Pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ tại việt nam thực tiễn pháp lý và phương hướng hoàn thiện

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệViệt Nam Luận văn ThS. Luật

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật
... hữu trí tuệ phải chủ sở hữu đối tượng quyền sở hữu trí tuệ Sau chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ trở thành tài sản doanh nghiệp ... dùng để góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ “giá trị quyền sở hữu trí tuệ Theo đó, giá trị quyền sở hữu trí tuệ giá trị tiền quyền sở hữu trí tuệ đối tượng sở hữu trí tuệ xác ... nhượng quyền sử dụng tài sản trí tuệ để góp vốn thành lập doanh nghiệp để trở thành chủ sở hữu chủ sở hữu chung doanh nghiệp. ” 1.2.2.2 Đặc điểm góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ...
 • 123
 • 1,004
 • 2

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệviệt nam

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam
... triển hưởng quyền sở hữu Quyền sở hữu đối tượng sở hữu trí tuệ coi quyền tài sản sử dụng để góp vốn thành lập doanh nghiệp 2.1.4 Định giá quyền sở hữu trí tuệ dùng để góp vốn Quyền sở hữu trí tuệ ... trở thành chủ sở hữu chủ sở hữu chung doanh nghiệp 1.2.2.2 Đặc điểm góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Một là, chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp chủ sở hữu đối tượng quyền ... góp vốn quyền sở hữu trí tuệ nhận lại quyền sở hữu trí tuệ Nếu bên góp vốn nhu cầu sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp nhận góp vốn sử dụng quyền sở hữu trí tuệ này, đồng ý bên góp vốn Nếu...
 • 24
 • 815
 • 3

Một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc chiến chống hàng giả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
... hồi hàng hóa khuyết tật11 Hàng giả hàng xâm hại quyền sở hữu trí tuệ Một vấn đề quan trọng đề cập đến khái niệm hàng giả pháp luật Việt Nam phân biệt hàng giả hàng xâm hại quyền sở hữu trí tuệ ... hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ Tuy nhiên, thân khái niệm hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ theo quy định Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ có khác biệt với khái niệm Pháp Nga Trong khái niệm nêu Điểu ... biệt khái niệm hàng giả nói chung với khái niệm hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ nói riêng, với khái niệm hàng hóa có chứa đựng yếu tố xâm hại quyền sở hữu trí tuệ có ý nghĩa quan trọng Một mặt,...
 • 7
 • 443
 • 2

Áp dụng pháp luật về góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệviệt nam

Áp dụng pháp luật về góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam
... THỰC TIỄN VIỆC GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM 2.1 Thực tiễn việc góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ 2.1.1 Sự cần thiết góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ nhà đầu tư ... pháp luật góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam 2.2.1 Các văn pháp luật hành điều chỉnh việc góp vốn giá trị quyền Sở hữu trí tuệ Hiện nay, việc góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu ... CÔNG TY TẠI VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, đặc điểm quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, thuật ngữ Sở hữu trí tuệ Quyền sở hữu trí tuệ thức sử...
 • 19
 • 468
 • 2

Áp dụng pháp luật về góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệViệt Nam

Áp dụng pháp luật về góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
... quốc gia hà nội khoa luật PHạM Đức quảng áP DụNG PHáP LUậT Về GóP VốN BằNG GIá TRị QUYềN Sở HữU TRí TUệ VIệT NAM Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 60 38 50 luận văn thạc sĩ luật học Ng-ời h-ớng ... Khỏi quỏt v gúp bng giỏ tr quyn s hu trớ tu ti Vit Nam Chng 2: Thc tin vic gúp bng giỏ tr quyn s hu trớ tu ti Vit Nam Chng 3: Hon thin phỏp lut Vit Nam v gúp bng giỏ tr quyn s hu trớ tu -***** ... quyn s hu trớ tu Vit Nam vi mong mun a mt cỏi nhỡn y , ton din hn v gúp phn nõng cao hn na vic thc thi phỏp lut liờn quan n hot ng gúp bng giỏ tr quyn s hu trớ tu Vit Nam i tng v phm vi nghiờn...
 • 83
 • 608
 • 1

Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệViệt Nam phù hợp với Hiệp định của WTO về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIPS).doc

Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định của WTO về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIPS).doc
... quy định pháp luật Việt Nam Hiệp định TRIPS quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ khái niệm rộng phức tạp với ... TRIPS 1.1 Sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ thuật ngữ cấu tạo hai cụm từ cụm từ sở hữu cụm từ trí tuệ Muốn ... giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam phù hợp với Hiệp định TRIPS CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ PHÙ HỢP VỚI HIỆP ĐỊNH TRIPS...
 • 192
 • 1,093
 • 7

Thực trạng áp dụng giải pháp nâng cao công tác thực hiện luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Thực trạng áp dụng và giải pháp nâng cao công tác thực hiện luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
... Bộ môn Sở hữu trí TMQT Nguyễn Thị Việt Hà – lớp KTTG 17B CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM Thực trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ Việt Nam Theo báo cáo sơ kết công tác phòng ... hợp Bộ môn Sở hữu trí TMQT Nguyễn Thị Việt Hà – lớp KTTG 17B CHƯƠNG II: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM I Đối với nhà nước Hệ thống luật pháp công cụ ... tác hại xâm phạm sở hữu trí tuệ sức khoẻ, lợi ích cộng đồng hạn chế Hiện doanh nghiệp có phận chuyên chăm lo sở hữu trí tuệ, chưa có doanh nghiệp có chiến lược sở hữu trí tuệ, coi vấn đề sở hữu...
 • 13
 • 765
 • 4

Pháp luật về công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thực tiễn pháp phương hướng hoàn thiện

Pháp luật về công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thực tiễn pháp lý và phương hướng hoàn thiện
... 2: THỰC TIỄN PHÁP LÝ VỀ CÔNG BỐ 58 THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 2.1 THỰC TIỄN PHÁP LÝ VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 58 CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM ... đề luận công bố thông tin pháp luật công bố thông tin công ty niêm yết Chương 2: Thực tiễn pháp công bố thông tin công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam phương hướng hoàn thiện ... NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ PHÁP LUẬT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 1.1.1 Niêm yết chứng khoán tình...
 • 135
 • 377
 • 2

Pháp luật về công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam thực tiễn pháp phương hướng hoàn thiện luận văn ths luật 60 38 50 pdf

Pháp luật về công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam thực tiễn pháp lý và phương hướng hoàn thiện  luận văn ths luật 60 38 50 pdf
... LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT VÀ PHÁP LUẬT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 1.1.1 Niêm yết chứng khoán ... LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT VÀ PHÁP LUẬT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 1.1.1 Niêm yết chứng khoán ... động công bố thông tin công ty niêm yết 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương 2: THỰC TIỄN PHÁP LÝ VỀ CÔNG BỐ 58 THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN...
 • 29
 • 224
 • 0

Thực tiễn áp dụng phương hướng hoàn thiện pháp luật về kiện đòi lại tài sản

Thực tiễn áp dụng và phương hướng hoàn thiện pháp luật về kiện đòi lại tài sản
... với quy định trước II Thực tiễn áp dụng phương hướng hoàn thiện pháp luật kiện đòi lại tài sản Thực tiến áp dụng pháp luật vướng mắc trình giải tranh chấp kiện đòi lại tài sản Tranh chấp quyền ... hình, quyền tài sản hiểu vô hình Căn vào đặc điểm phương thức kiện đòi lại tài sản quyền tài sản đối tượng kiện đòi lại tài sản Các trường hợp kiện đòi lại tài sản Về nguyên tắc, pháp luật không ... cụ thể coi tài sản Tuy nhiên, đặc thù phương thức kiện đòi lại tài sản tất tài sản liệt kê Điều 163 đối tượng kiện đòi lại tài sản Đối tượng kiện đòi lại tài sản phải vật có thực, tồn thực tế Theo...
 • 17
 • 285
 • 1

THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ DIỆN HÀNG THỪA KẾ

THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ
... đoàn kết gia đình(1) 1.2 Thừa kế theo pháp luật Điều 674 BLDS năm 2005 quy định: thừa kế theo pháp luật thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện trình tự thừa kế pháp luật quy định Theo quy định thừa ... hưởng di sản II THỰC TIỄN ÁP DỤNG LUẬT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ Thực trạng tranh chấp nguyên nhân tranh chấp thừa kế Các tranh chấp ... pháp luật nói chung thừa kế theo diện hàng thừa kế nói riêng bên cạnh quy định rõ ràng pháp luật thực ý thức pháp luật người dân yếu tố định nhằm nâng cao hoàn thiện quy định pháp luật thừa kế...
 • 22
 • 406
 • 0

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệViệt Nam

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
... triển bảo hộ quyền SHTT trình hội nhập kinh tế quốc tế Chƣơng Thực trạng bảo hộ quyền SHTT Việt Nam: Phân tích khái quát chủ trương, sách, pháp luật bảo hộ quyền SHTT; Tình hình thực thi bảo hộ quyền ... đặt Việt Nam việc bảo hộ quyền SHTT Chƣơng Quan điểm giải pháp bảo hộ quyền SHTT Việt Nam thời gian tới: Nêu quan điểm giải pháp nhằm nâng cao hiệu hiệu lực hệ thống bảo hộ quyền SHTT Việt Nam, ... chúng nước, quyền liên quan từ lâu đưa vào luật quyền tác giả Đối với Việt Nam, quyền liên quan lĩnh vực tương đối (2) Quyền sở hữu công nghiệp Theo Luật SHTT 2005, quyền sở hữu công nghiệp quyền...
 • 110
 • 1,605
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: sự phát triển của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ tại việt namthực trạng về hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ tại việt namthực trạng về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ tại việt namcác giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại việt namquyền sở hữu trí tuệ tại việt namcơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại việt namcơ sở thực tiễn của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại việt namthực trạng việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại việt nampháp luật và thực tiễn thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam và ở một số quốc gia đông nam ábảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở việt namtình hình về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam trong thời gian quathực trạng về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở việt namthực trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở việt namđánh giá thực tiễn áp dụng và phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạmphương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở việt namBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ