1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến rung nhĩ ở bệnh nhân cường giáp và đánh giá kết quả điều trị (tt)

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến rung nhĩ ở bệnh nhân cường giáp và đánh giá kết quả điều trị (TT)

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến rung nhĩ bệnh nhân cường giáp đánh giá kết quả điều trị (TT)

... điều trị RN BN cường giáp, BN phát Mục tiêu nghiên cứu: 1) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng BN cường giáp có RN 2) Nghiên cứu số yếu tố liên quan đến RN BN cường giáp 3) Đánh giá kết ... 4.3 Kết điều trị rung nhĩ BN cƣờng giáp sau tháng: 4.3.1 Điều trị cường giáp kết điều trị cường giáp: Điều trị nội khoa có ưu điểm sớm đạt bình giáp giảm FT4 điều kiện thuận lợi để RN trở nhịp ... BN bị hở van tim (84,21%) chủ yếu hở van Kèm theo có BN bị sa van lá, chiếm 10,53% 4.2 Một số yếu tố liên quan đến rung nhĩ BN cƣờng giáp: 4.2.1 Một số yếu tố liên quan đến xuất rung nhĩ 4.2.1.1...
 • 53
 • 339
 • 0
Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến rung nhĩ ở bệnh nhân cường giáp và đánh giá kết quả điều trị (FULL TEXT)

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến rung nhĩ bệnh nhân cường giáp đánh giá kết quả điều trị (FULL TEXT)

... tố liên quan đến rung nhĩ bệnh nhân cƣờng giáp đánh giá kết điều trị" với mục tiêu sau: 1) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân cường giáp rung nhĩ 2) Nghiên cứu số yếu tố liên ... liên quan đến rung nhĩ bệnh nhân cường giáp 3) Đánh giá kết điều trị tháng đầu bệnh nhân cường giáp rung nhĩ 3 CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đại cƣơng cƣờng giáp 1.1.1 Định nghĩa nguyên nhân gây cường ... lệ cƣờng giáp bệnh tuyến giáp tự miễn bƣớu nhân độc [41] 1.3.3 Sinh lý bệnh rung nhĩ cường giáp 1.3.3.1 Cơ chế gây rung nhĩ nói chung rung nhĩ BN cường giáp Sự xuất tồn RN cần biến cố khởi phát...
 • 139
 • 381
 • 0
Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến vô sinh do tắc vòi tử cung và nhận xét kết quả những phương pháp can thiệp phẫu thuật làm thông vòi tử cung

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến vô sinh do tắc vòi tử cung nhận xét kết quả những phương pháp can thiệp phẫu thuật làm thông vòi tử cung

... phẫu thuật nội soi (PTNS) thông VTC vi phẫu thuật (VPT) mở nối VTC đợc báo cáo BVPSTƯ Với lý nh vậy, đề tài có mục tiêu nghiên cứu là: Nghiên cứu số yếu tố liên quan đến VS tắc VTC Đánh giá kết ... (bảng 3.38) Kết luận Các yếu tố liên quan đến sinh tắc VTC nhóm bệnh nhân nghiên cứu: tiền sử viêm nhiễm đờng sinh dục 23,6%, nhiễm Chlamydia 10.1%, phẫu thuật ổ bụng 6,6%, can thiệp vào buồng ... TRìNH Đ CÔNG Bố LIÊN QUAN ĐếN LUậN áN Đinh Bích Thuỷ, Nguyễn Đức Vy (2006), Chẩn đoán sinh tắc vòi tử cung chụp tử cung -vòi tử cung nội soi ổ bụng Tạp chí Y học thực hành số 558, 2006, trang...
 • 25
 • 944
 • 10
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở bệnh nhân sau nhồi máu não

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số yếu tố liên quan đến trầm cảm bệnh nhân sau nhồi máu não

... đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng số yếu tố liên quan đến trầm cảm bệnh nhân sau nhồi máu não với mục tiêu nghiên cứu sau:  Mô tả đặc điểm lâm sàng trầm cảm bệnh nhân sau nhồi máu não  Tìm ... đa số bệnh nhân trầm cảm sau nhồi máu não ngƣ i cao tuổi trầm cảm sau nhồi máu não c ng c sắc thái giống với trầm cảm ngƣ i cao tuổi, trầm cảm nguyên tâm lý, trầm cảm thể…  * Đặc điểm lâm sàng ... đƣa tỷ lệ trầm cảm khác sau nhồi máu não Tuy vậy, tổng hợp nghiên cứu cắt ngang so sánh thấy khoảng 1/3 số ệnh nhân sống s t sau nhồi máu não trầm cảm Tỷ lệ trầm cảm sau nhồi máu não khác nhƣ...
 • 138
 • 523
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở bệnh nhân sau nhồi máu não (tt)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số yếu tố liên quan đến trầm cảm bệnh nhân sau nhồi máu não (tt)

... đa số bệnh nhân trầm cảm sau nhồi máu não ngƣ i cao tuổi v y trầm cảm sau nhồi máu não c sắc thái giống với trầm cảm ngƣ i cao tuổi, trầm cảm nguyên tâm lý, trầm cảm thể… 1.3.4 Một số yếu tố liên ... phổ iến nghiên cứu trƣớc đ tổn thƣơng vùng não trƣớc trái c liên quan tới trầm cảm 1.3.3 ặc điểm lâm sàng trầm cảm sau nhồi máu n o ệnh cảnh lâm sàng trầm cảm sau nhồi máu não c thể trầm cảm điển ... Nghiên cứu trầm cảm sau nhồi máu n o: Mỗi bệnh nhân trầm cảm đƣợc tiếp tục theo i tháng kể t ngày trầm cảm đƣợc phát Nghiên cứu trầm cảm sau nhồi máu não phương pháp nghiên cứu mô tả nghiên cứu...
 • 48
 • 405
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở bệnh nhân sau nhồi máu não

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số yếu tố liên quan đến trầm cảm bệnh nhân sau nhồi máu não

... đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng số yếu tố liên quan đến trầm cảm bệnh nhân sau nhồi máu não với mục tiêu nghiên cứu sau:  Mô tả đặc điểm lâm sàng trầm cảm bệnh nhân sau nhồi máu não  Tìm ... trƣ ng hợp để m tả đặc điểm lâm sàng, khảo sát yếu tố liên quan đến trầm cảm sau nhồi máu não nhận xét trình điều trị Nghiên cứu trầm cảm sau nhồi máu não:  Mỗi bệnh nhân trầm cảm đƣợc tiếp tục ... đa số bệnh nhân trầm cảm sau nhồi máu não ngƣ i cao tuổi trầm cảm sau nhồi máu não c ng c sắc thái giống với trầm cảm ngƣ i cao tuổi, trầm cảm nguyên tâm lý, trầm cảm thể…  * Đặc điểm lâm sàng...
 • 138
 • 259
 • 1
Tóm tắt luận án nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người dao về khía cạnh văn hóa  xã hội tại huyện bạch thông, tỉnh bắc cạn

Tóm tắt luận án nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người dao về khía cạnh văn hóa xã hội tại huyện bạch thông, tỉnh bắc cạn

... ph n ngư i Dao T ñó làm s ñ xu t ho t ñ ng tăng cư ng d ch v y t c a ñ a phương ðã phân tích ñư c y u t liên quan ñ n cung c p s d ng DVYT c a ph n ngư i Dao Trong ñó, y u t văn hoá – h i ñã ... 59,27% thái ñ th y thu c không t t; 48,6% trình ñ chuyên môn y u Chính v y mà 50,51% ngư i Dao không ñi khám b nh thái ñ th y thu c; 37,37% không tin tư ng th y thu c M t s y u t liên quan ñ n cung ... m tăng cư ng DVYT ñã ñ t m t s k t qu ban ñ u d a vào vi c xác ñ nh y u t liên quan trên, làm s ñ nh hư ng cho ho t ñ ng tăng cư ng d ch v y t cho ngư i dân t c Dao nói riêng cho ngư i dân t...
 • 26
 • 539
 • 0
nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người dao về khía cạnh văn học - xã hội tại huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn

nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người dao về khía cạnh văn học - xã hội tại huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn

... VA AO TAO NGHIÊN CứU số y u tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ ng-ời dao khía cạnh văn hoá hội huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn LUậN án tiến sĩ y học THAI NGUYấN - 2011 S húa bi ... NGUYấN PHAM HNG HAI NGHIÊN CứU số y u tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ ng-ời dao khía cạnh văn hoá hội huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn CHUYấN NGANH: Vấ SINH XA HễI HOC VA Tễ CHC Y ... Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Bễ GIAO DUC VA AO TAO NGHIÊN CứU số y u tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ ng-ời dao khía cạnh văn hoá hội huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn CHUYấN...
 • 121
 • 454
 • 0
NGHIÊN cứu một số yếu tố LIÊN QUAN đến mức độ NẶNG của BỆNH VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN ở TRẺ EM dưới 2 TUỔI

NGHIÊN cứu một số yếu tố LIÊN QUAN đến mức độ NẶNG của BỆNH VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRẺ EM dưới 2 TUỔI

... viện mức độ nặng bệnh VTPQ 4.3 MỐI LIÊN QUAN CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ VỚI MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH VTPQ 4.3.1 Mối liên quan tuổi với mức độ nặng Từ kết nghiên cứu, nhận thấy tuổi nhỏ nguy mắc bệnh nặng ... SpO2 lúc vào viện với mức độ nặng bệnh Vì thực đề tài Nghiên cứu số yếu tố liên quan đến mức độ nặng bệnh VTPQ trẻ em tuổi Chúng tiến hành nghiên cứu nhằm mục tiêu sau: Mô tả mức độ nặng bệnh ... MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH VTPQ 3.3.1 Mối liên quan nhóm tuổi với mức độ nặng bệnh VTPQ Bảng 3.3: Mối liên quan nhóm tuổi với mức độ nặng theo phân loại WHO Nhóm tuổi ...
 • 63
 • 1,111
 • 18
Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ Y tế cho phụ nữ Người Dao về khía cạnh văn học - xã hội tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ Y tế cho phụ nữ Người Dao về khía cạnh văn học - xã hội tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

... NGUYấN PHAM HNG HAI NGHIÊN CứU số y u tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ ng-ời dao khía cạnh văn hoá hội huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn CHUYấN NGANH: Vấ SINH XA HễI HOC VA Tễ CHC Y Tấ ... Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Bễ GIAO DUC VA AO TAO NGHIÊN CứU số y u tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ ng-ời dao khía cạnh văn hoá hội huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn CHUYấN NGANH: ... VA AO TAO NGHIÊN CứU số y u tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ ng-ời dao khía cạnh văn hoá hội huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn LUậN án tiến sĩ y học THAI NGUYấN - 2011 S húa bi Trung...
 • 27
 • 237
 • 0
Nghiên cứu một số yếu tố rối loạn đông cầm máu ở bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Nghiên cứu một số yếu tố rối loạn đông cầm máu bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRẦN VĂN HOÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ RỐI LOẠN ĐÔNG CẦM MÁU BỆNH NHÂN XƠ GAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Bệnh học nội khoa số: 60 72 ... khảo số tài liệu Thái Nguyên, chưa có nghiên cứu tìm hiểu rõ thay đổi yếu tố đông máu ảnh hưởng chúng đến mức độ bệnh gan, tiến hành nghiên cứu Một số yếu tố rối loạn đông cầm máu bệnh nhân ... 65% bệnh nhân gan rượu [10] gan bệnh tương đối phổ biến Việt Nam giới, theo thống kê trước bệnh viện Bạch Mai gan chiếm 37% bệnh gan mật Tại khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên...
 • 80
 • 3,649
 • 24
Nghiên cứu một số yếu tố rối loạn đông cầm máu ở bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Nghiên cứu một số yếu tố rối loạn đông cầm máu bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

... - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRẦN VĂN HOÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ RỐI LOẠN ĐÔNG CẦM MÁU BỆNH NHÂN XƠ GAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Bệnh học nội khoa số: 60 72 ... khảo số tài liệu Thái Nguyên, chưa có nghiên cứu tìm hiểu rõ thay đổi yếu tố đông máu ảnh hưởng chúng đến mức độ bệnh gan, tiến hành nghiên cứu Một số yếu tố rối loạn đông cầm máu bệnh nhân ... 65% bệnh nhân gan rượu [10] gan bệnh tương đối phổ biến Việt Nam giới, theo thống kê trước bệnh viện Bạch Mai gan chiếm 37% bệnh gan mật Tại khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên...
 • 20
 • 502
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến nguyên nhân và cơ chế gây thiếu máu ở phụ nữ có thaighiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người dao về khía cạnh văn học xã hội tại huyện bạch thông tỉnh bắc kạnmột số yếu tố liên quan đến tình trạng chẩn đoán sớm nhiễm hiv và điều trị arvnghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu thực trạng yếu tố liên quan đến tồn dư kháng sinh hormone trong một số sản phẩm từ lợn thịt tại thành phố thái nguyên và hiệu quả can thiệpnghiên cứu đặc điểm người khuyết tật và một số yếu tố liên quan đến dị tật bẩm sinh ở haf tâykết quả nghiên cứu định tính về một số yếu tố liên quan đến thực hiện dpltmc và tình trạng nhiễm hiv ở trẻthực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp ở người cao tuổi tại thị trấn trâu quỳ huyện gia lâm hà nội năm 2011nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá bất động sản tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 20112012đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến suy thận cấp ở bệnh nhân hội chứng thận hư nguyên phátđặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh non tháng tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc trước trong và sau sinh của các bà mẹ tại tỉnh bình định năm 20082009nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị xã bắc kạn giai đoạn 2010 2011luận văn nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzym glucose oxydase từ chủng nấm mốc aspergillus nigernghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổ điện áp trong hệ thống điệnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ