1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Môi trường >

hô hấp bài hoạt động thở và cơ quan hô hấp tự nhiên xã hội 3

bài giảng tnxh 3 bài 1 hoạt động thở và cơ quan hô hấp

bài giảng tnxh 3 bài 1 hoạt động thở quan hấp

... Bài Mục tiêu Kể tên phận quan hấp Chỉ vị trí phận quan hấp sơ đồ Chỉ trờn sơ đồ núi đường khụng khớ ta hớt vào thở Hiểu vai trũ hoạt động thở sống người Hoạt động 1: Thực hành cách thở ... ta thở, lồng ngực phồng lờn, xẹp xuống đặn đú cử động hụ hấp Cử động hấp gồm hai động tác: hít vào thở Khi hít vào thật sâu phổi phồng lên để nhận nhiều không khí, lồng ngực nở to Khi thở ... lồng ngực xẹp xuống, đẩy không khí từ phổi Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Quan sát hình sau nói cho nghe quan hấp gồm phận nào? Mũi Khí quản Phế quản Phổi quan hấp gồm : mũi, khí quản,...
 • 21
 • 1,146
 • 0
Bài 1 hoạt động thở và cơ quan hô hấp

Bài 1 hoạt động thở quan hấp

... Lớp Bài Phòng bệnh đường hấp HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu một số bệnh thường gặp về đường hấp Xem tranh phận quan hấp Mũi Khí quản Lá phổi Lá phổi phải trái Phế quản Quan ... số bệnh đường hấp thường gặp Viêm họng Viêm phế quản Viêm mũi Viêm phổi Kết luận: • Tất cả các quan hệ hấp đều có thể bị bệnh • Các bệnh đường hấp là: viêm ... là: viêm họng, viêm mũi, viêm phế quản, viêm phổi HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp đề phòng bệnh đường hấp Quan sát và thảo luận về nội dung các bức...
 • 20
 • 333
 • 0
TNXH Lớp 3 - Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

TNXH Lớp 3 - Hoạt động thở quan hấp

... Mũi HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ2: Hoạt động QUAN HÔ HẤP Gọi nhanh tên phận quan hấp: Khí quản HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ2: Hoạt động QUAN HÔ HẤP Gọi nhanh tên phận quan hấp: Phế quản HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ2: ... CƠ2: Hoạt động QUAN HÔ HẤP Gọi nhanh tên phận quan hấp: Lá phổi phải HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ2: Hoạt động QUAN HÔ HẤP Gọi nhanh tên phận quan hấp: Lá phổi trái HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ2: Hoạt động QUAN ... quản Mũi HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ2: Hoạt động QUAN HÔ HẤP Hoạt động 2: Các phận quan hấp: Mũi Lá phổi trái Khí quản Lá phổi phải Phế quản HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ2: Hoạt động QUAN HÔ HẤP Hoạt động 3: Đường...
 • 28
 • 4,363
 • 6
Bài soạn BÀI 1_HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP

Bài soạn BÀI 1_HOẠT ĐỘNG THỞ QUAN HẤP

... trí quan hấp Mũi Khí quản Học sinh biết vị trí quan hấp Thanh quản Phế quản Phổi trái Làm việc nhóm đôi Quan sát hình 3, đường không khí hít vào thở Hít vào Thở Kết luận Khi hít vào Mũi ... hấp hiếu khí hấp kị khí hấp Nitrat Năng lượng Khí cacbonic Nước Năng lượng Khí nitơ Nước hấp Sunfat Năng lượng Khí sunfua hidro Nước hấp Cacbonat Năng lượng Khí Mêtan Nước Cử động ... HOẠT ĐỘNG 1: THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI • MỤC TIÊU: Kể tên quan hấp • HÌNH THỨC: Thảo luận nhóm đôi – HS quan sát, kể tên quan hấp theo nhóm – Trình bày – Gv kết Quan sát tranh trả lời: -Hình hít vào?...
 • 21
 • 1,501
 • 1
TỰ NHI ÊN VÀ XÃ HỘI - HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP ppt

TỰ NHI ÊN HỘI - HOẠT ĐỘNG THỞ QUAN HẤP ppt

... ) - HS: cặp học sin h lên hỏ i đáp trước lớp - GV:giúp học sinh hiểu quan hấp chức năngtừng phận quan hấp - Kết luận : quan hấp quan - HS + GV: nêu kết luận thực trao đổi khí thể - ... Làm việc theo cặp phận quan hấp Chỉ sơ đồ - HS: quan sát h2, bạn hỏi bạn nói đuờng không khí trả lời ta hít vào thở Hiểu vai trò - HS + GV: nhận xé , bổ sung hoạt động thở đố i với sống người ... như hình - th ực lớp - GV: hướng dẫn , theo dõi - HS: thực động tác trả lời theo gợi ý, nêu kết luận - Kết luận : Khi ta thở, lồng ngực phồng lên, xẹp xuống đặn b Chỉ sơ đồ nói tên - GV: nêu...
 • 3
 • 347
 • 1
Hoạt động thở và cơ quan hô hấp tự nhiên và xã hội lớp 3 số 7

Hoạt động thở quan hấp tự nhiên hội lớp 3 số 7

... ngày 23 tháng năm 2011 Môn: Tự nhiên hội Bài: Kiểm tra cũ: Kiểm tra sách đồ dùng môn học – Nhận xét Thứ ba ngày 23 tháng năm 2011 Môn: Tự nhiên hội Bài: Hoạt động thở quan hấp Hoạt động ... động lồng để nhận không khí ngực không hấp để đẩy khí Khi ta thở, lồng ngực phồng lên, xẹp xuống đặn cử động hấp: hít vào thở Làm việc theo cặp bàn với sách giáo khoa Nhìn vào hình vẽ số ... việc nhóm đôi Quan sát hình 3, đường không khí hít vào thở Hít vào Thở Kết luận Khi hít vào Mũi Khí quản Phế quản Phổi Khi thở ? C¬ quan h« hÊp cã nhiÖm vô g×? Kết luận: Ở quan hấp Mũi, khí...
 • 16
 • 194
 • 0
Hoạt động thở và cơ quan hô hấp tự nhiên và xã hội lớp 3 số 1

Hoạt động thở quan hấp tự nhiên hội lớp 3 số 1

... Tự nhiên hội Lớp Bài Phòng bệnh đường hấp HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu một số bệnh thường gặp về đường hấp Xem tranh phận quan hấp Mũi Khí quản Lá phổi trái Lá phổi ... phổi phải Phế quản Quan sát tranh đóng vai Một số bệnh đường hấp thường gặp Viêm họng Viêm phế quản Viêm mũi Viêm phổi Kết luận: • Tất cả các quan hệ hấp đều có thể ... bệnh Các bệnh đường hấp là: viêm họng, viêm mũi, viêm phế quản, viêm phổi HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp đề phòng bệnh đường hấp Quan sát và thảo...
 • 20
 • 276
 • 1
Hoạt động thở và cơ quan hô hấp tự nhiên và xã hội lớp 3 số 2

Hoạt động thở quan hấp tự nhiên hội lớp 3 số 2

... đặn cử động hấp: hít vào thở Làm việc nhóm đôi với sách giáo khoa Nhìn vào hình vẽ số 2, kể tên quan hấp Mũi c Khí quản d THẤY ĐƯỢC CỬ ĐỘNG Lá phổi trái a CỦA LỒNG NGỰC KHI HÍT THỞ e b ... trí quan hấp Mũi Khí quản Thanh quản Phế quản Phổi trái Làm việc nhóm đôi Quan sát hình 3, đường không khí hít vào thở Hít vào Thở Kết luận Khi hít vào Mũi Khí quản Phế quản Phổi Khi thở ? ... CƠ QUAN HÔ HẤP chức trao đổi khí -Chia nhóm: em/nhóm - Mỗi nhóm nhận tranh vẽ quan hấp chưa thích TRÒ NHỚ -Các nhóm chúCHƠI thích GIÚP cơHỌC quanSINH hấpGHI thời gian phút VỊ TRÍ CÁC CƠ QUAN...
 • 21
 • 637
 • 0
Hoạt động thở và cơ quan hô hấp tự nhiên và xã hội lớp 3 số 8

Hoạt động thở quan hấp tự nhiên hội lớp 3 số 8

... tên phận quan hấp ❖Chỉ vị trí phận quan hấp sơ đồ ❖ Chỉ sơ đồ nói đường không khí ta hít vào thở ❖ Hiểu vai trò hoạt động thở sống người Hoạt động 1: Thực hành cách thở sâu Khi ta thở, lồng ... xuống đặn c động hấp Cử động hấp gồm hai động tác: hít vào thở Khi hít vào thật sâu phổi phồng lên để nhận nhiều không khí, lồng ngực nở to Khi thở hết sức, lồng ngực xẹp xuống, đẩy không khí ... Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Quan sát hình sau nói cho nghe quan hấp gồm phận nào? Mũi Khí quản Phế quản Phổi quan hấp gồm : mũi, khí quản, phế quản hai phổi Đường không khí ? quan...
 • 21
 • 194
 • 0
Hoạt động thở và cơ quan hô hấp tự nhiên và xã hội lớp 3 số 9

Hoạt động thở quan hấp tự nhiên hội lớp 3 số 9

... lồng ngực phng lờn, ta thở lồng ngực xp xung Cõu 3: Hoạt động hít vào thở liên tục đặn hoạt động hấp Cõu 4: quan hấp gồm: mũi, khí quản phổi Câu 5: quan hấp gồm: mũi, khí quản, ... quan hụ hp quan hấp: - quan hấp ? Trả lời: quan hấp quan thực trao đổi khí thể môi trường bên Th sỏu ngy 31 thỏng nm 20 09 T nhiờn v Xó hi Hot ng th v c quan hụ hp + Quan sỏt ... v c quan hụ hp quan thực việc trao đổi khí thể môi trường bên gọi quan hấp quan hấp gồm: mũi, khí quản, phế quản hai phổi Nhờ hoạt động thở quan hấp mà thể có đủ ô-xi để sống...
 • 22
 • 274
 • 1
Hoạt động thở và cơ quan hô hấp tự nhiên và xã hội lớp 3 số 10

Hoạt động thở quan hấp tự nhiên hội lớp 3 số 10

... hỡnh v núi c quan hụ hp gm nhng b phn no ? + quan hấp gì? Nêu phận quan hấp? quan hấp quan thực trao đổi khí thể môi trờng bên quan hấp gồm: Mũi, phế quản, khí quản hai phổi ... lồng ngực ta hít vào, thở Chỉ nói đợc tên bọ phận quan hấp sơ đồ Chỉ sơ đồ nới đợc đờng không khí ta hít vào thở Hiểu đợc vai trò hoạt động thở sống ngời * Thực hành thở sâu: Thở sâu nhận biết ... Nhìn vào hình, chổ ủờng không khí Khí quản Phổi Điều xảy có vật làm tắc đờng thở? - Làm cho ngời không hấp dẫn đến tử vong Giữ gìn quan hấp, vệ sinh hàng ngày, không cho vật gây tắc đờng thở...
 • 10
 • 179
 • 1
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài : HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP doc

Giáo án Tự nhiên hội lớp 3: Đề bài : HOẠT ĐỘNG THỞ CÁC QUAN HẤP doc

... hoạt động +Nếu ngừng thở từ 3-4 phút thở nào? -Cơ thể chết -GV kết luận + liên hệ thực t : Lá phổi phận quan trọng quan hấp Do vậy, em nên giữ gìn quan hấp, nên hít thở không khí lành, tránh ... -Mục tiêu:Chỉ sơ đồ nói tên phận quan hấp thảo luận (13 phút) -Chỉ sơ đồ nói đường không khí ta hít vào, thở -Hiểu vai trò hoạt động thở sống người -Tiến hành: -Bước 1: -GV yêu cầu HS quan ... xuống đặn cử động hấp Cử động hấp gồm hai động tác: hít vào thở Khi hít vào thật sâu phổi lên để nhận nhiều không khí, lồng ngực nở to Khi thở hết sức, lồng ngực xẹp xuốngđể đẩy không khí từ...
 • 5
 • 2,954
 • 40
Một số kinh nghiệm dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ giúp học sinh học tốt chủ đề con người và sức khỏe trong môn tự nhiên xã hội lớp 3

Một số kinh nghiệm dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ giúp học sinh học tốt chủ đề con người sức khỏe trong môn tự nhiên hội lớp 3

... XẾP LOẠI SNG KIẾN KING NGHIỆM Tên đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG NHÓM NHỎ GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE TRONG MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP Tác giả: Đoàn Thị Sim ... pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ để giúp học sinh học tốt môn Tự nhiên hội. môn học này, giúp học sinh tích lũy nhiều kinh nghiệm sống để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thân mà vận dụng chúng vào sống ... 2009 Người viết sáng kiến Đoàn Thị Sim PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SNG KIẾN KING NGHIỆM Tên đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG NHÓM NHỎ GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ...
 • 9
 • 587
 • 2
THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP

THỞ QUAN HẤP

... 09/26/13 BAI 1-HĐ THỞ VÀ CƠ Q UAN HÔ HẤP Trương Quốc Tấn –TP-QT 09/26/13 BAI 1-HĐ THỞ VÀ CƠ Q UAN HÔ HẤP Trương Quốc Tấn –TP-QT ...
 • 3
 • 612
 • 1
BÀI GIẢNG điện tử NHÀ nước và PHÁP LUẬT  tổ CHỨC và HOẠT ĐỘNG của các cơ QUAN tư PHÁP

BÀI GIẢNG điện tử NHÀ nước PHÁP LUẬT tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG của các QUAN PHÁP

... I TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TAND Vị trí vai trò, chức TAND a Vị trí vai trò TAND - TAND phận quan trọng máy nhà nước trực tiếp thực quyền pháp, nhằm bảo vệ pháp luật, pháp chế XHCN, ... kiểm sát hoạt động pháp: làm cho hoạt động pháp phải PL, không để lọt người lọt tội, không để oan sai, thể chất nhân đạo Nhà nước chế độ • VKS quan quyền kiểm sát hoạt động pháp • VKS ... quân khu cử TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN (2) Khi xét xử, Thẩm phán Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật b Các nguyên tắc tổ chức h động TAND • Đây nguyên tắc tảng cho hoạt động xét xử...
 • 42
 • 592
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuyêt trinh dddh hoat dong tho va co quan ho haphoạt động thở và cơ quan hô hấptiết 01 hoạt động thở và cơ quan hô hấptiết 1 hoạt động thở và cơ quan hơ hấpđổi mới cơ cấu và hoạt động bộ và cơ quan ngang bộ qua các thời kì 2002 naygiao an tu nhien xa hoi 3 bai vi sao co ngay va demtự nhiên xã hội 3 vệ sinh hô hấpbài giảng tự nhiên xã hội 3 bài 32bài giảng điện tử tự nhiên xã hội 3bài giảng tự nhiên xã hội 3 bài 31bài giảng tự nhiên xã hội 3 bài 30bài giảng tự nhiên xã hội 3 bài 29bài giảng tự nhiên xã hội 3 bài 27bài giảng tự nhiên xã hội 3 bài 28bài giảng tự nhiên xã hội 3 bài 25Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP