1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Nghiên cứu chế tạo điện cực chì dioxit trên nền thép oxi hóa bằng phương pháp kết tủa điện hóa, định hướng ứng dụng làm cực dương trong nguồn điện dự trữ (tt)

Nghiên cứu sự tạo phức của kẽm (II) với metyl thimol xanh (MTX) bằng phương pháp trắc quang, đánh giá khả năng ứng dụng định lượng kẽm

Nghiên cứu sự tạo phức của kẽm (II) với metyl thimol xanh (MTX) bằng phương pháp trắc quang, đánh giá khả năng ứng dụng định lượng kẽm

... nghiên cứu tạo phức MTX với kẽm cách có hệ thống Xuất phát từ lý chọn đề tài: Nghiên cứu tạo phức kẽm (II) với metyl thimol xanh (MTX) phơng pháp trắc quang, đánh giá khả ứng dụng định lợng kẽm ... đề sau: Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức đơn ligan Zn (II) với MTX nớc Nghiên cứu điều kiện tối u cho tạo phức Zn(II) - MTX Xác định thành phần phức Zn(II) - MTX Nghiên cứu chế tạo phức Zn(II) - MTX ... thuốc thử metyl thimol xanh (MTX) 1.3 Các phơng pháp nghiên cứu phức màu 13 1.3.1 Phơng pháp trắc quang 13 1.3.2 Phơng pháp chiết - trắc quang 14 1.4 Các bớc nghiên cứu phức màu...
 • 94
 • 1,196
 • 0
Nghiên cứu chế tạo điện cực chì dioxit trên nền thép oxi hóa bằng phương pháp kết tủa điện hóa, định hướng ứng dụng làm cực dương trong nguồn điện dự trữ

Nghiên cứu chế tạo điện cực chì dioxit trên nền thép oxi hóa bằng phương pháp kết tủa điện hóa, định hướng ứng dụng làm cực dương trong nguồn điện dự trữ

... ĐÀO TẠO VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ …… ….***………… NGÔ THỊ LAN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC CHÌ DIOXIT TRÊN NỀN THÉP OXI HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA ĐIỆN HÓA, ĐỊNH HƯỚNG ỨNG ... cực dương cho nguồn điện chì dự trữ Nội dung luận án: Nghiên cứu oxi hóa thép 08K phương pháp hóa học phương pháp điện hóa Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình kết tủa điện hóa PbO2 thép, thép ... đioxit thép phương pháp kết tủa điện hóa, định hướng ứng dụng làm điện cực dương nguồn điện đặt với mục tiêu nội dung sau: Mục tiêu luận án: Tổng hợp điện hóa PbO2 thép đáp ứng yêu cầu làm điện cực...
 • 163
 • 423
 • 0
Nghiên cứu chế tạo vật liệu ormosil phủ lên bề mặt thủy tinh bằng phương pháp sol gel

Nghiên cứu chế tạo vật liệu ormosil phủ lên bề mặt thủy tinh bằng phương pháp sol gel

... sau phủ lớp Ormosil lên bề mặt thủy tinh theo phương pháp dip-coating Phương pháp xác định đặc trưng dung dịch keo vật liệu: - Phương pháp chụp ảnh SEM: xác định vi cấu trúc vật liệu - Phương pháp ... hữu (ORMOSIL) , lớp phủ từ silica biến tính hữu thủy tinh 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Phòng thí nghiệm Phương pháp nghiên cứu Phương pháp chế tạo mẫu: chế tạo dung dịch silica biến tính hữu phương pháp ... Các bước trình tạo màng phương pháp sol gel ảnh hưởng thông số Gồm bước: Bước 1: Chế tạo sol nhờ trình thủy phân ngưng tụ tiền chất Bước 2: Phủ sol lên bề mặt thủy tinh phương pháp quay, nhúng,...
 • 26
 • 561
 • 0
Tài liệu Luận văn:NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU ORMOSIL PHỦ LÊN BỀ MẶT THỦY TINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL doc

Tài liệu Luận văn:NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU ORMOSIL PHỦ LÊN BỀ MẶT THỦY TINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL doc

... sau phủ lớp Ormosil lên bề mặt thủy tinh theo phương pháp dip-coating Phương pháp xác định đặc trưng dung dịch keo vật liệu: - Phương pháp chụp ảnh SEM: xác định vi cấu trúc vật liệu - Phương pháp ... hữu (ORMOSIL) , lớp phủ từ silica biến tính hữu thủy tinh 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Phòng thí nghiệm Phương pháp nghiên cứu Phương pháp chế tạo mẫu: chế tạo dung dịch silica biến tính hữu phương pháp ... phần hữu vật liệu Ormosil, nên bề mặt lớp phủ Ormosil có tính kỵ nước 1.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO LỚP PHỦ Có phương pháp 1.5.1 Phủ nhúng (dip-coating) 1.5.2 Phủ quay (spin-coating) 1.5.3 Phủ phun...
 • 26
 • 645
 • 1
Nghiên cứu chế tạo vật liệu Ormosil phủ lên bề mặt thủy tinh bằng phương pháp Sol-Ge

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Ormosil phủ lên bề mặt thủy tinh bằng phương pháp Sol-Ge

... pháp chế tạo mẫu: chế tạo dung dịch silica biến tính hữu phương pháp hóa học, sau phủ lớp Ormosil lên bề mặt thủy tinh theo phương pháp dip-coating Phương pháp xác định đặc trưng dung dịch keo vật ... nguyên lý phương pháp Mục đích - Xác định khả thấm ướt bề mặt vật liệu - Xác định độ bề mặt vật liệu - Xác định lượng tự bề mặt chất rắn thành phần Nguyên lý Nhỏ giọt nước lên bề mặt vật liệu cần ... phần hữu vật liệu Ormosil, nên bề mặt lớp phủ Ormosil có tính kỵ nước 1.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO LỚP PHỦ Có phương pháp 1.5.1 Phủ nhúng (dip-coating) 1.5.2 Phủ quay (spin-coating) 1.5.3 Phủ phun...
 • 26
 • 313
 • 0
báo cáo y học:

báo cáo y học: "Nghiên cứu chế tạo bộ xét nghiệm elisa phát hiện nọc của bốn loài rắn độc thường gặp ở việt nam và ứng dụng chẩn đoán rắn độc cắn trên mô hình thực nghiệm" pptx

... Đại, Nguyễn Đặng Dũng, Lê Văn Đông Nghiên cứu chế tạo huyết kháng nọc rắn bốn loài rắn độc thường gặp Việt Nam làm nguyên liệu chế tạo xét nghiệm miễn dịch chẩn đoán rắn độc cắn Tạp chí Y- Dược ... Chàm phát nọc bốn quạp, Hổ đất Hổ chúa loài rắn độc thường gặp chế tạo xác định Việt Nam hiệu giá nghiên cứu - Đánh giá khả trước [1] phát nọc rắn độc Các hóa chất, sinh hình g y độc thực ... hợp có nhiễm nọc độc cục việc l y mẫu thời gian l y mẫu thích hợp [4, 5, 6] Chẩn đoán rắn độc cắn hình g y độc thực nghiệm Tiến hành thử nghiệm g y nhiễm độc nọc rắn với loại nọc nồng độ thấp...
 • 29
 • 429
 • 0
Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme nanocompozit trên nền chất đồng trùng hợp acrylic và nanoclay biến tính

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme nanocompozit trên nền chất đồng trùng hợp acrylic và nanoclay biến tính

... Hoá chất 41 2.2 Chế tạo mẫu vật liệu 41 2.2.1 Hữu hoá khoáng sét 41 2.2.2 Chế tạo vật liệu polyme gốc vinyl nanocompozit phƣơng pháp trùng hợp chỗ có mặt nanoclay biến tính 42 2 Chế tạo vật liệu ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN TUẤN ANH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU POLYME NANOCOMPOZIT TRÊN NỀN CHẤT ĐỒNG TRÙNG HỢP ACRYLIC NANOCLAY BIẾN TÍNH Chuyên ngành: Hoá lí thuyết Hoá lí Mã số: ... Các phƣơng pháp chế tạo vật liệu polyme nanocompozit 14 1.3.5 Tính chất vật liệu polyme nanocompozit 16 1.3.6 Các polyme thông dụng sử dụng làm vật liệu polyme nanocompozit với nanoclay dạng lớp...
 • 205
 • 679
 • 0
Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng vật liệu graphen oxit, graphen từ graphit tự nhiên của việt nam (lào cai) và ứng dụng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng vật liệu graphen oxit, graphen từ graphit tự nhiên của việt nam (lào cai) và ứng dụng trong xử lý môi trường

... 1: Nghiờn c u, tng quan ti li u v ch t o graphen oxit, graphen v ng dng x ng N i dung 2: Ti n hnh tng h p graphen oxit, graphen 3: N a graphen oxit, graphen x ng Phng phỏp nghi n u - Thu th ... a graphen, bờn c nh ng dng hi u qu ngnh x ụ nhi c s quan tõm v chỳ ý Nghiờn cu ch to v Xu t phỏt t nh ng trờn chỳng tụi ch c trng vt liu graphen oxit, graphen t graphit t nhiờn ca Vit Nam ... Vit Nam (Lo Cai) v ng dng x mụi trng M h a ti Nghiờn c u ch t graphit t nhiờn c a Vi t Nam (Lo Cai) v kh T ng dng x t o graphen t dung d ch t trung gian l graphen oxit (GO), ch graphit GO...
 • 62
 • 433
 • 0
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano fe0 trên nền polyme và ứng dụng xử lí hợp chất hữu cơ chứa clo ”

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano fe0 trên nền polyme và ứng dụng xử lí hợp chất hữu cơ chứa clo ”

... Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano Fe0 polyme ứng dụng xử hợp chất hữu chứa clo Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Xác định phương pháp tổng hợp vật liệu nano Fe0 Chitosan - Nghiên cứu khả xử ... cứu khả xử hợp chất hữu chứa clo vật liệu nano Fe Chitosan - Xác định điều kiện tối ưu xử hợp chất hữu chứa Clo vật liệu nano Fe0 Chitosan CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.Tổng ... nghiệm khả xử vật liệu nano Fe0 chitosan với số hợp chất gây ô nhiễm khác : hợp chất hữu chứa clo, kim loại nặng, nước thải công nghiệp sinh hoạt…… - Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano Fe polymer...
 • 36
 • 639
 • 0
Nghiên cứu sự tạo phức giữa Bi(III) với Xilen da cam (XO) bằng phương pháp trắc quang

Nghiên cứu sự tạo phức giữa Bi(III) với Xilen da cam (XO) bằng phương pháp trắc quang

... Writer - Trial :: http://www.docudesk.com 14 1.2 Thu c th Xilen da cam (XO) ng d ng [3, 9] 1.2.1 Tính ch t c a Xilen da cam (XO) Xilen da cam (XO) ñư c t ng h p ñ u tiên vào năm 1956, có công th c ... chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U VÀ KĨ THU T TH C NGHI M 2.1 Các phương pháp nghiên c u ph c ch t [6, 7, 8] 17 2.1.1 Các phương pháp tr c quang xác ñ nh thành ph n c a ph c 17 2.1.1.1 Phương pháp ... 17 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U VÀ KĨ THU T TH C NGHI M 2.1 Các phương pháp nghiên c u ph c ch t [6, 7, 8] 2.1.1 Các phương pháp tr c quang xác ñ nh thành ph n c a ph c 2.1.1.1 Phương pháp t s...
 • 36
 • 533
 • 4
Nghiên cứu sự tạo phức của Fe(II) với thuốc thử bato  phenantrolin bằng phương pháp trắc quang ứng dụng xác định hàm lượng sắt trong viên nang ferrovit  dược phẩm thái lan

Nghiên cứu sự tạo phức của Fe(II) với thuốc thử bato phenantrolin bằng phương pháp trắc quang ứng dụng xác định hàm lượng sắt trong viên nang ferrovit dược phẩm thái lan

... nh thnh phn phc Fe(II)- Bato phenantrolin theo phng phỏp ng phõn t mol CFe(II)+ CBato -phenantrolin =2.10-3 M ( = 510nm; l =1,001cm ;pH=5,00; =1) VFe(II).10-2M CFe(II).10-2 CBato -phenantrolin -2 ... tỡm cỏc iu kin ti u cho s to phc Fe(II) Batophenantrolin 2.3.1.1 Nghiờn cu hiu ng to phc n phi t Fe(II)- Bato phenantrolin Nguyờn tc : Ly dung dch Fe(II) v Bato- phenantrolin cú nng c nh gi pH ... hp th ca phc Fe(II)- Batophenantrolin Nhn xột : T kt qu nghiờn cu chỳng tụi nhn thy phc Fe(II) Bato phenantrolin cú mu hp th cc i bc súng 510 nm nhng nghiờn cu phc Fe(II)- Bato phenantrolin tip...
 • 46
 • 2,186
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanhnghiên cứu điều trị một số trường hợp bong võng mạc nguyên phát bằng phương pháp không ấn độn ngoài củng mạcnghien cuu thu nghiem qui trinh san xuat muc dau tay sây deo bang phuong phap tham thau2 chế tạo vật liệu caal2o4 pha tạp các ion đất hiếm bằng phương pháp nổđiều chế nhôm oxit hoạt tính bằng phương pháp kết tủabài 6 định lượng bằng phương pháp kết tủa tạo phứcsơ đổ xử lý nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủanghiên cứu chế tạo khảo sát đặc tính điện hóa của điện cực ti sno2sb2o3 pbo2 trong dung dịch có chứa hợp chất hữu cơnghiên cứu chế tạo màng niken catot trên điện cực nhômtình hình nghiên cứu chế tạo màng điện cực tco trong và ngoài nƣớcnghiên cứu chế tạo mạch điện tửchuyên đề nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển thiết bị từ xa qua đường line điện thoạinghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loạinghiên cứu chế tạo và các đặc tính gốm đa thành phần trên cơ sở pzt và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòenghiên cứu chế tạo bộ kit rtpcr để chuẩn đoán virus lở mồm long móng lmlm đại diện đang lưu hành ở việt namBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ