1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Điện - Điện tử >

SO SÁNH HAI THUẬT TOÁN INC VÀ P&O TRONG ĐIỀU KHIỂN BÁM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI CỦA HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI CẤP ĐIỆN ĐỘC LẬP

nghiên cứu thuật toán điều khiển bám điểm công suất cực đại cho pin mặt trời

nghiên cứu thuật toán điều khiển bám điểm công suất cực đại cho pin mặt trời

... tài: “ Nghiên cứu thuật toán điều khiển bám công suất cực đại cho pin mặt trời ” Đề tài trình bày chương: Chương Tổng quan hệ thống pin mặt trời Chương Thuật toán bám điểm công suất cực đại Chương ... thống pin mặt trời Phạm vi nghiên cứu đồ án là: nghiên cứu lý thuyết thuật toán bám công suất cực đại tính toán mạch lực cho biến đổi DC – DC, thiết kế điều khiển cho hệ thống bám công suất cực đại ... có thuật toán để bám theo điểm công suất cực đại Do đó, chương nghiên cứu chi tiết thuật toán bám điểm công suất cực đại https://www.facebook.com/Mr.Trongbk 13 Chương Thuật toán bám điểm công...
 • 87
 • 2,413
 • 18
Nghiên cứu thuật toán xác định và duy trì điểm làm việc cực đại của hệ thống điện mặt trời nối lưới (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu thuật toán xác định duy trì điểm làm việc cực đại của hệ thống điện mặt trời nối lưới (LV thạc sĩ)

... ngành… Nghiên cứu thực tiễn Nghiên cứu thuật toán xác định trì điểm làm việc cực đại hệ thống điện mặt trời nối lƣới Tên đề tài “ Nghiên cứu thuật toán xác định trì điểm làm việc cực đại hệ thống điện ... công suất việc khai thác lƣợng mặt trời + Cấu trúc hệ thống điện mặt trời nối lƣới + Vấn đề hòa lƣới hệ thống Thuật toán xác định trì điểm làm việc cực đại hệ thống điện mặt trời nối lƣới  ... cứu thuật toán xác định trì điểm làm việc cực đại hệ thống điện mặt trời nối lƣới Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết Phân tích đánh giá hệ thống hóa công trình nghiên cứu đƣợc công bố...
 • 103
 • 387
 • 1
Khảo sát thuật toán dò tìm điểm công suất cực đại (MPPT) và bộ chuyển đổi DC DC, DC AC

Khảo sát thuật toán dò tìm điểm công suất cực đại (MPPT) bộ chuyển đổi DC DC, DC AC

... ta phải t n dụng công suất tối đa có thể, điều kiện thay đổi môi trường Chính lý trên, đề tài: Khảo sát thu t toán tìm điểm công suất cực đại (MPPT) chuyển đổi DC DC, DC AC ” hình thành ... phần mềm hay vi xử lý nhược điểm kh c phục phần 1.6 Nhiệmăv ăcủaălu năvĕnă: Lu n văn ắ Khảo sát thu t toán MPPT ( tìm điểm công suất cực đại) chuyển đổi DC DC, DC AC ” có nội dung chủ yếu: ... độc l p t p trung nghiên cứu thu t toán tìm điểm công suất cực đại (MPPT) - Nghiên cứu mô thu t toán P&O - Nghiên cứu chuyển đổi lượng từ DC DC, DC AC kết hợp với MPPT 1.8 Phươngăphápănghiênăc...
 • 110
 • 1,571
 • 13
khảo sát thuật toán dõ tìm điểm công suất cực đại (mppt) và bộ chuyển đổi dc dc, dc ac

khảo sát thuật toán dõ tìm điểm công suất cực đại (mppt) bộ chuyển đổi dc dc, dc ac

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ CÔNG NGUYÊN KHẢO SÁT THUẬT TOÁN DÕ TÌM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (MPPT) VÀ BỘ CHUYỂN ĐỔI DC- DC, DC- AC ... ta phải tận dụng công suất tối đa có thể, điều kiện thay đổi môi trường Chính lý trên, đề tài: Khảo sát thuật toán tìm điểm công suất cực đại (MPPT) chuyển đổi DC DC, DC AC ” hình thành ... động điểm công suất tối đa công suất tối đa trích xuất  Luận văn làm được: - Xây dựng thuật toán mô thành công thuật toán tìm điểm công suất cực đại P&O, thuật toán tăng tổng dẫn, thuật toán...
 • 118
 • 543
 • 1
KHẢO SÁT THUẬT TOÁN DO TÌM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (MPPT) VÀ BỘ CHUYỂN ĐỔI DC – DC, DC – AC

KHẢO SÁT THUẬT TOÁN DO TÌM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (MPPT) BỘ CHUYỂN ĐỔI DC – DC, DC – AC

... KẾT LUẬN Xây dựng thuật toán mô thành công thuật toán tìm điểm công suất cực đại P&O, thuật toán tăng tổng dẫn, thuật toán tỷ lệ điện áp hở mạch BÀI BÁO KHOA HỌC THỰC HIỆN CÔNG BỐ THEO QUY CHẾ ... phương pháp tăng tổng dẫn Mô thành công mô hình gồm hệ thống pin mặt trời, thuật toán tìm điểm công suất cực đại với biến đổi DC/ DC DC/ AC Dien ap nghich luu Uao va dong dien pha ia 80 60 40 20 Xây ... nhất, ta phải dùng đến thuật toán xác định điểm làm việc có công suất lớn (MPPT) trình bày chi tiết chương tiếp sau b) Bộ biến đổi DC AC: Hình -Sơ đồ nguyên lý mạch Buck Boost Hệ PV độc lập...
 • 8
 • 1,182
 • 6
báo cáo nghiên cứu khoa học ' thiết kế bộ điều khiển pid bền vững cho hệ thống phi tuyến bậc hai nhiều đầu vào - nhiều đầu ra và ứng dụng trong điều khiển tay máy công nghiệp'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' thiết kế bộ điều khiển pid bền vững cho hệ thống phi tuyến bậc hai nhiều đầu vào - nhiều đầu ra ứng dụng trong điều khiển tay máy công nghiệp'

... TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 Trong báo này, điều khiển PID bền vững thiết kế cho hệ thống phi tuyến không xác định MIMO Mục đích để hệ thống đạt ổn định ... tượng điều khiển tuyến tính Trong phần II, lý thuyết điều khiển PID bền vững áp dụng cho đối tượng phi tuyến đưa Các kết lý thuyết sau áp dụng cho việc điều khiển tay máy công nghiệp hai bậc tự ... PID cho đối tượng phi tuyến MIMO xác định công thức rõ ràng KẾT LUẬN Bài báo nêu phương pháp xây dựng điều khiển PID bền vững áp dụng để điều khiển hệ phi tuyến MIMO tay máy công nghiệp Các kết...
 • 8
 • 489
 • 4
tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN PID và mờ để điều KHIỂN hệ THỐNG PIN mặt TRỜI

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN PID mờ để điều KHIỂN hệ THỐNG PIN mặt TRỜI

... lượng mặt trời số ứng dụng thực tế Chương 2: Tổng quan hệ thống pin mặt trời Chương 3: Giới thiệu tóm tắt điều khiển PID điều khiển mờ Chương 4: Xây dựng thuật toán điều khiển cho hệ thống pin mặt ... điều khiển pin mặt trời điều khiển mờ Để nâng cao hiệu suất cuả hệ thống thu thập lượng pin mặt trời người ta áp dụng phương pháp thiết kế điều khiển mờ để điều khiển hướng pin Motor A dùng để ... Sử dụng điều khiển mờ lai phát huy ưu điểm điều khiển mờ điều khiển rõ Ta xét hệ thống điều khiển có hai cấu trúc vòng, hai vòng điều khiển sử dụng điều khiển mờ Hình 3.5: Cấu trúc điều khiển mờ...
 • 28
 • 496
 • 4
Nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng công nghệ tự động xác định vùng cực đại năng lượng mặt trời dựa theo vị trí địa lí lắp đặt nhằm nâng cao hiệu suất phát điện hệ thống pin mặt trời

Nghiên cứu, cải tiến ứng dụng công nghệ tự động xác định vùng cực đại năng lượng mặt trời dựa theo vị trí địa lí lắp đặt nhằm nâng cao hiệu suất phát điện hệ thống pin mặt trời

... cứu, cải tiến ứng dụng công nghệ tự động xác định vùng cực đại lượng mặt trời dựa theo vị trí địa lắp đặt nhằm nâng cao hiệu suất phát điện hệ thống pin mặt trời CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU Hệ thống ... tài: Nghiên cứu, cải tiến ứng dụng công nghệ tự động xác định vùng cực đại lượng mặt trời dựa theo vị trí địa lắp đặt hệ thống pin mặt trời Đề tài sản phẩm có tính thực tế cao, nghiên cứu, ... giá thành hệ thống pin mặt trời phụ thuộc chủ yếu vào số lượng pin mặt lắp đặt Hệ thống định hướng mặt trời hiệu suất cao nên giảm số lượng pin mặt lắp đặt so với hệ thống khác công suất Do...
 • 81
 • 847
 • 1
Nghiên cứu, ứng dụng biến tần và khởi động mềm điều khiển động cơ công suất lớn

Nghiên cứu, ứng dụng biến tần khởi động mềm điều khiển động cơ công suất lớn

... tài “NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG BIẾN TẦN VÀ BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT LỚN” giải vấn đề giảm dòng khởi cho động khởi động điều khiển điện áp đầu cực động hạn chế chưa thể nghiên cứu ... quan động không đồng phương pháp điều khiển - Nghiên cứu, ứng dụng biến tần - Nghiên cứu, ứng dụng khởi động mềm - Thi công mô hình biến tần khởi động mềm 1.3 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI Với đề tài “NGHIÊN ... với động công suất lớn ta cần ý tới trình khởi động động khởi động rotor trạng thái ngắn mạch, dẫn đến dòng điện khởi động momen khởi động lớn, biện pháp khởi động thích hợp không khởi động động...
 • 101
 • 793
 • 3
Đồ án nghiên cứu, ứng dụng biến tần và khởi động mềm điều khiển động cơ công suất lớn

Đồ án nghiên cứu, ứng dụng biến tần khởi động mềm điều khiển động cơ công suất lớn

... quan động không đồng phương pháp điều khiển - Nghiên cứu, ứng dụng biến tần - Nghiên cứu, ứng dụng khởi động mềm - Thi công mô hình biến tần khởi động mềm 1.3 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI Với đề tài “NGHIÊN ... tài “NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG BIẾN TẦN VÀ BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT LỚN” giải vấn đề giảm dòng khởi cho động khởi động điều khiển điện áp đầu cực động hạn chế chưa thể nghiên cứu ... BIẾN TẦN VÀ KHỞI ĐỘNG MỀM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT LỚN” nghĩa là: điều SVTH: Dương Đức Đạt – Phạm Văn Cường Trang Đồ án học phần GVHD: Trần Văn Hải khiển động cho làm hạn chế dòng điện khởi động, ...
 • 101
 • 450
 • 2
Nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng công nghệ tự động xác định vùng cực đại năng lượng mặt trời dựa theo vị trí địa lí lắp đặt nhằm nâng cao hiệu suất phát điện hệ thống pin mặt trời

Nghiên cứu, cải tiến ứng dụng công nghệ tự động xác định vùng cực đại năng lượng mặt trời dựa theo vị trí địa lí lắp đặt nhằm nâng cao hiệu suất phát điện hệ thống pin mặt trời

... cứu, cải tiến ứng dụng công nghệ tự động xác định vùng cực đại lượng mặt trời dựa theo vị trí địa lắp đặt nhằm nâng cao hiệu suất phát điện hệ thống pin mặt trời CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU Hệ thống ... tài: Nghiên cứu, cải tiến ứng dụng công nghệ tự động xác định vùng cực đại lượng mặt trời dựa theo vị trí địa lắp đặt hệ thống pin mặt trời Đề tài sản phẩm có tính thực tế cao, nghiên cứu, ... giá thành hệ thống pin mặt trời phụ thuộc chủ yếu vào số lượng pin mặt lắp đặt Hệ thống định hướng mặt trời hiệu suất cao nên giảm số lượng pin mặt lắp đặt so với hệ thống khác công suất Do...
 • 81
 • 534
 • 0
Luan van thac si  nghiên cứu, tính toán hệ thống điều khiển đấu nối hệ thống pin mặt trời vào lưới phân phối

Luan van thac si nghiên cứu, tính toán hệ thống điều khiển đấu nối hệ thống pin mặt trời vào lưới phân phối

... khiển hệ thống pin mặt trời nối vào lưới phân phối Điều khiển công suất Điều khiển điện áp Điều khiển dòng điện Điều khiển đồng lưới ( PLL) Các đặc tính làm việc pin mặt trời Công suất pin mặt trời ... hiểu đặc điểm lưới điện phân phối - Tính toán, thiết kế điều khiển đấu nối hệ thống điều khiển đấu nối hệ thống pin mặt trời vào lưới phân phối - Xây dựng mô hình mô phần mềm Matlab Simulik để chứng ... không lấy từ lưới điện thừa chưa hòa lên lưới điện quốc gia Vì việc nghiên cứu, tính toán hệ thống điều khiển đấu nối hệ thống pin mặt trời vào lưới phân phối để khai thác lượng mặt trời cung...
 • 93
 • 547
 • 1
Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển Pin và mờ để điều khiển hệ thống Pin mặt trời.

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển Pin mờ để điều khiển hệ thống Pin mặt trời.

... pin mặt trời Mô hình điều khiển pin mặt trời điều khiển PID Mô hình điều khiển pin mặt trời điều khiển mờ Mô hình thực điều khiển Bộ điều khiển mờ Một điều khiển mờ động Hệ kín, phản hồi âm điều ... âm điều khiển mờ Bộ điều khiển mờ PID Cấu trúc điều khiển mờ lai Mô hình điều khiển mờ lai chỉnh định mờ tham số điều khiển PID Cấu trúc bên chỉnh định mờ Mô hình cấu trúc hệ thống pin mặt trời ... khiển mờ Định nghĩa tập mờ cho biến dUH điều khiển mờ Bề mặt đặc trưng cho quan hệ vào điều khiển mờ Định nghĩa tập mờ cho biến UH điều khiển mờ Định nghĩa tập mờ cho biến dUH điều khiển mờ Bề mặt...
 • 27
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mot so bai tap hoa hoc lop 8 co bantính chất cơ bản của phân thức đại số 8hệ số lương cơ bản năm 2015biên ban bâu cư đai hội chi bộ mâu số 8mẫu số 8 3 mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin ppthoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8đề thi thử thpt quốc gia môn anh năm 2015 đề số 8hồ sơ khai thuế ban đầu 2015xổ số kiến thiết cần thơ ngày 5 8 2015biên bản họp chi bộ tháng 8 2015biểu số 2 8 giá bán một số sản phẩm quần áo trên thị trường hoa kỳtrắc nghiệm cơ bản về ttck đề số 8sơ đồ 2 2 3 4 quy trình 8 bước bán hàngcác loại card thuê bao extension cards  dlc8 16 card thuê bao số 8 16 port dung cho điện thoại dpt bàn điều khiển dss và các cs kết nối với thuê bao bằng amphenol8 nhân giống cho keo dạu lai kx2 và một số loài cây bản địaNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM