1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng tự nhiên khu bảo tồn thiên nhiên pù luông, bá thước, thanh hóa

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng sinh học rừng phục hồi tại Vườn Quốc gia Ba Vì – Hà Nội

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc tính đa dạng sinh học rừng phục hồi tại Vườn Quốc gia Ba Vì – Hà Nội

... đáp ứng tính cấp thiết khoa học thực tiễn Xuất phát từ yêu cầu tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc tính đa dạng sinh học rừng phục hồi Vườn Quốc gia Ba Nội ” nhằm ... khu phục hồi sinh thái khu vực Khánh Thượng Suối Ổi VQG Ba Vì, huyện Ba Vì, Nội Về nội dung đề tài nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc tiêu sinh trưởng tầng cao, đặc điểm cấu trúc lớp tái sinh ... tán rừng tính đa dạng thực vật Vườn Quốc gia 11 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cao - Cấu trúc tổ thành tầng cao - Cấu trúc mật độ tầng cao - Quy luật phân bố số...
 • 62
 • 910
 • 4
nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên rừng phục hồi sau nương rẫy tại khu bảo tồn atk huyện định hóa - tỉnh thái nguyên

nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên rừng phục hồi sau nương rẫy tại khu bảo tồn atk huyện định hóa - tỉnh thái nguyên

... nhiên rừng phục hồi sau nương rẫy khu bảo tồn ATK huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên" nhằm đánh giá thực trạng đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên giai đoạn rừng phục hồi tự nhiên khu bảo tồn ATK, ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––– TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÁI SINH TỰ NHIÊN RỪNG PHỤC HỒI SAU NƯƠNG RẪY TẠI KHU BẢO TỒN ATK HUYỆN ĐỊNH ... hiệu phục hồi rừng sau nƣơng rẫy sở đặc điểm cấu trúc rừng nghiên cứu 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.3.1 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cao rừng phục hồi sau nƣơng rẫy giai đoạn tuổi khác - Cấu trúc...
 • 119
 • 312
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng loài thực vật thân gỗ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, tỉnh Đăk Nông

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc tính đa dạng loài thực vật thân gỗ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, tỉnh Đăk Nông

... {Ni/N}log2{Ni/N} (2.16) i=1 Trong đó: H = Chỉ số đa dạng sinh học hay số Shannon- Wiener, Ni = Số lng cá thể/ IVI loài thứ i N = Tổng số lng cá thể/ IVI tất loài trng Ch s Simson õy l ch tiờu u tiờn ... cho thnh lp mt h thng cỏc Khu rng c dng bao gm Vn quc gia, Khu d tr thiờn nhiờn, Khu bo tn loi/sinh cnh, Khu bo v cnh quan c phõn b trờn hu khp cỏc vựng sinh thỏi, gm 127 khu Cn phi hon thin h thng ... dng c nhiu khu rng cm Sau gii phúng 1975, nh nc ó quan tõm xõy dng cỏc Khu bo tn thiờn nhiờn v Vn quc gia bo v tớnh DSH S lng cỏc khu bo tn v quc gia ó tng t 49 khu nm 1975 lờn 73 khu nm 1980...
 • 114
 • 859
 • 3
Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên rừng phục hồi sau nương rẫy tại khu bảo tồn ATK huyện định hóa  tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên rừng phục hồi sau nương rẫy tại khu bảo tồn ATK huyện định hóa tỉnh thái nguyên

... 4.20: Mật độ tái sinh rừng phục hồi sau nng rẫy x; Quy K 89 Bảng 4.21: Mật độ tái sinh rừng phục hồi sau nng rẫy x; Lam V 90 Bảng 4.22: Chất lợng nguồn gốc tái sinh x; Tân Thnh- nh Hóa 92 Bng ... thnh tái sinh rng phc hi Tân Thnh 85 Bảng 4.17: Tổ thành tái sinh rừng phục hồi Quy K 86 Bảng 4.18: Tổ thành tái sinh rừng phục hồi Lam V 87 Bng 4.19: Mt tỏi sinh rng phc hi sau ... sinh xó Quy K - nh Húa 93 Bảng 4.24: Cht lng nguồn gốc tái sinh xó Lam V - nh Húa 93 Bảng 4.25: Tổng hợp mật độ tái sinh theo cấp chiều cao x; Tân Thnh 94 Bảng 4.26: Tổng hợp mật độ tái sinh...
 • 107
 • 197
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên rừng phục hồi sau nương rẫy tại khu bảo tồn ATK huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên rừng phục hồi sau nương rẫy tại khu bảo tồn ATK huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên

... nhiên rừng phục hồi sau nương rẫy khu bảo tồn ATK huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên" nhằm đánh giá thực trạng đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên giai đoạn rừng phục hồi tự nhiên khu bảo tồn ATK, ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––– TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÁI SINH TỰ NHIÊN RỪNG PHỤC HỒI SAU NƯƠNG RẪY TẠI KHU BẢO TỒN ATK HUYỆN ĐỊNH ... doanh rừng lâu bền Đặc biệt khu vực có nhiều nƣơng rẫy, song chƣa có đề tài nghiên cứu cách có hệ thống Xuất phát từ vấn đề thực tiễn thực đề tài: "Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên...
 • 27
 • 214
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc và tái sinh rừng phục hồi sau nương rẫy tại huyện lục nam, tỉnh bắc giang

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc tái sinh rừng phục hồi sau nương rẫy tại huyện lục nam, tỉnh bắc giang

... thống cấu trúc tái sinh rừng phục hồi sau nương rẫy Xuất phát từ vấn đề thực tiễn thực đề tài: "Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc tái sinh rừng phục hồi sau nương rẫy huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang ... đề xuất số biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm nâng cao hiệu phục hồi rừng sau nương rẫy sở đặc điểm cấu trúc rừng tái sinh nghiên cứu 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng ... bố số theo chiều cao (n/Hvn) 2.3.2 Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi - Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tổ thành tái sinh - Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc mật độ tỷ lệ tái...
 • 127
 • 324
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và đa dạng loài của rừng tự nhiên ở khu vực bắc trung bộ và tây nguyên trên cơ sở số liệu ô định vị nghiên cứu sinh thái

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc đa dạng loài của rừng tự nhiênkhu vực bắc trung bộ tây nguyên trên cơ sở số liệu ô định vị nghiên cứu sinh thái

... dựng cấu trúc rừng mong muốn cho khu vực nhằm phát triển bền vững tài nguyên rừng, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc đa dạng loài rừng tự nhiên khu vực Bắc Trung Bộ Tây Nguyên ... QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Hệ sinh thái rừng tự nhiên hệ sinh thái đa dạng, phong phú, phức tạp cấu trúc, đa dạng loài đặc điểm tái sinh Cấu trúc rừng quy luật xếp tổ hợp thành phần cấu tạo nên quần ... hệ sinh thái cạn, hệ sinh vật biển, hệ sinh thái nước hệ sinh thái khác mà chúng tạo nên ĐDSH bao gồm: đa dạng loài (đa dạng di truyền hay gọi đa dạng gen), đa dạng loài (đa dạng loài) đa dạng...
 • 82
 • 360
 • 1
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG CÂY THẤP TRÊN NÚI CAO VÙNG GIÁP RANH GIỮA VƯỜN QUỐC GIA BI DOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM SẢN, TỈNH KHÁNH HOÀ

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG CÂY THẤP TRÊN NÚI CAO VÙNG GIÁP RANH GIỮA VƯỜN QUỐC GIA BI DOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM SẢN, TỈNH KHÁNH HOÀ

... TÓM TẮT Đề tài Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng thấp núi cao vùng giáp ranh Vườn Quốc gia Bi Doup- Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên lâm sản, tỉnh Khánh Hòa”, đề ... NHUẬN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng năm 2012 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG CÂY THẤP TRÊN NÚI CAO VÙNG GIÁP RANH GIỮA VƯỜN QUỐC GIA BI DOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU ... rừng hạn chế Xuất phát từ lý do, thực đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng thấp núi cao vùng giáp ranh Vườn Quốc gia Bi Doup- Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên...
 • 50
 • 667
 • 0
Tài liệu NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG CÂY THẤP TRÊN NÚI CAO VÙNG GIÁP RANH GIỮA VƯỜN QUỐC GIA BI DOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM SẢN, TỈNH KHÁNH HOÀ pdf

Tài liệu NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG CÂY THẤP TRÊN NÚI CAO VÙNG GIÁP RANH GIỮA VƯỜN QUỐC GIA BI DOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM SẢN, TỈNH KHÁNH HOÀ pdf

... TẮT Đề tài Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng thấp núi cao vùng giáp ranh Vườn Quốc gia Bi Doup- Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên lâm sản, tỉnh Khánh Hòa”, đề tài ... NHUẬN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng năm 2012 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG CÂY THẤP TRÊN NÚI CAO VÙNG GIÁP RANH GIỮA VƯỜN QUỐC GIA BI DOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU ... rừng hạn chế Xuất phát từ lý do, thực đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng thấp núi cao vùng giáp ranh Vườn Quốc gia Bi Doup- Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên...
 • 50
 • 521
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái IIA tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái IIA tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

... nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi huyện Nhai Với ý nghĩa đó, nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái IIA huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên làm sở khoa ... rừng phục hồi trạng thái IIA Mặc dù tác giả có công trình nghiên cứu chưa nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái IIA Nhai, tỉnh Thái Nguyên 2.2 Tổng quan khu vực nghiên cứu 2.2.1 ... hướng nghiên cứu cần quan tâm Kết nghiên cứu mang tính xác định đặc điểm cấu trúc rừng đề xuất số giải pháp nhằm phục hồi rừng huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Vì vậy, cần có nghiên cứu đặc điểm cấu...
 • 57
 • 1,735
 • 1
Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc của rừng phục hồi trạng thái IIB tại huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc của rừng phục hồi trạng thái IIB tại huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

... thực đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái IIB huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá cấu trúc trạng thái rừng IIB đề xuất số biện pháp kỹ ... phục hồi rừng huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Điều tra phân tích số đặc điểm cấu trúc tổ thành, mật độ rừng phục hồi trạng thái IIB - Đề xuất số giải pháp nhằm phục hồi ... cô giáo khoa Lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành đề tài Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái IIB huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Sau thời gian thực tập,...
 • 52
 • 895
 • 1
Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái rừng IIA tại xã quân chu, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái rừng IIA tại xã quân chu, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

... 4.1.2 Kết nghiên cứu mật độ gỗ trạng thái rừng IIA Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Bảng 4.02 Kết nghiên cứu mật độ gỗ trạng thái rừng IIA Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ... vững tài nguyên rừng Trước thực tiễn đó, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái rừng IIA Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Từ đề xuất số giải ... doanh rừng Tuy nhiên, công trình nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên phục hồi IIA 2.3 Những nghiên cứu Việt Nam Trong năm gần đây, nghiên cứu cấu trúc rừng nước ta nhiều tác giả quan tâm nghiên...
 • 51
 • 2,064
 • 2
Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái rừng IIB tại huyện định hóa,thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái rừng IIB tại huyện định hóa,thái nguyên

... Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái rừng IIB huyện Định Hóa ,Thái Nguyên làm sở khoa học cho việc nghiên cứu diễn đa dạng sinh học Từ đề xuất số giải pháp nhằm phục hồi rừng ... Lâm Nghiệp giáo viên hưỡng dẫn, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái rừng IIB huyện Định Hóa, Thái Nguyên Sau thời gian thực tập giúp đỡ tận ... 27 27 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Kết nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tổ thành sinh thái mật độ gỗ huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên 4.1.1 Kết nghiên cứu cấu trúc tầng gỗ Cấu trúc tổ thành đề cập...
 • 54
 • 993
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng và đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển rừng tại Khu rừng đặc dụng Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng đề xuất một số giải pháp bảo tồn phát triển rừng tại Khu rừng đặc dụng Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

... Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng đề xuất số giải pháp bảo tồn phát triển rừng Khu rừng đặc dụng Hương Sơn, Mỹ Đức, Nội. ” PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Cấu trúc rừng xếp thành phần tạo nên rừng, ... quản lý Khu rừng đặc dụng Hương Sơn, Mỹ Đức, Nội 3.2.3 Giới hạn nghiên cứu đề tài Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc tổ thành, phân bố số theo cấp kính, phân bố theo cấp chiều cao, phương trình ... kiểu rừng đặc trưng, bước nâng cao suất chất lượng rừng Khu rừng đặc dụng Hương Sơn, cần có nghiên cứu thảm thực vật rừng, cấu trúc rừng Xuất phát từ vấn đề thực tiễn trên, thực đề tài Nghiên cứu...
 • 72
 • 1,060
 • 3
nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc, tái sinh ở trạng thái rừng phục hồi iia, iib tại huyện chợ mới tỉnh bắc kạn

nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc, tái sinh ở trạng thái rừng phục hồi iia, iib tại huyện chợ mới tỉnh bắc kạn

... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - NGUYỄN NHƯ TRANG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC, TÁI SINH TRẠNG THÁI RỪNG PHỤC HỒI IIA, IIB TẠI HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH BẮC KẠN LUẬN ... nhiên trạng thái rừng phục hồi IIa, IIb Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tổ thành tái sinh Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc mật độ tỷ lệ tái sinh triển vọng Nghiên cứu chất lƣợng nguồn gốc tái sinh Nghiên ... số biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm nâng cao hiệu phục hồi rừng sở đặc điểm cấu trúc rừng nghiên cứu 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.3.1 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cao rừng phục hồi trạng thái...
 • 90
 • 339
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc tầng cây caokết quả nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc tầng cây caonghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học của hội chứng hẹp ống sống thắt lưng cùngnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và thử nghiệm điều trị bệnh cầu trùng trên gà thịt do eimeria gây ra tạ yên khánh ninh bìnhphương pháp nghiên cứu một số đặc điểm cấu tạo của hoanghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm gan mạn virus b hbeag và hbeagnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e coli trong hội chứng tiêu chảy ở bê nghé tại sơn la và thử nghiệm phác đồ điều trịnghiên cứu một số đặc điểm dinh dưỡng và tập tính của vượn đen má trắng nomascus leucogenys ogilby 1840 trong điều kiện nuôi nhốt ở trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp vườn quốc gia cúc phươngnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nấm da bằng dịch chiết m2nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật sản xuất giống bào ngư tại vịnh hạ longnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóanghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo và công nghệ sản xuất giống tôm he chân trắng litopenaeus vannamei boone 1931nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ emNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDESở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM