1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Sinh học >

Vật chất di truyền bài giảng

Bài giảng di truyền thực vật đại cương  chương 1 cấu trúc và tái bản vật chất di truyền ở cấp độ phân tử, tế bào

Bài giảng di truyền thực vật đại cương chương 1 cấu trúc và tái bản vật chất di truyền ở cấp độ phân tử, tế bào

... thông tin di truyền, vận động phân phối xác vật chất di truyền cho hệ tế bào ADN, với mô hình cấu trúc cấp độ phân tử, mô hình cấu trúc phân tử (NST) chứng tỏ tính hoàn thiện tối cao vật chất mang ... 7 /18 /15 1. 1.2 Những đòi hỏi tất yếu vật chất di truyền mà ADN đáp ứng a) Vật chất di truyền phải tàng trữ tất thông tin cần thiết để điều khiển cấu trúc đặc trưng hoạt động trao đổi chất tế bào ... pol I DNA pol III 11 7 /18 /15 SƠ ĐỒ CẤU TẠO VI KHUẨN 1. 4 Tế bào nhân sơ tế bào nhân chuẩn 1. 4 .1 Đặc điểm cấu trúc nhiễm sắc thể sinh vật nhân sơ • Sinh Prokaryotic flagella vật nhân sơ (prokaryote)...
 • 20
 • 487
 • 0
Bài giảng di truyền thực vật đại cương  chương 3 vật chất di truyền trong các vòng sống cá thể, cơ sở của tái tổ hợp di truyền

Bài giảng di truyền thực vật đại cương chương 3 vật chất di truyền trong các vòng sống cá thể, cơ sở của tái tổ hợp di truyền

... Cung cấp khả tạo biến dị tái tổ hợp, thu đa dạng lớn tổ hợp gen Tiềm biến dị vô tận có ý nghĩa lớn tiến hóa sinh vật 3. 3.2 Tổng quát kế thừa vật chất di truyền vòng sống + Nhờ tương tác gen, ... đơn bội: vật chất di truyền + Các gen đơn bội tạo nên đa dạng di Vòng sống thể sinh vật tồn hai trạng thái: đơn bội lưỡng bội • Ở sinh vật bậc cao, pha lưỡng bội chiếm hầu hết chu kỳ truyền quần ... II Telophase I Giảm phân II 3. 1 .3 Ý nghĩa giảm phân, sở phân ly tính trạng • Bộ NST loài ổn định kế thừa vật chất di truyền qua hệ sinh sản hữu tính • Tái tổ hợp di truyền (đa dạng quần thể phân...
 • 15
 • 368
 • 0
Phương pháp giải bài tập về vật chất di truyền và cơ chế di truyền

Phương pháp giải bài tập về vật chất di truyền và cơ chế di truyền

... d kin u bi nhn din quy lut di truyn chi phi Nu cp gen/ cp nhim sc th thỡ t l F1 l: (3:1)(3:1) = : : : d kin bi (70%: 5%: 5%: 20%) hai cp gen phõn b trờn cp NST v tớnh trng di truyn tuõn theo ... bi nhn din quy lut di truyn chi phi Nu cp gen/ cp nhim sc th thỡ t l F1 l: (3:1)(3:1) = : : : d kin bi (50,16% : 28,84% : 28,84% : 0,16%) hai cp gen phõn b trờn cp NST v tớnh trng di truyn ... tớnh kiu hỡnh F2: Cõy cao, chớn mun ( A-;bb) = 12,75% 18,75 qui lut di truyn chi phi s di truyn hai cp tớnh trng l qui lut di truyn hoỏn v gen Bc2: - Gi t l giao t ca F1 AB = ab = x; Ab = aB...
 • 28
 • 1,247
 • 0
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ

... 1500 phân tử axit H3PO4 KẾT LUẬN - Việc bồi dưỡng học sinh giỏi việc làm quan trọng cần thiết Thông qua việc hướng dẫn học sinh giải cách giải tập phần sở vật chất di truyền cấp độ phân tử giúp ... đơn phân phân tử ADN hay gen A, T, G X; mạch một: A1, T1, X1, G1; mạch 2: A2, X2, T2, G2 - Các loại đơn phân phân tử ARN thông tin ( mARN) : Am, Gm, Um, Xm Các dạng tập sở vật chất di truyền cấp ... tài em nảy nở Góp phần thực mục tiêu đào tạo giáo dục Bồi dưỡng nhân tài cho đất nước mai sau - Được trang bị đầy đủ hệ thống cách giải tập tập phần sở vật chất di truyền cấp độ phân tử giúp cho...
 • 37
 • 1,544
 • 1
DNA là vật chất di truyền

DNA là vật chất di truyền

... chất di truyền Mãi đến năm 1944 vai trò mang thông tin di truyền DNA chứng minh đến năm 1952 công nhận Các chứng minh gián tiếp Nhiều số liệu cho thấy có mối quan hệ DNA chất di truyền - DNA có ... chứng minh sinh hóa xác nhận DNA mang tín hiệu di truyền. Nhưng vai trò DNA chưa công nhận cho thí nghiệm protein Hình 1.2 Vật chất di truyền phage DNA Sự xâm nhập DNA virus vào vi khuẩn Năm 1952, ... khẳng định vai trò vật chất di truyền DNA Thí nghiệm biến nạp DNA (Transformation) Hiện tượng biến nạp Griffith phát vào năm 1928 vi khuẩn Diplococcus pneumoniae(gây sưng phổi động vật có vú) Vi khuẩn...
 • 12
 • 4,113
 • 37
Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

... DNA polymerase III (replisome) bt u kộo di chui DNA mi sinh trng theo chiu 5'3' mt cỏch liờn tc 170 Trờn si khuụn chm (5'3'): S kộo di din khụng liờn tc di dng cỏc on Okazaki Kớch thc trung bỡnh ... 3',5'-phosphodiester Quỏ trỡnh c din luõn phiờn nh vy, v cui cựng si DNA mi c tng hp tr nờn di v liờn tc Cũn eukaryote, vai trũ ca cỏc enzyme v protein tham gia vo giai on kộo di trờn c hai ... riờng chỳng Di õy l cỏc nguyờn tc v c im chung ca tỏi bn DNA (i) Tỏi bn theo kiu bỏn bo ton v giỏn on (discontinuous); (ii) S tỏi bn c bt u ti mt hoc nhiu v trớ c thự trờn phõn t DNA v din ng thi...
 • 32
 • 641
 • 0
Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền

... DNA polymerase III (replisome) bt u kộo di chui DNA mi sinh trng theo chiu 5'3' mt cỏch liờn tc 170 Trờn si khuụn chm (5'3'): S kộo di din khụng liờn tc di dng cỏc on Okazaki Kớch thc trung bỡnh ... 3',5'-phosphodiester Quỏ trỡnh c din luõn phiờn nh vy, v cui cựng si DNA mi c tng hp tr nờn di v liờn tc Cũn eukaryote, vai trũ ca cỏc enzyme v protein tham gia vo giai on kộo di trờn c hai ... riờng chỳng Di õy l cỏc nguyờn tc v c im chung ca tỏi bn DNA (i) Tỏi bn theo kiu bỏn bo ton v giỏn on (discontinuous); (ii) S tỏi bn c bt u ti mt hoc nhiu v trớ c thự trờn phõn t DNA v din ng thi...
 • 32
 • 535
 • 1
Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

... DNA polymerase III (replisome) bt u kộo di chui DNA mi sinh trng theo chiu 5'3' mt cỏch liờn tc 170 Trờn si khuụn chm (5'3'): S kộo di din khụng liờn tc di dng cỏc on Okazaki Kớch thc trung bỡnh ... 3',5'-phosphodiester Quỏ trỡnh c din luõn phiờn nh vy, v cui cựng si DNA mi c tng hp tr nờn di v liờn tc Cũn eukaryote, vai trũ ca cỏc enzyme v protein tham gia vo giai on kộo di trờn c hai ... riờng chỳng Di õy l cỏc nguyờn tc v c im chung ca tỏi bn DNA (i) Tỏi bn theo kiu bỏn bo ton v giỏn on (discontinuous); (ii) S tỏi bn c bt u ti mt hoc nhiu v trớ c thự trờn phõn t DNA v din ng thi...
 • 32
 • 469
 • 0
Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

... DNA polymerase III (replisome) bt u kộo di chui DNA mi sinh trng theo chiu 5'3' mt cỏch liờn tc 170 Trờn si khuụn chm (5'3'): S kộo di din khụng liờn tc di dng cỏc on Okazaki Kớch thc trung bỡnh ... 3',5'-phosphodiester Quỏ trỡnh c din luõn phiờn nh vy, v cui cựng si DNA mi c tng hp tr nờn di v liờn tc Cũn eukaryote, vai trũ ca cỏc enzyme v protein tham gia vo giai on kộo di trờn c hai ... riờng chỳng Di õy l cỏc nguyờn tc v c im chung ca tỏi bn DNA (i) Tỏi bn theo kiu bỏn bo ton v giỏn on (discontinuous); (ii) S tỏi bn c bt u ti mt hoc nhiu v trớ c thự trờn phõn t DNA v din ng thi...
 • 32
 • 639
 • 1
Tài liệu DNA là vật chất di truyền docx

Tài liệu DNA là vật chất di truyền docx

... chứng minh sinh hóa xác nhận DNA mang tín hiệu di truyền. Nhưng vai trò DNA chưa công nhận cho thí nghiệm protein Hình 1.2 Vật chất di truyền phage DNA Sự xâm nhập DNA virus vào vi khuẩn Năm 1952, ... NST DNA có protein Do cần có chứng minh trực tiếp khẳng định vai trò vật chất di truyền DNA Thí nghiệm biến nạp DNA (Transformation) Hiện tượng biến nạp Griffith phát vào năm 1928 vi khuẩn Diplococcus ... lượng DNA 1, tế bào dinh dưỡng lưỡng bội (2n) có số lượng DNA gấp đôi - Tia tử ngoại (UV) có hiệu gây đột biến cao bước sóng 260nm Đây bước sóng DNA hấp thu tia tử ngoại nhiều Tuy nhiên số liệu...
 • 7
 • 1,808
 • 28
Tài liệu Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN là vật chất di truyền doc

Tài liệu Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN là vật chất di truyền doc

... truyền tính gây bệnh cho tế bào sống dạng R Hiện tượng gọi biến nạp Năm 1914, Oswald Avery, Colin Mc Leod Maclyn Mc Carty xác định tác nhân gây biến nạp thí nghiệm theo sơ đồ sau: Sơ đồ thí nghiệm ... nạp thí nghiệm theo sơ đồ sau: Sơ đồ thí nghiệm Oswald Avery, Colin Mc Leod Maclyn Mc Carty DNA tế bào vi khuẩn gây bệnh dạng S tách làm Mặc dù tách làm sản phẩm thu nhận protein Giả thiết, protein ... biến nạp Kết thí nghiệm cho thấy, tượng biến nạp tìm thấy có mặt DNA, trường hợp DNA bị enzyme phá hủy không xuất hiện tượng biến nạp Điều khẳng định rằng, DNA tác nhân gây biến nạp, truyền tính...
 • 3
 • 2,025
 • 28
Tài liệu Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN là vật chất di truyền doc

Tài liệu Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN là vật chất di truyền doc

... S35, chứng tỏ rằng, DNA bơm vào tế bào vi khuẩn để sinh sản hệ phage Từ kết thí nghiệm đến kết luận: Vật chất di truyền phage T2 DNA Thí nghiệm Griffith Oswald Avery chứng minh ADN vật chất di truyền ... nhập vào tế bào vi khuẩn E Coli không mang đồng vị phóng xạ Bước thực cách cho phage T2 tiếp xúc với tế bào vi khuẩn khoảng thời gian đủ để virus bám vào màng tế bào vi khuẩn bơm vật chất di truyền ... Thí nghiệm A Hershey M Chase tiến hành với mục đích xác định xem, chất phage bơm vào tế bào vi khuẩn để tạo hệ phage Dựa vào thành phần cấu tạo DNA protein,...
 • 6
 • 2,719
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: bài tập vật chất di truyềnbài tập về cơ sở vật chất di truyềnbai tap ve co so vat chat di truyenphuong phap giai bài tap sinh ve vật chất di truyềnbài 1 vật chất di truyền cấp độ phân tử acid nucleicbài 1 vật chất di truyền cấp độ phân tửbài 6 vật chất di truyền cấp độ tế bào cơ thể nhiễm sắc thểtái bản của vật chất di truyềnbiến đổi vật chất di truyềnvật chất di truyền của vi rútvật chất di truyền ở vi khuẩntài liệu vật chất di truyềnvật chất di truyền là gìvật chất di truyền của virusvật chất di truyền của vi khuẩnNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP