Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng bón đạm và kaly dưới dạng phân viên nén đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai NK6326 tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng phương pháp bón đạm mật độ cấy đến sinh trưởng năng suất của giống Việt lai 24 tại Hà Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng phương pháp bón đạm và mật độ cấy đến sinh trưởng và năng suất của giống Việt lai 24 tại Hà Nam
... 24 Nam , triển khai nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng phương pháp bón đạm mật độ cấy đến sinh trưởng suất giống Việt lai 24 Nam" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Tìm phương pháp bón đạm mật ... 28 94 120 40 4.2 ảnh hưởng phương pháp bón đạm mật độ cấy đến khả sinh trưởng giống Việt lai 24 4.2.1 ảnh hưởng phương pháp bón phân đạm mật độ cấy đến chiều cao giống Việt lai 24 vụ mùa 2006 Chiều ... ảnh hưởng phương pháp bón đạm mật độ cấy đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống Việt lai 24 vụ mùa 2006 46 Bảng 4.5 ảnh hưởng phương pháp bón đạm mật độ cấy đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống...
 • 95
 • 324
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ phân bón đến sinh trưởng phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)
... nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ phân bón đến sinh trưởng phát triển giống ngô lai DK 9901 đất soi bãi vụ Hè Thu năm 2015 huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; - Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ phân ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ ĐỨC CƯỜNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG NGÔ LAI DK 9901 TẠI HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI Ngành: ... 2016 huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 43 3.5 Ảnh hưởng mật độ phân bón đến số số diện tích giống ngô lai DK 9901 vụ Hè Thu năm 2015 vụ Xuân 2016 huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 46 3.6 Ảnh hưởng...
 • 128
 • 346
 • 1

Đánh giá ảnh hưởng của một số tổ hợp phân hữu cơ sinh học tới sinh trưởng, phát triển của giống chè Bát Tiên tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái nguyên.

Đánh giá ảnh hưởng của một số tổ hợp phân hữu cơ sinh học tới sinh trưởng, phát triển của giống chè Bát Tiên tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái nguyên.
... hưởng số tổ hợp phân hữu sinh học tới sinh trưởng, phát triển giống chè Bát Tiên huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái nguyên” 3 1.2 Mục đích Đánh giá, so sánh ảnh hưởng hai loại phân bón hữu sinh học: phân hữu ... cứu ảnh hưởng phân hữu đến sinh trưởng, suất chè vô cần thiết Chính tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá ảnh hưởng số tổ hợp phân hữu sinh học tới sinh trưởng, phát triển giống chè Bát Tiên huyện ... kiện tự nhiên huyện Đồng Hỷ 3.4.2 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón hữu sinh học đến sinh trưởng, suất chất lượng chè Bát Tiên: + Phân bón ảnh hưởng tới sinh trưởng, phát triển + Phân bón ảnh hưởng đến suất...
 • 81
 • 246
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của giống ngô lai mới tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của giống ngô lai mới tại Thái Nguyên
... tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển giống ngô lai Thái Nguyên ” 1.2.Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1.Mục đích Chọn giống ngô lai có khả sinh trưởng phát triển tốt, ... Các giống ngô tham gia thí nghiệm Số thứ tự Tên giống Nguồn gốc giống VN1 Viện nghiên cứu ngô VN2 Viện nghiên cứu ngô VN3 Viện nghiên cứu ngô VN4 Viện nghiên cứu ngô VN5 Viện nghiên cứu ngô VN6 ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ HIỀN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG NGÔ LAI MỚI TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP...
 • 92
 • 274
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng đạm, lân, kali đến sinh trưởng, phát triển năng suất lạc l14 vụ xuân 2009, tại hợp tác xã kim long, thành phố huế

Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng đạm, lân, kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc l14 vụ xuân 2009, tại hợp tác xã kim long, thành phố huế
... "Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng Đạm, Lân, Kali đến sinh trưởng, phát triển suất lạc L14 vụ Xuân 2009, Hợp tác Kim Long, Thành phố Huế" Với mục đích: - Xác định ảnh hưởng liều lượng đạm, lân, kali ... kali: Loại phân kali sử dụng kaliclorua 3.2 Nội dung nghiên cứu: - Ảnh hưởng liều lượng đạm, lân kali đến khả sinh trưởng, phát triển lạc - Ảnh hưởng liều lượng đạm, lân kali đến yếu tố cấu thành ... khác ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng lạc khác nhau, mà ảnh hưởng không đáng kể chênh lệch – ngày 4.2 Ảnh hưởng liều lượng đạm, lân, kali đến tiêu sinh trưởng lạc: 4.2.1 Ảnh hưởng liều lượng đạm,...
 • 58
 • 951
 • 2

Đề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân kali bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa khẩu ký tại huyện tân uyên tỉnh lai châu

Đề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân và kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khẩu ký tại huyện tân uyên tỉnh lai châu
... lượng phân Lân bón đến tiêu sinh trưởng, phát triển giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu 10 - Xác định lương phân Kali bón đến tiêu sinh trưởng, phát triển giống lúa Khẩu huyện Tân ... huyện Tân Uyên gieo cấy 150 Tiếp nối thành nghiên cứu trên, thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng Lân Kali bón đến sinh trưởng, phát triển suất giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên, tỉnh ... Tân Uyên tỉnh Lai Châu - Xác định lượng phân Lân bón đến yếu tố cấu thành suất suất giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu - Xác định lượng phân Kali bón đến yếu tố cấu thành suất suất giống...
 • 12
 • 2,602
 • 3

Đề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân kali bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa khẩu ký tại huyện tân uyên tỉnh lai châu

Đề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân và kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khẩu ký tại huyện tân uyên tỉnh lai châu
... Tiếp nối các thành quả nghiên cứu trên, chúng tôi thực hiện đề tài:  Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng Lân Kali bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa Khẩu tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai ... suất của giống lúa Khẩu Ảnh hưởng của lượng phân lân kali đến khả năng chống chịu sâu bệnh  của giống Khẩu Ảnh hưởng của lượng phân lân phân kali bón đến các yếu tố cấu thành   năng suất năng suất của lúa Khẩu ... năng suất cho lúa Khẩu vụ Mùa tại Tân Uyên, Lai Châu ­ Xác định lượng bón phân  Kali đối với các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển năng suất cho lúa Khẩu vụ Mùa tại Tân Uyên, Lai Châu ­ Đảm bảo về mặt kỹ thuật trồng trọt...
 • 7
 • 946
 • 4

Đề cương Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng Lân Kali bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa Khẩu Ký tại huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

Đề cương Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng Lân và Kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa Khẩu Ký tại huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu
... định lượng phân Lân bón đến tiêu sinh trưởng, phát triển giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu - Xác định lương phân Kali bón đến tiêu sinh trưởng, phát triển giống lúa Khẩu huyện Tân ... huyện Tân Uyên gieo cấy 150 Tiếp nối thành nghiên cứu trên, thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng Lân Kali bón đến sinh trưởng, phát triển suất giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên, tỉnh ... Tân Uyên tỉnh Lai Châu - Xác định lượng phân Lân bón đến yếu tố cấu thành suất suất giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu - Xác định lượng phân Kali bón đến yếu tố cấu thành suất suất giống...
 • 12
 • 1,302
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng đạm đến sinh trưởng phát triển giống lúa Nông Lâm 7 vụ Mùa 2014 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng đạm đến sinh trưởng phát triển giống lúa Nông Lâm 7 vụ Mùa 2014 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
... dung nghiên cứu - Ảnh hưởng liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển giống lúa Nông Lâm vụ mùa 2014 - Ảnh hưởng liều lượng đạm đến mức độ biểu sâu bệnh giống lúa Nông Lâm vụ mùa 2014 - Ảnh hưởng ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ VĂN DŨNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG LIỀU LƢỢNG ĐẠM ĐẾN SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA NÔNG LÂM TRONG VỤ MÙA 2014 TẠI ... Mạ giống lúa Nông Lâm vụ mùa 2014 trước cấy 36 Hình 4.3 Hình thái giống Nông lâm vụ mùa 2014 thời kỳ đẻ nhánh rộ 37 Hình 4.4: Động thái tăng trưởng chiều cao giống lúa Nông lâm vụ mùa 2014...
 • 80
 • 317
 • 0

Đề cương khóa luận nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân kali bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa khâu ký tại huyện tân uyên, tỉnh lai châu

Đề cương khóa luận nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân và kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khâu ký tại huyện tân uyên, tỉnh lai châu
... định lượng phân Lân bón đến tiêu sinh trưởng, phát triển giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu - Xác định lương phân Kali bón đến tiêu sinh trưởng, phát triển giống lúa Khẩu huyện Tân ... huyện Tân Uyên gieo cấy 150 Tiếp nối thành nghiên cứu trên, thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng Lân Kali bón đến sinh trưởng, phát triển suất giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên, tỉnh ... Khẩu huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 1.2.2 Yêu cầu - Xác định lượng bón phân Lân tiêu sinh trưởng, phát triển suất cho lúa Khẩu vụ Mùa Tân Uyên, Lai Châu - Xác định lượng bón phân Kali tiêu sinh...
 • 12
 • 406
 • 0

Đề cương Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng Lân Kali bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa Khẩu Ký tại huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

Đề cương Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng Lân và Kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa Khẩu Ký tại huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu
... định lượng phân Lân bón đến tiêu sinh trưởng, phát triển giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu - Xác định lương phân Kali bón đến tiêu sinh trưởng, phát triển giống lúa Khẩu huyện Tân ... xuất giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 1.2.2 Yêu cầu - Xác định lượng bón phân Lân tiêu sinh trưởng, phát triển suất cho lúa Khẩu vụ Mùa Tân Uyên, Lai Châu - Xác định lượng bón ... Tân Uyên tỉnh Lai Châu - Xác định lượng phân Lân bón đến yếu tố cấu thành suất suất giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu - Xác định lượng phân Kali bón đến yếu tố cấu thành suất suất giống...
 • 12
 • 255
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân NTT đến khả năng sinh trưởng giống lúa nông lâm 7 vụ mùa 2014 tại trường đại học nông lâm – thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân NTT đến khả năng sinh trưởng giống lúa nông lâm 7 vụ mùa 2014 tại trường đại học nông lâm – thái nguyên
... lâm vụ Mùa 2014 Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. ’’ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu liều lượng phân NTT đến khả sinh trưởng phát triển giống lúa Nông lâm 7, từ tìm lượng phân phù ... Nội dung nghiên cứu - Đánh giá ảnh hưởng thời tiết vụ mùa 2014 đến khả sinh trưởng phát triển giống Nông lâm vụ Mùa - Đánh giá khả sinh trưởng phát triển giống Nông lâm vụ mùa 2014 - Đánh giá ... lượng phân NTT đến khả sinh trưởng phát triển giống Nông lâm 29 4.2.1 Đặc điểm hình thái giống lúa Nông lâm vụ Mùa 2014 30 4.2.2 Các tiêu nông học giống lúa Nông lâm vụ Mùa 2014 32 4.3 Kết...
 • 65
 • 320
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng liêu lượng phân kali đến sinh trưởng phát triển giống lúa Nông Lâm 7 vụ mùa 2014 tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng liêu lượng phân kali đến sinh trưởng và phát triển giống lúa Nông Lâm 7 vụ mùa 2014 tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
... ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ VĂN KHƢƠNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA LIỀU LƢỢNG KALI ĐẾN SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA NÔNG LÂM VỤ MÙA NĂM 2014 TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ... Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá ảnh hưởng liều lượng kali đến sinh trưởng, phát triển giống Nông lâm - Đánh giá ảnh hưởng liều lượng kali đến mức độ biểu sâu bệnh giống ... giá ảnh hƣởng liều lƣợng phân kali đến đặc điểm sinh trƣởng, phát triển giống Nông lâm 4.1.1 Đặc điểm hình thái giống lúa Nông lâm vụ Mùa 2014 thí nghiệm nghiên cứu liều lượng kali Hình 4.1 Mạ giống...
 • 87
 • 386
 • 0

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian bón phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển năng suất của lúa PC6 vụ xuân 2011 tại huyện thạch hà hà tĩnh

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian bón phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của lúa PC6 vụ xuân 2011 tại huyện thạch hà hà tĩnh
... bón phân viên nén cho lúa v Xuân 2011 t i huy n Th ch - Tĩnh 4.2.1 nh hư ng c a th i ñi m bón phân viên nén ñ n th i gian sinh trư ng c a gi ng lúa PC6 4.2.2 48 nh hư ng c a th i ñi m bón ... : Bón phân viên nén ngày trư c gieo h t - CT2 : Bón phân viên nén trư c gieo h t - CT3 : Bón phân viên nén sau gieo h t - CT4 : Bón phân viên nén sau gieo h t ngày - CT5 (CT ñ i ch ng) : Bón phân ... m bón phân viên nén ñ n sâu, b nh h i c a gi ng lúa PC6 4.14 nh hư ng c a th i ñi m bón phân viên nén ñ n su t y u t c u thành su t c a gi ng lúa PC6 4.15 59 61 nh hư ng c a th i ñi m bón phân...
 • 97
 • 593
 • 0

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển, năng suất lúa PC6 vụ xuân tại huyện thạch hà hà tĩnh

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển, năng suất lúa PC6 vụ xuân tại huyện thạch hà hà tĩnh
... học nông nghiệp nội - Lê văn thuận Nghiên cứu ảnh hởng phơng pháp bón phân viên nén đến sinh trởng, phát triển, suất lúa pc6 vụ xuân huyện thạch hà, tĩnh luận văn thạc sĩ nông ... a gi ng lỳa PC6 qua cỏc giai ủo n sinh tr ng 57 4.2.5 nh h ng c a m c ủ m bún khỏc d i d ng phõn viờn nộn ủ n kh i l ng ch t khụ tớch ly (DM) c a gi ng lỳa PC6 qua cỏc giai ủo n sinh tr ng ... lỳa PC6 63 4.2.9 nh h ng c a m c ủ m bún d ng phõn viờn nộn ủ n nng su t sinh v t h c v h s kinh t c a gi ng lỳa PC6 68 4.2.10 Hi u su t s d ng ủ m d ng viờn nộn c a gi ng PC6...
 • 136
 • 729
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng than sinh họcảnh hưởng của liều lượng đạm bón thúc vào thời kỳ 3 5 lá đến đăc điểm sinh trưởng và phát triển của giống ngô lvn99 qua các giai đoạn4 2 ảnh hưởng của liều lượng đạm bón thúc vào thời kỳ 3 5 lá đến thời gian sinh trưởng và phát triển của giống ngô lvn99 trong các công thức thí nghiệmluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh trưởng phát triển năng suất lúa pc6 vụ xuân tại huyện thạch hà hà tĩnhcác yêu tố ảnh hưởng đến hình thành và phát triển của văn hóa doanh nghiệpmột số nguyên nhân ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của hứng thú học tập các môn tlh của sinh viên khoa ctxhnhững yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của nhu cầu đọccác yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của hứng thú nhận thứcluận vănnghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và số dảnh cấy đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa lai 20 tại chương mỹ hà tâyảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón dạng viên nén đến sinh trưởng của giống ngô nk54 trên đất bằng quản bạảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón dạng viên nén đến sinh trưởng của giống ngô nk4300 trên đất dốc yên minhảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón dạng viên nén đến sinh trưởng của giống ngô cp999nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng nah2po2 tới thành phần cấu trúc tính chất từ và tỷ số mirluận văn ảnh hưởng của mật độ cấy và mức phân bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa lai syn6 tại tân yên bắc giangảnh hưởng của các công thức bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa pc6Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ