1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP THIÊN NHIÊN: TÌM HIỂU ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA DƯƠNG XỈ Ở KHU VỰC THỰC TẬP, VAI TRÒ CỦA DƯƠNG XỈ ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC TẬP VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ QUẢN LÝ NHÓM SINH VẬT NÀY

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP THIÊN NHIÊN Tìm hiểu đa dạng sinh học của kẹp kìm (Lucanidae) ở Vườn Quốc Gia Tam Đảo, vai trò của kẹp kìm (và ấu trùng) đối với môi trường Vườn Quốc Gia Tam Đảo. Đề xuất các biện pháp bảo tồn và kiểm soát nhóm động vật này

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP THIÊN NHIÊN Tìm hiểu đa dạng sinh học của kẹp kìm (Lucanidae) Vườn Quốc Gia Tam Đảo, vai trò của kẹp kìm (và ấu trùng) đối với môi trường Vườn Quốc Gia Tam Đảo. Đề xuất các biện pháp bảo tồn kiểm soát nhóm động vật này

... chuyên đề thực tập: Tìm hiểu đa dạng sinh học kẹp kìm (Lucanidae) Vườn Quốc Gia Tam Đảo ,vai trò kẹp kìm (và ấu trùng) môi trường Vườn Quốc Gia Tam Đảo. xuất biện pháp bảo tồn kiểm soát nhóm động ... Lucanidae thu Tam Đảo để thúc đẩy việc nghiên cứu nhóm cánh cứng tương lai - Tìm hiểu vai trò kẹp kìm môi trường VQG Tam Đảo - Đề xuất giải pháp bảo tồn loài côn trùng Lucanidae VQG Tam Đảo PHẦN ... tế bảo tồn hệ sinh thái rừng Do biện pháp đề xuất mặt hướng tới mục tiêu mặt khác đề suất giải pháp tạo điều kiện thu n lợi cho sinh sản phát triển Lucanidae 4.5.2 Các biện pháp đề xuất - Bảo...
 • 30
 • 1,043
 • 2
Đa dạng sinh học các loài chim ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long potx

Đa dạng sinh học các loài chim khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long potx

... chim có nhiều loài Vân Long họ diệc (Ardeidae) có 10 loài Bảng Cấu trúc thành phần loài chim Khu BTTN đất ngập nước Vân Long STT Bộ chim Họ Tên Việt Nam Tên khoa học n % Bộ chim lặn Podicipediformes ... vãi chim thu thực địa Bên cạnh đó, sử dụng phương pháp điều tra qua nhân dân phương pháp kế thừa Kết đạt Khu BTTN đất ngập nước Vân Long có 72 loài chim thuộc 33 họ, 14 Trong có 25 loài chim nước ... họ chim Vân Long thấp, trung bình có họ Bộ chim phong phú thành phần họ chim sẻ (Passeriformes) có 17 họ Về thành phần loài, trung bình họ có loài Trong có 18 họ có loài Họ chim có nhiều loài Vân...
 • 3
 • 846
 • 7
Góp phần tìm hiểu đa dạng sinh học lưỡng cư bò sát tại vùng đệm vườn quốc gia bạch mã  thừa thiên huế

Góp phần tìm hiểu đa dạng sinh học lưỡng cư bò sát tại vùng đệm vườn quốc gia bạch mã thừa thiên huế

... vùng đệm vờn Quốc gia Bạch Luận văn tốt nghiệp cử nhân sinh học Bùi Thị Huệ 16 Góp phần tìm hiểu đa dạng l ỡng c sát vùng đệm vờn Quốc gia Bạch Luận văn tốt nghiệp cử nhân sinh học Bùi ... học Bùi Thị Huệ 17 Góp phần tìm hiểu đa dạng l ỡng c sát vùng đệm vờn Quốc gia Bạch 3.1.2 Bảng xác định nhanh loài ếch nhái - sát bắt gặp vùng đệm vờn Quốc gia Bạch 3.1.2.1 Lớp lỡng ... Đặc điểm sinh học, sinh thái loài ếch nhái, sát vùng đệm Vờn Quốc gia Bạch 3.2.1 Phân bố theo sinh cảnh Sự phân bố theo sinh cảnh loài ếch nhái, sát vùng đệm Vờn Quốc gia Bạch dẫn bảng...
 • 43
 • 532
 • 2
Luận văn nghiên cứu tổng hợp hợp chất heteropoli của thori (IV) với molipđen (VI) và tìm hiểu hoạt tính sinh lý của hợp chất đối với thực vật

Luận văn nghiên cứu tổng hợp hợp chất heteropoli của thori (IV) với molipđen (VI) tìm hiểu hoạt tính sinh của hợp chất đối với thực vật

... heteropoli thori Chính vậy, chọn đề tài: Nghiên cứu tổng hợp hợp chất heteropoli thori (IV) với molipđen (VI) tìm hiểu hoạt tính sinh hợp chất thực vật Đối tợng nghiên cứu đề tài - Hợp chất heteropoli ... khả tổng hợp đợc có thành phần tơng tự hợp chất heteropoli Ce(IV) với Mo(VI) Vì đặt nhiệm vụ luận văn là: Nghiên cứu tổng hợp hợp chất heteropoli thori (IV) với molipđen (VI) tìm hiểu hoạt tính ... nghiên cứu hợp chất heteropoli thori (IV) với molipđen( VI) Trong luận văn này, muốn nghiên cứu tổng hợp, xác định thành phần, cấu tạo, cấu trúc phân tử hợp chất heteropoli thori (IV) -12 - molipđen...
 • 63
 • 338
 • 0
Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học rạn san hô ở Khu bảo tồn biển Hòn Mun, Vịnh Nha Trang

Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học rạn san hô Khu bảo tồn biển Hòn Mun, Vịnh Nha Trang

... trưng Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ 1.5 CƠ SỞ DỮ LIỆU KHU BẢO TỒN BIỂN HÒN MUN Khu bảo tồn biển Hòn Mun khu bảo tồn sinh vật biển Nha Trang, Khánh Hòa Khu bảo tồn biển gồm đảo nằm Vịnh Nha Trang ... sinh học 11 1.2.2 sở liệu di truyền – hệ gene học 12 1.3 CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC KHU BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC 13 1.3.1 sở liệu số khu bảo tồn đa dạng sinh học giới 14 1.3.1.1 Khu ... dạng sinh học rạn san Khu bảo tồn biển Hòn Mun, Vịnh Nha Trang xây dựng với nội dung sau: Giới thiệu: tổng quan Khu bảo tồn biển Hòn Mun, Vịnh Nha Trang Rạn san hô: giới thiệu hình thành rạn...
 • 42
 • 668
 • 0
PHÂN TÍCH CHỈ SỐ ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA THỰC VẬT THÂN GỖ TRONG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ - TP. ĐÀ NẴNG pdf

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA THỰC VẬT THÂN GỖ TRONG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ - TP. ĐÀ NẴNG pdf

... số vấn đề, tập trung phân tích, đánh giá định lượng số đa dạng sinh học thảm thực vật giá trị đa dạng sinh học Việc lựa chọn xác định số định lượng đa dạng sinh học thảm thực vật thân gỗ hệ sinh ... nguyên đa dạng sinh học cảnh quan Khu BTTN Sơn Trà Đây công trình nghiên cứu đánh giá định lượng số đa dạng sinh học lần triển khai Khu BTTN Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng tập trung vào phạm vi hẹp, thực ... chi số đa dạng loài (H) tổng hợp (Casuarinaceae); họ Bứa (Clusiaceae); họ bảng Sổ (Dilleniaceae); họ Dầu Bảng 1: Chỉ số mức độ chiếm ưu Cd số đa dạng loài H thảm thực vật thân gỗ Khu BTTN Sơn Trà...
 • 9
 • 1,620
 • 15
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc các trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học mê linh tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc các trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học mê linh tỉnh vĩnh phúc

... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN CÔNG HOAN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CÁC TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT THỨ SINH PHỤC HỒI TỰ NHIÊN TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH TỈNH VĨNH PHÚC ... tiến phục hồi thảm thực vật rừng tự nhiên địa bàn Trạm Trước thực tiễn đó, tiến hành thực đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên Trạm Đa dạng sinh ... sinh học Linh tỉnh Vĩnh Phúc ” nhằm đánh giá thực trạng đặc điểm cấu trúc trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên Trạm làm sở khoa học đề xuất giải pháp xúc tiến trình phục hồi...
 • 120
 • 1,357
 • 2
Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CÁC TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT THỨ SINH PHỤC HỒI TỰ NHIÊN TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH TỈNH VĨNH PHÚC ppt

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CÁC TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT THỨ SINH PHỤC HỒI TỰ NHIÊN TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH TỈNH VĨNH PHÚC ppt

... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN CÔNG HOAN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CÁC TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT THỨ SINH PHỤC HỒI TỰ NHIÊN TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH TỈNH VĨNH PHÚC ... tiến phục hồi thảm thực vật rừng tự nhiên địa bàn Trạm Trước thực tiễn đó, tiến hành thực đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên Trạm Đa dạng sinh ... sinh học Linh tỉnh Vĩnh Phúc ” nhằm đánh giá thực trạng đặc điểm cấu trúc trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên Trạm làm sở khoa học đề xuất giải pháp xúc tiến trình phục hồi...
 • 120
 • 654
 • 1
nghiên cứu đặc điểm cấu trúc các trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học mê linh tỉnh vĩnh phúc

nghiên cứu đặc điểm cấu trúc các trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học mê linh tỉnh vĩnh phúc

... lien lạc lại theo cách truyền thống điện thoại, fax… Hiện nay, ngành khách sạn, đa phần khách sạn lớn từ trở lên có website riêng cho Cấu trúc website không khác so với cấu trúc website khách ... du lịch trực tuyến châu Á - Thái Bình Dương đạt mức 25,6 tỷ USD năm Theo công ty nghiên cứu Internet eMarketer Mỹ, số 1/3 so với số dự báo dành cho thị trường Mỹ Tuy nhiên, du lịch trực tuyến châu ... kê Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương cho thấy, ngành du lịch nhiều điểm đến có tiếng châu Á Maldives, Bhutan, Thái Lan Cambodia tăng trưởng mức 10% năm Trên thực tế, ngành du lịch chiếm...
 • 129
 • 314
 • 0
Nghiên cứu tính đa dạng thực vật của rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh - Vĩnh Phúc

Nghiên cứu tính đa dạng thực vật của rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh - Vĩnh Phúc

... nhiên, nghiên cứu tính đa 23 dạng thực vật rừng thứ sinh phục hồi Trạm đa dạng sinh học LinhVĩnh Phúc chưa có nên đề tài Nghiên cứu tính đa dạng thực vật rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên trạm ... cứu - Nghiên cứu tính đa dạng đơn vị phân loại - Nghiên cứu tính đa dạng sống - Nghiên cứu tính đa dạng yếu tố địa lý - Nghiên cứu tính đa dạng công dụng - Nghiên cứu tính đa dạng thảm thực vật ... dạng đơn vị phân loại - Nghiên cứu tính đa dạng sống - Nghiên cứu tính đa dạng yếu tố địa lý - Nghiên cứu tính đa dạng công dụng - Nghiên cứu tính đa dạng thảm thực vật - Đề xuất số giải pháp...
 • 97
 • 240
 • 0
Nghiên Cứu Đặc Điểm Cấu Trúc Các Trạng Thái Thảm Thực Vật Thứ Sinh Phục Hồi Tự Nhiên Tại Trạm Đa Dạng Sinh Học Mê Linh Tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên Cứu Đặc Điểm Cấu Trúc Các Trạng Thái Thảm Thực Vật Thứ Sinh Phục Hồi Tự Nhiên Tại Trạm Đa Dạng Sinh Học Mê Linh Tỉnh Vĩnh Phúc

... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN CÔNG HOAN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CÁC TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT THỨ SINH PHỤC HỒI TỰ NHIÊN TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Lâm học Mã ... Trước thực tiễn đó, tiến hành thực đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên Trạm Đa dạng sinh học Linh tỉnh Vĩnh Phúc ” nhằm đánh giá thực trạng ... kiện thực tế, chọn kiểu thảm thực vật đặc trưng cho trạng thái 50 thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên để nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc, tái sinh, tính đa dạng loài xu hướng phục hồi thảm thực...
 • 120
 • 314
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc các trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học mê linh tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc các trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học mê linh tỉnh vĩnh phúc

... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN CÔNG HOAN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CÁC TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT THỨ SINH PHỤC HỒI TỰ NHIÊN TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH TỈNH VĨNH PHÚC ... tiến phục hồi thảm thực vật rừng tự nhiên địa bàn Trạm Trước thực tiễn đó, tiến hành thực đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên Trạm Đa dạng sinh ... sinh học Linh tỉnh Vĩnh Phúc ” nhằm đánh giá thực trạng đặc điểm cấu trúc trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên Trạm làm sở khoa học đề xuất giải pháp xúc tiến trình phục hồi...
 • 20
 • 269
 • 0
Báo cáo thực tập đa dạng sinh học công ty trà ô long

Báo cáo thực tập đa dạng sinh học công ty trà ô long

... thời sinh viên, qua tập thể lớp thêm đoàn kết Chúng em xin chân thành cảm ơn! Tập thể thành viên nhóm TÓM TẮT BÁO CÁO 3 GIỚI THIỆU CHUNG: Sinh viên ngành Công nghệ sinh học thực tập Đa dạng sinh ... chuyến thực tập tiến hóa đa dạng sinh học tham quan nhà máy- công ty trà oolong giúp nhóm em có kiến thức chè hệ thống tiến hóa đa dạng sinh học * Nguồn gốc chè: Nhiều công trình nghiên cứu khảo ... dạng sinh học Nha Trang - Đà Lạt để hiểu rõ đa dạng sinh giới, qua thấy gần gủi loài tiến hoá động - thực vật qua thời gian MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC: - Công ty trà Oolong (Phân loại khoa học trà tới...
 • 22
 • 989
 • 2
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CÁC TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT THỨ SINH PHỤC HỒI TỰ NHIÊN TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH TỈNH VĨNH PHÚC

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CÁC TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT THỨ SINH PHỤC HỒI TỰ NHIÊN TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH TỈNH VĨNH PHÚC

... rỏc cú th vt Trm a dng sinh hc Mờ Linh ca Phũng Sinh thỏi thc vt (Vin Sinh gp mt s loi cõy g nh Sau sau (Liquidamba formosana), Lỏ nn thỏi v Ti nguyờn sinh vt) (Nguyn Vn Sinh, 2006) ó cho thy, ... vt ph sinh, sinh cựng sinh sng v cú mi 4.2.3 ỏnh giỏ ch s a dng sinh hc ca qun hp cõy g quan h cht ch úng vai trũ ht sc quan trng i a s cỏc h sinh thỏi Khỏi nim s khai nht ca a dng sinh hc ... tỏi sinh chỳng ta s cú c s khoa hc xut cỏc phng thc tỏi sinh phự hp cho tng kiu trng thỏi TTV nh: Tỏi sinh t nhiờn, tỏi sinh nhõn to, xỳc tin tỏi sinh t nhiờn nhm iu chnh quỏ trỡnh tỏi sinh...
 • 60
 • 441
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tái sinh tự nhiên dưới tán rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phủcý thức của con người đối với môi trườngxây dựng khung quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của việt nam đến năm 2020công thức đánh giá đa dạng sinh học 2 1 3 1 chỉ số đa dạng sinh học của fishercâu 1 tăng trưởng theo tiềm năng sinh học của quần thể khác với tăng trưởng thực tế5 một số chỉ số đa dạng sinh học của động vật phù du ở khu bảo vệ thủy sản cồn chìmthongdanh 2012 báo cáo công nghệ sản xuất nui macaroni mì ống chuyên ngành sinh học của updatebook vn ngày 23 10 2012 http updatebook vn threads 39689 cong nghe san xuat nui macaroni mi ong ngày truy cập 23 10 2012thực trạng đa dạng sinh học của vườn quốc gia bạch mãnghiên cứu đánh giá nguồn lợi thuỷ sản và đa dạng sinh học của một số vùng rừng ngập mặn điển hình để khai thác hợp lý và phát triển bền vữnghoạch định chiến lược là hoạch định ở cấp độ toàn bộ doanh nghiệp nó thiết lập nên những mục tiêu chung của doanh nghiệp và vị trí của doanh nghiệp đối với môi trườngnguyên tắc 3 bảo vệ sức sống và tính đa dạng sinh học của trái đấtđa dạng sinh học của khu bảo tồn đất ngập nước vân long gia viễn tỉnh ninh bìnhcác giải pháp bảo vệ tính đa dạng sinh học của rừngkế hoạch hành động đa dạng sinh học của việt namvề bảo tồn nguồn gen và tính đa dạng sinh học của rừngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP