1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

GIÁO ÁN TUẦN 8 LỚP 2 HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT

Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 3.

Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán Tiếng Việt lớp 3.

... hương SGK trang 76 Nắng phương Nam 94 Cửa Tùng 10 9 Hũ bạc người cha 12 1 Đường vào Trường TH Văn Lang Lớp : Ba Họ tên Điểm ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII –NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN: Tiếng Việt (đọc) ... Trường TH Văn Lang Lớp : Ba Họ tên Điểm ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII –NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN: Tiếng Việt ( viết ) Lần Ngày thi: 15 / / 2 013 Nhận xét giáo viên I Chính tả: (5đ) ... ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI –NĂM HỌC 2 011 -2 012 MÔN: Tiếng Việt ( viết ) Lớp I.Chính tả: (5 điểm) Bài viết: (4đ) Cửa Tùng Diệu kỳ thay, ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu...
 • 14
 • 1,948
 • 1
học kỳ 1 môn toán và tiếng việt lớp 4

học kỳ 1 môn toán tiếng việt lớp 4

... …………………………………………………………………………………………… Điểm Trường Tiểu học ………………………… KIỂM TRA HỌC KÌ I Lớp : 4A… Năm học: 2 016 - 2 017 Họ tên:………………………………… Môn: TIẾNG VIỆT Ngày kiểm tra: … /… / 2 016 Thời gian: 55 phút Nhận xét: ………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………………… Điểm Trường Tiểu học ………………………… KIỂM TRA HỌC KÌ I Lớp : 4A… Năm học: 2 016 - 2 017 Họ tên:………………………………… Môn: Khoa học Ngày kiểm tra: … /… / 2 016 Thời gian: 40 phút Nhận xét: ………………………………………………………………………………… ... yêu thích Điểm Trường Tiểu học ………………………… KIỂM TRA HỌC KÌ I Lớp : 4A… Năm học: 2 016 - 2 017 Họ tên:………………………………… Môn: ĐỊA LÍ Ngày kiểm tra: … /… / 2 016 Thời gian: 40 phút Nhận xét: …………………………………………………………………………………...
 • 10
 • 828
 • 0
GIAO AN THE DUC LOP 2 HOC KY II CHUAN KHONG CAN CHINH.TUAN LINH HA HOA

GIAO AN THE DUC LOP 2 HOC KY II CHUAN KHONG CAN CHINH.TUAN LINH HA HOA

... - Tuần 21 Ngày soạn : 23 tháng năm 20 10 Ngày giảng : 26 tháng năm 20 10 Lớp : 2A, 2B( thứ t ) Thứ ba ngày 26 tháng năm 20 10 Thể dục Bài 41: thờng theo vạch kẻ thẳng I Mục tiêu: - Ôn hai động ... tháng năm 20 10 Ngày giảng : tháng năm 20 10 Lớp : 2A, 2B( thứ t ) Thứ ba ngày tháng năm 20 10 Thể dục Bài 47: nhanh chuyển sang chạy trò chơi: kết bạn tác I Mục tiêu: - Ôn nhanh chuyển sang chạy ... *****====================== 23 26 - GV triển khai đội hình - Nghe, triển khai đội Phần bản: a, Chuyền cầu theo hàng ngang,giãn hình hàng ngang, giãn nhóm hai ngời: cách,điểm số1 -2, 1 -2 sau cách,điểm số1 -2, 1đó số...
 • 56
 • 520
 • 3
GIAO AN THE DUC LOP 2 HOC KY II CHUAN KHONG CAN CHINH.TUAN LINH HA HỎ

GIAO AN THE DUC LOP 2 HOC KY II CHUAN KHONG CAN CHINH.TUAN LINH HA HỎ

... Vui mừng đợc khen - VN ôn học - GV giao BTVN Tuần 32 Ngày soạn : 24 tháng 04 năm 20 09 Ngày giảng : 27 tháng 04 năm 20 09 Lớp : 3A, 3B Thứ hai ngày 27 tháng 04 năm 20 09 Thể dục Bài 63: ôn động tác ... - Nhận xét học cha tốt - BTVN - VN ôn nội dung - GV giao BTVN hoc Ngày soạn : 18 tháng 05 năm 20 09 Ngày giảng : 21 tháng 05 năm 20 09 Lớp : 3A, 3B Thứ năm ngày 21 tháng 05 năm 20 09 Thể dục Bài ... Khởi động : 4-5' Phần : a, Tung bắt bóng theo nhóm 23 ngời 23 26 - GV cho chạy chậm vòng quanh sân khoảng 20 0 300m - GV cho tập thể dục - Nhảy dây kiểu chụm hai chân b,Chơi trò chơi: "Chuyển đồ vật...
 • 21
 • 545
 • 1
giao an tuan 8 lop 2 moi nhat

giao an tuan 8 lop 2 moi nhat

... 6+9+4 -Bảng -Ghi : 56 + 18 46 + 15 26 + 19 -Nhận xét -Bảng cộng 25 ’ Bài : Giới thiệu HĐ : Giải mục tiêu 1.1, 2. 2 -Nhẩm ghi nhanh kết Giáo án lớp năm học 20 10 – 20 11 12 Bài : -Nói kết vài phép ... : mất, đám tang, âu yếm -Đoạn :Thấy nhẹ ……… An Giáo án lớp năm học 20 10 – 20 11 11 -Giảng từ : âu yếm Đọc theo nhóm HĐ : Giải mục , 2. 2 , -Chuyện xảy An gia đình ? -Từ ngữ cho thấy An buồn bà ... thầy cũ -Nhận xét 25 ’ Bài : Giới thiệu -Người mẹ hiền HĐ : Giải mục tiêu , 2. 1 Trực quan : Tranh 1 -2- 3-4 -Kể nhóm -Mỗi nhóm em kể đoạn -Gợi ý : Tranh Giáo án lớp năm học 20 10 – 20 11 -Minh thầm...
 • 22
 • 567
 • 1
giáo án thể dục lớp 2 học kỳ I

giáo án thể dục lớp 2 học kỳ I

... ch i Nhanh lên bạn I/ MỤC TIÊU: học sinh - Sơ kết học kỳ I - Biết cách ch i tham gia ch i trò ch i II/ ĐỊA I M PHƯƠNG TIỆN: - Địa i m : Sân trường c i III/ N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: ... TIÊU: Giúp học sinh -Hệ thống n i dung học học kỳ I. u cầu HS biết học gì, i m cần phát huy khắc phục tròng học kỳ II II/ ĐỊA I M PHƯƠNG TIỆN: - Địa i m : Sân trường c i III/ N I DUNG VÀ PHƯƠNG ... ch i Vòng tròn * Trò ch i Bỏ khăn I/ MỤC TIÊU: học sinh - HS biết cách ch i tham gia ch i II/ ĐỊA I M PHƯƠNG TIỆN: - Địa i m : Sân trường c i III/ N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Giáo viên...
 • 106
 • 1,201
 • 9
Giáo án thể dục lớp 2 học kỳ 2

Giáo án thể dục lớp 2 học kỳ 2

... - Địa điểm: Trong lớp học - Phơng tiện: Chuẩn bị bảng kiến thức kĩ học theo mẫu dới đây: Những kiến thức kĩ học Đội hình đội ngũ Ôn: Học mới: - Bài thể dục phát triển chung Học động tác: - Bài ... dới hớng dẫn g/v - Lần 2: Yêu cầu lớp trởng tập mẫu lớp trởng: - Lần 3-4: Yêu cầu lớp trởng hô cho - Tập theo bạn lớp trởng h/s tập - HS tập: Cả lớp, nhóm, cá nhân - HD lớp trởng hô: * Ôn động ... số động tác - Ôn ĐT thể dục phát thể dục ĐT: triển chung: Phần 24 -25 ph * Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay * Đứng đội hình hàng dọc, tập: chống hông - Nghe g/v hô nhớ lại nhịp 2- 3 lần - HD h/s thực...
 • 42
 • 1,648
 • 18
Giáo án tập đọc lớp 2 Học kỳ I ( Chi tiết)

Giáo án tập đọc lớp 2 Học kỳ I ( Chi tiết)

... bảng chữ từ vật II Đồ dùng học tập: - Phiếu ghi tên tập đọc (ghi rõ đoạn hay b i) - Viết tập III Hoạt động dạy học chủ yếu: Th i N i dung hoạt động dạy học gian Gi i thiệu n i dung học tuần 9: Phơng ... phụ ghi sẵn mẫu câu tập để HS làm, III Hoạt động dạy học chủ yếu: Th i N i dung hoạt động dạy học gian Gi i thiệu b i: Ôn tập (tiếp) 15 17 Kiểm tra tập đọc (1 0 em) - GV đa phiếu ghi tên tập đọc ... liều cứu ng i - Rút đợc NX: Ng i bạn đáng tin cậy ng i sẵn sàng giúp ng i, cứu ng i II Đồ dùng học tập: - Tranh minh hoạ tập đọc SGK - Bảng phụ III Hoạt động dạy học chủ yếu: Th i gian 32 Nội...
 • 112
 • 1,164
 • 3
Giáo án tập đọc lớp 2 Học kỳ II ( Chi tiết)

Giáo án tập đọc lớp 2 Học kỳ II ( Chi tiết)

... đọc đợc nội dung tiết kể chuyện Bài sau: Vè chim III Rút kinh nghiệm bổ sung: môn: Tập đọc Lớp Tuần: 21 Thứ. ngày tháng năm 20 0 Tên : Vè chim I mục đích, yêu cầu Rèn kỹ đọc thành tiếng: Đọc ... ca cúc trắng III Rút kinh nghiệm bổ sung: môn: Tập đọc Thứ. ngày tháng năm 20 0 Lớp Tuần: 21 Tên : chim sơn ca cúc trắng (tiết 1) I mục đích, yêu cầu Rèn kỹ đọc thành tiếng: Đọc trôi chảy ... bạn III Rút kinh nghiệm bổ sung: môn: Tập đọc Lớp Tuần: 22 Thứ. ngày tháng năm 20 0 Tên : cò cuốc I mục đích, yêu cầu: Rèn kỹ đọc thành tiếng: Đọc lu loát toàn bài, ngắt nghỉ đúng, Biết đọc...
 • 64
 • 1,935
 • 8
GIÁO ÁN TUẦN 8 : LỚP 2 CKTKN

GIÁO ÁN TUẦN 8 : LỚP 2 CKTKN

... giải Tóm tắt : Hoa cân nặng : 28 kg Bài giải Mai nặng Hoa : kg Mai cân nặng l : Mai nặng : ? kg 28 + =31(kg) - Nhận xét làm học sinh Đ/S : 31 kg 3) Củng cố - Dặn d : - Nhận xét đánh giá tiết ... đánh giá H 2 Bài mới: 1) Giới thiệu bài: - Hôm ôn lại bảng cộng phạm vi 20 2) Thực hành Bài 1: - Yêu vầu lớp tự nhẩm ghi nhanh kết -Nhận xét - Yêu cầu số HS đọc lại Bài 2: Tính Gởi : -Cho HS ... tiểu học Ea Bá Lớp Thứ ba ngày 29 tháng năm 20 09 GV: Nguyễn Phi Tuấn - Trường tiểu học Ea Bá Lớp Tiết : ĐẠO ĐỨC Chăm làm việc nhà (T2) I/ MỤC TIÊU : Học sinh biết : - Trẻ em có...
 • 41
 • 778
 • 0
GIÁO AN ÂM NHẠC LỚP 2 HỌC KÌ 1

GIÁO AN ÂM NHẠC LỚP 2 HỌC1

... Trường Tiểu Học Mỹ hội Kế hoạch học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng Môn: Âm nhạc Lớp: Ba Tiết: 16 -Kể chuyện âm nhạc : - MÔ DA THẦN ĐỒNG ÂM NHẠC - Nghe nhạc I MỤC TIÊU - Biết Mô Da nhạc sĩ nước ... học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng Môn: Âm nhạc Lớp: Hai Tiết: 11 Học hát: Bài CỘC CÁCH TÙNG CHENG Nhạc lời: Phan Trần Bảng I MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết tên số nhạc cụ ... GV Trường Tiểu Học Mỹ hội Kế hoạch học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng Môn: Âm nhạc Lớp: Hai Tiết: Học hát: Bài CHÚC MỪNG SINH NHẬT Nhạc: Anh I MỤC TIÊU - Biết hát nước Anh - Biết hát theo...
 • 35
 • 879
 • 3
Giáo án ngữ văn lớp 10 học kỳ 1 chuẩn

Giáo án ngữ văn lớp 10 học kỳ 1 chuẩn

... Sách giáo khoa Ngữ văn 10 – tập  Sách giáo viên Ngữ văn 10 – tập  Thiết kế dạy học Ngữ văn 10 – tập  Thiết kế giảng Ngữ văn 10 – tập  Giới thiệu giáo án Ngữ văn 10 – tập  Bài tập Ngữ văn 10 ... Sách giáo khoa Ngữ văn 10 – tập  Sách giáo viên Ngữ văn 10 – tập  Thiết kế dạy học Ngữ văn 10 – tập  Thiết kế giảng Ngữ văn 10 – tập  Giới thiệu giáo án Ngữ văn 10 – tập  Bài tập Ngữ văn 10 ... Sách giáo khoa Ngữ văn 10 – tập  Sách giáo viên Ngữ văn 10 – tập  Thiết kế dạy học Ngữ văn 10 – tập  Thiết kế giảng Ngữ văn 10 – tập  Giới thiệu giáo án Ngữ văn 10 – tập  Bài tập Ngữ văn 10 ...
 • 239
 • 2,787
 • 6
Giáo án thể dục lớp 12 học kỳ 1

Giáo án thể dục lớp 12 học kỳ 1

... Bài thể dục - Ôn: + Nam: Động tác 24 + Nữ: Động tác Học: Đt nữ; Đt 25-30 nam 30 10 lần lần Củng cố - học sinh (1 nam, nữ) lên thực nội dung thể dục - học sinh thực kỹ thuật chạy tiếp sức 14 ' ... 30 Giới thiệu GV tập trung lớp giới thiệu cho học sinh biết mục tiêu, nội dung chơng trình học lớp 11 Thể dục nhịp điệu 3lần Học: + Nam: Bài TDPTC: Thực động tác 3lần + Nữ: ... tiếp sức Học: trao nhận tín gậy toàn lần đội Bài tập trang 51 10 Bài thể dục - Ôn: + Động tác (nữ) lần lần + Động tác 1- 42 (nam) lần - Học: + Động tác 43 50 (nam) 10 ' lần Cơ Củng cố - học sinh...
 • 59
 • 1,296
 • 2
giáo án thể dục lớp 2 học kì 1

giáo án thể dục lớp 2 học1

... THÀNH 19 GIÁO ÁN Thứ ……., ngày … tháng …… năm 20 1 Mơn: Thể dục Lớp : Bài : 17 * Ơn thể dục phát triển chung * Điểm số 1 -2, 1 -2, theo đội hình hàng dọc I/ MỤC TIÊU: - Thực động tác thể dục phát ... XUÂN THÀNH 20 GIÁO ÁN Thứ ……., ngày … tháng …… năm 20 1 Mơn: Thể dục Lớp : Bài : 18 *Ơn thể dục phát triển chung *Điểm số 1 -2, 1 -2, theo đội hình hàng ngang I/ MỤC TIÊU: - Thực động tác thể dục phát ... Điểm số 1 -2, 1 -2, …theo đội hình hàng dọc: - Theo 1 -2, 1 -2, …đến hết……….điểm số - Nhận xét b Điểm số 1 -2, 1 -2, …theo đội hình hàng ngang: - Theo 1 -2, 1 -2, …đến hết… điểm số - Nhận xét c Ơn thể dục phát...
 • 40
 • 843
 • 1
Giáo án lịch sử lớp 6 học kỳ 1 chuẩn

Giáo án lịch sử lớp 6 học kỳ 1 chuẩn

... Giáo án Lịch Sử Năm học 2 014 - 2 015 thay XH cũ XH tiến văn minh GVKL: Lịch sử học lịch sử xã hội loài người, tìm hiểu toàn hoạt động người từ xuất đến ngày GV: Giảng SGK - Lịch sử khoa học ... mặt trời (1 vòng) năm ( 365 ngày) H: Xem bảng ghi "những ngày lịch sử kỉ niệm" Giáo án Lịch Sử Năm học 2 014 - 2 015 có đơn vị (t) có loại lịch nào? H: Ngày, tháng, năm âm lịch, dương lịch GV: - ... thời gian theo công lịch: Giáo án Lịch Sử HS: vẽ vào TCN Năm học 2 014 - 2 015 CN SCN 17 9 11 1 50 40 248 254 ? Em xác định kỉ XXI bắt đầu năm kết thúc vào năm nào? H: 20 01 -> 210 0 GVKL: Việc xác...
 • 58
 • 2,577
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giao an tuan 8 lop 2giáo án thể dục lớp 2 học kỳ 2giáo án tập đọc lớp 2 học kỳ ii chi tiếtgiáo án thể dục lớp 3 học kỳ 1giáo án ngữ văn lớp 7 học kỳ 1giáo án ngữ văn lớp 10 học kỳ 1 chuẩncác đề thi học sinh giỏi môn toán va tieng viet lớp 4tai lieu de thi hoc sinh gioi mon toan va tieng viet lop 4cuối kì 2 lớp 1 môn toán và tiếng việtgiáo án thể dục lớp 5 học kỳ 2giáo án tập làm văn lớp 2 học kỳ 1giáo án vật lý lớp 6 học kỳ 2giáo án thể dục lớp 11 học kỳ 2giáo án thể dục lớp 4 học kỳ 2giáo án thể dục lớp 3 học kỳ 2Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ