1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

Bai tap chuong 6 vật dẫn tụ điện

Bài tập Chương 5: Vật dẫn - Điện môi - Điện dung

Bài tập Chương 5: Vật dẫn - Điện môi - Điện dung

... phân cực điện εr = 2,56 Giả thiết biết vector phân cực điện chất điện môi p = aρ nC/m Tính hiệu điện mặt dẫn ρ Đ/S: Vab = 191,39V 11 Xét chất điện môi có mặt phân cách x = 0, chất điện môi tọa ... điện môi: Chất điện môi có εR1 = đặt vùng < φ < π/2 ; chất điện môi có εR2 = đặt π/2 < φ < 2π Biết vector cường độ điện trường chất điện môi thứ 2000 E1 = aρ V/m ρ a b Tính vector cường độ điện ... trường hợp sau : a Chất điện môi thứ ba không khí Đ/S : C = 3,05pF b Chất điện môi thứ ba giống chất điện môi thứ Đ/S : C = 5,21pF c Chất điện môi thứ ba giống chất điện môi thứ hai Đ/S : C = 6,32pF...
 • 4
 • 373
 • 1
Giao trinh   bai tap chương 7 vật dẫn

Giao trinh bai tap chương 7 vật dẫn

... theo 3P  3S   c 1    R  2    (3  1, 37) (3  0,9)     6 079 A • Bước sóng vạch cộng hưởng nguyên tử Kali ứng 0với chuyển tiếp 4p  4s 76 65 A ; bước sóng giới hạn dãy 2858 A Tính số ... -3 m   cos      30 12 m   cos      54, 73 12 m   cos      73 , 22 12 m   cos      90 m  1  cos       106, 78 12 m  2  cos       125, 26 12 m  3  ... lượng trạng thái đầu, ta có h  Eu  En  Eu  h  En  2,54  3, 41  0, 87 eV Vậy lượng liên kết trạng thái đầu 0, 87 eV Electron nguyên tử hidro trạng thái 1s a) Tính xác xuất w1 tìm electron...
 • 80
 • 316
 • 0
soạn thảo hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương “dao động và sóng điện từ” – vật lý 12 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh

soạn thảo hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương “dao động và sóng điện từ” – vật lý 12 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh

... ti: Tổ chức dạy học số ứng dụng tượng cảm ứng điện từ theo hướng sử dụng tập làm phương tiện xây dựng kiến thức mới, góp phần bồi dưỡng tính tích cực, tư chủ sáng tạo học sinh lớp 12 THPT Phm Ngc ... Quang Lng với đề tài : Xây dựng hệ thống câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức chương Dao ng v súng in t học sinh lớp 12 THPT Cỏc tỏc gi vit sỏch giỏo ... gii bi chng Dao ng c vt lớ 12 theo hng tớch cc húa hot ng nhn thc ca hc sinh. V ỡnh Trng vi ti: Son tho h thng bi v hng dn hot ng gii bi chng Cht khớ - Vt lớ 10 theo hng phỏt huy tớnh tớch cc,...
 • 7
 • 801
 • 3
xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương “dao động và sóng điện từ” vật lý 12 nhằm bồi dưỡng hsg của học sinh thpt chuyên

xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương “dao động và sóng điện từ” vật lý 12 nhằm bồi dưỡng hsg của học sinh thpt chuyên

... khoa học Nếu xây dựng hệ thống tập hướng dẫn hoạt động giải tập chương “Dao động sóng điện từ” Vật 12 nhằm bồi dưỡng HSG học sinh THPT chuyên góp phần nâng cao hiệu bồi dưỡng HSG Vật Nhiệm ... gồm chương: Chương Cơ sở lí luận thực tiễn việc Xây dựng hệ thống tập hướng dẫn hoạt động giải tập chương “Dao động sóng điện từ” vật 12 Chương Xây dựng hệ thống tập hướng dẫn hoạt động giải ... sở luận xây dựng hệ thống tập hướng dẫn giải tập Vật 12 chương “Dao động sóng điện từ” Nghiên cứu sở luận thực tiễn việc bồi dưỡng HSG, biện pháp xây dựng hệ thống hướng dẫn giải tập tập...
 • 6
 • 799
 • 5
Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương hạt nhân nguyên tử - Vật lí 12 trung học phổ thông theo hướng phát huy tính tích cực tự chủ[215458]

Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương hạt nhân nguyên tử - Vật lí 12 trung học phổ thông theo hướng phát huy tính tích cực tự chủ[215458]

... đề tài: Xây dựng hệ thống tập hướng dẫn hoạt động giải tập chương Hạt nhân nguyên tử, vật 12 Trung học phổ thông theo hướng phát huy tính tích cực tự chủ bồi dưỡng lực sáng tạo học sinh” ... loại tập vật phƣơng pháp giải tập vật lí, đề xuất phƣơng pháp giải tập vật chƣơng Hạt nhân nguyên tử vật 12 THPT nói chung  Tƣ giải tập vật  Hƣớng dẫn hoạt động giải tập vật Phát ... thảo hệ thống tập hƣớng dẫn hoạt động giải tập chƣơng Hạt nhân nguyên tử lớp 12 THPT mà trình bày chƣơng sau 30 Chƣơng 2: HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ HƢỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP CHƢƠNG HẠT NHÂN NGUYÊN...
 • 108
 • 1,104
 • 1
Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương Dao động và sóng điện từ nhằm bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 10 THPT

Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương Dao động và sóng điện từ nhằm bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 10 THPT

... dung chương Dao động sóng điện từ lớp 1 2THPT, xây dựng hệ thống tập hướng dẫn học sinh giải tập chương Dao động sóng điện từ nhằm bồi dưỡng lực sáng tạo cho học sinh 28 Chương II: Xây dựng hệ thống ... động sóng điện từ việc bồi dưỡng lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 THPT 11 3.4 Xây dựng hệ thống tập chương Dao động sóng điện từ đề cách hướng dẫn giải tập nhằm bồi dưỡng lực sáng tạo cho học sinh ... thống tập hướng dẫn hoạt động giải tập chương Dao động sóng điện từ nhằm bồi dưỡng lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 THPT Mục đích nghiên cứu đề tài Xây dựng hệ thống tập hướng dẫn học sinh hoạt...
 • 87
 • 838
 • 0
Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương Dao động và sóng điện từ nhằm bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 10 THPT

Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương Dao động và sóng điện từ nhằm bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 10 THPT

... dung chương Dao động sóng điện từ lớp 1 2THPT, xây dựng hệ thống tập hướng dẫn học sinh giải tập chương Dao động sóng điện từ nhằm bồi dưỡng lực sáng tạo cho học sinh 28 Chương II: Xây dựng hệ thống ... động sóng điện từ việc bồi dưỡng lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 THPT 11 3.4 Xây dựng hệ thống tập chương Dao động sóng điện từ đề cách hướng dẫn giải tập nhằm bồi dưỡng lực sáng tạo cho học sinh ... thống tập hướng dẫn hoạt động giải tập chương Dao động sóng điện từ nhằm bồi dưỡng lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 THPT Mục đích nghiên cứu đề tài Xây dựng hệ thống tập hướng dẫn học sinh hoạt...
 • 87
 • 380
 • 0
Bài 6. Vật dẫn và điện môi trong điện trường

Bài 6. Vật dẫnđiện môi trong điện trường

... vật dẫn cân điện không đúng? A Cờng độ điện trờng vật dẫn không B Vectơ cờng độ điện trờng bề mặt vật dẫn vuông góc với bề mặt vật dẫn C Điện tích vật dẫn phân bố bề mặt vật dẫn D Điện tích vật ... nhiễm điện dơng B Khi đa vật nhiễm điện âm lại gần cầu bấc (điện môi) cầu bấc bị hút phía vật nhiễm điện âm C Khi đa vật nhiễm điện âm lại gần cầu bấc (điện môi) cầu bấc bị đẩy xa vật nhiễm điện ... mặt cầu nhiễm điện dơng, mặt cầu nhiễm điện âm Phát biểu sau đúng? A Một vật dẫn nhiễm điện dơng điện tích luôn đợc phân bố bề mặt vật dẫn B Một cầu đồng nhiễm điện âm vectơ cờng độ điện trờng điểm...
 • 3
 • 1,485
 • 8
Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử - bài tập chương 6 doc

Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử - bài tập chương 6 doc

... để N2O5 phân hủy hết 75%; 87,5% ; phản ứng phân hủy bậc Ở pha khí, hai nguyên tử iot kết hợp cho phân tử iot I(k) + I(k) → I2(k) Đây phản ứng bậc hai 230C có số tốc độ k = 7.109mol-1.l.s-1 a/ Lúc ... độ phản ứng 63 3,20K 15 Thủy phân CH3Cl H2O phản ứng có bậc động học Ở 250C, phản ứng có số tốc độ k298 =3,32 × 1 0-1 0s-1, 400C có k313=3,13 × 1 0-9 s-1 Tính lượng hoạt hóa phản ứng 16 Trong phản ... 25lần Dạng 5: Năng lượng hoạt hóa 14 Sunllivan nghiên cứu phản ứng: 2I(k) + H2(k) → 2HI(k) Cho thấy số tốc độ phản ứng 417 0K 1,12.1 0-5 M-2.s-1 737,90K 18,54.1 0-5 M2 -1 s Xác định lượng hoạt hóa số...
 • 3
 • 534
 • 3
bai tap chuong 6-Luong tu anh sang

bai tap chuong 6-Luong tu anh sang

... chùm xạ B Mà phơ tơn cung cấp cho êlêch trơn C Của êlechtrơn D Của vật 12 Theo thuyết phơ tơn Anh Xtanh lượng A Của phơ tơn B Của phơ tơn lượng tử lượng C Giảm dần phơtơn xa nguồn D Của phơ tơn ... chùm xạ đơn sắc vào catốt tế bào quang điện để triệt tiêu dòng quang điện hiệu điện hãm có giá trị tuyệt đối 1,9V Vận tốc ban đầu cực đại quang êlectron bao nhiêu? A 5,2 105 m/s B 6,2 10 m/s C ... điện chùm xạ đơn sắc có bước sóng µm Để triệt tiêu dòng quang điện cần hiệu điện hãm có giá trị tuyệt đối 1,38V Cơng 0,330 kim loại dùng làm catơt A 1,16 eV B 1,94 eV C 2,38 eV D 2,72 eV Câu 47...
 • 10
 • 652
 • 3
Bài tập cá nhân môn quản trị tài chính tóm tắt và giải bài tập chương 6 ngân sách đầu tư

Bài tập cá nhân môn quản trị tài chính tóm tắt và giải bài tập chương 6 ngân sách đầu

... 43,8 - 69 ,66 - 63 ,25 - 75,91 - 67 ,66 - 64 - 64 ,7 - 300 - 375 - 23 ,68 - 25,8 - 23 - 21, 76 - 93,34 - 84,75 - 90 ,66 - 85, 76 101,71 62 .5 62 .5 62 .5 62 .5 62 .5 - 86, 7 - 30,84 - 22,25 - 39,21 - 28, 16 - ... 700,00 560 ,00 0,73 409,47 Năm 60 00 67 50 7500 67 50 Năm 60 00 67 50 7500 67 50 67 50 0.8 264 462 81 5,578.51 67 50 0.751314801 5,071.37 Năm 67 50 18000 765 0 Năm 67 50 18000 765 0 765 0 0.8 264 462 81 6, 322.31 765 0 ... 4,884 4,884 4,884 1 ,6 6,484 1 ,6 6,484 1 ,6 6,484 … … 1 ,6 6,484 1 ,6 6,484 1 ,6 6,484 15 động tăng thêm III Dòng ngân quỹ cuối năm - Giá trị lý ròng tài sản - Ngân quỹ năm cuối IV Tổng ngân quỹ ròng hàng...
 • 31
 • 1,780
 • 1
Bài giảng điện học  chương II vật dẫn trong điện trường

Bài giảng điện học chương II vật dẫn trong điện trường

... toàn phần: Độ lớn điện tích cảm ứng vật dẫn độ lớn điện tích vật mang điện 12 II. 3 Điện dung vật dẫn Tụ điện 13 Điện dung vật dẫn cô lập Điện vật dẫn cô lập tỉ lệ với điện tích vật dẫn đó: q = C.V ... thành điện tử dẫn Điện môi: - điện tích không chuyển động tự do, ví dụ điện tử liên kết mạnh với nguyên tử II. 2 Sự cân điện tích vật dẫn Vật dẫn điện trường Sự cân điện tích vật dẫn Vật dẫn cân điện ... Thuyết điện tử tự kim loại Sự cân điện tích vật dẫn Vật dẫn điện trường Điện dung vật dẫn cô lập Điện dung hai vật dẫn Tụ điện Tụ điện phẳng, trụ cầu Ghép tụ điện Mục tiêu Nắm khái niệm điện tử...
 • 22
 • 349
 • 0
BÀI 6 vật dẫn và điện môi TRONG điện TRƯỜNG

BÀI 6 vật dẫnđiện môi TRONG điện TRƯỜNG

... điện ta nói vật dẫn cân điện Ở học khảo sát vật đẫn cân điện Hoạt động : Tìm hiểu điện trường vật dẫn tích điện; điện vật dẫn tích điện; phân bố điện tích vật dẫn tích điện Hoạt động học sinh ... trả lời Do điện trường bên vật dẫn không nên điện tích phân bố phía ngoài, điều trường hợp vật dẫn đặc Cho HS nghiên cứu phân bố điện tích vật dẫn tích điện Cho vật dẫn rỗng nhiễm điện, điện tích ... hình 6- 5 SGK Thông báo điện môi bị phân cực Có thể nói thêm hình thành điện trường phụ hai mặt điện môi làm điện trường tổng hợp bên điện môi giảm dẫn đến lực điện tác dụng lên điện tích điện môi...
 • 4
 • 438
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chương 6 vật lý 10bài tập chương 6 vật lý 10 cơ bảnbài tập chương 6 vật lí 10bài tập chương 6 vật lý đại cươngbài tập chương 2 vật dẫn lương duyên bình§6 vật dẫn tụ điện điện trởxây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương dao động và sóng điện từđề ra cách hướng dẫn học sinh giải bài tập chương dao động và sóng điện từ đã đề xuất và tổ chức dạy thực nghiệm ở một số lớp 12 thpt trong ba tiết học tiết 35 tiết 39 tiết 40bai tap chuong 3 mon ky thuat dien tu soon tap lop 6 vat ly tu bai 1den bai 9bài 6 vật dẫn và điện môi trong điện trườngbài tập chương hiện tượng cảm ứng điện từbài tập chương hạt nhân nguyên tửcác dạng bài tập chương hạt nhân nguyên tửcác dạng bài tập chương cấu tạo nguyên tửBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ