1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Biểu mẫu >

BIÊN bản họp BÌNH xét THI ĐUA HKII VA CUỐI năm

Tài liệu Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng pdf

Tài liệu Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng pdf

... Lưu ý: - Không viết tắt tên tập thể cá nhân, chức danh chức vụ… - Thực xếp theo trình tự: mức khen thưởng cao trước, thấp sau xếp theo thứ tự tập thể trước, cá nhân sau - Kết bỏ phiếu lấy thứ...
 • 2
 • 4,883
 • 16
Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ sở pdf

Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ sở pdf

... Cuộc họp kết thúc vào hồi … … phút, ngày … tháng … năm … THƯ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1): Địa danh (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (thành...
 • 2
 • 3,889
 • 19
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KT CUỐI NĂM HỌC

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KT CUỐI NĂM HỌC

... : 86,9/ 100 điểm 11- Ông :: 86,8/ 100 điểm 12- Ông : ảI : 83,3/ 100 điểm HĐTĐ - KT tiến hành chấm danh hiệu thi đua cấc tập thể : ( Có tờ chấm kèm theo) kết cụ thể nh sau : 6.1 : Danh hiệu : Tổ ... trờng : - 01 LĐTT Cấp Huyện : 96/ 100 điểm Th ký thông qua biên : Toàn thể HĐ trí 100% Cuộc họp kết thúc hồi 17h30 ngày CT HĐTĐ - KT Th ký ... 3 HĐTĐ - KT bình xét, đánh giá thành viên : Căn vào số lợng tiêu chuẩn quy định HĐ tiến hành bình xét theo văn quy định thực quy trình bình xét Từng thành viên HĐTĐ -KT chấm điểm chi tiết...
 • 3
 • 3,479
 • 8
Mẫu biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng hoặc Liên tịch (sử dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Cơ quan công tác Dân tộc) ppt

Mẫu biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng hoặc Liên tịch (sử dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Cơ quan công tác Dân tộc) ppt

... ………………… Sau nghe Thường trực Hội đồng (hoặc Liên tịch) báo cáo kết bình bầu khen thưởng (các phòng ban trực thuộc họp toàn thể) … đơn vị, Hội đồng (hoặc liên tịch) thảo luận thống kết luận: Đề nghị ... /…… thành viên Hội đồng, gồm: ……………………………………………… II Nội dung, kết họp: Căn Thông tư số /2011/TT-UBDT ngày tháng năm 2011 hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng Ủy ban Dân tộc; Công văn số …… ... Đối ngoại; Hoặc Huân, huy chương, Bằng khen BT, BK TTg, Kỷ niệm chương UBDT (2): Trường hợp số lượng đề nghị khen thưởng nhiều lập Bảng danh sách đề nghị khen thưởng kèm theo Biên bản, Tờ trình...
 • 3
 • 2,017
 • 7
Mẫu Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng docx

Mẫu Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng docx

... Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng) báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân tập thể, Hội đồng thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích cá nhân tập thể Hội đồng Thi đua - Khen thưởng biểu ... , kết trí %, đề nghị Bộ trưởng khen thưởng (hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng) cho: Tên cá nhân/ tập thể STT Hình thức khen thưởng Tỉ lệ đồng ý % … Cuộc họp kết thúc vào hồi … … phút, ... tịch Hội đồng TĐKT; Đ/c ………… chức vụ:………… Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT; Đ/c ………… chức vụ:………… Ủy viên; Đ/c ………… chức vụ:………… Ủy viên; Đ/c ………… chức vụ:………… Ủy viên, thư ký Hội đồng Sau Chủ tịch Hội...
 • 2
 • 2,027
 • 6
Mẫu Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng ppt

Mẫu Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng ppt

... Hội đồng Sau Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng) báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân tập thể, Hội đồng thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích cá nhân tập thể Hội đồng Thi đua - Khen ... - Khen thưởng … biểu (hoặc bỏ phiếu kín), kết trí … %, đề nghị Bộ trưởng khen thưởng (hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng) cho: STT Tên cá nhân/tập thể Hình thức khen thưởng Tỉ lệ đồng ý ... … Cuộc họp kết thúc vào hồi … … phút, ngày … tháng … năm … Thư ký Chủ tịch Hội đồng (ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng...
 • 3
 • 1,107
 • 0
Bien ban xét thi dua cong doan cuoi nam hoc........(Tham khao)

Bien ban xét thi dua cong doan cuoi nam hoc........(Tham khao)

... – chi, quản lý tải chính, tài sản Công đoàn theo quy định Nhà nước Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Cuối năm học CĐGD huyện đánh giá, xếp loại …………………… (đạt ……………./100 điểm) * Tổng hợp kết...
 • 3
 • 1,626
 • 8
Bien ban xet thi dua cong doan cuoi nam(Mau 1)

Bien ban xet thi dua cong doan cuoi nam(Mau 1)

... sở vững mạnh xuất sắc * KẾT LUẬN : Ban chấp hành Công đoàn sở trường Tiểu học …………… tống giao cho đồng chí …………… hướng dẫn cá nhân hoàn chỉnh thành tích trình Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục huyện ... lúc … giờ….phút ngày Biên lập thành 02 có nội dung nhau, gửi Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện 01 bản, lưu 01 thông qua cho Ban chấp hành nghe lần cuối Thư ký TM BCH CĐCS CHỦ TỊCH (Ký tên,...
 • 2
 • 1,507
 • 16
Bien ban xet thi dua cong doan cuoi nam

Bien ban xet thi dua cong doan cuoi nam

... hiệu ĐVCĐ xuất sắc * KẾT LUẬN : Ban chấp hành Công đoàn sở trường Tiểu học …………… thống giao cho đồng chí ……………… hướng dẫn cá nhân hoàn chỉnh thành tích trình Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục ... vào lúc 10 45 phút ngày Biên lập thành 02 có nội dung nhau, gửi Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện 01 bản, lưu 01 thông qua cho Ban chấp hành nghe lần cuối Thư ký TM BCH CĐCS CHỦ TỊCH (Ký tên,...
 • 2
 • 7,951
 • 66
Biên bản họp bình xét, đánh giá viên chức Năm 2017

Biên bản họp bình xét, đánh giá viên chức Năm 2017

... tháng năm 2007 Bộ GD&ĐT Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học vào hiệu công tác năm học 2016 – 2017 để đánh giá xếp loại viên chức Hội đồng tiến hành họp xét, đánh giá Cán bộ, viên chức: ... dung họp: Họp xét đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2016 – 2017 * Ông: Chu Văn Tình Thông qua văn có liên quan đến việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: Triển khai Cán bộ, giáo ... Xét đánh giá giáo viên trực tiếp giảng dạy trước, tiếp đến nhân viên sau đến Phó hiệu trưởng, cuối đến Hiệu trưởng Riêng giáo viên trực tiếp giảng dạy dựa vào kết đánh giá, xếp loại giáo viên...
 • 12
 • 8,429
 • 11
Mau bien ban hop hoi dong thi dua (trich)

Mau bien ban hop hoi dong thi dua (trich)

... tốt vận động, phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm học 20…-20 Bà Nguyễn Thi A, chức vụ…(có …/…phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ …%) … II Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua sở” xét cho cá ... tục trở lên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua sở” , thực tốt vận động, phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm học 20…-20 Bà Nguyễn Thi B, chức vụ…(có …/… phiếu đồng ý, ... đua cấp tỉnh, Bộ” xét cho cá nhân có 03 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua sở”, thực tốt vận động, phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm học 20…-20 Ông Nguyễn...
 • 3
 • 436
 • 2
Ho so xet thi dua cua Dang cuoi nam

Ho so xet thi dua cua Dang cuoi nam

... ho n thành xuất sắc kế ho ch công tác Cuối năm học 2009- 2010 đợc cấp công nhận công đoàn vững mạnh xuất sắc Đầu năm học 2010- 2011 tổ chức tốt phong trào thi đua thứ năm học, ho n thành kế ho ch ... đảng, rà so t kịp thời chuyển đảng thức cho đối tợng dự bị Quan tâm đạo việc giúp đỡ lẫn sống, xây dựng tập thể đoàn kết thống ho t động Thờng xuyên có kế ho ch nâng cao trình độ lí luận trị cho đảng ... ngành dới đạo trực tiếp Thành uỷ Bắc Ninh có kế ho ch triển khai nghị kế ho ch công tác cấp trên, triển khai kế ho ch nhiệm vụ năm học kịp thời, linh ho t, phù hợp với đặc điểm tình hình cách mạng...
 • 25
 • 269
 • 0
Bài soạn bien ban binh xet thi dua

Bài soạn bien ban binh xet thi dua

... thể dục thể thao Xếp loại công chức : Khá Danh hiệu công đoàn: Công đoàn viên tích cực Danh hiệu thi đua: LĐTT Đồng chí: Vũ Thị Huyền * Ưu điểm: Có cố gắng chuyên môn.Thực tốt quy chế chuyên môn.Hoàn ... nghiệp nhiều Xếp loại công chức: Trung bình Danh hiệu công doàn: Công đoàn viên tích cực Danh hiệu thi đua: HTNV 5.Đồng chí: Đèo Bích Thuỷ: * Ưu điểm: Có ý thức trách nhiệm công việc.Có cố gắng công ... chuyên môn Xếp loại công chức: Trung bình Danh hiệu công đoàn: Công đoàn viên tích cực Danh hiệu thi đua: HTNV 6:Đồng chí: Nguyễn Trung Quyết * Ưu điểm: Nhiệt tình công việc.Có ý thức trách nhiệm...
 • 3
 • 6,177
 • 32
biên bản bình xét thi đua năm học 2010 2011

biên bản bình xét thi đua năm học 2010 2011

... phạm: => Xếp loại chung: Th kí thông qua biên trớc họp 100% đồng chí có mặt trí với nội dung nêu Cuộc họp kết thúc hồi 16 ngày Châu Giang, ngày tháng5 năm 2011 Tổ trởng Th ký Nguyễn Thị Thuý Đinh ... pháp luật Đảng Nhà nớc - Nắm vững nội dung chơng trình,đảm bảo truyền thụ đầy đủ kiến thức cho học sinh - Hoàn thành tốt nhiêm vụ đợc giao * Nhợc điểm: Tinh thần phê tự phê cha cao * Xếp loại ... trẻ đợc đồng nghiệp nhân dân tin yêu - Hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao * Nhợc điểm: ý thức tự học cha thờng xuyên, liên tục * Xếp loại tiêu chí: - Đạo đức, lối sống: - Kiến thức: - Kĩ s phạm:...
 • 3
 • 1,379
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởngbiên bản họp hội đồng thi đua khen thưởngtrích biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởngbiên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng thcsbiên bản họp bình xét đề nghị khen thưởngbiên bản họp bình xét nâng lươngbiên bản họp hội đồng thi đua kt cuối năm họctài liệu mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng pdfbiên bản họp bình xét nâng lương trước thời hạnbiên bản họp bình xét cuối nămbiên bản họp phụ huynh học sinh tiểu học cuối nămbiên bản họp đánh giá công chức viên chức cuối nămbien ban cuoc hop to binh xet thi đua hoc tâpbien ban hoi dong binh xet thi dua cuoi nambien ban binh xet thi dua cuoi nam hocNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ