c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017 2018 môn toán sở GD và đt bắc giang

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁNSở giáo dục đào tạo HÀ TĨNH

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN – Sở giáo dục đào tạo HÀ TĨNH
...  S1  S2  S3 hay H trọng tâm ABC , nghĩa ABC Ta có: x2 4x 2m|x 2| m + = (*) Đặt x   t  pt (*) trở thành: t2 2mt + m = (**),  '(t)  m  m   (m  1)(m  2) Để pt (*) vô nghiệm ... )  16  (x1  x )  4x1.x  16  16  4(m2  5m)  16  m2  5m   m = m = Kết hợp với đk(*), ta có m = , m = giá trị cần tìm a) Vì AD BE đường cao nên ta có: ADB  AEB  90  Hai góc ... ABC nên: BH  AC, CH  AB (2) Từ (1) (2), suy ra: BH // CK, CH // BK Vậy tứ giác BHCK hình bình hành (theo định nghĩa) K Đặt SBHC = S1, SAHC = S2, SAHB = S3, SABC = S Vì ABC nhọn nên trực tâm...
 • 3
 • 566
 • 2

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁNSở giáo dục đào tạo TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN – Sở giáo dục đào tạo TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
... tiếp tam giác APN R (R bán kính đường tròn (O)) ⇒ ∆AIE ⇒ AE = R 2 R AE EO 2PA MA AE ∆AEO ∆PAO (g-g) ⇒ = ⇒ = = = = R PA AO 2AO AB EO OE = EI = ...
 • 2
 • 5,018
 • 25

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁNSở giáo dục đào tạo BÌNH ĐỊNH

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN – Sở giáo dục đào tạo BÌNH ĐỊNH
... Ngoài em học trung tâm học nhà giáo viên trung tâm Các em đăng kí học môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn (các khối 9-12, Luyện thi đại học cấp tốc, luyện thi vào lớp 10 cấp tốc, luyện thi tốt ... Chất lượng giáo viên, lòng nhiệt tình - Số lượng lớn học sinh theo học đạt thành tích cao- Số lượng tài liệu khổng lồ học sinh, giáo viên, phụ huynh sử dụng CHÍNH LÀ NIỀM TỰ HÀO, SỰ KHẲNG ĐỊNH ... tốc, luyện thi tốt nghiệp 12 cấp tốc) Riêng lớp học từ khối trở xuống, phụ huynh hay học sinh yêu cầu trung tâm cho giáo viên phù hợp dạy kèm em Đối với giáo viên muôn tham gia trung tâm điện thoại...
 • 4
 • 539
 • 2

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁNSở giáo dục đào tạo BÌNH DƯƠNG

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN – Sở giáo dục đào tạo BÌNH DƯƠNG
... Ngoài em học trung tâm học nhà giáo viên trung tâm Các em đăng kí học môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn (các khối 9-12, Luyện thi đại học cấp tốc, luyện thi vào lớp 10 cấp tốc, luyện thi tốt ... thẳng hàng “Bề dày thời gian tồn Chất lượng giáo viên, lòng nhiệt tình - Số lượng lớn học sinh theo học đạt thành tích cao- Số lượng tài liệu khổng lồ học sinh, giáo viên, phụ huynh sử dụng CHÍNH ... tốc, luyện thi tốt nghiệp 12 cấp tốc) Riêng lớp học từ khối trở xuống, phụ huynh hay học sinh yêu cầu trung tâm cho giáo viên phù hợp dạy kèm em Đối với giáo viên muôn tham gia trung tâm điện thoại...
 • 4
 • 1,319
 • 19

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁNSở giáo dục đào tạo HÒA BÌNH

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN – Sở giáo dục đào tạo HÒA BÌNH
... Ngoài em học trung tâm học nhà giáo viên trung tâm Các em đăng kí học môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn (các khối 9-12, Luyện thi đại học cấp tốc, luyện thi vào lớp 10 cấp tốc, luyện thi tốt ... a + b ≥ “Bề dày thời gian tồn Chất lượng giáo viên, lòng nhiệt tình - Số lượng lớn học sinh theo học đạt thành tích cao- Số lượng tài liệu khổng lồ học sinh, giáo viên, phụ huynh sử dụng CHÍNH ... tốc, luyện thi tốt nghiệp 12 cấp tốc) Riêng lớp học từ khối trở xuống, phụ huynh hay học sinh yêu cầu trung tâm cho giáo viên phù hợp dạy kèm em Đối với giáo viên muôn tham gia trung tâm điện thoại...
 • 4
 • 343
 • 1

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁNSở giáo dục đào tạo LÂM ĐỒNG

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN – Sở giáo dục đào tạo LÂM ĐỒNG
... Ngoài em học trung tâm học nhà giáo viên trung tâm Các em đăng kí học môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn (các khối 9-12, Luyện thi đại học cấp tốc, luyện thi vào lớp 10 cấp tốc, luyện thi tốt ... “Bề dày thời gian tồn Chất lượng giáo viên, lòng nhiệt tình - Số lượng lớn học sinh theo học đạt thành tích cao- Số lượng tài liệu khổng lồ học sinh, giáo viên, phụ huynh sử dụng CHÍNH ... tốc, luyện thi tốt nghiệp 12 cấp tốc) Riêng lớp học từ khối trở xuống, phụ huynh hay học sinh yêu cầu trung tâm cho giáo viên phù hợp dạy kèm em Đối với giáo viên muôn tham gia trung tâm điện thoại...
 • 4
 • 279
 • 1

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁNSở giáo dục đào tạo LẠNG SƠN

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN – Sở giáo dục đào tạo LẠNG SƠN
... Ngoài em học trung tâm học nhà giáo viên trung tâm Các em đăng kí học môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn (các khối 9-12, Luyện thi đại học cấp tốc, luyện thi vào lớp 10 cấp tốc, luyện thi tốt ... 4  F B “Bề dày thời gian tồn Chất lượng giáo viên, lòng nhiệt tình - Số lượng lớn học sinh theo học đạt thành tích cao- Số lượng tài liệu khổng lồ học sinh, giáo viên, phụ huynh sử dụng CHÍNH ... tốc, luyện thi tốt nghiệp 12 cấp tốc) Riêng lớp học từ khối trở xuống, phụ huynh hay học sinh yêu cầu trung tâm cho giáo viên phù hợp dạy kèm em Đối với giáo viên muôn tham gia trung tâm điện thoại...
 • 3
 • 770
 • 4

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGHỆ AN

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
... Ngoài em học trung tâm học nhà giáo viên trung tâm Các em đăng kí học môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn (các khối 9-1 2, Luyện thi đại học cấp tốc, luyện thi vào lớp 10 cấp tốc, luyện thi tốt ... MC MI = CH IH “Bề dày thời gian tồn – Chất lượng giáo viên, lòng nhiệt tình - Số lượng lớn học sinh theo học đạt thành tích cao- Số lượng tài liệu khổng lồ học sinh, giáo viên, phụ huynh sử dụng ... x = vào phương trình x2 - 2(m - 1)x + m2 - = giải phương trình: x2 - 4x + = nhiều cách tìm nghiệm x1 = 1, x2 = b, Theo hệ thức Viét, gọi x1, x2 hai nghiệm phương trình x2 - 2(m - 1)x + m2 - =...
 • 4
 • 380
 • 3

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
... =  x = 15  x=3 x = ⇔ Vâ ̣y ̣ phương trình  3;1) ⇔ 9 + y = 10 ⇔  y = ( 3x + y = 10   đã cho có nghiêm 3 x + y = 10 ̣ nhấ t Câu : (1 điểm) Tim để mỗi biể u thức sau có nghia: ... + ≥ ( 1⇒ A + + 1)m ≥ ( ) ⇒1 Am == và Cách 2: Điề u kiên ̣ m =1 Kế t luận : Khi thi A đa ̣t giá tri ̣ nhỏ nhấ t A = m ≥1 x1x+xx2==m ++ 2m Theo Vi-ét ta có : ; A = x1 + x2 + x1 x2 ... kiên ̣ Theo Vi-ét ta có : ; x1x+xx2==m ++ 2m 2 A = x1 + x2 + x1 x2 = 2m + + m + = m + 2m + = ( m + 1) + ≥ ⇒ ⇔m 1= −1 m min≥= m (loa ̣i vì không thỏa điề u kiên ) ̣ A+ 10 ≥1 Mă ̣t khác...
 • 4
 • 676
 • 4

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG
... > 0) Áp dụng định lý Pi-ta-go vào tam giác vuông ABC ACE ta có: AC2 = BC2 – AB2 = x2 – 52= x2 -2 5 EC2 = AC2 + AE2 = x2 -2 5 + (x – 5)2 = 2x2 – 10x (12: )2 = 2x2 – 10x x2 - 5x – 36 = Giải phương ... + (y - 1)(y + 4) = (y - 1)(y + 4) = - (x + y)2 (2) ⇔ ⇔ 1,0 0,5 ⇔ ⇔ ≤ Vì - (x + y)2 với x, y nên: (y - 1)(y + 4) -4 y ∈ − 1; 0; 1} { −4; − 3; − 2; Vì y nguyên nên y Thay giá trị nguyên y vào (2) ... −4; − 3; − 2; Vì y nguyên nên y Thay giá trị nguyên y vào (2) ta tìm cho là: (4; -4 ), (1; -3 ), (5; -3 ), ( -2 ; 0), (-1 ; 1) 0,5 cặp nghiệm nguyên (x; y) PT b) Cho tam giác ABC vuông A Gọi I giao điểm...
 • 4
 • 313
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2012 MÔN TOÁN TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2012 MÔN TOÁN TỈNH THÁI NGUYÊN
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn : Toán ( Bản hướng dẫn chấm gồm có 03 trang) Nội dung Điểm 0,25 THÁI NGUYÊN Bài A    B 14  48 14   ... HA2  O2 H  O1H  O2 H  O1H Khi đó: O1O2  O2 H  O1H  4,5  2,5  cm A O2 O1 H B Lưu ý: - Học sinh làm theo cách khác cho điểm tối đa - Điểm toàn không làm tròn 0,5 ... AA ' AB A  AA '  AH 152 225  AA '   9 O 0,5 225 25  2R  R cm  R  12,5 cm H B C A’ 10 Gọi H giao điểm O1O2 với AB Khi HA  HB  cm O1O2  AB , nối O1 A; O2 A Trong tam giác vuông...
 • 4
 • 1,250
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 20122013 môn toán sở giáo dục và đào tạo tây ninhtổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 20132014 cua đà nangđề thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 20142015 môn hóa họcđề thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2015 2016kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2015 2016 môn thi toándap an de thi tuyen sinh lop 10 thpt nam 20082009 tinh thai binhđề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên lí tự trọng môn hóađề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 2012 2013 môn toán sở giáo dục và đào tạo hải phòngđề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 2013 2014 môn toán sở giáo dục và đào tạo vĩnh phúcđề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên lí tự trọng môn hóa 20122013đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm 20082009 đồng naikì thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2013 – 2014 sở gdde thi tuyen sinh vao 10 thpt nam hoc 20122013 mon toan tinh nam dinhkỳ thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2008 2009 đà nẵngwww vnmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 mon toan thpt chuyên lý tự trọng cần thơ năm 20122013chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM