1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

bài giảng lịch sử 10 bài 18 công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ x - xv

bài giảng lịch sử 10 bài 18 công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ x - xv

... thái ấp - Thủy lợi ( đê quai vạc) - Đặt phép quân điền - Bảo vệ sức kéo - trồng lúa, hoa màu, ăn BÀI 18: CÔNG CUỘC X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN ... Ý nghĩa: - Nâng cao đời sống nhân dân - Đất nước bình thịnh trị - An ninh trị dược giữ vững BÀI 18: CÔNG CUỘC X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG ... RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP: Nhà nước nhân dân làm để phát triển kinh tế nông nghiệp? Sự phát triển nông nghiệp có ý nghĩa x hội? Quan sát hình ảnh cho biết: BÀI 18: CÔNG CUỘC X Y DỰNG VÀ PHÁT...
 • 23
 • 4,729
 • 3
Bài 18:Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ XXV

Bài 18:Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỉ XXV

... chí vươn lên, từ kỉ X đến kỉ XV nhân dân ta nhiệt tình lao động xây dựng phát triển số kinh tế tự chủ toàn diện • Để hiểu công xây dựng phát triển kinh tế nhân dân Đại Việt từ kỉ X – XV tìm hiểu ... -Bối cảnh thuận lợi tạo điều kiện để phát triển kinh tế 1 mở rộng, phát triển nơng nghiệp: b Sự phát triển nơng nghiệp: Nhà nước nhân dân Đại Việt làm để phát triển nơng nghiệp? Mở rộng diện tích ... Cơng tác thuỷ lợi Biện pháp Nơng nghiệp phát triển Chính sách qn điền Bảo vệ sức kéo Phát triển giống trồng mở rộng, phát triển nơng nghiệp: b Sự phát triển nơng nghiệp: * Diện tích đất ngày...
 • 15
 • 638
 • 0
Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X - XV

Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X - XV

... cua phát triển đó? Vai trò cảu nhà nước? - HS trả lời - GV kết luận * Hoạt động 2: Trình bày phát triển thủ công nghiệp - GV nêu nguyên nhân thúc đẩy thủ công nghiệp phát triển thời kỳ từ X XV ... trò - GV minh họa đoạn trích chiếu Lý Nhân Tông (trang 92) phong phú giống nông nghiệp lúa nước - GV hQJ hỏi:KLË Em S có nhận x t phát triển nông nghiệp TK X XV? Do đâu nông nghiệp phát triển? ... thời kỳ từ X XV chủ yếu xuất phát từ nhu cầu nước gia tăng - GV yêu cầu HS đọc SGK để thấy phát triển thủ công nghiệp nhân dân + Biểu phát triển + Yếu tố ảnh hưởng đến phát tri Kiến thức ...
 • 3
 • 852
 • 17
Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

... Bài 18: Công xây dựng phát triển kinh tế kỉ XXV I M rng, phỏt trin nụng nghip Bi cnh lch s: - T th k X XV, l giai ... on u ca thi kỡ phong kin c lp cng l thi kỡ t nc thng nht - Bi cnh ú l iu kin thun li phỏt trin kinh t on Th Hng THPT Nguyn Du I M rng, phỏt trin nụng nghip S phỏt trin ca nụng nghip - Din tớch ... chựa Pht Tớch Bc Ninh 13 Np hp men xanh lc thi Lý 14 Chuụng quy in 15 Bỏt gm Mảnh đài sen men vàng Chu hoa nõu 16 GM BT TRNG 17 18 - - - Th cụng nghip nhõn dõn Do truyn thng ngh nghip cú, bi...
 • 28
 • 193
 • 0
Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

... CUC XY DNG V PHT TRIN KINH T TRONG CC th k x-XV I- M rụng v phỏt trin nụng nghip II- Phỏt trin th cụng nghip Th cụng nghip nhõn dõn Th cụng nghip Th cụng nghip nhõn dõn th k X-XV phỏt trin nh th ... XV-XVI) Bátưgốm Mảnhưđàiưsenưmenưvàng Chậuưhoaưnâu GM S THI TRN GM S BT TRNG (H NI) GM TH H (BC GIANG) Gm Chu u Bi 18 CễNG CUC XY DNG V PHT TRIN KINH T TRONG CC th k x-XV I- M rụng v phỏt trin nụng ... th cụng phỏt trin phong phỳ,a dng ta th k X-XV ? Mc ớch phc v nc l ch yu Cht lng sn phm tt, p Bi 18 CễNG CUC XY DNG V PHT TRIN KINH T TRONG CC th k x-XV I- M rụng v phỏt trin nụng nghip II-...
 • 45
 • 214
 • 0
Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

... Tit 24: Bài 18 Công xây dựng phát triển kinh tế kỷ x - xv Tiết 24: Bài 18 Công xây dựng phát triển kinh tế kỉ X- XV Mở rộng, phát triển nông nghiệp a Bối cảnh lịch ... nguyên phát triển - Một số làng nghề thủ công đời: Tiết 24: Bài 18 Công xây dựng phát triển kinh tế kỉ X- XV Phát triển thủ công nghiệp a Thủ công nghiệp nhân dân * Các nghề thủ công cổ truyền phát ... 24: Bài 18 Công xây dựng phát triển kinh tế kỉ X- XV Mở rộng, phát triển nông nghiệp Phát triển thủ công nghiệp Mở rộng thơng nghiệp 4.Tình hình xã hội đấu tranh nông dân - Sự phát triển kinh tế...
 • 40
 • 216
 • 1
Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

... Bài 18: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV NỘI DUNG BÀI HỌC 1.MỞ RỘNG, PHÁT TRIỂN 2.PHÁT TRIỂN THỦ CÔNG NÔNG NGHIỆP NGHIỆP 3.MỞ RỘNG THƯƠNG NGHIỆP 1.MỞ RỘNG VÀ PHÁT ... NƯỚC 2.PHÁT TRIỂN THỦ CÔNG NGHIỆP a)thủ công nghiệp nhân dân Thủ Thủ công công nghiệp nghiệp trong nhân nhân dân dân thế kỷ kỷ X-XV X-XV phát phát triển triển như thế nào? nào? Nghề thủ công cổ ... canh canh tác tác Biện pháp Mở rộng phát triển nông nghiệp Mở rộng phát triển nông nghiệp Phát Phát triển triển các giống giống cây trồng trồng 1.MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ruộng tịch điền...
 • 48
 • 237
 • 0
Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

... rộng, Phát triển thủ công nghiệp a Thủ công nghiệp nhân dân: Thủ công nghiệp nhân dân kỉ X – XV phát triển nào? - Các nghề thủ công cổ truyền như: Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày phát triển ... lầu Một chiến thuyền cổ -thế kỷ XI-XII Em đánh phát triển thủ công nghiệp nước ta đương thời? Các ngành nghề thủ công phát triển phong phú Bên cạnh nghề cổ truyền phát triển nghề yêu cầu kỹ thuật ... rộng ,phát triển nông nghiệp Phát triển thủ công nghiệp Mở rộng thương nghiệp Tình hình phân hóa xã hội đấu tranh nông dân(xem sgk thêm) Nông Nghiệp Thủ công nghiệp nhân dân Thủ công nghiệp nhà KINH...
 • 32
 • 275
 • 0
Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

... nông nghiêp: -Nha nước quan tâm đên công tac thuy lơi +Nha Ly: Xây dưng đê sông Hồng +Nha Trân: *Đăt chưc quan Ha Đê Sư Theo em thế nào la đê quai vạc? *Xây dưng đê quai vac Cảnh đắp đê ... tư xa hôi đươc ôn định, đôc lâp đươc cung cố 2, Phat triên thu công nghiêp a, Thu công nghiêp nhân dân: -Cac nghanh nghê thu công phong phu đa dang -Chất lương sản phâm cao -Bắt đâu hinh ... nông nghiêp: -Diên tch đất canh tac đươc mơ rông -Nha nước quan tâm đên công tac thuy lơi -Nha nước rất quan tâm đên công viêc bảo vê sư keo nông nghi êp -Cây trồng vât nuôi phong phu đa...
 • 16
 • 189
 • 0
Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

... loi tin thi Lý, Tiết 24: Bài 18 Công xây dựng phát triển kinh tế kỉ X- XV Mở rộng, phát triển nông nghiệp Phát triển thủ công nghiệp a Thủ công nghiệp nhân dân b Thủ công nghiệp nhà nớc: - Nhà ... ch lng, ch huyn, ch chựa mc lờn khp ni l ni nhõn dõn trao i sn phm nụng nghip v th cụng nghip - Kinh ụ Thng Long tr thnh ụ th ln ( 36 ph phng) b, Ngoi thng - Thi Lý - Trn, ngoi thng khỏ phỏt ... Trung Quc v cỏc nc ụng Nam 4 Tỡnh hỡnh phõn húa xó hi v cuc u tranh ca nụng dõn - S phỏt trin kinh t hon cnh ch phong kin thỳc y s phõn húa xó hi - Rung t ngy cng trung vo tay a ch, quý tc,...
 • 36
 • 223
 • 1
Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

... Bài 18 NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI: Mở rộng, phát triển nông nghiệp Phát triển thủ công nghiệp Mở rộng thương nghiệp Bài 18 Mở rộng, phát triển nông nghiệp * Bối cảnh lịch sử: - Thế kỷ X – ... có bước phát triển Bài 18 Mở rộng, phát triển nông nghiệp * Ý nghĩa: - Đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc - Trật tự xã hội ổn định Bài 18 Mở rộng, phát triển nông nghiệp Phát triển thủ công nghiệp ... sức, làm giấy phát triển trước Bài 18 Mở rộng, phát triển nông nghiệp Phát triển thủ công nghiệp * Thủ công nghiệp nhân dân: - Việc khai thác mỏ vàng, bạc, đồng có bước phát triển - Một số làng...
 • 31
 • 241
 • 1
Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

... đầu nguồn tới tận biển gọi “Đê quai vạc” LỄ CÀY TỊCH ĐIỀN CHỦ TỊCH NƯỚC THỰC HIỆN CÀY TỊCH ĐIỀN CÁC CHỢ LÀNG, CHỢ HUYỆN HÀ NỘI 36 PHỐ PHƯỜNG CẢNG VÂN ĐỒN (QUẢNG NINH) CẢNG LẠC TRƯỜNG (THANH HÓA)...
 • 12
 • 132
 • 0
Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

... kinh tế nước ta kỉ X- XV nào? A Chính trị ổn định, kinh tế chậm phát triển B Chính trị chưa ổn định, kinh tế khó khăn C Chính trị ổn định, kinh tế phát triển D Chính trị chưa ổn định ng kinh tế phát ... đương đến phát triển thư b Ngoại thương:nghiệp nước ta ơng kỉ X - triển - Thời Lý-Trần: Khá phátXV? Nhà nước cho x y dựng nhiều bến cảng, chợ biên giới cho thương nhân nước vào buôn bán - Thời Lê ... XH PK (Quý tộc- địa chủ nông dân (nông dân công x nông dân tá điền) X hội Đại Việt hội Sự phân hoá sắc -> - Mâu thuẫn x hội trở nên sâuxã thếBùng nổ khởi nghĩa nông kỉ XIVXIV dẫn đến kỉ...
 • 9
 • 2,346
 • 15
Bài Giảng Công Cuộc Xây Dựng Và Phát Triển Kinh Tế Trong Các Thế KỈ X-XV

Bài Giảng Công Cuộc Xây Dựng Phát Triển Kinh Tế Trong Các Thế KỈ X-XV

... KIỂM TRA BÀI CŨ Em trình bày tổ chức máy quyền trung ương Thời Lê Sơ? Nhận xét? BÀI 18 CƠNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV Mở rộng, phát triển nơng nghiệp Phát triển thủ ... loại súng thần 32 NÔNG NGHIỆP, THỦ CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN ĐÃ 33 ĐẨY NHANH Bài 18: Cơng xây dựng phát triển kinh tế kỷ X-XV Mở rộng, phát triển nơng nghiệp Phát triển thủ cơng nghiệp Mở rộng thương ... HÀ NỘI 36 PHỐ 38 Em trình bày phát triển ngoại thương nước ta từ kỉ X đến XV? Bài 18: Cơng xây dựng phát triển kinh tế kỷ X-XV Mở rộng, phát triển nơng nghiệp Phát triển thủ cơng nghiệp Mở rộng...
 • 50
 • 256
 • 0
CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV doc

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV doc

... nông - GV phát vấn: Bối cảnh lịch sử đại Việt từ nghiệp kỷ thứ X XV, bối cảnh có tác động đến phát triển kinh tế? - HS theo dõi đoạn mục I SGK, dựa vào kiến thức học * Bối cảnh lịch sử kỷ X XV: ... hiểu công x y dựng phát triển kinh tế nhân dân đại Việt kỷ X XV tìm hiểu 18 Tổ chức dạy học Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động thầy trò vững Hoạt động 1: Cả lớp  Mở rộng, phát triển ... Trần – Hồ, nhận x t Câu : Vẽ sơ đồ Nhà nước thời lê sơ, nhận x t Mở Với niềm tự hào chân ý thức vươn lên, từ kỷ X kỷ XV nhân dân ta nhiệt tình lao động x y dựng phát triển số kinh tế tự chủ toàn...
 • 13
 • 751
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ xxv violetbài 20 xây dựng và phát triển văn hóa trong các thế kỷ xxvcông cuộc xây dựng và phát triển kinh tếquá trình đảng bộ chỉ đạo thực hiện xây dựng và phát triển kinh tế trong những năm 1973 1975từ đó có thể rút ra một số bài học vận dụng tính tương đối của ý thức xã hội ở việt nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước như saucâu 6 vì sao trong hoạt động nhận thức và thực tiễn chúng ta phải tôn trọng nguyên tắc lịch sử cụ thể hãy vận dụng nguyên tắc này vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nayđiểm của đảng về vị trí vai trò mục tiêu nhiệm vụ của khoa học và công nghệ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nướcđường lối chủ trương chính sách xây dựng và phát triển kinh tế của đảng và nhà nước đặc biệt là vấn đề công nghiệp hoá và hiện đại hoátại sao xây dựng và phát triển kinh tếxây dựng và phát triển kinh tế thị trườngxây dựng và phát triển kinh tế biển hải đảoquan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xhcn ở nước ta hiện nayxây dựng và phát triển kinh tế biểntiểu luận mối quan hệ giữa xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa – xã hội phải đi đôi với bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội; giữa xây dựng với bảo vệ tổ quốc xhcnxây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở quảng bình hiện nay với việc phát huy nhân tố con ngườiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ