1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

... tư lịch sử nào? Nêu số nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin (qua tuyên ngôn Đảng cộng nước lớn Âu - Mĩ vào năm 185 0 - 187 0, tiến sản…) khoa học - kỹ thuật vào cuối - Lập niên biểu phong trào công ... thức - Mâu thuẫn tập đoàn tư - Mâu thuẫn người giàungười nghèo - Sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản gì? - Chủ nghĩa xã hội khoa học đời điều kiện lịch sử nào? Nêu số nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin ... dân nước thuộc địa phụ thuộc) Sơ kết học -Củng cố: Hệ thống hóa vấn đề học - Bài tập: Câu Nội dung lịch sử giới cận đại lên vấn đề nào? Câu2 Lập bảng so sánh hệ thống kiến thức cách mạng tư sản...
 • 8
 • 12,006
 • 61
bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

... 60 công nghiệp động tăng TK XVIII 2/ 184 8 Tuyên ngôn - Là văn kiện có tính chất cương Đảng Cộng lĩnh CNXH Sản Quốc tế thứ - Truyền bá chủ nghĩa Mác 28/ 9/ thành phong trào công nhân 186 4 lập Công ... sản 187 1 Ri giới Cuối TK - CNTB XIX - đầu chuyển sang giai đoạn TK XX CNĐQ -Phong trào công nhân quốc tế 1/ 186 8 1 911 Hình thành công ty tư độc quyền, lũng đoạn KT, CT Các tổ chức trị độc lập công ... 28/ 7/1914 Anh tuyên chiến với Đức 1 /8/ 1914 Mỹ nhảy vào chiến Đức đầu hàng không ĐK 4 /8/ 1914 2/4/1917 Tên nước Năm giành độc lập Ha- i- ti 182 2 Mê- hi- cô 182 1 Ac- hen- ti- na 180 3 Bra- xin 181 6...
 • 20
 • 7,320
 • 0
Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

... dung chủ yếu - Mục tiêu: tìm hiểu nội dung lịch sử giới cận đại thông qua hệ thống câu hỏi nêu trọng tâm - Nội dung: + Giáo viên: nêu câu hỏi, phân công học sinh theo nhóm, tổ hệ thống, kết luận ... diễn biến, kết cục) Hoạt động 3: Bài tập thực hành - Mục tiêu: Giúp em hệ thống lại kiến thức bản, trọng tâm chương trình lịch sử giới cận đại - Nội dung: + Giáo viên: Soạn câu hỏi trắc nghiệm ... Hắc-măng, sửa đổi đôi chút ranh giới khu vực Trung Kỳ 1884-1913 Khởi nghĩa Yên Thế Tan rã 1885 Hàm Nghi “Chiếu Cần Được ủng hộ, hưởng ứng sôi Vương” kéo dài đến cuối kỷ XIX 1904 Hội tân thành Không...
 • 5
 • 14,397
 • 18
bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

... năm 1917 a Diễn biến Ngày 23/2 (8/ 3 /1917): vạn nữ công nhân biểu tình Pê-tơ-rô-grát Tình hình nước Nga trước cách mạng Cách mạng tháng Hai năm 1917 a Diễn biến Ngày 23/2 (8/ 3 /1917): vạn nữ công ... Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh giới thứ ? Tại gọi chiến tranh giới? Kết cục chiến tranh giới thứ Tại gọi chiến tranh đế quốc, phi nghĩa? ĐẾ QUỐC NGA Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ ... (12/3 /1917): Tổng bãi công, chuyển sang khởi nghĩa vũ trang Kết cách mạng tháng Hai? Tình hình nước Nga trước cách mạng Cách mạng tháng Hai năm 1917 a Diễn biến Ngày 23/2 (8/ 3 /1917): vạn nữ công...
 • 23
 • 1,191
 • 0
Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI pps

... - Mục tiêu: Hệ thống lại toàn kiện lịch sử lịch sử giới cận đại (từ TK XVI đến 1917) - Nội dung: + Giáo viên: Lập bảng thống kê kiện lịch sử giới cận đại, phân cong HS + Học ... Pháp hiệp ước Nội dung giống điều ước Pa-tơ-nốp 188 4 Hắc-măng, sửa đổi đôi chút ranh giới khu vực Trung Kỳ 188 4-1 913 Khởi nghĩa Yên Thế Tan rã 188 5 Hàm Nghi “Chiếu Cần Được ủng hộ, hưởng ứng sôi ... Phong trào cách mạng Thất bại công nhân nhận Pháp-Đức 184 8- 184 9 thức vai trò giai cấp tinh thần quốc tế 185 8 Thực dân Pháp mở đầu Quân Pháp thất bại xâm lược Việt Nam 186 8 Minh Trị tân Thắng lợi tạo...
 • 10
 • 6,124
 • 19
bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

... Bài 14 ƠN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917 ) I Những kiện lịch sử Bảng thống kê kiện lịch sử giới cận đại THỜI GIAN - 1566 16401688 ... thời kì mới- thời kì lịch sử giới đại III.BÀI TẬP THỰC HÀNH Em chọn năm kiện tiêu biểu lịch sử giới cận đại giải thích sao? - Cách mạng tư sản Hà Lan: mở đầu lịch sử giới cận đại - Cách mạng tư ... nghĩa xã gìphong kiến nghĩa - lịch sửTư lật đổ đại độ khoa vơ sản chủ Giai đoạn phát minh vào năm kỉ XVIII ? Máy móc xuất.? giới nghĩa tư Nhà nướctột cùngđầu tiên giới ? CK C Á C H M Ạ N G T H...
 • 42
 • 832
 • 1
bài giảng lịch sử 8 bài 23 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

bài giảng lịch sử 8 bài 23 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

... BÀI CŨ: Trình bày nội dung Hiệp ước Nhâm Tuất 186 2 Vì nhà Nguyễn ký Hiệp ước đó? Bài 24 CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 185 8 ĐẾN NĂM 187 3 (tt) Tiết 37:II CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TỪ NĂM 185 8 ĐẾN NĂM ... PHÁP TỪ NĂM 185 8 ĐẾN NĂM 187 3 Kháng chiến Đà Nẵng ba tỉnh miền Đông Nam Kì a Ở Đà Nẵng: Nghĩa binh Phan Gia Vĩnh phối hợp với quân triều dình công Pháp b Ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì: Năm 185 9 Pháp ... PHÁP TỪ NĂM 185 8 ĐẾN NĂM 187 3 Kháng chiến Đà Nẵng ba tỉnh miền Đông Nam Kì a Ở Đà Nẵng: Nghĩa binh Phan Gia Vĩnh phối hợp với quân triều đình công Pháp GIA ĐỊNH b Ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì: Năm...
 • 27
 • 5,429
 • 1
Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

... Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) II NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH ... Bài 18 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) ... (1917-1945) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) II NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) Qua việc hệ...
 • 27
 • 4,960
 • 15
giáo án bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

... thức lịch sử giới đại - Trước hết GV dẫn: Trong gần 3o năm 191 7(1 917 -1 945) 1945 nhiều kiện lịch sử diễn toàn giới Trong số có kiện tác động, ảnh hưởng to lớn đến lịch sử giới Chúng ta ôn tập kiện ... kiện lịch sử giới đại 191 7- 1945 mà giáo viên chuẩn bị từ trước - Hs tham khảo bảng thống kê giáo viên, đóng góp thêm ý kiến dựa vào làm sở học tập phần sau (tức phần II: nội dung lịch sử giới đại) ... chiến tranh giới (1 918 - 1939); Chương III: Các nước Châu hai chiến tranh giới (1 918 - 1939); Chương IV: Chiến tranh giới thứ hai (1 939 - 1945) Tổng kết lại toàn kiến thức lịch sử giới học, lựa...
 • 18
 • 10,360
 • 58
Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) ppsx

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) ppsx

... - Bảng thống kê kiện LSTG đại  Học sinh chuẩn bị : - Sách giáo khoa 8, tập sử III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC  Kiểm tra cũ: - Em biết tiến khoa học kỹ thuật giới nửa đầu kỷ XX? - Hãy nêu ... theo gợi ý GV …… ……… …… - Dựa vào bảng thống kê SGV trình bày đầy đủ => sửa ý HS 2/ HOẠT ĐỘNG : NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾÙ  Mục tiêu : - Nắm nội dung lịch sử giới năm 1917 đến 1945  Nội dung : …… ... viên Học sinh Bài ghi - Hướng dẫn HS từ kiện nêu rút nội  dung chủ yếu lịch sử Đọc SGK phần - Thắng chủ động trả lời lợi CM T10 Nga TG đại theo năm ý công xây SGK dựng CNXH - Cần nêu rõ nội dung...
 • 6
 • 1,952
 • 2
Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP lịch sử thế giới cổ đại. ppt

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP lịch sử thế giới cổ đại. ppt

... so sánh cho HS B/ THIẾT BỊ DẠY HỌC - Lược đồ Lịch sử giới cổ đại - Tranh ảnh công trình nghệ thuật C/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1/ Kiểm tra cũ : ( TG) 2/ Bài GV: Cần khái quát kiến thức lịch sử ... SƠ KẾT BÀI: / ĐÁNH GIÁ : ( TG) Phút - Sự xuất loài người Trái Đất? - So sánh người tối cổ người tinh khôn? - Kể tên quốc gia cổ đại? - Những thành tựu văn hoá lớn thời cổ đại? - Các tầng lớp xã ... gia cổ đại phương Đông gì? HS trả lời * Phương Đông - Tìm lịch thiên văn GV: Có cách tính lịch? HS trả lời: Có cách tính lịch + Âm lịch ( qui luật Mặt Trăng quay quanh Trái Đất) + Dương lịch...
 • 14
 • 1,091
 • 0
Giáo án Lịch Sử lớp 8: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI doc

Giáo án Lịch Sử lớp 8: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI doc

... dung chủ động trả lời CM T10 Nga chủ yếu lịch sử TG công đại theo năm ý xây dựng SGK - Cần nêu rõ nội dung phản ánh diễn biến phức tạp, đa dạng lịch sử TG vòng gần thập niên gi74a CTTG - Nội ... ……… …… SGV trình bày đầy đủ …… => sửa ý HS 2/ HOẠT ĐỘNG : NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾÙ Mục tiêu : - Nắm nội dung lịch sử giới năm 1917 đến 1945 Nội dung : Hoạt động giáo viên Học sinh Bài ghi - Hướng ... đồ th.lợi Nga giới cùn HS Lật đổ kiện lịch sử diễn CĐ Nga khu vực Tự dán vào bảng Hoàng hai CQ TG thống kê theo hướng // tồn - Chuẩn bị mẫu dẫn GV ……… …… chữ ghi sẵn cho HS …… tự dán vào bảng thống...
 • 4
 • 743
 • 1
bài giảng lịch sử 11 bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

bài giảng lịch sử 11 bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

... ƠN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I II III Nội dung chủ yếu lịch sử giới đại Những vấn đề yếu lịch sử giới đại từ 1917 – 1945 a Chủ nghĩa xã hội xác lập nước ... Bước chuyển biến cách mạng giới từ sau Cách mạng tháng Mười c Chủ nghĩa tư không hệ thống toàn giới Xu phát triển lịch sử giới đại BÀI TẬP Trong kiện lịch sử từ 1917 đến 1945, em chọn kiện tiêu ... thất giới II khủng khiếp 10 BACK Hội nghị Ianta 2/1945 sử Đây hình ảnh lịchgiữagì ? nước đồng minh, đại diện Anh, Mỹ, Liên Xô BACK Tháng 11 năm 1945, 21 sử gì ? sỏ tướng lĩnh Đây hình ảnh lịch...
 • 17
 • 2,918
 • 0
SKKN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỂ DẠY BÀI 23- ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

SKKN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỂ DẠY BÀI 23- ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

... nhiều lần Trên số kinh nghiệm sử dụng thiết kế hệ thống câu hỏi tập để dạy 23 - ôn tập lịch sử giới đại ( 1917 - 1945) chương trình lịch sử lớp Dù thân nhận thấy có số thành công định, song đề tài ... giải tập - Việc thiết kế hệ thống câu hỏi tập để tiến hành dạy ôn tập đòi hỏi phải tốn nhiều công sức đầu tư để làm phương tiện dậy học, người daỵ cần có cách sử dụng hợp lý khoa học để sử dụng ... động, làm cho tiết dạy trở nên sôi hào hứng 4- Để sử dụng hệ thống câu hỏi, tập mà đầu tư công sức trí lực công phu cho tiết dạy, sử dụng phải linh động, khoa học để sử dụng đồ dùng dạy học nhiều...
 • 13
 • 1,633
 • 1
Nâng cao kỹ năng củng cố kiến thức, hệ thống hoá và khái quát hoá qua bài Ôn tập Lịch sử thế giới cận đại

Nâng cao kỹ năng củng cố kiến thức, hệ thống hoá và khái quát hoá qua bài Ôn tập Lịch sử thế giới cận đại

... Nâng cao kỹ củng cố kiến thức, hệ thống hoá khái quát hoá qua Ôn tập Lịch sử giới cận đại - Học sinh biết lựa chọn kiến thức bản, khái quát để tìm đợc quy luật trình phát triển lịch sử b Về kỹ ... trởng nhanh chóng Nâng cao kỹ củng cố kiến thức, hệ thống hoá khái quát hoá qua Ôn tập Lịch sử giới cận đại trình công nghiệp hoá tác động mạnh mẽ đến thị trờng giới Nó xây dựng sở kỹ thuật vững ... pháp, trọng đến việc củng cố, hệ thống khái quát hoá kiến thức ôn tập, sơ kết tổng kết ,đặc biệt áp dụng sáng kiến cố, hệ thống khái quát vào Ôn tập lịch sử giới cận đại Qua tìm hiểu, kiểm tra...
 • 24
 • 459
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đạigiáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại lịch sử 11 gv ng t duytiết 8 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đạilịch sử 8 bài 14  ôn tập lịch sử thế giới cận đại từ giữa thế kỉ xvi đến năm 1917bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đạilịch sử lớp 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại ppsbai 14 on tap lich su the gioi can daibài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại từ giữa thế kỉ xvi đến năm 1917ôn tập lịch sử thế giới cận đại 8ôn tập lịch sử thế giới cận đại lớp 8ôn tập lịch sử thế giới cận đại lớp 8 violetbài giảng ôn tập lịch sử thế giới hiện đạibai 23 ôn tập lịch sử thế giới hiện đạibài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại 1917 1945ôn tập lịch sử thế giới cận đại lớp 11Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ