1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Xây dựng và sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học các chủ đề cơ chế di truyền – biến dị và các quy luật di truyền – sinh học 12 – THPT

Xây dựng và sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học sinh học 11 trung học phổ thông

Xây dựng sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học sinh học 11 trung học phổ thông

... luận dạy học 1.4 Đề xuất biện pháp sử dụng CH cốt lõi dạy Sinh học 11 THPT gồm biện pháp - Sử dụng CH cốt lõi để tổ chức dạy học kiến thức - Sử dụng CH cốt lõi để ôn tập, củng cố - Sử dụng CH cốt ... thức cốt lõi - Xây dựng hệ thống CH cốt lõi chương trình Sinh học 11 THPT - Đề xuất quy trình sử dụng CH cốt lõi để dạy học sinh học - Xây dựng số giáo án theo hướng sử dụng CH cốt lõi Giới ... thường đòi hỏi khả tư sáng tạo - Do HS dạy cách học chủ động sáng tạo CHƢƠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÂU HỎI CỐT LÕI TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11 THPT 2.1 Các nguyên tắc xây dựng CH cốt lõi 2.1.1 Các...
 • 20
 • 920
 • 4
Xây dựng và sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông tt

Xây dựng sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông tt

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ THU HIỀN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÂU HỎI CỐT LÕI TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM SINH HỌC CHUYÊN ... Nội Câu hỏi nghiên cứu Xây dựng sử dụng câu hỏi cốt lõi phần kiến thức Sinh học 11 THPT nhƣ để có hiệu cao dạy học Giả thuyết nghiên cứu Xây dựng sử dụng CH cốt lõi để tổ chức hoạt động học tập ... thức cốt lõi - Xây dựng đƣợc hệ thống CH cốt lõi chƣơng trình Sinh học 11 THPT - Đề xuất đƣợc quy trình sử dụng CH cốt lõi để dạy học sinh học - Xây dựng đƣợc số giáo án theo hƣớng sử dụng CH cốt...
 • 29
 • 350
 • 1
Xây dựng và sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông

Xây dựng sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông

... cứu: “ Xây dựng sử dụng câu hỏi cốt lõi dạy học Sinh học 11 THPT ” để mong muốn góp phần nâng cao hiệu dạy - học Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng sử dụng câu hỏi cốt lõi để dạy học Sinh học 11 THPT ... thông báo CHƢƠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÂU HỎI CỐT LÕI TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11 THPT 2.1 Các nguyên tắc xây dựng CH cốt lõi 2.1.1 Các nguyên tắc xây dựng CH [8] 2.1.1.1 Căn vào mục tiêu dạy học ... tình hình dạy học khả sử dụng câu hỏi cốt lõi giáo viên: tiến hành dự trao đổi để tìm hiểu thực trạng việc sử dụng câu hỏi cốt lõi dạy học sinh học nói chung việc dạy chƣơng trình sinh học1 1 THPT...
 • 140
 • 477
 • 1
Xây dựng và sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học các chủ đề cơ chế di truyền – biến dị và các quy luật di truyền – sinh học 12 – THPT

Xây dựng sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học các chủ đề chế di truyền biến dị các quy luật di truyền sinh học 12 THPT

... sử dụng CH cốt lõi vào dạy học chủ đề: chế DT - biến dị quy luật DT Sinh học 12 THPT Câu hỏi nghiên cứu Xây dựng sử dụng câu hỏi cốt lõi dạy học chủ đề: chế DT biến dị quy luật DT ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM VÂN ANH XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÂU HỎI CỐT LÕI TRONG DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ: CƠ CHẾ DI TRUYỀN - BIẾN DỊ VÀ CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN SINH HỌC 12 TRUNG ... CHƢƠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÂU HỎI CỐT LÕI TRONG DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ: CƠ CHẾ DI TRUYỀN - BIẾN DỊ VÀ CÁC QUY LUẬT DT - SINH HỌC 12 - THPT 26 2.1 Phân tích cấu trúc, nội dung chủ đề: chế...
 • 126
 • 313
 • 1
Thiết kế và sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học phần sinh học 10 THPT

Thiết kế sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học phần sinh học 10 THPT

... cấp độ cao 2.2 Thiết kế hệ thống câu hỏi cốt lõi để dạy học phần Sinh học tế bào 2.2.1 Nguyên tắc thiết kế câu hỏi cốt lõi Câu hỏi cốt lõi loại câu hỏi nên thiết kế câu hỏi cốt lõi, trước hết ... việc thiết kế sử dụng câu hỏi cốt lõi dạy học sinh học nói chung phần kiến thức sinh học tế bào – Sinh học 10 nói riêng 3.2 Điều tra tình hình sử dụng câu hỏi cốt lõi dạy học nói chung môn Sinh học ... tâm đến câu hỏi cốt lõi cho câu 17 hỏi cốt lõi cần thiết cho dạy học nói chung dạy học sinh học nói riêng Tuy nhiên, hiểu biết câu hỏi cốt lõi quy trình thiết kế, sử dụng câu hỏi cốt lõi chưa...
 • 90
 • 360
 • 0
Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương dòng điện xoay chiều

Xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương dòng điện xoay chiều

... tài Xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm dạy học chương Dòng điện xoay chiều “Dao động sóng điện từ”- Vật lý 12 THPT Ban bản- nhằm phát huy tính tích cực học sinh học tập” vận dụng câu hỏi trắc ... phát huy tính tích cực học sinh học tập” nhằm mục đích sau: Xây dựng phương án dạy học sử dụng câu trắc nghiệm cho học chương Dòng điện xoay chiều “Dao động điện sóng điện từ” – Vật lý lớp ... trình dạy học chương Dòng điện xoay chiều “Dao động sóng điện từ” theo hướng xây dựng phương án dạy học lựa chọn câu hỏi trắc nghiệm sử dụng phương án để tăng tính tích cực học sinh học tập Giả...
 • 184
 • 1,657
 • 2
Xây dựng và sử dụng câu hỏi – bài tập trong dạy học phần Sinh thái học – lớp 12 THPT nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh

Xây dựng sử dụng câu hỏi bài tập trong dạy học phần Sinh thái học lớp 12 THPT nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh

... Xây dựng sử dụng câu hỏi - tập dạy học phần Sinh thái học - lớp 12 THPT nhằm phát huy lực tự học học sinh Mục đích nghiên cứu - Xây dựng hệ thống CH - BT nhằm phát huy lực tự học HS phần kiến ... luận lực tự học học sinh việc xây dựng, sử dụng CH - BT nhằm phát huy lực tự học HS dạy học sinh học trường THPT - Tìm hiểu tình hình học tập HS trường THPT - Tìm hiểu tình hình sử dụng CH - BT nhằm ... II THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG CÂU HỎI - BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT 2.1 Nguyên tắc thiết kế câu hỏi, tập dạy - học Sinh thái học Để xác định hệ thống nguyên tắc dạy - học nói chung,...
 • 126
 • 2,201
 • 45
xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương “dao động cơ” và “sóng cơ và sóng âm”, vật lý 12 thpt nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh

xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương “dao động cơ” “sóng sóng âm”, vật lý 12 thpt nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh

... PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC CHƯƠNG “DAO ĐỘNG CƠ” VÀ “SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM”, VẬT LÝ 12 THPT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 2.1 Nội dung kiến thức chương “Dao động Sóng sóng âm” 2.1.1 Chương ... dạy học sử dụng CHTN nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh 5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ VIỆC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 1.1 sở luận câu hỏi ... học tập chương “Dao động Sóng sóng âm”, Vật 12 - Đối tượng nghiên cứu: Phương án dạy học theo hướng có dùng CHTN dạy học số học chương “Dao động Sóng sóng âm”, Vật 12 THPT nhằm phát...
 • 153
 • 945
 • 2
Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng vật lý THPT

Xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương sóng ánh sáng lượng tử ánh sáng vật lý THPT

... Xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm chƣơng “ Sóng Ánh Sáng chƣơng “ Lƣợng Tử Ánh Sáng lớp 12 THPT nhằm phát huy tính tích cực HS học tập” nhằm soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm hai chƣơng Sóng ... tế dạy học chƣơng Sóng Ánh Sáng “Lƣợng Tử Ánh Sáng lớp 12 THPT  Tìm hiểu thực tế dạy học hai chƣơng Sóng Ánh Sáng “Lƣợng Tử Ánh Sáng lớp 12 THPT thông qua dự giờ, trao đổi với GV, sử dụng ... án dạy học học cụ thể chƣơng Sóng Ánh Sáng “Lƣợng Tử Ánh Sáng lớp 12 THPT, kết hợp với việc lựa chọn câu hỏi trắc nghiệm nhằm phát huy tính tích cực, học tập HS  Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm...
 • 20
 • 294
 • 0
Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương dòng điện xoay chiều và dao động và sóng điện từ vật lý 12 THPT nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh

Xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương dòng điện xoay chiều dao động sóng điện từ vật lý 12 THPT nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh

... tài Xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm dạy học chương Dòng điện xoay chiều Dao động sóng điện từ - Vật 12 THPT Ban bản- nhằm phát huy tính tích cực học sinh học tập vận dụng câu hỏi trắc ... huy tính tích cực học sinh học tập nhằm mục đích sau: Xây dựng phương án dạy học sử dụng câu trắc nghiệm cho học chương Dòng điện xoay chiều Dao động điện sóng điện từ Vật lớp 12 THPT ... nghiệm dạy học nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh Chương 2: Soạn thảo tiến trình dạy học chương Dòng điện xoay chiều Dao động sóng điện từ theo hướng vận dụng câu hỏi trắc nghiệm nhằm...
 • 20
 • 226
 • 0
Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương quang học vật lý 11 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập

Xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương quang học vật lý 11 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập

... yếu đề tài là: Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm dạy học cụ thể chương quang học lớp 11 nâng cao THPT sử dụng câu hỏi trắc nghiệm dạy học nhằm phát huy tính tích cực học sinh học tập Khách thể đối ... dụng câu hỏi trắc nghiệm dạy học cụ thể hai chương quang học lớp 11 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực học sinh học tập - Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương, kiểm tra cuối chương quang ... chương quang học nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh Giả thuyết khoa học Xây dựng phương án dạy học, kết hợp với việc lựa chọn câu hỏi trắc nghiệm hai chương quang học nhằm phát huy tính...
 • 20
 • 394
 • 0
Xây dựng phương án dạy học theo hướng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương “hạt nhân nguyên tử” vật lý 12 trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh

Xây dựng phương án dạy học theo hướng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương “hạt nhân nguyên tử” vật lý 12 trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh

... học nhẹ nhàng hơn, đạt hiệu Đó chọn đề tài Xây dựng phương án dạy học theo hướng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm dạy học chương hạt nhân nguyên tử vật 12 THPT nhằm phát huy tính tích cực học ... cực học tập HS” Mục đích nghiên cứu đề tài Xây dựng phương án dạy học theo hướng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm dạy học chương “Hạt nhân nguyên tử” Vật 12 THPT nhằm phát huy tính tích cực HS, ... sở luận, xây dựng phương án dạy học theo hướng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm dạy học chương “Hạt nhân nguyên tử” nhằm phát huy tính tích cực HS theo định hướng lấy người học làm trung tâm -...
 • 20
 • 357
 • 0
Sử dụng câu hỏi hiệu quả trong dạy học nội dung Quan hệ vuông góc trong không gian (Hình học 11)

Sử dụng câu hỏi hiệu quả trong dạy học nội dung Quan hệ vuông góc trong không gian (Hình học 11)

... hướng sử dụng câu hỏi hiệu dạy học nội dung Quan hệ vuông góc không gian (Hình học 11) - Thiết kế số giáo án dạy học nội dung Quan hệ vuông góc không gian theo hướng sử dụng câu hỏi hiệu nhằm ... PHÁP SỬ DỤNG CÂU HỎI HIỆU QUẢ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH HỌC 11) 2.1 Một số nguyên tắc thiết kế sử dụng câu hỏi dạy ... trình dạy học nói chung dạy học hình học không gian nói riêng Hình học không gian nội dung khó, trừu tượng, sử dụng câu hỏi hiệu việc dạy học nội dung cần thiết Trên sở quan niệm câu hỏi hiệu...
 • 112
 • 615
 • 3
Sử dụng câu hỏi hiệu quả trong dạy học khám phá chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian

Sử dụng câu hỏi hiệu quả trong dạy học khám phá chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC BÙI KHÁNH PHƢƠNG SỬ DỤNG CÂU HỎI HIỆU QUẢ TRONG DẠY HỌC KHÁM PHÁ CHỦ ĐỀ PHƢƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN LUẬN VĂN THẠC SĨ ... học theo hướng dạy học khám phá chủ đề phương pháp tọa độ không gian câu hỏi hiệu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Dạy học khái niệm Toán học dạy học khám phá có hướng dẫn Error! Bookmark ... (2014), Phát triển lực tự học cho học sinh lớp 12 qua dạy học phương pháp tọa độ không gian Luận văn thạc sĩ Đại học Giáo dục 25 Lê Thị Bích Xuyên (2014), Dạy học khám phá chủ đề ứng dụng đạo...
 • 12
 • 353
 • 0
Sử dụng câu hỏi hiệu quả trong dạy học nội dung

Sử dụng câu hỏi hiệu quả trong dạy học nội dung

... TTC học tập học sinh; nghiên cứu sở tâm lí học, giáo dục học việc đặt câu hỏi dạy học, tiêu chí câu hỏi hiệu quả, thiết kế sử dụng câu hỏi hiệu - Tìm hiểu thực trạng việc sử dụng câu hỏi dạy học ... thiết sử dụng câu hỏi hiệu dạy học nội dung 28 Kết luận chƣơng 29 Chƣơng MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG CÂU HỎI HIỆU QUẢ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG “QUAN ... đề dạy học hình học không gian lớp 11 trường THPT cần thiết sử dụng câu hỏi hiệu dạy học nội dung 28 1.4.1 Dạy học nội dung hình học không gian lớp 11 trường THPT .28 1.4.2 Sự cần thiết sử dụng...
 • 27
 • 189
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên tắc xây dựng câu hỏi bài tập trong dạy học sinh thái họccơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng câu hỏi bài tập trong dạy học hình thành khái niệm hệ thống sống cấp cơ thể sinh học 11 thpt phân banphuong phap xay dung va su dung he thong cau hoi bai tap trong day hoc sinh hoc 11 chuong 3 sinh truong và phat trienxây dựng câu hỏi phát vấn khi dạy bài 17 chiến thắng lịch sử điện biên phủ sách giao khoa lịch sử và địa lý lớp 5xây dựng biên tập câu hỏi bài tập trong dạy học chương 1 phần sinh vật và môi trường sh 9 nhằm phát huy năng lực tự học của học sinhvận dụng bài tập định tính và câu hỏi thực tế trong dạy học vật lý 10 thptxay dung cau hoi bai tap hương dan hoc sinh hoc hơp tacchuyen de xay dung cau hoi tich hop trong mon ngu vanviệc xây dựng câu hỏi kiểm tra cần tuân thủ các bước saunhững yêu cầu khi xây dựng bài giảng điện tử trong dạy học sinh họcxây dựng phần mềm mô phỏng trong dạy học lý thuyết chuyên môn nghành động lựcsử dụng bản đồ tư duy trong dạy học toán thptiii xây dựng một số mô phỏng trong dạy học các môn học chuyên môn ngành động lựctrình xây dựng bài giảng điện tử trong dạy học sinh họccơ sở lí luận về câu hỏi và câu hỏi đối thoại trong dạy học ngữ văn ở trƣờng trung học phổ thôngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ