1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Theo dõi tình hình nhiễm bệnh tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại chăn nuôi ông trần văn tuyên, xã đoàn kết huyện yên thủy tỉnh hòa bình

Tình hình mắc bệnh sưng phù đầu ở lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại trại chăn nuôi Hà Duy Văn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và phác đồ điều trị

Tình hình mắc bệnh sưng phù đầu lợn con từ sinh đến 60 ngày tuổi tại trại chăn nuôi Hà Duy Văn thị Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và phác đồ điều trị

... định tỷ lệ mắc bệnh sƣng phù đầu lợn giai đoạn từ sinh đến 60 ngày tuổi sở chăn nuôi Duy Văn, thị Sông Công, tỉnh Thái Nguyên - Phác đồ điều trị bệnh sƣng phù đầu 3.4 Phƣơng pháp nghiên ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN QUỲNH ANH Tên đề tài: “TÌNH HÌNH MẮC BỆNH SƢNG PHÙ ĐẦU LỢN CON TỪ SƠ SINH ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HÀ DUY VĂN, THỊ XÃ SÔNG ... thành mạch gây thẩm xuất phù thũng Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trên, tiến hành thực đề tài: Tình hình mắc bệnh sưng phù đầu lợn từ sinh đến 60 ngày tuổi trại chăn nuôi Duy Văn, thị xã...
 • 65
 • 957
 • 1
Tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn công ty CP bình minh, mỹ đức, hà nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

Tình hình hội chứng tiêu chảy lợn con từ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn công ty CP bình minh, mỹ đức, hà nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

... hại hội chứng tiêu chảy gây sở nuôi lợn tập trung, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Tình hình hội chứng tiêu chảy lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại lợn công ty CP Bình Minh, Mỹ Đức, Nội thử ... thử nghiệm số phác đồ điều trị 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài - Đánh giá tình hình mắc hội chứng tiêu chảy đàn lợn theo mẹ trại lợn công ty CP Bình Minh, Mỹ Đức, Nội - Thử nghiệm số phác đồ điều ...  - LƯƠNG KIM XINH Tên đề tài: TÌNH HÌNH HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY LỢN CON TỪ SƠ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI LỢN CÔNG TY CP BÌNH MINH, MỸ ĐỨC, HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào...
 • 69
 • 1,739
 • 10
Tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn công ty CP bình minh  mỹ đức  hà nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

Tình hình hội chứng tiêu chảy lợn con từ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn công ty CP bình minh mỹ đức hà nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

... tài: Tình hình hội chứng tiêu chảy lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại lợn công ty CP Bình Minh, Mỹ Đức, Nội thử nghiệm số phác đồ điều trị 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài - Đánh giá tình hình ... - - NGUYỄN TRUNG HẢI Tên đề tài: TÌNH HÌNH HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY LỢN CON TỪ SƠ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI LỢN CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH, MỸ ĐỨC, HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ ... mắc hội chứng tiêu chảy đàn lợn theo mẹ trại lợn công ty CP Bình Minh, Mỹ Đức, Nội - Thử nghiệm số phác đồ điều trị 3 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Kết nghiên cứu đề tài sở đánh...
 • 67
 • 1,207
 • 0
Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại bùi huy hạnh và một số phác đồ điều trị

Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy lợn con từ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại bùi huy hạnh và một số phác đồ điều trị

... (con) 120 140 83 Nỏi c phi (con) 1.928 2.057 1.109 T l u thai (%) 90,85 91,34 92,15 Tng s heo sinh (con) 22.918 23.615 11.055 Tng s heo sinh sng (con) 21. 258 22.086 10.244 S heo cht, loi sau sinh ... vi sinh vt sinh sng Vi sinh vt ng rut tn ti di dng h sinh thỏi H sinh thỏi vi sinh vt ng rut trng thỏi cõn bng ng theo hng cú li cho c th vt ch Hot ng sinh lý ca gia sỳc ch din bỡnh thng m h sinh ... ti: TèNH HèNH MC HI CHNG TIấU CHY LN CON T S SINH N 21 NGY TUI TI TRI LN BI HUY HNH, X TI SN, HUYN T K, TNH HI DNG Khóa luận tốt nghiệp đại học H o to: Chuyờn ngnh: Khoa: Khúa hc: Ging viờn hng...
 • 65
 • 378
 • 1
Tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại trại lợn đạt thúy huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

Tình hình hội chứng tiêu chảy lợn con từ sinh đến 60 ngày tuổi tại trại lợn đạt thúy huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

... chuyên đề: Tình hình Hội chứng tiêu chảy lợn từ sinh đến 60 ngày tuổi trại lợn Đạt Thúy huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang thử nghiệm số phác đồ điều trị 2.1 Đặt vấn đề Chăn nuôi ngày có vị trí ... Đạt Thúy huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Xây dựng phác đồ điều trị có hiệu cao với hội chứng tiêu chảy đàn lợn 18 Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3.1 Cơ sở khoa học 3.1.1 Hiểu biết hội chứng tiêu chảy ... đàn lợn theo mẹ qua tháng đầu năm 2013 4.3.3 Tình hình nhiễm Hội chứng tiêu chảy lợn theo tuổi 4.3.4 Tình hình nhiễm Hội chứng tiêu chảy lợn theo tính biệt 4.3.5 Kết điều tra tình hình lợn mắc Hội...
 • 69
 • 421
 • 1
Đánh Giá Tình Hình Mắc Hội Chứng Tiêu Chảy Ở Lợn Con Từ Sơ Sinh Đến 60 Ngày Tuổi Tại Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang Và Biện Pháp Điều Trị

Đánh Giá Tình Hình Mắc Hội Chứng Tiêu Chảy Lợn Con Từ Sinh Đến 60 Ngày Tuổi Tại Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang Và Biện Pháp Điều Trị

... Đề tài: “ Đánh giá tình hình mắc hội chứng tiêu chảy lợn từ sinh đến 60 ngày tuổi huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang biện pháp điều trị 2.1 Đặt vấn đề Chăn nuôi lợn Việt Nam nghề có từ lâu đời ... Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang biện pháp điều trị 21 2.1.1 Mục đích nghiên cứu - Xác định tình hình nhiễm hội chứng tiêu chảy đàn lợn từ sinh đến 60 ngày tuổi địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang ... thầy giáo hướng dẫn tiếp nhận sở Em tiến hành thực tập Trạm thú y huyện Lạng Giang với chuyên đề: Đánh giá tình hình mắc hội chứng tiêu chảy lợn từ sinh đến 60 ngày tuổi huyện Lạng Giang, tỉnh...
 • 67
 • 566
 • 1
Tìm hiểu một số cây thuốc bản địa và đánh giá tác dụng trong phòng trị hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên.

Tìm hiểu một số cây thuốc bản địa và đánh giá tác dụng trong phòng trị hội chứng tiêu chảy lợn con từ sinh đến 60 ngày tuổi tại Phượng Tiến, huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên.

... thực tập Với đề tài: Tìm hiểu số thuốc địa đánh giá tác dụng phòng trị hội chứng tiêu chảy lợn từ sinh đến 60 ngày tuổi Phượng Tiến, huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên” Sau thời gian thực ... thuốc điều trị hội trứng tiêu chảy lợn cho số hộ dân địa bàn Phượng Tiến, huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên 2.3.2 Địa điểm thời gian tiến hành - Địa điểm: Phượng Tiến - huyện Định Hóa - ... thiểu số nơi địa Từ đó, đánh giá chọn lọc thuốc, thuốc có nhiều tác dụng phòng trị hội chứng tiêu chảy lợn 2.1.1 Mục đích nghiên cứu - Qua kết tìm hiểu, đánh giá, thu thập, vấn người dân, khóa...
 • 61
 • 514
 • 0
Tìm hiểu một số cây thuốc bản địa và đánh giá tác dụng trong phòng trị hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại xã phượng tiến, huyện định hóa  tỉnh thái nguyên

Tìm hiểu một số cây thuốc bản địa và đánh giá tác dụng trong phòng trị hội chứng tiêu chảy lợn con từ sinh đến 60 ngày tuổi tại phượng tiến, huyện định hóa tỉnh thái nguyên

... tập Với đề tài: Tìm hiểu số thuốc địa đánh giá tác dụng phòng trị hội chứng tiêu chảy lợn từ sinh đến 60 ngày tuổi Phượng Tiến, huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên Sau thời gian thực tập ... lọc thuốc điều trị hội trứng tiêu chảy lợn cho số hộ dân địa bàn Phượng Tiến, huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên 2.3.2 Địa điểm thời gian tiến hành - Địa điểm: Phượng Tiến - huyện Định Hóa ... vệ sinh chăn nuôi cần thực quy trình vệ sinh thú y 19 Phần CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: Tìm hiểu số thuốc địa đánh giá tác dụng phòng trị hội chứng tiêu chảy lợn từ sinh đến 60...
 • 61
 • 443
 • 0
Khảo sát tình hình tiêu chảy ở lợn con theo mẹ từ giai đoạn sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại chăn nuôi lợn Nam Hà – Tỉnh Bình Thuận

Khảo sát tình hình tiêu chảy lợn con theo mẹ từ giai đoạn sinh đến 21 ngày tuổi tại trại chăn nuôi lợn Nam Hà – Tỉnh Bình Thuận

... thành kết thực tế Dưới hướng dẫn cô giáo BSTY Nguyễn Thị Quỳnh Anh tiến hành đề tài Khảo sát tình hình tiêu chảy lợn theo mẹ từ giai đoạn sinh đến 21 ngày tuổi trại chăn nuôi lợn Nam ... quan sát con, thấy lợn có biểu tiêu chảy đánh dấu theo dõi để biết ngày tuổi lợn tiêu chảy, số tiêu chảy ngày tổng ngày tiêu chảy ô chuồng khảo sát, từ tính tỷ lệ lợn tiêu chảy tỷ lệ ngày tiêu chảy ... Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 3.2 Đối tượng khảo sát - Lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi - Giống: Landrace, Yorkshire, Yorkshire Landrace - Khảo sát 156 ổ lợn theo mẹ - Số lợn khảo sát...
 • 49
 • 762
 • 0
Đánh giá tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 30 ngày tuổi được nuôi tại trại lợn nái nguyễn thanh lịch  ba vì – hà nội và phương pháp điều trị

Đánh giá tình hình mắc hội chứng tiêu chảy lợn con từ sinh đến 30 ngày tuổi được nuôi tại trại lợn nái nguyễn thanh lịch ba vì – hà nội và phương pháp điều trị

... THỊ THU NHÀI Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MẮC HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY LỢN CON TỪ SƠ SINH ĐẾN 30 NGÀY TUỔI ĐƯỢC NUÔI TẠI TRẠI LỢN NÁI NGUYỄN THANH LỊCH BA HÀ NỘI VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ KHÓA ... mắc hội chứng tiêu chảy lợn từ sinh đến 30 ngày tuổi nuôi trại lợn nái Nguyễn Thanh Lịch - Ba Nội phương pháp điều trị Được dẫn dắt tận tình thầy giáo hướng dẫn TS Văn Doanh, cùng ... theo cá thể + Tình hình lợn mắc bệnh theo tính biệt + Tình hình lợn mắc bệnh theo lứa tuổi + Tình hình lợn chết mắc hội chứng tiêu chảy - Triệu chứng lâm sàng lợn mắc hội chứng tiêu chảy - Hiệu...
 • 71
 • 442
 • 1
Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại chăn nuôi Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị.

Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái tại trại chăn nuôi Trần Văn Tuyên, Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị.

... bệnh viêm tử cung, từ tìm biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả, tiến hành nghiên cứu đề tài: Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trại chăn nuôi Trần Văn Tuyên, Đoàn Kết, huyện Yên ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG HỮU NGUYỄN Tên đề tài: THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG ĐÀN LỢN NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI TRẦN VĂN TUYÊN XÃ ĐOÀN KẾT, HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÕA BÌNH VÀ ... cấu đàn lợn nái trại 37 4.2.2 Kết theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trại lợn chăn nuôi Trần Văn Tuyên 38 4.2.3 Đánh giá hiệu điều trị bệnh viêm tử cung...
 • 55
 • 364
 • 0
Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại chăn nuôi Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị

Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái tại trại chăn nuôi Trần Văn Tuyên, Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị

... bệnh viêm tử cung, từ tìm biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả, tiến hành nghiên cứu đề tài: Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trại chăn nuôi Trần Văn Tuyên, Đoàn Kết, huyện Yên ... cấu đàn lợn nái trại 37 4.2.2 Kết theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trại lợn chăn nuôi Trần Văn Tuyên 38 4.2.3 Đánh giá hiệu điều trị bệnh viêm tử cung ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG HỮU NGUYỄN Tên đề tài: THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG ĐÀN LỢN NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI TRẦN VĂN TUYÊN XÃ ĐOÀN KẾT, HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÕA BÌNH VÀ...
 • 55
 • 367
 • 0
Đánh giá tình hình bệnh phân trắng ở heo con từ sơ sinh đến 30 ngày tuổi ở xã an phó mỹ đức

Đánh giá tình hình bệnh phân trắng heo con từ sinh đến 30 ngày tuổi an phó mỹ đức

... KÕt theo dõi tình hình bệnh heo tiêu chảy phân trắng từ sinh đến 30 ngày tuổi 4.3.1.1 Tỉ lệ heo tiêu chảy theo tuần tuổi Bảng 6: Số liệu theo dõi tình hình bệnh tiêu chảy heo tuần tuổi ... tình hình bệnh tiêu chảy heo từ sinh đến 30 ngày tuổi Chúng tiến hành theo dõi tỷ lệ mắc bệnh theo tuần tuổi: ghi chép toàn heo bị bệnh tiêu chảy từ sinh tuần tuổi 1,2,3,4 tháng thực ... nên heo sinh tháng có tỷ lệ tiêu chảy cao Tóm lại: Tình hình bệnh heo tiêu chảy phân trắng từ sinh đến 30 ngày tuổi với tiêu theo dõi, có nhận xét chung sau: Tỉ lệ tiêu chảy theo tuần tuổi...
 • 34
 • 569
 • 0
Nghiên cứu tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi và biện pháp phòng trị tại trang trại đặng đức khang xã hướng đạo  huyện tam dương  tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con từ sinh đến 21 ngày tuổi và biện pháp phòng trị tại trang trại đặng đức khang hướng đạo huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc

... hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu tình hình mắc bệnh phân trắng lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi biện pháp phòng trị trang trại Đặng Đức Khang Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc ... Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH MẮC BỆNH PHÂN TRẮNG LỢN CON TỪ SƠ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ TẠI TRANG TRẠI ĐẶNG ĐỨC KHANG XÃ HƢỚNG ĐẠO, HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA ... nghiên cứu: Lợn theo mẹ từ sinh đến 21 ngày tuổi - Phạm vi nghiên cứu: Bệnh phân trắng lợn 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành - Địa điểm: Tại trang trại chăn nuôi lợn nái Đặng Đức Khang Hướng...
 • 77
 • 462
 • 0
Tình hình mắc bệnh phân trắng ở lợn con tại trại lợn trần văn tuyên, xã đoàn kết  huyện yên thủy  tỉnh hòa bình và biện pháp phòng trị bệnh

Tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn trần văn tuyên, đoàn kết huyện yên thủy tỉnh hòa bình và biện pháp phòng trị bệnh

... lợn trại lợn Trần Văn Tuyên, Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình biện pháp phòng trị bệnh 1.2 Mục tiêu đề tài Xác định nguyên nhân gây bệnh phân trắng lợn nuôi trại đưa phác đồ điều trị ... Thủy, tỉnh Hòa Bình, tiến hành thực đề tài: Tình hình mắc bệnh phân trắng lợn biện pháp điều trị bệnh trại lợn Trần Văn Tuyên, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình Do thời gian có hạn, trình độ chuyên ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ KIM ANH Tên đề tài: TÌNH HÌNH MẮC BỆNH PHÂN TRẮNG LỢN CON VÀ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ TẠI TRẠI LỢN TRẦN VĂN TUYÊN XÃ ĐOÀN KẾT, HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÕA BÌNH...
 • 59
 • 801
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 3 15 khả năng sinh trưởng lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhal theo giới tínhkhả năng sinh trưởng lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhal theo nguồn gốc xuất xứ3 10 khả năng sinh trưởng lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhal theo nguồn gốc xuất xứkhả năng sinh trưởng lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhal theo năm3 11 khả năng sinh trưởng lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhal theo năm3 12 khả năng sinh trưởng lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhal theo lứa đẻkhả năng sinh trưởng lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhal theo mùa vụ3 13 khả năng sinh trưởng lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhal theo mùa vụ3 14 khả năng sinh trưởng lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhal theo kiểu gen halothane2 4 1 tỷ lệ tiêu chảy của heo con từ sơ sinh đến cai sữa qua 2 giai đoạnkhả năng sinh trưởng từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhal theo lứa đẻkhả năng sinh trưởng giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi của lợn piétrain réhal theo kiểu gen halothanedõi một số chỉ tiêu về sinh trưởng của bê và đàn bò sữa của huyện đông triều tỉnh quảng ninh ở các lứa tuổi từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi gồm các chỉ tiêu 42tổng hơp tình hình bệnh nội khoa thường gặp ở đàn lợn xảy ra ở các tháng từ năm 2008 đến tháng 8 2011 tại trại ông đồng văn dũng xã hợp thịnh huyện hiệp hoà tỉnh bắc giangbáo cáo tóm tắt khảo sát tình trạng tiêu chảyvà biện pháp phòng trị trên heo con từ sơ sinh đến cai sữa tại trại heo vĩnh tân iiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP