Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... Nghiên cứu khả giải phóng thuốc Cimetidin màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo Mục đích nghiên cứu Thiết kế chế tạo hệ thống màng CVK lên men từ môi trường nước vo gạo nạp thuốc ... nghiên cứu với đề tài Nghiên cứu khả giải phóng thuốc Cimetidin màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo , nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy cô, anh chị bạn Vi n Nghiên cứu ... trị vi m loét dày người Vật liệu phạm vi nghiên cứu  Vật liệu nghiên cứu: - Màng CVK thu từ môi trường nước vo gạo - Thuốc CM dạng tinh khiết 99,6%  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu khả giải phóng...
 • 46
 • 151
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... dài, từ làm tăng khả dụng sinh học thuốc điều trị bệnh, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu khả giải phóng thuốc Curcumin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo Mục đích nghiên cứu Nghiên ... thụ giải phóng thuốc Curcumin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu in vitro (nghiên cứu thể) - Địa điểm nghiên cứu: Phòng thí nghiệm sinh lý ... hấp thụ giải phóng thuốc Curcumin để giúp thuốc giải phóng cách kéo dài, từ tăng khả dụng sinh học thuốc Với mục đích nghiên cứu khả hấp thụ giải phóng thuốc dựa màng BC giúp Curcumin giải phóng...
 • 58
 • 193
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... từ môi trường nước vo gạo Mục đích nghiên cứu - Chế tạo đƣợc màng CVK đƣợc lên men từ môi trƣờng nƣớc vo gạo - Thiết kế đƣợc hệ thống gồm CVK nạp thuốc khả giải phóng thuốc famotidine màng cellulose ... vi khuẩn đƣợc lên men từ môi trƣờng nƣớc vo gạo - Nâng cao tối ƣu hoá trình giải phóng kéo dài thuốc Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: khả giải phóng thuốc famotidin màng cellulose ... NỘI KHOA SINH-KTN ====== VŨ THỊ THU THẢO NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG THUỐC FAMOTIDIN CỦA MÀNG CELLULOSE VI KHUẨN LÊN MEN TỪ MÔI TRƢỜNG NƢỚC VO GẠO KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành:...
 • 55
 • 238
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... Khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo Mục đích nghiên cứu - Tạo hệ thống CVK hấp thụ thuốc đƣợc lên men từ môi trƣờng nƣớc vo gạo - Nghiên cứu ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng nƣớc vo gạo 2.2 Nội dung nghiên cứu - Tạo màng CVK đƣợc lên men từ môi trƣờng ... 2017 Sinh vi n Nguyễn Hữu Thị Quỳnh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin khẳng định kết khóa luận Khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo kết nghiên cứu cá nhân...
 • 44
 • 260
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc cimetidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu chế tạo màng CVK từ chủng Acetobacter Xylinum môi trường nước ... màng xử lý màng CVK từ môi trường nước vo gạo 3.1.1 Thu màng CVK từ môi trường lên men Kết tạo màng CVK từ môi trường thể qua hình 3.1 a b c Hình 3.1 Hình ảnh màng CVK lên men từ môi trường nước ... 2017 Sinh vi n Phạm Thị Mai LỜI CAM ĐOAN Tôi xin khẳng định kết khóa luận Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc cimetidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo kết nghiên cứu cá nhân...
 • 42
 • 242
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn
... cứu: khả giải phóng thuốc Cimetidin dựa màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn - Vật liệu nghiên cứu: màng CVK lên men từ môi trường chuẩn - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu thực quy ... khả giải phóng thuốc cimetidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn Mục đích nghiên cứu Thiết kế chế tạo hệ thống giải phóng thuốc CM dựa màng CVK nhằm kéo dài thời gian giải phóng ... Trong đó, màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường cao nấm men sử dụng phổ biến giới có đặc tính bền màng màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường khác 1.2 Tổng quan thuốc Cimetidin...
 • 47
 • 212
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già
... cứu khả giải phóng thuốc Curcumin màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già" Mục đích nghiên cứu - Thiết kế hệ thống màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già ... - Nghiên cứu khả giải phóng thuốc curcumin màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già Nội dung nghiên cứu - Tạo màng Cellulose vi khuẩn kiểm tra số đặc tính lí hóa màng xử lý màng ... Tạo màng Cellulose vi khuẩn từ vi khuẩn A xylinum lên men từ môi trường nước dừa già - Lượng thuốc curcumin giải phóng môi trường pH acid kiềm cho thấy môi trường kiềm cụ thể với pH = 12 màng...
 • 53
 • 247
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già
... bệnh vi m loét dày, chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả giải phóng thuốc famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già 2 Mục đích nghiên cứu Chế tạo màng CVK từ vi khuẩn ... tượng nghiên cứu: Khả giải phóng thuốc famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực quy mô phòng thí nghiệm Địa điểm nghiên cứu: Phòng ... Sinh vi n Nguyễn Thị Liên LỜI CAM ĐOAN Tôi xin khẳng định vi t khóa luận Nghiên cứu khả giải phóng thuốc famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già kết qủa nghiên cứu...
 • 42
 • 188
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... nƣớc vo gạo, thuốc Curcumin (Cur) dạng tinh khiết 95% - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc Cur màng CVK lên men từ môi trƣờng nƣớc vo gạo Nội dung nghiên cứu Tạo màng xử lý màng ... thuốc dựa màng CVK định hƣớng giúp curcumin khắc phục tính khả dụng sinh học thấp, chọn đề tài : Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc Curcumin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo Mục ... đích nghiên cứu - Tìm hiểu khả hấp thụ thuốc màng để tìm trƣờng hợp hấp thụ thuốc nhiều nhằm tăng sinh khả dụng, hiệu thuốc Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Màng CVK làm từ môi...
 • 46
 • 227
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... nghiên cứu: Khả hấp thụ thuốc famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu thực quy mô phòng thí nghiệm Nhiệm vụ nghiên cứu  Thu màng CVK từ ... đích nghiên cứu Thiết kế hệ thống màng CVK lên men từ môi trường nước vo gạo nạp thuốc famotidin nghiên cứu khả hấp thụ thuốc để màng CVK hấp thụ nhiều Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên ... QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Tạo màng CVK 3.1.1 Thu màng CVK từ môi trường nước vo gạo Kết tạo màng CVK từ môi trường lên men từ nước vo gạo thể Hình 3.1 Hình 3.1 Môi trường dinh dưỡng lên men thu màng Gạo...
 • 39
 • 142
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo
... sinh khả dụng, hiệu thuốc Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Khả hấp thụ thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước vo gạo 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi ... tăng khả hấp thụ thuốc có kiểm soát, tăng khả dụng sinh học thuốc berberin điều trị bệnh, định chọn đề tài: Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước ... môi trường nước vo gạo Mục đích nghiên cứu  Tạo màng CVK từ chủng A xylinum  Tạo hệ thống CVK lên men từ nước vo gạo  Tìm hiểu khả hấp thụ thuốc màng để tìm trường hợp hấp thụ thuốc nhiều nhằm...
 • 43
 • 198
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn
... Tiếp tục nghiên cứu khả giải phóng thuốc curcumin màng BC tạo chủng A xylinum từ loại môi trường khác Tiếp tục nghiên cứu khả giải phóng loại thuốc khác màng BC nhằm tăng tác dụng loại thuốc 36 ... xylinum môi trường chuẩn Dựa bảng số liệu tính được, nhận thấy khả hấp thụ giải phóng thuốc màng BC có độ dày 0,5cm tốt màng BC có độ dày 1cm môi trường pH 12 màng BC giải phóng thuốc tốt môi trường ... kết tỉ lệ giải phóng thuốc môi trường pH thể bảng 3.3 thấy lượng thuốc giải phóng môi trường pH = 12 cao khả giải phóng kéo dài lên tới 8h Biểu đồ tỉ lệ dược chất giải phóng theo pH độ dày màng...
 • 48
 • 160
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn
... phạm vi nghiên cứu Vật liệu nghiên cứu: màng CVK đƣợc thu từ môi trƣờng lên men chuẩn, thuốc Famotidin dạng tinh khiết Phạm vi nghiên cứu: khả giải phóng thuốc Famotidin màng CVK lên men từ môi ... giúp tăng khả dụng sinh học thuốc Famotidin điều trị bệnh nên chọn đề tài: Nghiên cứu khả giải phóng thuốc Famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn Mục đích nghiên cứu Chế ... đƣợc màng CVK từ vi khuẩn Acetobacter xylinum lên men từ môi trƣờng chuẩn Thiết kế đƣợc hệ thống giải phóng thuốc Famotidin dựa màng CVK lên men từ môi trƣờng chuẩn để làm chậm thời gian giải phóng...
 • 42
 • 206
 • 0

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn
... màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng chuẩn Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tạo màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng chuẩn đƣợc nạp thuốc nghiên cứu khả giải phóng thuốc berberin ... - Nghiên cứu khả giải phóng thuốc berberin từ hệ thống màng CVK đƣợc nạp thuốc berberin Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng chuẩn Vật liệu nghiên cứu: Màng CVK, thuốc berberin...
 • 47
 • 275
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc cimetidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn
... nghiên cứu: Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc Cimetidine màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu quy trình nuôi cấy thu sản phẩm Cellulose vi khuẩn từ Acetobacter ... 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp lên men thu màng CVK từ môi trường chuẩn - Bước 1: Pha môi trường chuẩn để lên men tạo màng Cellulose vi khuẩn Công thức môi trường chuẩn bảng 2.1 ... pháp nghiên cứu 15 2.2.1 Phương pháp lên men thu màng CVK từ môi trường chuẩn 15 2.2.2 Phương pháp xử lý màng Cellulose vi khuẩn trước hấp thụ thuốc xác định lượng màng Cellulose vi khuẩn...
 • 45
 • 361
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng mô phỏng khí hậu cho khu vực việt nam và phụ cận bằng mô hình regcm3nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ việt nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê hdcnghiên cứu khả năng giải hấp phụ và tái hấp phụ của vật liệunghiên cứu khả năng giải hấp phụ ion kim loại nặng của chitosan và dẫn xuất n 3 hydroxy 4 metoxybenzyliđen chitosannghiên cứu khả năng giải hấp phụ ion kim loại nặng của chitosan và dẫn xuất n 3 metoxybenzyliđen chitosannghiên cứu khả năng hấp phụ khí h2 của vật liệu mof5 và irmof3nghiên cứu khả năng sản xuất tinh dịch của bò môngnghien cuu kha nang bao quan trung vit bang mang chitosannghiên cứu khả năng bảo quản trứng vịt bằng màng chitosan và phụ gianghiên cứu khả năng chống chịu bệnh hxvk của một số giống lạc khoai tây trong điều kiện chậu vạinghiên cứu khả năng sống và phát triển của trứng ở ngoài ngoại cảnh3 1 mô hình nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn vay của dnnvvnghiên cứu khả năng kết hợp riêng và tuyển chọn các tổ hợp lai ưu tútập trung vào các lĩnh vực trọng yếu khi tập trung mọi nguồn lực thể chất và tinh thần khả năng giải quyết vấn đề của bạn sẽ được nhân lên gấp bội3 3 khả năng phân hủy dầu do của các chủng vi khuẩnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ