1. Trang chủ >
 2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
 3. Quản trị kinh doanh >

Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống dưa trời T3291 (trichosanthes anguina L.) trong điều kiện sinh thái vụ đông xuân

Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống dưa trời t3291 (trichosanthes anguina l ) trong điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại phường khuê mỹ, quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất phẩm chất của giống dưa trời t3291 (trichosanthes anguina l ) trong điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại phường khuê mỹ, quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

... NĂNG SINH TRƯ NG PHÁT TRI N C A CÂY DƯA TR I T3291 TRONG ĐI U KI N SINH THÁI V ĐÔNG XUÂN T I PHƯ NG KHUÊ M , QU N NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PH ĐÀ N NG 17 18 3.2.1 Th i gian hoàn thành giai ño n sinh ... Khuê M , qu n Ngũ Hành Sơn, thành ph Đà N ng tương ñ i phù h p cho vi c tr ng gi ng dưa tr i T3291 1.2 Gi ng dưa tr i T329 tr ng t i phư ng Khuê M , qu n Ngũ Hành Sơn, thành ph Đà N ng có ñ c ... ĐÍCH NGHIÊN C U L DO CH N Đ TÀI - Nghiên c u s sinh trư ng, phát tri n, su t ph m Dưa tr i (Trichosanthes L. ) loài th c v t thu c h B u bí, ch t c a gi ng dưa tr i T3291 ñi u ki n sinh thái v Đông...
 • 13
 • 393
 • 0
báo cáo thử nghiệm ảnh hưởng một số môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cà chua bằng kĩ thuật thuỷ canh tại đà nẵng

báo cáo thử nghiệm ảnh hưởng một số môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất của cà chua bằng kĩ thuật thuỷ canh tại đà nẵng

... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 THỬ NGHIỆM ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÀ CHUA BẰNG KĨ THUẬT THUỶ CANH TẠI ĐÀ ... Đà Nẵng Bài viết giới thiệu nghiên cứu thử nghiệm ảnh hưởng số môi trường dinh dưỡng đến khả sinh trưởng, phát triển, suất phẩm chất chua nhằm tìm dung dịch thích hợp để trồng chua KTTC Đà ... Ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng phát triển chua Để đánh giá ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng thử nghiệm đến khả sinh trưởng phát triển chua, xác định chiều cao số Kết thu...
 • 9
 • 555
 • 5
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật EM(Effective Micoorgamisms) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất dâu đốn sát vụ Đông tại trường ĐHNNI - Hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật EM(Effective Micoorgamisms) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất dâu đốn sát vụ Đông tại trường ĐHNNI - Hà nội

... chế phẩm EM dâu đốn sát vụ Đông tờng ĐHNNI- nội 1.2.2 Yêu cầu - Xác định nồng độ EM thích hợp cho dâu đốn sát vụ xuân - ảnh hởng đến sinh trởng, phát triển suất dâu vụ Đông - Đánh giá ảnh ... x 100 24 Phần IV Kết nghiên cứu thảo luận Để nghiên cứu ảnh hỏng chế phẩm EM đến sinh trởng, phát triển, suất, phẩm chất dâu đốn sát vụ xuân hè tiến hành nghiên cứu chế phẩm EM dạng EM1 với nồng ... Micoorgamisms) đến sinh trởng, phát triển, suất phẩm chất dâu đốn sát vụ Đông trờng ĐHNNI - nội 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu xác định hiệu chế phẩm vi sinh EM dâu, đồng thời...
 • 50
 • 586
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ chế từ rơm rạ và bã nấm đến sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất rau cải ngọt và rau xà lách trồng tại nghĩa hưng, nam định

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ chế từ rơm rạ bã nấm đến sinh trưởng phát triển, năng suất phẩm chất rau cải ngọt rau xà lách trồng tại nghĩa hưng, nam định

... Vàng Vàng Vàng Vàng Dai Dai Dai Dai Vàng Vàng Vàng Vàng Dai Dai Dai Dai Vàng Vàng Vàng Vàng Dai Dai Dai Dai Vàng Vàng Vàng Vàng Dai Dai Dai Dai Vàng Vàng Vàng Vàng Dai Dai Dai Dai Vàng Vàng Vàng ... vi sinh v t t o phân h u - ðánh giá ñư c nh hư ng c a phân h u vi sinh ch t rơm r n m ñ n sinh trư ng phát tri n su t, ph m ch t rau c i ng t rau lách t i Nghĩa Hưng- Nam ð nh 1.3 Ý nghĩa ... h u ch t rơm r n m t i màu s c rau lách 4.21 nh hư ng c a lo i phân h u ñ n m t s ch tiêu v ph m ch t rau lách 4.22 72 73 Hi u qu kinh t mô hình s n xu t rau lách s d ng phân h u...
 • 90
 • 975
 • 0
Hiện trạng sản xuất và nghiên cứu sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất quả na dai ở một số tỉnh phía bắc việt nam

Hiện trạng sản xuất nghiên cứu sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất quả na dai ở một số tỉnh phía bắc việt nam

... Annona n c ta cú s khỏc mi n B c g i Annona Squamosa l na, g m lo i l na dai v na b , g i Annona Muricata l móng c u, Annona glabra l bỡnh bỏt, Annona reticulata l nờ mi n Nam ch khỏc l g i Annona ... tiờu th , hi u qu kinh t s n xu t cõy na dai thu c vựng na l n mi n B c Vi t Nam - Nghiờn c u kh nng sinh tr ng phỏt tri n, nng su t v ch t l ng qu na dai vựng na nghiờn c u - Nghiờn c u bi n phỏp ... a cõy na 2.2 Tỡnh hỡnh s n xu t v tiờu th na trờn th gi i v Vi t Nam 2.2.1 Tỡnh hỡnh s n xu t v tiờu th na trờn th gi i 2.2.2 Tỡnh hỡnh s n xu t v tiờu th na t i Vi t Nam ...
 • 91
 • 527
 • 3
Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, mật độ trồng, phân bón đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất chế biến của giống khoai tây alantic tại gia lâm  thành phố hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, mật độ trồng, phân bón đến sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất chế biến của giống khoai tây alantic tại gia lâm thành phố hà nội

... nghi p ch bi n Các d ng khoai tây ch bi n: chips (khoai tây rán lát), French fries (khoai tây rán thanh), khoai tây ñóng h p, khoai tây ép bánh Khoai tây s d ng làm th c ăn gia súc ch y u nư c ðông ... tàu vư t bi n Các m t hàng c a khoai tây ch bi n khoai tây ñông l nh, chip khoai tây, khoai tây chiên ki u Pháp, khoai tây d ng b t, b t thô, m nh lát, v y Khoai tây ñư c s d ng ñ ch bi n ph i ... nghi m 3: Nghiên c u nh hư ng c a phân h u ñ n sinh trư ng, phát tri n, su t ph m ch t ch bi n khoai tây Atlantic 4.3.1 nh hư ng c a phân h u t i sinh trư ng, phát tri n c a khoai tây ch bi n...
 • 103
 • 771
 • 3
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NATRI SILICAT LỎNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT LÚA TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT CHÍNH CỦA HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NATRI SILICAT LỎNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT LÚA TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT CHÍNH CỦA HÀ NỘI

... xuất Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng natri silicat lỏng đến sinh trưởng, phát triển, suất phẩm chất lúa số loại đất Nội nhằm đưa sở khoa học vai trò nguyên tố silic lúa để đưa loại phân bón có ... dụng natri silicat lỏng (thuỷ tinh lỏng) chứa 46,80%SiO 30,28%Na2O bón cho lúa giống lúa gồm lúa lúa lai trồng loại đất cho thấy: Natri silicat ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng, phát triển suất phẩm ... đến sinh trưởng, phát triển, suất phẩm chất lúa trồng đất phù sa bạc màu Nội - Xác định được: nhu cầu, liều lượng, phương thức bón, thời kỳ bón natri silicat lỏng, số chân đất Nội (đất...
 • 133
 • 512
 • 1
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất gạo của một số giống lúa thuần trong vụ hè thu 2014 tại huyện can lộc, tỉnh hà tĩnh

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất gạo của một số giống lúa thuần trong vụ hè thu 2014 tại huyện can lộc, tỉnh hà tĩnh

... kiện sinh thái tỉnh Tĩnh cấp bách giai đoạn Xuất phát từ điểm nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, suất phẩm chất gạo số giống lúa trồng vụ thu 2014 ... sinh trưởng, phát triển, suất phẩm chất gạo số giống lúa trồng vụ thu 2014 huyện Can Lộc, Tĩnh nhằm chọn số giống đạt tiêu chuẩn đưa vào phục vụ sản xuất 1.2 Nguồn gốc phân bố lúa 1.2.1 Nguồn ... huyện Can Lộc tỉnh Tĩnh với nội dung sau đây: (1) Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất giống lúa (2) Đánh giá khả chống chịu sâu bệnh giống lúa (3) Đánh giá số tiêu phẩm chất, chất...
 • 97
 • 313
 • 0
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất gạo của một số giống lúa thuần trong vụ hè thu 2014 tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất gạo của một số giống lúa thuần trong vụ hè thu 2014 tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

... kiện sinh thái tỉnh Tĩnh cấp bách giai đoạn Xuất phát từ điểm nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, suất phẩm chất gạo số giống lúa trồng vụ thu 2014 ... tỉnh Tĩnh với nội dung sau đây: (1) Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất giống lúa (2) Đánh giá khả chống chịu sâu bệnh giống lúa (3) Đánh giá số tiêu phẩm chất, chất lượng gạo số ... sinh trưởng, phát triển, suất phẩm chất gạo số giống lúa trồng vụ thu 2014 huyện Can Lộc, Tĩnh nhằm chọn số giống đạt tiêu chuẩn đưa vào phục vụ sản xuất 1.2 Nguồn gốc phân bố lúa 1.2.1 Nguồn...
 • 98
 • 275
 • 0
Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm cấp dưa bao tử vụ thu đông năm 2010 tại xã việt lập huyện tân yên

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm cấp dưa bao tử vụ thu đông năm 2010 tại xã việt lập huyện tân yên

... kh u dưa bao t [1] Cây dưa chu t bao t ñã ñư c ngư i dân Tân Yên - B c Giang ñưa vào s n xu t t nh ng năm 2002 tr l i ñây V ñông năm 2002 dưa bao t ñư c ñưa vào tr ng t i Tân Yên ñư c tr ng ... v y năm 2005 di n tích dưa bao t c a Tân Yên gi m xu ng Nhưng ñ n năm 2006 di n tích dưa bao t ñư c tăng lên 25-30 năm 2009 di n tích dưa bao t tăng 215ha v ñông năm 2010 di n tích dưa bao t ... sinh trư ng phát tri n, kh hoa ñ u qu , su t dưa bao t v thu ñông năm 2010 t i Tân Yên, B c Giang ðánh giá nh hư ng c a phân bón ñ n sinh trư ng phát tri n, kh hoa ñ u qu , su t dưa bao t v thu...
 • 96
 • 648
 • 1
Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển, năng suất và ảnh hưởng của chế phẩm vân đài tố đến một số giống hoa cẩm chướng mới nhập nội trồng tại gia lâm, hà nội trong vụ xuân – hè 2008

Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển, năng suất ảnh hưởng của chế phẩm vân đài tố đến một số giống hoa cẩm chướng mới nhập nội trồng tại gia lâm, hà nội trong vụ xuân – hè 2008

... thõn - Hoa Cú dng: hoa chựm v hoa n Hoa n mc n tng chic mt, hoa chựm cú nhiu hoa trờn mt cnh Hoa nm u cnh, hoa cú nhiu mu sc Hoa cm chng p t nhiờn, hoa cú mựi thm thoang thong N hoa Khoa Nông ... - Nội Báo cáo tốt nghiệp Doãn Thị Hạnh CTD K49 + T l cnh hoa hu hiu: Tng s cnh hoa/ Tng s cnh ca cỏc cõy theo dừi Ch tiờu v c im n, hoa: +Chiu cao bụng hoa (cm /hoa) : o t t trờn cựng mang hoa ... G7 G13 Tờn thng Mu hoa mi C rt, hoa chựm Peachy Furore Hng cỏnh sen, Dark Pink hoa chựm Hng ti, hoa Barbara chựm rụti, hoa chựm Trng, hoa chựm Vng vin, hoa chựm Vng chanh, hoa chựm Hng cỏnh sen,...
 • 86
 • 390
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều hoà sinh trưởng và dinh dưỡng qua lá đến năng suất và phẩm chất của giống vải chín sớm yên phú trồng tại gia lâm hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều hoà sinh trưởng dinh dưỡng qua lá đến năng suất phẩm chất của giống vải chín sớm yên phú trồng tại gia lâm hà nội

... thực đề tài nghiên cứu, nhận đợc quan tâm quan, nhà trờng giúp đỡ tận tình thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Nhân dịp hoàn thành luận văn, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới ban ... đại học nông nghiệp - Nội đồng nghiệp tạo điều kiện, hớng dẫn, giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Nhân dịp này, xin chân thành cảm ơn toàn thể gia đình, bạn bè cổ vũ ... nh h ng c a cỏc ch ph m dinh d ng b sung qua lỏ ủ n th i gian hoa 4.22 nh h ng c a dinh d ng b sung qua lỏ ủ n kớch th c chựm hoa 4.23 76 nh h ng c a dinh d ng b sung qua lỏ ủ n s l ng hoa v...
 • 139
 • 689
 • 2
Ảnh hưởng của liều lượng phân lân đến sinh trưởng phát triển, năng suất và hàm lượng dầu giống lạc l08 vụ xuân 2008 tại nghi phong  nghi lộc  nghệ an

Ảnh hưởng của liều lượng phân lân đến sinh trưởng phát triển, năng suất hàm lượng dầu giống lạc l08 vụ xuân 2008 tại nghi phong nghi lộc nghệ an

... tng nghi n cu Nghi n cu trờn: - Ging lc L08 - Phõn Super lõn Ca(H2PO4)2 3.2 Phm vi nghi n cu Nghi n cu c tin hnh trờn cỏc rung lc thớ nghim ti xó Nghi Phong Nghi lc - Ngh An 3.3 Ni dung nghi n ... 1.2056 3.9 0.0006 0.3878 |LANLAP | 18 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE VAN6A 20/12/ 8:53 :PAGE phân tích ANOVA suất hàm lợng dầu VARIATE V003 NSLT LN SOURCE ... BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE VAN6A 20/12/ 8:53 :PAGE phân tích ANOVA suất hàm lợng dầu VARIATE V004 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO...
 • 46
 • 575
 • 0
đánh giá sinh trưởng, phát triển năng suất và phẩm cấp hạt của 5 dòng ca cao tại huyện krông ana, tỉnh đắc lắc

đánh giá sinh trưởng, phát triển năng suất phẩm cấp hạt của 5 dòng ca cao tại huyện krông ana, tỉnh đắc lắc

... qu ca cao 49 B ng 3.10: Kích thư c qu c a dòng ca cao 50 B ng 3.11: M t s ch tiêu v h t c a dòng ca cao 51 B ng 3.12: Kích thư c 52 c i m h t c a dòng ca cao B ng 3.13: Năng su t c a 05 dòng ca ... 3.1.2 Vài nét 44 c trưng c a khu v c nghiên c u 3.2.2 Th c tr ng phát tri n ca cao t i huy n Krông Ana 45 3.2 ánh giá kh sinh trư ng c a dòng ca cao 47 3.3 ánh giá su t ph m c p h t c a dòng Ca cao ... hình phát tri n ca cao t i huy n Krông Ana, t nh k L k 2.3.2 ánh giá kh sinh trư ng, phát tri n c a dòng ca cao 2.3.3 ánh giá kh cho su t ph m c p h t c a dòng ca cao 2.3.4 ánh giá tình hình sâu...
 • 94
 • 400
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ