1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Ngữ văn >

Giáo án văn 6 Phát triển năng lực học sinh

giáo án số học 6 phát triển năng lực học sinh

giáo án số học 6 phát triển năng lực học sinh

... Cho HS làm lớp tập 3, Học sinh có kĩ CỦNG CỐ (10 phút) làm toán - Phiếu học tập in ; 2; tập hợp HS làm tập vào phiếu GV thu, chấm IV CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS Bảng ma trận ... viết tập HS làm tập Tính số phần tử tập hợp Kí cách viết, kí hợp theo mệnh đề, SGK tập hợp hiệu hiệu tập hợp sử dụng kí hiệu 2.Câu hỏi tập củng cố, dặn dò (5 phút) - Học kĩ phần ý SGK - Làm...
 • 2
 • 6,514
 • 277
Giáo án ngữ văn 8 phát triển năng lực học sinh

Giáo án ngữ văn 8 phát triển năng lực học sinh

... Th L (1097 - 1 989 ), SGK trang nờu bỳt danh, tờn tht, H: Trỡnh by ụi nột v tỏc nm sinh, nm mt, quờ tờn tht l Nguyn Th gi? hng, v trớ L, quờ Bc Ninh -> nờu bỳt danh, tờn tht, nm n sinh, nm mt, quờ ... phm cựng th loi IV Cỏc bc lờn lp: n nh lp: (1) Kim tra bi c: (4) Kim tra vic chun b bi nh ca hc sinh Bi mi: Gii thiu: chuyn t nhng quy tc cht ch thi phỏp c in sang tớnh phúng khoỏng, linh hot...
 • 5
 • 4,433
 • 171
KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH, KHI DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI LỚP 10 THPT

KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH, KHI DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI LỚP 10 THPT

... tài: Khai thác kênh hình sách giáo khoa theo hướng phát triển lực học sinh, dạy học phần lịch sử giới nguyên thuỷ, cổ đại trung đại lớp 10 THPT , làm khoá luận tốt nghiệp đại học Lịch sử nghiên ... biện pháp khai thác kênh hình dạy học phần Lịch sử giới nguyên thuỷ, cổ đại trung đại, lớp 10 THPT Thực nghiệm việc khai thác kênh hình dạy học Lịch sử giới nguyên thuỷ, cổ đại trung đại Đối tƣợng, ... dung phần lịch sử giới nguyên thuỷ, cổ đại trung đại, lớp 10 THPT yêu cầu đổi phƣơng pháp dạy học Lịch sử Chƣơng khai thác kênh hình theo hƣớng phát triển lực học sinh dạy học phần Lịch sử giới nguyên...
 • 62
 • 1,564
 • 1
Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7 TUAN 20 21

Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7 TUAN 20 21

... văn với văn tục ngữ, thành ngữ văn nghị luận Các lực cần đạt qua chủ đề: - Năng lực giải vấn đề, sáng tạo, hợp tác cảm thụ thẩm mĩ Thái độ: Có thái độ thận trọng tìm hiểu đề lập ý cho đề văn nghị ... vài kiểu văn mà em thường gặp báo chí, qua đài phát truyền hình -Giáo viên giới thiệu số nghị luận cụ thể để học sinh hình dung văn nghị luận -Vậy em hình dung văn nghị luận gì? GV: văn nghị ... câm tục ngữ, ca dao có chủ đề Học sinh trao đổi, thảo luận với * Hoạt động 2: - Học sinh sinh hoạt nhóm trình bày phần sưu tầm - chủ đề - trước nhóm - nhóm trao đổi - Sưu tầm ca dao tục ngữ địa...
 • 25
 • 3,922
 • 4
giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7 TUAN 22 23

giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7 TUAN 22 23

... ngữ thường gặp - Vị trí trạng ngữ câu 2.Kĩ năng: - Nhận biết thành phần trạng ngữ câu - Phân biệt loại trạng ngữ 3.Tích hợp: - Ôn lại loại trạng ngữ học Tiểu học - Ngữ liệu khai thác từ văn học ... dụng trạng ngữ; nhận biết trạng ngữ câu - Biết mở rộng câu cách thêm vào câu thành phần trạng ngữ phù hợp Lưu ý: Học sinh học tương đối kỹ trạng ngữ Tiểu học B TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 1.Kiến ... trình bày luận điểm văn - Phân tích lập luận thuyết phục tác giả văn Tích hợp: - Văn bản, tập làm văn nghị luận tiếng Việt Các lực cần đạt qua chủ đề: - Năng lực đọc hiểu văn nghị luận, giải...
 • 21
 • 2,017
 • 0
Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7TUAN 24

Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7TUAN 24

... hợp: - Tập làm văn với văn bản, tục ngữ đoạn văn nghị luận Các lực cần đạt qua chủ đề: - Năng lực giải vấn đề cụ thể: tìm hiểu đề, lập ý, dàn ý, sáng tạo cách viết đoạn văn phần văn nghị luận ... đoạn văn theo chủ đề chọn Tích hợp: - Tiếng Việt tập làm văn, tạo lập đoạn văn theo chủ đề Các lực cần đạt qua chủ đề: - Năng lực xác định kiểu câu rút gọn, câu đặc biệt, trạng ngữ loại trạng ngữ ... văn bản, tục ngữ đoạn văn nghị luận Các lực cần đạt qua chủ đề: - Năng lực giải vấn đề: tìm hiểu đề, lập ý, lập dàn ý, lực sáng tạo cách viết đoạn văn chứng minh với đề văn cụ thể 5.Thái độ:...
 • 12
 • 1,975
 • 0
Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7TUAN 25 26

Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7TUAN 25 26

... đề văn học văn nghị luận nhà văn Hoài Thanh Kĩ - Đọc – hiểu văn nghị luận văn học - Xác định phân tích luận điểm triển khai văn nghị luận - Vận dụng trình bày luận điểm văn nghị luận Tích hợp Văn ... liên kết chặt chẽ Tích hợp: Văn tập làm văn 4)Các lực cần đạt qua chủ đề: - Năng lực tự đánh giá xác trình độ tập làm văn thân để có hướng phấn đấu Năng lực giải vấn đề văn nghị luận chứng minh: ... tra văn theo yêu cầu cụ thể Tích hợp: Văn bản,tiếng Việt tập làm văn 4) Các lực cần đạt qua chủ đề: Năng lực sáng tạo vận dụng viết đoạn văn nghị luận theo yêu cầu, giải thích so sánh nghĩa văn...
 • 21
 • 1,093
 • 0
Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7TUAN 27

Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7TUAN 27

... cầu học sinh nối ý thích hợp Hoạt động (10p) - GV gọi Học sinh đọc yêu cầu học sinh nối ý thích hợp -Học sinh tự nêu suy nghĩ với kiến thức học -Học sinh đọc câu c nêu yêu cầu - Nêu khác -Học sinh ... cụm c-v a)Làm chủ ngữ - làm phụ ngữ cụm động từ - Cụm c-v làm chủ ngữ - cụm c-v làm phụ ngữ cụm động từ b)-Cụm c-v làm vị ngữ b) Làm vị ngữ c)-Cụm c-v phụ ngữ cụm tính c) Làm phụ ngữ cụm tính từ ... tính từ cấu tạo cụm C-Gọi HS đọc học V +Slide: Bài tập nhanh - Đọc học -Xác định gọi tên cụm chủ- vị * Học sinh xác định: -Các thành phần câu chủ ngữ, vị ngữ, phụ ngữ làm thành phần câu thành phần...
 • 11
 • 838
 • 0
Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7 TUAN 28

Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7 TUAN 28

... phần, đoạn văn giải thích Tích hợp :Văn tục ngữ nghị luận chứng minh Các lực cần đạt qua chủ đề - Năng lực giải vấn đề với đề đặt văn giải thích cụ thể - Năng lực sáng tạo biết đặt câu hỏi trình bày ... -Khi viết văn phải -Sáng sủa - dễ hiểu, nào? phần, đoạn cần có III Luyện tập: liên kết -Học sinh đọc phần ghi Hoạt động 2: (15p) nhớ -Cho học sinh viết đoạn văn trình bày phần mở -Học sinh làm ... chuyện thật Hoạt động 2: (25p) Học sinh nghiên cứu tất GV cho học sinh đọc chú thích SGK 3) Chú thích từ khó thích lại, ý (1) (2) Đọc văn bản: (3) (5) (6) (8) (15) ( 27) ( 28) GV kiểm tra số từ thích...
 • 10
 • 1,489
 • 0
Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7TUAN 29

Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7TUAN 29

... vụ gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ giao việc giải tập - Năng lực sáng tạo biết phát khả năng, tìm tòi suy nghĩ ý tưởng để giải vấn đề -Năng lực giải vấn đề biết thu thập thông tin, phân tích từ ... đoạn văn có câu dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu - Phân tích tác dụng việc dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu 3.Tích hợp: Tiếng Việt văn nghị luận học 4.Các lực hình thành qua chủ đề -Năng lực hợp ... -Tìm câu có cụm chủ vị làm thành phần câu thành phần cụm từ đoạn văn học -Đặt câu có chủ ngữ d từ, vị ngữ đ từ tính từ Sau phát triển thành phần thành cụm chủ vị - Chuẩn bị làm nhà: + N1-2 làm...
 • 12
 • 1,263
 • 0
Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7 TUAN 30

Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7 TUAN 30

... Việt ngôn từ văn hành 4 .Năng lực cần đạt qua chủ đề -Năng lực giải vấn đề thông qua tình nắm loại văn hành khái niệm văn hành - Năng lực sáng tạo biết đặt tình có vấn đề để tạo lập văn hành 5.Thái ... Tập làm văn: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH A Mức độ cần đạt Giúp học sinh hiểu biết bước đầu văn hành loại văn hành thường gặp sống Lưu ý: Học sinh biết đến văn hành sáu kiểu văn (gồm ... Bài học GV treo bảng phụ Học sinh đọc văn I.Thế văn hành -Nội dung văn Thông báo chính? gì? - Khi cần truyền đạt nội dung -Khi ta cần có loại văn từ cấp → cấp - Văn thông báo này? HS đọc văn...
 • 11
 • 3,417
 • 0
Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7 TUAN 31

Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7 TUAN 31

... làm loại văn Kĩ - Nhận biết văn đề nghị - Viết văn đề nghị quy cách - Nhận sai sót thường gặp viết văn đề nghị Năng lực cần đạt qua chủ đề - Năng lực giải vấn đề tình yêu cầu tạo lập văn đề nghị, ... trình bày văn đề nghị - Năng lực tự quản thân biết tự lập văn khả nhận tạo lập văn đề nghị theo yêu cầu cụ thể 4.Tích hợp: - Tập làm văn tiếngViệt Thái độ: Có thái độ đắn xác định tạo lập văn đề ... đạt: - Giúp học sinh hiểu công dụng dấu chấm lửng dấu chấm phẩy - Biết dùng dấu chấm lửng dấu chấm phẩy để phục vụ yêu cầu biểu đạt Lưu ý: Học sinh học dấu chấm lửng dấu chấm phẩy Tiểu học B Trọng...
 • 10
 • 778
 • 0
Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7 TUAN 32

Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7 TUAN 32

... thức văn học - So sánh, ghi nhớ, học thuộc lòng văn tiêu biểu - Đọc – hiểu văn tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận ngắn 3.Các lực cần đạt qua học: - Năng lực hệ thống hóa kiến thức văn đẫ học ... Tiết 122: Văn bản: ÔN TẬP VĂN HỌC A Mức độ cần đạt: Nắm hệ thống văn bản, giá trị tư tưởng, nghệ thuật tác phẩm học, đặc trưng thể loại văn bản, quan niệm văn chương, giàu đẹp tiếng Việt văn thuộc ... tình yêu cha mẹ - Dặn dò: (2p)Về nhà học TL số đoạn thơ ,văn hay tác phẩm học học kỳ II - Câu 7- 8-9-10: HS tự soạn - học (dành cho HS - giỏi) nhớ 50 từ Hán Việt thông dụng - Chuẩn bị “Dấu gạch...
 • 12
 • 1,006
 • 0
Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7 TUAN 33 35

Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn 7 TUAN 33 35

... Tập làm văn ) Tập làm văn chiếm số điểm từ đến điểm *GV nhấn mạnh phạm vi đề ,thể loại văn biểu cảm văn nghị luận hướng dẫn HS nắm kiểu biểu cảm kiểu nghị luận học văn chứng minh văn văn giải ... 4)Củng cố: (5p) Đọc số câu tục ngữ ca dao mà em học thuộc ? 5)Dặn dò: ( 2p) Chuẩn bị hoạt động ngữ văn đọc diễn cảm văn nghị luận -Học thuộc lòng câu tục ngữ học H.Nhận xét bổ sung …………………………………………………………………………………………………… ... PHÒNG GIÁO DỤC (hoặc SỞ GIÁO DỤC ) đề 10 TUẦN 35 - BÀI 30 Tiết 133& 134: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN (T.T) A Mức độ cần đạt: - Nắm yêu cầu cách thức sưu tầm ca dao, tục ngữ...
 • 13
 • 801
 • 0
Giáo án vật lí 10 cơ bản 4 cột theo hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo án vật lí 10 cơ bản 4 cột theo hướng phát triển năng lực học sinh

... đạt sinh K3 : Lấy ví dụ thực tế K4 : Trả lời có cơng học Giáo viên lấy sớ ví dụ về cơng học Khi ta có cơng học? r Dùng lực kéo F kéo K1 : Viết biểu thức vật chuyển động theo tính cơng học ... (hình vẽ) Tính cơng lực? r K2 : Nêu đơn vị F r cơng F Lắng nghe Khi có lực tác dụng lên vật điểm đặt lực chuyển dời - Một lực sinh cơng tác dụng lên vật r Cơng lực F là: điểm đặt lực chuyển dời ... ơtơ? b Tính cơng lực đó? c Chỉ rõ cơng cản cơng phát động? Hoạt đợng của học sinh - hs xác định lực tác dụng lên vật a Các lực tác dụng lên ơtơ: r r r r F ; P; Fms ; N b Cơng lực đó: AN =...
 • 27
 • 3,158
 • 69

Xem thêm

Từ khóa: giáo án dạy học văn bản phát triển năng lực học sinh ngữ văn 6giáo án tổng hợp văn bản tiếng việt tập làm văn 6 có ma trận theo hướng phát triển năng lực học sinhgiáo án văn bản 6 theo hướng phát triển năng lực học sinhthiết kế giáo án ngữ văn 9 theo định hướng phát triên năng lực học sinhgiáo án dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh thcs môn ngữ văngiáo án sinh 8 phát triển năng lực hoc sinhsoan giao an sinh hoc 10 phat trien nang luc hoc sinhgiáo án thể dục theo hướng phát triển năng lực học sinh thcsgiao an day hoc theo dinh huong phat trien nang luc hoc sinh mon hoa hocgiáo án dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinhgiáo án dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinhđề kiểm tra tổng hợp văn bản tiếng việt tập làm văn 6 có ma trận theo hướng phát triển năng lực học sinhgiáo án dạy học theo chủ đề phát triển năng lực học sinhgiáo án mỹ thuật lớp 1 theo phương pháp đan mạch định hướng phát triển năng lực học sinhgiáo án mỹ thuật lớp 1 theo phương pháp đan mạch định hướng phát triển năng lực học sinh 2 docNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)