1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Cơ khí - Chế tạo máy >

Xây dựng chương trình đào tạo ngành may theo nhu cầu xã hội tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo từ kết quả khảo sát cảm nhận của người học tại Trường Cao đẳng Nghề thành phố Hồ Chí Minh

Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo từ kết quả khảo sát cảm nhận của người học tại Trường Cao đẳng Nghề thành phố Hồ Chí Minh

... BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******** PH : 60.34.05 : PGS,TS TP HỒ CHÍ MINH m 2011 L y cơ! K c gi ! Tơi tên: Phan K Quan Tri t Là h c viên cao h c Khóa 18 ... 3.3.2 K t qu nghiên c ng th .Trang 39 3.4 M t s gi i pháp nâng nh m nâng cao ch TP.HCM ng phát tri xu t gi 3.4.3 xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao ch 4.1 K t qu ng nghiên c u ti p theo ng Trang ... Kinh t Thành ph H Chí Minh Lu ây k t qu b n thân tơi th c hi n Nh ng lý thuy u có trích d n ngu n S li u s d ng nghiên c u tơi thu th p thơng qua vi c phát thu h i b ng kh o sát t ng ngh thành...
 • 129
 • 403
 • 4
Mô hình liên kết đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí giữa trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh với doanh nghiệp theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

Mô hình liên kết đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí giữa trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh với doanh nghiệp theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

... luận liên kết đào tạo Chương 2: Thực trạng đào tạo Trường Cao Đẳng Nghề Thành Phố Hồ Chí Minh với Doanh nghiệp Chương 3: Giải pháp liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh Điều hòa không khí Trường ... luận liên kết đào tạo Chương 2: Thực trạng đào tạo Trường Cao Đẳng Nghề Thành Phố Hồ Chí Minh với Doanh nghiệp Chương 3: Giài pháp liên kết đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh Điều hòa không khí trường ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN HỮU THOẠI LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI DOANH NGHIỆP...
 • 152
 • 288
 • 0
Nghiên cứu phát triển đào tạo theo nhu cầu xã hội tại trường cao đẳng công nghiệp hưng yên

Nghiên cứu phát triển đào tạo theo nhu cầu hội tại trường cao đẳng công nghiệp hưng yên

... tài: Nghiên c u phát tri n ñào t o theo nhu c u h i t i Trư ng Cao ñ ng Công nghi p Hưng Yên" 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung Nghiên c u th c tr ng phát tri n ñào t o theo nhu ... u h i t i Trư ng Cao ñ ng Công nghi p Hưng Yên, tìm hi u nguyên nhân c a th c tr ng ñó ñ tìm ki m gi i pháp nâng cao hi u qu công tác phát tri n ñào t o theo nhu c u h i t i ñ a bàn nghiên ... th c ti n v công tác ñào t o phát tri n ñào t o theo nhu c u h i s ñào t o hi n - Phân tích th c tr ng phát tri n ñào t o theo nhu c u h i t i Trư ng Cao ñ ng Công nghi p Hưng Yên - ð xu...
 • 120
 • 408
 • 0
Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

... liên kết đào tạo nghề Chương 2: Thực trạng liên kết đào tạo trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp Chương 3: Đề xuất số giải pháp liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng Nghề Tp Hồ ... KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI DOANH NGHIỆP 2.1 Giới thiệu trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên ... nâng cao chất lượng đào tạo nâng cao, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Do người nghiên cứu chọn đề tài: Đề xuất số giải pháp liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh...
 • 117
 • 487
 • 3
Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

... ng liên kết đƠoă t o giữa tr ờngă Cao đẳng nghề Tp H Chí Minh với doanh nghi p Ch ngă3:ă Đề xu t s gi i pháp liên kết đƠoă t o nghề tr ờng Cao đẳng Nghề Tp H Chí Minh với doanh nghi p Phần kết ... Xácăđ nhăc ăsở lí lu n vi c liên kết đƠoăt o nghề giữa nhƠătr ờng với doanh nghi p - Đề xu t gi i pháp liên kết đƠoăt o nghề củaă tr ờng Cao đẳng nghề Tp H Chí Minh với doanh nghi p Ph Kh o sát ... ăcủaăm i liên kết giữa tr ờng Cao đẳng nghề TpăH Chí Minh với doanh nghi p - Mứcăđộăphù h păcủaănộiădung,ăch ngătrình đƠoăt o nghề trình độ cao đẳng nghề cóăphù h p với yêu cầuăcủaăcác doanh nghi...
 • 112
 • 369
 • 0
Giáo dục học Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

Giáo dục học Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

... Đề xuất số giải pháp liên kết đào tạo nghề trường nghề Tp Hồ Chí Minh, doanh nghiệp liên kết với nhà trường Cao đẳng Nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp đội ngũ lao động đào tạo trường Cao đẳng ... ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ trường đào tạo doanh nghiệp thời gian đào tạo, cách thức tổ chức CHÍ MINH VỚI DOANH NGHIỆP đào tạo - 3.1 Đề xuất giải pháp nâng cao tính hiệu liên kết đào tạo trường Cao đẳng ... thi giải pháp thực tế Kết luận Sau thời gian thực đề tài Đề xuất số giải pháp phát triển đào tạo nghề trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề ...
 • 59
 • 422
 • 0
Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

... giải pháp liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất số giải pháp liên kết đào tạo nghề đáp ... liên kết đào tạo nghề Chương 2: Thực trạng liên kết đào tạo trường Cao đẳng nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp Chương 3: Đề xuất số giải pháp liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng Nghề Tp Hồ Chí ... phương Trên sở đó, đề tài nghiên cứu đề xuất số giải pháp liên kết đào tạo nghề trường Cao đẳng Nghề Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề Đề tài luận văn thực nội dung...
 • 117
 • 208
 • 0
Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động từ thực tiễn trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động từ thực tiễn trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

... tạo nghề xuất lao động 28 2.2 Thực hợp đồng đào tạo nghề xuất lao động 33 2.3 Chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề xuất lao động 45 2.4 Giải tranh chấp hợp đồng đào tạo nghề cho xuất lao động ... luật hợp đồng đào tạo nghề xuất lao động thực trạng thực Việt Nam Chương Thực thi pháp luật hợp đồng đào tạo nghề cho xuất lao động từ thực tiễn trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh số kiến ... Chương THỰC THI PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TỪ THỰC TIỄN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 48 3.1 Giới thiệu Trường Cao đẳng nghề Thành phố...
 • 79
 • 196
 • 0
Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động từ thực tiễn trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh (tóm tắt)

Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động từ thực tiễn trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh (tóm tắt)

... nhiều năm làm việc Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh, chọn thực đề tài: Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất lao động từ thực tiễn Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh Tình hình nghiên ... động thực trạng thực Việt Nam; Chương Thực thi pháp luật hợp đồng đào tạo nghề cho xuất lao động từ thực tiễn trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh số kiến nghị Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ... học nghề để tự tạo việc làm học nghề để tham gia quan hệ lao động 1.2 Quan niệm hợp đồng đào tạo nghề XKLĐ 1.2.1 Khái niệm hợp đồng đào tạo nghề XLKĐ Hợp đồng đào tạo nghề cho xuất lao động...
 • 23
 • 242
 • 0
tạp chí khoa học: VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

tạp chí khoa học: VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

... ô b ê ũ ô à ô H R R be R e be ệ : Giáo trình luật kinh doanh dựa sở Bộ luật thương mại thống Hoa Kỳ, trình bày vấn đề pháp lý pháp luật thương mại pháp luật hành ( ) ỞVệ N ă ữ L K ỷ9 ỷ XX T e ... T Lê Hồ Hạ (2001), Luật kinh doanh, N ấ b T ê T Hồ X T Bài giảng Luật Kinh doanh Luật Thương mại R.Robert Rosenberg, Luật kinh doanh (B e w) ấ b T Đạ L Hà N ( ) Giáo trình Luật Thương mại, Nxb ... L Hà N ( ) Giáo trình Luật Thương mại, Nxb Công an nhân dân, Hà N T Đạ K TP HCM (2007), Giáo trình Luật kinh tế, N b Đạ TP.HCM ...
 • 4
 • 405
 • 3
Xây dựng chương trình đào tạo ngành Sư phạm kỹ thuật theo tín chỉ tại trường Đại học Hùng Vương

Xây dựng chương trình đào tạo ngành Sư phạm kỹ thuật theo tín chỉ tại trường Đại học Hùng Vương

... việc xây dựng chơng trình đào tạo theo học chế tín - Đánh giá chơng trình đào tạo hành ngành S phạm kỹ thuật trờng Đại học Hùng Vơng - Xây dựng chơng trình đào tạo theo học chế tín cho ngành S phạm ... học chơng trình đào tạo theo tín Nội dung chơng trình Đào tạo Cử nhân s phạm ngành S phạm kỹ thuật theo hệ thống tín Kế hoạch đào tạo chuẩn dự kiến cho chơng trình đào tạo theo tín Danh mục học ... trạng chơng trình đào tạo trờng Đại học Hùng Vơng Chơng III: Xây dựng chơng trình đào tạo theo tín cho ngành S phạm kỹ thuật Chơng I Cơ sở lý luận việc xây dựng chơng trình đào tạo theo tín 1.1 Những...
 • 73
 • 554
 • 0
Xây dựng chương trình đào tạo ngành điện công nghiệp và dân dụng theo modul tại trường trung học điện tử  điện lạnh hà nội

Xây dựng chương trình đào tạo ngành điện công nghiệp và dân dụng theo modul tại trường trung học điện tử điện lạnh hà nội

... ngành Điện Công nghiệp Dân dụng theo Modul trờng TH Điện tử - Điện lạnh Nội Mục đích nghiên cứu Tiến hành xây dựng chơng trình đào tạo ngành Điện Công nghiệp Dân dụng theo Modul trờng TH Điện tử ... việc xây dựng chơng trình đào tạo theo Modul - Đánh giá thực trạng chơng trình dạy học trờng Trung học Điện tử - Điện lạnh Nội - Xây dựng chơng trình đào tạo ngành Điện Công nghiệp Dân dụng theo ... chơng trình đào tạo trờng Trung học Điện tử - Điện lạnh Nội Chơng - Xây dựng chơng trình đào tạo theo Modul cho ngành Điện Công nghiệp Dân dụng 9 Chơng sở lý luận việc Xây dựng chơng trình đào...
 • 120
 • 251
 • 0
Chuyển đổi chương trình đào tạo ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp tại trường đại học nông nghiệp i theo học chế tín chỉ

Chuyển đổi chương trình đào tạo ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp tại trường đại học nông nghiệp i theo học chế tín chỉ

... Chương – Đánh giá chương trình đào tạo ngành phạm Kỹ thuật Nông nghiệp trường Đ i học Nông nghiệp I Chương Chuyển đ i chương trình đào tạo ngành phạm Kỹ thuật Nông nghiệp Trường Đ i học ... THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ SƯ PHẠM KĨ THUẬT NÔNG NGHIỆP T I TRƯỜNG Đ I HỌC NÔNG NGHIỆP I 2.1 Gi i thiệu Khoa phạm Kỹ thuật - Trường Đ i học Nông nghiệp I 2.2 Phân tích đánh giá chương trình đào tạo ... 49 - CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HIỆN NAY CỦA NGÀNH SƯ PHẠM KĨ THUẬT NÔNG NGHIỆP T I TRƯỜNG Đ I HỌC NÔNG NGHIỆP I 2.1 Gi i thiệu Khoa phạm Kỹ thuật - Trường Đ i học Nông nghiệp I 2.1.1...
 • 141
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp quản lý đào tạo theo định hướng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội của trường cao đẳng nghề dịch vụ hàng khôngthực trạng quản lý đào tạo theo định hướng đáp ứng nhu cầu xã hội của trường cao đẳng nghề dịch vụ hàng khôngyêu cầu của quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường cao đẳng nghềcơ sở lý luận về quản lý đào tạo theo quan điểm đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường cao đẳng nghềxây dựng chương trình đào tạo ngành điện công nghiệp và dân dụng theo modul tại trường trung học điện tử điện lạnhchuyển đổi chương trình đào tạo ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp tại trường đại học nông nghiệp i theo học chế tín chỉđào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hộiđào tạo đại học theo nhu cầu xã hộitrung tâm đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hộixây dựng chương trình đào tạo liên thông ngành vận hành máy tàu biểnxây dựng chương trình đào tạo cho nhân viên ngành thép việt namiii xây dựng chương trình đào tạo theo modul cho ngành điện công nghiệp và dân dụngphương pháp xây dựng chương trình đào tạoxây dựng chương trình đào tạoquy định về xây dựng chương trình đào tạoBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui rochuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ