phân hệ → Quản tài sản cố định → Cập nhật số liệu → Cập nhật thông tin tài sản 10 Quản tài sản cố định Thông tin chung Mã tài sản ... chi tiết tài sản cố định: Đường dẫn: Phân hệ → Quản tài sản cố định → Báo cáo kiểm kê → Báo cáo chi tiết tài sản cố định 26 Quản tài sản cố định Đặc tính: Báo cáo chi tiết tài sản cố định ... dụng, nhóm tài sản Báo cáo xem dạng preview phải chọn tài sản Biên tài sản cố định 27 Quản tài sản cố định Đường dẫn: Phân hệ → Quản tài sản cố định → Báo cáo kiểm kê → Biên TSCĐ Đặc...
 • 31
 • 2,181
 • 4
Quy định quản lý tài sản doanh nghiệp

Quy định quản tài sản doanh nghiệp

... bảo vệ Công ty: - Qui định vào khách - Qui định nhiệm vụ nhân viên bảo vệ - Qui định COO 14 Kiểm kê tài sản: B/TÀI SẢN VÔ HÌNH: Quy n sở hữu công nghiệp: - Công ty có loại sản phẩm nào? - Đã đăng ... thiết bị thay b> Qui định đặc thù: 12 Hệ thống điện: - Qui định việc tiết kiệm điện (ánh sáng cho khu vực bao nhiêu) - Các khu vực sử dụng máy lạnh, qui định sử dụng máy - Qui định tắt mở điện hết ... TC có trách nhiệm kiểm tra định mức sử dụng VPP phận đưa ý kiến Định mức VPP xây dựng sở nhu cầu phận tháng trước, ý kiến phận có nhu cầu, phòng TCHC Việc xem xét lại định mức tiến hành tháng /...
 • 3
 • 974
 • 33
  Quy định quản lý tài sản cửa hàng

Quy định quản tài sản cửa hàng

... HƯỚNG DẪN V/v: Sử dụng sổ quản tài sản I/ MỤC ĐÍCH SỔ: - Xác đònh số tài sản có đòa điểm - Phân công trách nhiệm quản - Nâng cao tinh thần bảo vệ tài sản chung - Sửa chữa kòp thời hư ... Nếu cung cấp tài sản mới, phải ghi vào sổ phân công SALES quản - Nếu có thay đổi nhân SALES phải ký tên tiếp nhận tài sản 4) Báo cáo hư, hết thời hạn sử dụng ,hay mát: - Khi tài sản có tình ... báo với cấp - Nếu để phát tài sản có tình trạng mà không báo caó xem vi phạm nội quy - Các tài sản hết thời hạn sử dụng phải ghi báo cáo cấp tài sản III HIỆU LỰC: Quy đònh có hiệu lực kể từ...
 • 2
 • 908
 • 18
Chương trình quản lý tài sản cố định .net

Chương trình quản tài sản cố định .net

... 0918.775.368 Quản tài sản cố định Thông tin chung Mã tài sản tài sản, dùng số thẻ tài sản Độ rộng trường ký tự Tên tài sản Tên mô tả tài sản Độ rộng trường ký tự Loại tài sản Loại tài sản cố định chương ... 0918.775.368 Quản tài sản cố định Đường dẫn: Phân hệ → Quản tài sản cố định → Cập nhật số liệu → Khai báo hệ số phân bổ tài sản Số thẻ tài sản Số thẻ tài sản lấy từ danh mục tài sản Tài khoản ... trị lại tất tài sản có nguồn vốn trước hay kỳ báo cáo Thẻ tài sản cố định Đường dẫn: Phân hệ → Quản tài sản cố định → Báo cáo kiểm kê → Thẻ tài sản cố định Đặc tính: Thẻ tài sản cố định ghi nhận...
 • 31
 • 681
 • 0
Xây dựng chương trình quản lý tài sản cố định trường đại học dân lập hải phòng

Xây dựng chương trình quản tài sản cố định trường đại học dân lập hải phòng

... CT1001 – Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 48 Xây dựng chương trình quản TSCĐ Trường ĐH DLHP _ Giấy báo hỏng Sinh viên: Đoàn Bích Phượng – CT1001 – Trường Đại học Dân lập Hải Phòng ... – Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 36 Xây dựng chương trình quản TSCĐ Trường ĐH DLHP _ Cửa sổ IDE vủa VB 6.0 Sinh viên: Đoàn Bích Phượng – CT1001 – Trường Đại học Dân lập Hải ... Phòng 49 Xây dựng chương trình quản TSCĐ Trường ĐH DLHP _ Biên kiểm kê Sinh viên: Đoàn Bích Phượng – CT1001 – Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 50 Xây dựng chương trình quản TSCĐ...
 • 117
 • 848
 • 0
Xây dựng chương trình quản lý tài sản cố định của một công ty

Xây dựng chương trình quản tài sản cố định của một công ty

... NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1.1 Bài toán đặt Xây dựng hệ thống Quản tài sản cố định cho phòng Hành quản trị Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Oanh Sơn Công ty đƣợc tổ chức với ... TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 MỞ ĐẦU Công tác quản tài sản cố định công ty vấn đề đƣợc đặt lên hàng đầu quản kinh tế hiệu Nhà nƣớc Việc quản tốt hoạt động liên quan tới tài sản cố ... nghiệp vụ quản tài sản công ty Hệ thống quản hỗ trợ cho hoạt động phòng HCQT với đầy đủ công việc nhập tài sản vào tổng kho xuất tài sản cho phòng ban, theo dõi trình sử dụng tài sản đơn...
 • 64
 • 1,059
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy trình quản lý tài sảnquy trình quản lý tài sản côngquy trình quản lý tài sản công tyquy trình quản lý tài sản cơ quanquy trình quản lý tài sản công cụ dụng cụmẫu quy trình quản lý tài sảnquy trình quản lý tài sản isoquy trình quản lý tài sản thiết bịquy trình quản lý tài sản nhà nướcquy trình quản lý tài sản theo isoquy trình quản lý tài sản cố định theo isoiv quy trình quản lý tài sản cố địnhmô tả hoạt động nghiệp vụ của quy trình quản lý tài sản cố địnhtổng hợp các chức năng của quy trình quản lý tài sản cố địnhquy trình quản lý xưởng sản xuấtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ